החיפוש הניב 31 תוצאות

על ידי אני הקטן
12 יולי 2018, 19:35
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: קנאות פנחס
תגובות: 6
צפיות: 354

Re: קנאות פנחס

ככל הנראה כל הדברים על נגיעות אישיות הוא דוקא כשמדובר בקירבה גשמית, אבל כשמדובר ברבו או אדמו"רו וכדו', שם הדבר שונה, שאין כוונתו לכבוד עצמו, אלא כיון שמעריץ את רבו וחושב שלו נאה ויאה הגדולה והכבוד, וכשאחד מבזהו יוצא הוא מכליו על גודל העוון של בזיון אדם כה גדול, וכפי שנאמר "הכל לפי ... והמתבייש", וכג...
על ידי אני הקטן
14 דצמבר 2017, 01:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נר חנוכה מחשמל
תגובות: 46
צפיות: 3018

Re: נר חנוכה מחשמל

הערת אגב. אף פעם לא הבנתי למה כ"כ פשוט לכולם שרק נורת להט היא אש וכל השאר לא, הרי גם בנורת להט אין מצב של "בעירה", כלומר אין שם חומר שמתכלה, הנורות כולם עובדות על אותו עקרון, מעבירים זרם חשמלי בחומר מסוים וע"י החיכוך של הזרם בחומר נוצר חום ונוצר אור, כל חומר מגיב אחרת, ישנם חומרים שנוצר בהם יותר חו...
על ידי אני הקטן
12 דצמבר 2017, 01:04
פורום: חנוכה
נושא: אם מדליק בפתח המרפסת, באיזה צד צריך להדליק
תגובות: 4
צפיות: 942

Re: אם מדליק בפתח המרפסת, באיזה צד צריך להדליק

במחילה, לא כל כך ברורה שאלת כת"ר, דמזוזות שלנו בצד ימין של הנכנס לבית ושמים החנוכיה משמאל, וה"נ אצלך המזוזה בצד ימין של הנכנס לבית ועליך לשים את החנוכיה בצד שמאל. היוצא מדבריך, שהמדליק בפתח המרפסת הפונה לרשות הרבים ועומד בפנים הבית [כמנהג רבים להדליק בתוך הבית] מדליק בצד ימין שלו [שהוא צד שמאל של ה...
על ידי אני הקטן
12 דצמבר 2017, 00:22
פורום: חנוכה
נושא: אם מדליק בפתח המרפסת, באיזה צד צריך להדליק
תגובות: 4
צפיות: 942

אם מדליק בפתח המרפסת, באיזה צד צריך להדליק

בשבט הלוי (ח"ג סי' ק"נ) פסק, שמרפסת הפתוחה לבית בלבד ללא יציאה לרחוב, חייב במזוזה בצד ימין של הנכנס לבית, דהיינו מצד שמאל של היציאה למרפסת. השאלה היא, היכן מדליק את הנר חנוכה כשרוצה להדליק בפתח זה, האם בצד שמאל כפי ההלכה שנר חנוכה בשמאל, או שמא בימין, שהרי הענין הוא להיות מוקף במצוות מכל צד, מזוזה ב...
על ידי אני הקטן
10 דצמבר 2017, 01:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 9
צפיות: 1535

Re: שאלה בהלכות שבת

לענ"ד נראה שכל זמן שאפשר ליישב דעתה באופן המותר בשבת, למה שנוכל להתיר ליישב דעתה באופן האסור, הרי בשבת אפי' דבר המותר לעשותו צריך לעשותו עד כמה שאפשר בלא חילול שבת. ובגמ' (שבת קכח:) ששם המקור לחלל שבת עבור יולדת כתוב, שאם צריכה היולדת שמן, יכולה חברתה להביא, אבל 'כמה דאפשר לשנויי משנינן, ומכאן רואים...
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.
תגובות: 7
צפיות: 2542

Re: פרשת וישב. ביקש לישב בשלווה.

ה'בת עין' מבאר זאת בדרך דרש, יעקב ידע שיצטרך ביום מן הימים לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, ולכן ביקש מהקב"ה שיורידו בכבוד, ונתקבלה תפלתו. וזהו ביאור הדברים, ביקש יעקב לישב בשלוה, וכדי שיוכל לישב בשלוה ולירד למצרים בכבוד קפץ עליו רוגזו של יוסף, שעל ידו נסתבב הסיבה שירד בכבוד למצרים, וע"ז אומר הקדוש ברו...
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וישב
תגובות: 10
צפיות: 1606

Re: פרשת וישב

בענין מה שכתבת על דברי התרגום שיוסף נקרא 'בר חכים', הרמב"ן כתב וז"ל, שהיה בן דעת וחכם בעיני אביו, וטעמו כטעם זקנים, ע"כ. ועוד כתב הרמב"ן, וזאת כונתם באמרם (ב"ר פד ח) כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה ומצאו משכיל ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים. גם הרד"ק מבאר שם באופן זה, ע...
על ידי אני הקטן
09 דצמבר 2017, 22:16
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וישב
תגובות: 10
צפיות: 1606

Re: פרשת וישב

מקורו בגמ' יומא ובמדרש, ושם לא נזכר שיטה זו שיוסף נתפתה, וע"ז כתבו שיוסף מחייב את הרשעים, אבל באמת אפשר לומר שלמ"ד לעשות מלאכתו היינו עבירה, אין לומר כדברי הגמ'.
על ידי אני הקטן
05 דצמבר 2017, 00:57
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה
תגובות: 29
צפיות: 3730

Re: כשרות פאה נכרית מעבודה זרה

לא צריך דיון על זה, רבותי!!! האם צריך רבנים בשביל זה? אכן, כיון שדעת בעלי בתים היפך דעת תורה [לטוב ולמוטב, לא כל קנאות היא דעת תורה] בשביל זה צריך רבנים, כדי להכריע בכל הספיקות, וכל אחד יעשה כרבו. באשר לנחש, למה רק כשלוכד נחשים יגיד לך שהוא לא ארסי תאמין לו, אבל לרבנים א"א לשמוע, זוהי היפך דעת תורה...
על ידי אני הקטן
05 דצמבר 2017, 00:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?
תגובות: 7
צפיות: 2515

Re: פרשת וישלח, היאך חולקו לשני מחנות?

אכן, המלבי"ם שם ביאר כך, שאופן החלוקה היתה שבמחנה אחד היו כל רועי הצאן הרכוש והעבדים, ובשני היו יעקב ומשפחתו, והסיבה שיעקב חילק באופן זה הוא, שהרי יעקב הכין עצמו לדורון תפלה ומלחמה, וההכנה למלחמה היתה בכמה ענינים, בכלי זין - יעקב צייד את אנשיו בכלי זיין מתחת לבגדיהם, בנוסף לכך, יעקב אבינו חישב שעשיו...
על ידי אני הקטן
25 ספטמבר 2017, 14:00
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

נוווו... מה עונים על זה האוסרים. וכאן נשאלת השאלה הגדולה, למה שלא יתכנסו כל הרבנים, האוסרים והמתירים, ביחד עם השוחטים, וידונו על זה מסביב לשולחן אחד. אני לא חושד לרגע שהרב שטרנבוך והרב לנדא הוציאו את פסקם במחי יד, אלא בוודאי דנו על זה בכובד ראש. אבל עדיין יתכן שלא שמעו את כל הצדדים. גם הרב משה ברנס...
על ידי אני הקטן
24 ספטמבר 2017, 22:58
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

נוווו... מה עונים על זה האוסרים. וכאן נשאלת השאלה הגדולה, למה שלא יתכנסו כל הרבנים, האוסרים והמתירים, ביחד עם השוחטים, וידונו על זה מסביב לשולחן אחד. אני לא חושד לרגע שהרב שטרנבוך והרב לנדא הוציאו את פסקם במחי יד, אלא בוודאי דנו על זה בכובד ראש. אבל עדיין יתכן שלא שמעו את כל הצדדים. גם הרב משה ברנס...
על ידי אני הקטן
12 ספטמבר 2017, 23:16
פורום: בית המדרש
נושא: האם היטלר יכל לחזור בתשובה
תגובות: 18
צפיות: 3206

Re: האם היטלר יכל לחזור בתשובה

לבני אדם מועיל תשובה, לא לשדים וחיות. אין שום מקור לכך שהיטלר היה שד, ולהיפך, בא וראה כמה שנאתם של שונאי ישראל לישראל, שאפי' בני אדם 'מתורבתים' יכולים לרצוח מליוני בני אדם רק בגלל שנאה, ושמעתי ממומחה בנושא זה שאמר שכנראה שמועה זו באה מבית היוצר של הדנים את שונאי ישראל לכף זכות, ולכן אמרו שחייב להיו...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:45
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

אני ראיתי סרטון מלא של כמעט שעה וראיתי שמי שמנסה להכשיל ולצחוק על השני בפני אחד מגדולי הדור ובקבר הרשב"י זה דווקא הרב ברנדסדורפר ולצערו זה לא הצליח לו וגם האתרים שניסו להביא את הדיון הזה נגד תומכי הבראקל זה מוכחש בווידאו הבלים!!! אני עברתי בעיון על הוידאו וזה ספק שקול 50% על 50%, ודוקא העוף באמת נר...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות
תגובות: 9
צפיות: 2413

Re: פרשת כי תבא [ובחוקותי] ריבוי הקללות לעומת הברכות

עיין בפירושו של רבינו בחיי בפרשת בחוקותי (ויקרא כו יג): ודע כי פסוקי האלות רבים מפסוקי הברכות, וכן באלות של משנה תורה, והיה זה כדי לאיים על הבריות ולהפחידם על העבירות ברבוי הקללות, וכן מצינו בשכינה שהיא מדת הדין היתה כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל: (שמות כד, יז), והרחמים בקרבה, וזה סוד הכתוב: (ת...
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:12
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: איך עושים שאתרוג יהיה צהוב?
תגובות: 12
צפיות: 3123

Re: איך עושים שאתרוג יהיה צהוב?

שיטה ידועה לשים אותו בין תפוחים ותוך יום או יומיים הוא מצהיב, מנסיון.
על ידי אני הקטן
10 ספטמבר 2017, 02:09
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

אין לאף אחד פה יוטיוב לא עלינו, אנא תעלה לגוגל דרייב וכדו'. מי שלא יכול לפתוח את זה, כנראה שאין לו את הסינון הטוב ביותר... (אא"כ יש לו חסימה בתוך נטפרי עצמו, ואז אשרי לו) נטפרי מסנן סרטונים ידנית ומאשר את הכשרים, והנ"ל נבדק ונפתח גם אני זכיתי להימנות על משתמשי נטפרי. שיעור מעניין על ענין חולק את רג...
על ידי אני הקטן
07 ספטמבר 2017, 22:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?
תגובות: 19
צפיות: 4575

Re: האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?

אף הם היו באותו הנס לכאו'. שהרי כתוב במסכת מגילה דף יא עמוד א: מהדו ועד כוש רב ושמואל, חד אמר: הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר: הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי, כשם שמלך על הודו וכוש - כך מלך מסוף העולם ועד סופו. א"כ מלך על כל העולם ואתיופיה בכלל כל אלו. והרי כתוב במגילה: פתשגן הכתב להנתן דת ב...
על ידי אני הקטן
05 ספטמבר 2017, 00:11
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

כאן לא מנערים בהקשת מקלדת, בסך הכל מביאים את דעתם של גדולי הרבנים אשר להם מערכות כשרות ולכן בקיאים מאד בפרקטיקה. הרב לנדא ידוע כרב מחמיר ותקיף מאד שאינו חת להוריד הכשר אף ממוצרי יסוד, וגם לסגור בכלל את מערכת הכשרות עקב בעיות כשרות. בעבר היו תקופות ארוכות שלא היה ניתן להשיג בשר בקר מההכשר שלו בגלל ש...
על ידי אני הקטן
04 ספטמבר 2017, 23:05
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

[א] אני באמת לא יודע מה הולך שם וזו בדיוק הבעיה הגדולה. כי הרי לא יעלה על דעתו של אף בר דעת שאותם בעלי המפעלים והמגדלים שמרויחים הון עתק יגלו לאי מי את המידע הזה שלא יסולא בפז "מהם המקורות של העופות המשובחים והטעימים נמכרים של שנה במליארדים בכל העולם". ולא רק שא"א לסמוך עליהם שמה שהיה הוא שיהיה [ב]...
על ידי אני הקטן
29 אוגוסט 2017, 00:48
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

זה לא טענה יש מסורת בעם ישראל על כל דבר ולאו דווקא הלכתית אלא מציאותית לגבי התרנגולות אף פעם לא שמעתי מזקן כלשהו ואף אחד לא טוען ששמע שזה לא כמו פעם לאפוקי מכל מיני נושאים אחרים שהם יודעים לומר פעם היה יותר טוב או שפעם היה יותר גרוע לבוא ולומר שהכל השתנה מתחת האף של כל העולם והברקל הוא העוף הרגיל ז...
על ידי אני הקטן
28 אוגוסט 2017, 00:38
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול כיסא מוקצה ברוב
תגובות: 3
צפיות: 1208

Re: ביטול כיסא מוקצה ברוב

הבעיה היא משום ביטול דבר שיש לו מתירין שנפסק ביו"ד סי' ק"ב שכל דבר שיש לו מתירין, דהיינו שעכשיו הוא אסור אבל בהמשך הזמן יהא מותר, כגון ביצה שנולדה ביום טוב שנתערבה באחרות, אסורה בשימוש, מכיון שעד שתאכלנה באיסור תאכלנה בהיתר [יש עוד טעם (עי' ט"ז שם סק"ה)], ולכן אף כסא זה אסור מטעם בסיס לדבר האסור, כי...
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 23:10
פורום: דיני ממונות
נושא: דיני ממונות בסערת הבראקל
תגובות: 14
צפיות: 2274

Re: דיני ממונות בסערת הבראקל

הם יכולים אולי ללכת אל הרב שהם בדרך כלל סומכים עליו על שאלות של כריתות ושל פיקוח נפש ודומיהם, וככל הנראה יפסוק שהמיקרוגל כשר, כיון שלדעתו עוף זה כשר !
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 22:51
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

עיקר הדיון אמור להתמקד באותה הגישה לבוא פעם אחר פעם ולהטיל ספק במנהגם של כלל ישראל בכל הדורות והנושאים ולטעון שנתברר כעת שאינם נוהגים כהלכה ואף עוברים על איסורים, זה ברור שאין זה דרך של מי שרוצה להיקרות "פוסק"... [ברור לכל שאם הגר"ש וזאנר זצ"ל היה בדורינו לא היה נוהג כך, ובוודאי לא היה כותב כך...] ...
על ידי אני הקטן
24 אוגוסט 2017, 21:57
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדבר כלל לא מופרך שהגאון הרב קליין יוציא כזה מכתב. איזה עוד סימוכין אפשר להביא לך, יותר מהכחשה של הבן והחתן? ואם העדות חשודה בעיניך, איך יועיל "סימוך" אחר? קודם כל צריך להאמין שאכן @פעלעד בעצמו ובכבודו דיבר עם בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א, וש @אני הקטן דיבר...
על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 23:49
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

חבר כתב:מישהו יכול לאשר ששני המכתבים אכן אמינים?
דברתי עם חתנו של הגרמ"ש קליין ואמר לי שהמכתב המודפס הינו מזויף !
על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 20:16
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

אבל לאחר שקיימו 'בתר דעבדי מתמלכי' אין מקום לטעון "איך אפשר להוציא פסק כזה לאסור בלי לשמוע צד השני.". האם הרבנים צריכים ללכת אחריהם רק מפני שהשקיעו לצורך מצווה ללא ששאלו את פיהם.(רבנים היינו רבנים בעלי כשרויות שבעלי ההשקעה היו רוצים שיקחו עופות אלו לבתי השחיטה שברשותם) הטענה שקיימו 'תבר דעבדי מתמלכ...
על ידי אני הקטן
22 אוגוסט 2017, 23:23
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

לא שמעתי שהצד השני לא רצה לשמוע או לא שמע את הצד השני [בניגוד לצד השני, מעדותו של הרב קפלן]. כתבתי את ההודעה הקודמת כתשובה להרב 'חבר' שכתב על נושא זה: כי אין כאן שאלה של דיני ממונות, המצריך עפ"י הלכה לשמוע את שני הצדדים. לדעתו יש כאן רק צד אחד של התורה הקדושה - האם אסור או מותר, ואחרי שבירר את זה לע...
על ידי אני הקטן
22 אוגוסט 2017, 22:57
פורום: כשרות
נושא: סערת העופות החדשה
תגובות: 914
צפיות: 115688

Re: סערת העופות החדשה

אם יש לשאלה זו שני צדדים, כנראה שבאמת צריך לשמוע לשני הצדדים, כי לפעמים יש לאחד להוסיף מה שלא ידע או לא אמר האחר, וכפי שאפשר לראות בכל מהלך הפורום שישנם שאלות קשות, אך תשובות בצידם, ולכן התמיהה נשארת במקומה - למה לא להפגש עם הצד השני יהא אשר יהא [קבל את האמת ממי שאמרה] ?
על ידי אני הקטן
22 אוגוסט 2017, 21:55
פורום: דעת דורות
נושא: נסיעת הבעל שם טוב לארץ ישראל
תגובות: 6
צפיות: 2123

Re: נסיעת הבעל שם טוב לארץ ישראל

כוונתי באמת לנסיון הנסיעה, השאלה שלי באה כי ראיתי בספר תולדות יעקב יוסף שמדבר על זמן פטירת מוהר"ר יהודה לייב פיסטנר, וכותב שבאותה עת שאר הצדיקים נעים ונדים ממקום למקום, חשבתי שאולי מתכוין הוא אל נסיון נסיעת הבעש"ט. וזה לשונו: תולדות יעקב יוסף ויקרא פרשת קדושים - וכעת לפי קורת הזמן אשר קרה מקרה לעובד...