החיפוש הניב 37 תוצאות

על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 23:00
פורום: בית המדרש
נושא: רגשי אשמה ונקיפות מצפון של רוצח
תגובות: 18
צפיות: 549

רגשי אשמה ונקיפות מצפון של רוצח

זו נושא רדיש ועדין - בבקשה, להציע דעות רק בצירוף מקורות בלבד, בהעדפה למקורות מרבותינו הראשונים או מגדולי בעלי המחשבה שמעתי מאדם גדול שבא לחזק זוג שבנם בן ה-2 טבע ר"ל בבריכה שנשאר פתוחה באשמתם. כצפוי, הם היו אכולי אשמה שהם גרמו למותו של בנם הקטן.... הרב אמר להם כך: בחז"ל עה"פ כי יפול הנופל נאמר שעתי...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:42
פורום: בית המדרש
נושא: מקור: "חזקה שאין תפלה חוזרת ריקם"
תגובות: 2
צפיות: 128

מקור: "חזקה שאין תפלה חוזרת ריקם"

מחפש מקור קדום לאמירה הידועה "חזקה שאין תפלה חוזרת ריקם".
זה ביטוי שמופיע כמ"פ בספרי המפרשים למיניהם, ומרגלא בפומא של כל הדרשנים, אבל חסר לי מקור נאמן.
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:38
פורום: סידור התפילה
נושא: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?
תגובות: 16
צפיות: 564

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ועכשיו שאלה שלי: שמעתי מאדם גדול וורט בשם קדמון על הפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", שתיבת 'רצון' חסר הבנה. והוא אמר שהכוונה הוא שהרי אין האדם יודע מה לטובתו באמת והאם זו לטובתו שיקבל מה שמתפלל עליו, ומאידך, ייתכן שהאדם יפצור בתפילה ויקבל משהו על חשבונו [כמו רחב"ד ורשב"ח שקיבלו מן השמים על חש...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 22:37
פורום: סידור התפילה
נושא: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?
תגובות: 16
צפיות: 564

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ובפשטות מה שרואים שאנשים מתים מרעב זה גזירה וחריגה מהטבע השאלה היא שלפי החוקרים מיליונים!! של ב"א מתים מרעב (30000 ביום) כך שזה לא איזו חריגה אלא תופעה ראשית כל - 30,000 ביחס לכ7 מיליארד בני אדם אינו מהווה קושיא בכלל. שנית, הכלל של מאן דיהיב חיי יהיב מזונא תקף "לכל חי". שזה כולל כל יצור חי בכל הייק...
על ידי מבקש אמונה
08 אוגוסט 2019, 14:31
פורום: בית המדרש
נושא: ומשביע לכל חי 'רצון' - מה פירוש?
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: ומשביע לכל חי 'רצון' - מה פירוש?

שמעתי מאדם גדול וורט בשם קדמון על הפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", שתיבת 'רצון' חסר הבנה. והוא אמר שהכוונה הוא שהרי אין האדם יודע מה לטובתו באמת והאם זו לטובתו שיקבל מה שמתפלל עליו, ומאידך, ייתכן שהאדם יפצור בתפילה ויקבל משהו על חשבונו [כמו רחב"ד ורשב"ח שקיבלו מן השמים על חשבון העוה"ב שלהם]...
על ידי מבקש אמונה
03 יולי 2019, 22:38
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?
תגובות: 9
צפיות: 316

Re: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

המהרש"א לומד שזה כפשוטו ממש, ע"ש. וכן בילקוט מפרשים מביאים מספר אור ישועה [אינני יודע מי הוא] שמעיר את מה שהערתי בתחילת האשכול. גוף השאלה היא נכונה שהרי איתא במדרש לגבי יהונתן בן גרשום חבריא בעון קומי ר' שמואל בר נחמן אמרין ליה כומר לעבודת כוכבים והאריך כל אותן השנים הפלא ופלא! שניהם עבדו את אותו ע"...
על ידי מבקש אמונה
03 יולי 2019, 10:41
פורום: דעת דורות
נושא: הרב עזריאל טאובר זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 1342

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

פורסם ביתד יום שלישי: לאחר פטירת אבינו הגה"ח רבי עזריאל טאובר זללה"ה בערב פסח השתא, אשר כידוע פעל רבות כל חייו להרבות כבוד שמים ולהקמת מוסדות תורה, רבים השיב מעוון וסייע לכל בגשמיות ורוחניות–עלה בדעתנו דבר טוב, ללקט עובדות וסיפורים מחייו וממעשיו הטובים, ולקבצם לפונדק אחד. ע"כ נבקש מכל מי שבאמתחתו עו...
על ידי מבקש אמונה
03 יולי 2019, 10:32
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?
תגובות: 9
צפיות: 316

מיכה [עובד ע"ז] חי יותר מ-450 שנה?!?

בסנהדרין קא ע"ב אמרינן "תנא הוא נבט הוא מיכה הוא שבע בן בכרי". נבט - אביו של ירבעם מלך ישראל, היה אותו שבע בן מכרי שמרד בדוד המלך, והיה גם מיכה שמשרע"ה הוציאו מהבנין במצרים ועשה פסל מיכה (כפירש"י שם). יוצא אפוא שמיכה, שהיה מיוצאי מצרים, והיה עדיין קיים בתקופת מלכות דוד המלך, חי יותר מ-450 שנים? אתמה...
על ידי מבקש אמונה
18 יוני 2019, 14:25
פורום: דעת דורות
נושא: הרב עזריאל טאובר זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 1342

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

הרב בעל מחבר העלון הנפלא אז נדברו היה מוציא לאור גם עלון שלהבת מתורתו של הרב טאובר זצ"ל. הוא עדיין ממשיך וימשיך בכך בע"ה. הרב ז"ל השאיר קרן מיוחד וציווה להמשיך פעילויות ארגון שלהבת...   הרב בעל מחבר העלון הנפלא אז נדברו היה מוציא לאור גם עלון שלהבת מתורתו של הרב טאובר זצ"ל. הרב טאובר הוא זה שייסד א...
על ידי מבקש אמונה
20 מאי 2019, 11:36
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

הכל כפוי -תשורה.pdf (272.2 KiB) הורד 3 פעמים יפה מאוד! מי זה הרב שכתב את הדברים? הרעיון משלים את מה שכתבתי לעיל. היסוד הוא, שהנקודה המרכזית של קבלת התורה היא הנכונות לקבל את, ולחיות עם הסתירה-הפרדוקס של אין עוד מלבדו [יחודא עילאה] ובחירה החופשית של הנברא. עצם קבלת התורה יצרה - או גילה - את החלל שבת...
על ידי מבקש אמונה
19 מאי 2019, 21:49
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

החיים של היהודי עובד ה' שזור עם סתירות. ליתר דיוק, עיקר ההתמודדות של העובד, הוא בנקודות הסותרות. במושכל ראשון זה נראה כאילו יש כאן הרבה סוגיות שונות, ספיקות ושאלות כעניין ושלא כעניין, אבל המתבונן יכול להבין שיש מכנה משותף אחד לכולם. הנה רשימה חלקית מסתירות אלו: ידיעה --- בחירה בטחון --- השתדלות קבלת...
על ידי מבקש אמונה
11 נובמבר 2018, 16:09
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

@נבשר דבר ראשון: ח"ו שאני מתהדר שנושא זה הוא נחלת תורת החסידות. אדרבא ואדרבא. הייתי שמח עד שלמים לראות נושא זו מתברר ומתלבן מתוך כל ספר שאך תהיה. ומי ייתן וכל עם ה' יתנבאו בסגון אחד. אבל מתוך קושיותך נראה שעדיין לא הסברתי עת עצמי כראוי. כנראה שסוף סוף, הענין כפי שאני מבין אותו, אינו מבואר בספרים מבל...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 22:01
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

אתם צודקים. גלשנו כאן לזירה לא רצויה, וממש לא מהעניין. ובכן אני קורא לכולם להחזיר את המיקוד לנושא הנידון ולנסות לברר את הדברים יותר. וכאן עלי להודות שאכן הדברים התבהרו יותר הודות לתגובות החו"ר. ובכן אנסה בע"ה להתנסח בצורה שונה הכל מודים, כמו שנתבאר מהראשונים, שיש ידיעה - אלא שהיא לא נתפסת בשכל האנוש...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 18:26
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

@האחד בא לגור בנוגע לטענתך על אי עיוני בספרי חסידות ,ב"ה הרבה עיינתי בהם ולא נחה דעתי עד שקראתי עליהם ברוך שנתן עןלמו לשומרים ,שהרי הרבה הועילה החסידות במניעת ההשכלה ובעוד הרבה רוחות רעות ,אך אין בכל זה לעקור אמיתויות וליצור מושגים חדשים אשר הדת סותרתם והדעת הורסתם. על שומריך הפקדתי שומרים. אשריכם ח...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:44
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

תודה לך שאר לעמו. קיבלתי את עצתך. שיניתי את הכותרת ל'גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה'.
מקוה שזה ימשוך את תשומת ליבם של אלו שהורגלו לחשוב כמותי - אם ישנם בפורום.
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:39
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

תגובתו החריפה של @האחד בא לגור היה מתאים אילו הייתי מזכיר איזביצא. אבל אם יעיין בדברי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, ותלמידו הרה"ק רבי רפאל מברשיד (שם), יגלה משהו שונה... וחדש... ומאיר... ומחיה נפשות...

והורס את האגו...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:36
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

הודעה חסרת טעם לדעתי. הניחא אילו דברי השפת אמת היו אבן יסוד בחסידות כולה. אה מה מה, מצאת איזה מכתב מהשפת אמת לא ברור ונוטה מהיסודות החסידיים עצמם ועל זה אתה מלין בקול גדול על כל בעלי דעה החסד והחסידות בפורום. מצטער לשמוע על פרדתך פחות תולה את האשמה בחברי הפורום שהעירו לך אל נכון. עצם העובדה שאף אחד...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:13
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

הבטחתי להעלות צילומים של הספר אמרי פנחס. כאן יש ארבע עמודים. די והותר.
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 17:13
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

הודעה חסרת טעם לדעתי. הניחא אילו דברי השפת אמת היו אבן יסוד בחסידות כולה. אה מה מה, מצאת איזה מכתב מהשפת אמת לא ברור ונוטה מהיסודות החסידיים עצמם ועל זה אתה מלין בקול גדול על כל בעלי דעה החסד והחסידות בפורום. מצטער לשמוע על פרדתך פחות תולה את האשמה בחברי הפורום שהעירו לך אל נכון. יש לך פרויקט השו"ת...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 16:42
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

@גל גל לכן, אני באופן עקרוני מתנגד לגישת החסידות הנ''ל נכון מאוד. ה'אני' (שבתוך כל אחד ואחד), תמיד מתנגד לגישת החסידות. דייקא בכדי לשבור את המחיצה הזאת של ה'אני' העומד בין ה' וביניכם, באה החסידות. אבל עכ"פ אני מצהיר בשער בת רבים שאני מרים ידיים. אני לא רגיל כאן בפורום כי פשוט אין לי זמן לזה. עכשיו א...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 16:33
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

@האחד בא לגור אוי וויי.. קודם כל, תודה רבה על ההתייחסות. יראתי שיגעתי לריק.... ב"ה מישהו קרה את כל האריכות שלי... השלתי את עצמי שאני לא גאוותן... כנראה שטעיתי בגדול... הייתי בטוח בכח ההסברה שלי שעכשיו יבינו את כוונתי... כעת אני רואה שאני אכן מתגאה במה שאין בי... אבל לקיים 'שוב יום אחד לפני מיתתך' - ...
על ידי מבקש אמונה
06 נובמבר 2018, 10:47
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

בא ללמוד ונמצא מלמד. קיויתי שרבני הפורום יעשירו את הנושא, ונהפוך הוא - במקום זה אני צריך להגן על עצם קיומו של האשכול. מורי ורבותי. למעמיקים ומתבוננים - נושא זה מהווה תמצית קוטב העבודה של ביטול היש של דרך החסידות, על חודה של חרב, השמים לרום והתהום לעומק. מי שכבר נחשף לנושא זה בעבר, ודאי יידלק לו אור ...
על ידי מבקש אמונה
05 נובמבר 2018, 23:14
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

אבל בגדול גם תורת החסידות מודה שכלפי המציאות של הדברים שקיימים בתפיסה של האדם ,הבריאה היא דבר נפרד מהאדם ויכול לבחור כפי רצונו ,אלא שמבחינת ההסתכלות של הבורא שהיא ההסתכלןת האמיתית, לית אתר פנוי מיניה והכל זה אלקות . נמצאת אומר ביחס אילינו אנו בחיריים וביחס לבורא אנחנו מוכרחים נכון מאוד. אבל זה לא ח...
על ידי מבקש אמונה
05 נובמבר 2018, 14:53
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

נכון שזה הפשטות של הסוגיא - ואכן יש המון פשטים על הגמ' שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, כשרובם ככולם מבארים שהעזר האלקי הוא כדי להכריע את הכף שעכ"פ יהיה שקול וייתן מקום לבחירה בלי נגיעות. מי שלומד ככה, כמעט לא יראה שום משמעות נוספת לדברי השפת אמת. אבל האמת יורה דרכו - כידוע להוגים בספרי החסידות - שי...
על ידי מבקש אמונה
05 נובמבר 2018, 13:22
פורום: בית המדרש
נושא: גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה
תגובות: 57
צפיות: 1358

גישת החסידות לשאלת הידיעה והבחירה

בהרבה ספרי חסידות, ובעיקר בספרי צדיקי פולין [השפ"א, ר' צדוק, איזביצא] מובא יסוד גדול בעבודת ה', שעיקר קוטבו סובב על היסוד שאין האדם עושה כלום – לא מצוות ולא עבירות. אלא הכל ה' מה' שאלמלא עוזרו אינו יכול לו, וכו'. אצטט כאן מכתב מרבנו השפת אמת [נדפס בשפ"א ליקוטים לחודש אלול] שכתב יסוד זה בתמצית גדול [...
על ידי מבקש אמונה
11 יולי 2018, 15:04
פורום: בית המדרש
נושא: ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 5
צפיות: 345

Re: ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול

לא נכון - ברור שהוא חי באותה תקופה ואף קצת אחריו. הוא עצמו מביא מרבנו בעל חובות הלבבות. אפשר לראות ולבדוק את כל הפרטים בהקדמה לספר הנ"ל ובהקדמה לספר חובות הלבבות במהדורה הנ"ל.
רבנו בחיי אבן פקודה חיי לפני מעל 800 שנה.

ועכשיו - אני מבקש - בבקשה - תגובות ענייניות.
תודה
על ידי מבקש אמונה
10 יולי 2018, 14:52
פורום: בית המדרש
נושא: ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 5
צפיות: 345

Re: ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול

לא התמקדתי על דקדוקי לשון - מטרת הספר היא לקשר בין המידות והחושים. ע"ז תמהתי ביותר..
על ידי מבקש אמונה
10 יולי 2018, 12:22
פורום: בית המדרש
נושא: ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 5
צפיות: 345

ספר תיקון מדות הנפש לרבנו שלמה אבן גבירול

שלום רב לכל יודעי דת וספר... אחת הספרים של רבנו שלמה אבן גבירול הוא ספר " תיקון מדות הנפש ", ספר מעט מעט כמות, ורב איכות. מבוסס על ספר חובות הלבבות, ואף נדפס ביחד עם ספר הנ"ל במשך הדורות. גם היום אפשר למצוא את הספר ערוך ומנוקד בסוף ספר חובות הלבבות שע"י הוצאת מכון אבן ישראל (ג' כרכים - בסוף חלק ג')....