החיפוש הניב 751 תוצאות

על ידי יוספזון
02 פברואר 2020, 14:00
פורום: אקטואליה
נושא: מה טוב בציבור שמנגד?!
תגובות: 57
צפיות: 795

Re: מה טוב בציבור שמנגד?!

אגב, בעצם הויכוח אם לומדים 'עיון' טרם ידענו מה עונה להגדרה זו של 'עיון'... יש את שיטת 'הצוויי דינים' וה'חלות' וכו', שבדרך כלל זה פחות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ויש את העיון האחר, אשר מפלפלים תמיד להגיע אליבא דהלכתא, שכדומני לא כל כך מקובל היום בעולם הישיבות... ולכן מה הועילו אלו שבאים לטהר את השרץ...
על ידי יוספזון
02 פברואר 2020, 13:55
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4024

Re: חסידות - מאי משמע?

האשכול נפתח על מנת להסביר מהי 'חסידות' הודעות מכאן ואילך שיעסקו בעיקר בנושא המחלוקת ימחקו האם מותר לי להגיב על כל ההשמצות (שלא נמחקו מאיזה סיבה...) או שאת ההשמצות נגד החסידות חייבים להשאיר, ולי רק מותר להסביר את דרך החסידות? לדוג' מי שכתב כאן שכהיום 'ב"ה' החסידים הם לא כמו חסידים הראשונים 'וחזרו' ב...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:51
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4024

Re: חסידות - מאי משמע?

[גם להתפלל אחרי זמן תפילה קודם חצות, באופן שיכלו להתפלל קודם, הלכתית לרוב הפוסקים זה ברכות לבטלה!, וגם זה נידש ונפרץ בצורה מוחלטת כמעט בכל קהילות החסידים, למרות שזה דינא דגמרא]. זו גמרא מפורשת שלא הפסיד אלא שכר תפלה בזמנה, וכבר בימי הראשונים נהגו בשבת להתפלל שחרית מאוחר ולקרוא קר''ש קודם התפלה. זה ...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:46
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4024

Re: חסידות - מאי משמע?

יש הבדל גדול בין "שעת הדחק" לבין "בדיעבד".  בדיעבד זה אם עשה. ו"שעת הדחק" מתיר לכתחילה. ההלכה של מנחה קצרה נאמרה כשהתאחרו ואין שהות להתפלל. זהו בדיוק בדיעבד. לא ביארת עדיין מה ההגיון בכלל לעשות חזרת הש"ץ כשאף אחד לא מכוון? נ.ב. אני מקוה שברור שזה לא קשור כלל לכל הענין של חסידות והתנגדות. נו... אנו ...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:38
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 788

Re: "השיבה שופטינו"

זה אומר שצריך לעשות לו מה שעשה רבי חיים בריסקר לכל התינוקים הממזרים והשתוקים שהושלכו בחצרו באישון ליל ע"י אמותיהם האלמוניות. הוא טיפל בהם וגידל אותם לתורה לחופה ולמעשים טובים כפי שהתאפשר. גם לשיטתך, הרי זה דומה לסיפור על אותה אשה כשרה, שגזר עליה הרופא לאכול בשר דבר אחר בשאלת פיקוח נפש. הלכה לרב, וה...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:33
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 788

Re: "השיבה שופטינו"

גם את ההשוואה לכורש עשה כבר הגר"א בכך שניבא מראש שאחרי העלייה של הצדיקים כיחידים, תבוא עלייה המונית ועצמאות בהסכמת האומות, וכפי שכבר קרה. גם ההתערבות הבעייתית של הרשעים בני ברית (שהוא קורא להם ערב רב/בני השפחות) בהמשך הדרך - הוזכרה מראש בחזונו של הגר"א. ראה בהרחבה בספר "אחרית כראשית" עם מקורות רבים...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:30
פורום: אקטואליה
נושא: "השיבה שופטינו"
תגובות: 43
צפיות: 788

Re: הסרטון שעזר לי מאוד לכוין ב"השיבה שופטינו".

מאי נפק"מ אם שלטון התורה יקום ע"י מערכת שכבר קיימת או מערכת שתקום? כבר הגדיר הגר"י שוורץ שהמדינה זה כמו תינוק ממזר. תינוק אומלל שגם מי שמתעב אותו מוכרח להודות שאחרי הכל הוא ילד יהודי שיש ללמדו תורה ולחנכו ואף לכפותו לקיים מצוות. מה גם שע"י שינויים אלו ועוד כעין אלו - תוסר מן העולם ממזרותו הלזו. כמד...
על ידי יוספזון
22 ינואר 2020, 16:22
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4024

Re: חסידות - מאי משמע?

לא היה עתותי בידי להתייחס עד כה, אבל אני רואה שהאשכול סטה לגמרי מהנושא המדובר 'חסידות - מאי משמע?' ועברו ל'הנהגות' שונות שנהגו בחצרות החסידים זה בכה וזה בכה שכולם ממקור קדוש יהלכון. - יש לציין, כי ההנהגות האלו נהגו ונוהגים גאונים ופוסקים מפורסמים שלא חסרים כמותם בחצרות החסידים (חלק גדול מההנהגות שהב...
על ידי יוספזון
26 דצמבר 2019, 14:43
פורום: אקטואליה
נושא: מעשה החשמונאים - לאור דבריו של "ויואל משה"
תגובות: 13
צפיות: 247

Re: מעשה החשמונאים - לאור דבריו של "ויואל משה"

נא ללמדני בצורה ברורה ופשוטה, מה ההבדל בין מעשה החשמונאים, למה שעשו הציונים. הרי אף החשמונאים לקחו המלוכה שלא כדין ונענשו ע"ז, ומאי שנא הא מהא. אין כאן אפילו דמיון קלוש בין שתי הסוגיות. אצל החשמונאים הבעיה שלהם היה שעברו על 'לא יסור שבט מיהודה'. ולקחו את המלוכה שהיתה שייכת לשבט יהודה.  ענין הציונים...
על ידי יוספזון
26 דצמבר 2019, 14:26
פורום: אקטואליה
נושא: מעשה החשמונאים - לאור דבריו של "ויואל משה"
תגובות: 13
צפיות: 247

Re: מעשה החשמונאים - לאור דבריו של "ויואל משה"

נא ללמדני בצורה ברורה ופשוטה, מה ההבדל בין מעשה החשמונאים, למה שעשו הציונים. הרי אף החשמונאים לקחו המלוכה שלא כדין ונענשו ע"ז, ומאי שנא הא מהא. אין כאן אפילו דמיון קלוש בין שתי הסוגיות. אצל החשמונאים הבעיה שלהם היה שעברו על 'לא יסור שבט מיהודה'. ולקחו את המלוכה שהיתה שייכת לשבט יהודה.  ענין הציונים...
על ידי יוספזון
26 דצמבר 2019, 01:53
פורום: אקטואליה
נושא: חסידות - מאי משמע?
תגובות: 299
צפיות: 4024

Re: חסידות - מאי משמע?

נוטר הכרמים כתב: בספר הדור והתקופה מספר הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א, ראש ישיבת הרמה בלונדון הבירה: סיפר לי (מרן הגרי"ז) שכשהיה גר בוורשא אחר חתונתו והתפלל בגערער שטיבעל, היו שם הרבה ת"ח והפצירו בו שיסביר להם מהו ההתנגדות לחסידים. ותמיד התחמק מהם, אבל פעם אחר התפילה ראה שהרבה חסידים מסבבים אותו ...
על ידי יוספזון
25 דצמבר 2019, 01:00
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

למרות שאני מתקשה להבין את המהלך של מינוי בנים לאדמו"רות, אני מוכרח לציין שמבחינה עקרונית הרבה מהדברים שכתבת נכונים מאד, בעיקר במה שנוגע להעמדת חשיבות היראה וטהרת הלב כנגד התורה, כמבואר בשבת לא,ב ובעוד מקומות שהזכרת. (הנושא של המשך ההנהגה ע"י הבנים אינו קשור כלל לדרך החסידות, והיא תופעה שהתפתחה מאוח...
על ידי יוספזון
24 דצמבר 2019, 23:42
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

דרורי כתב:
24 דצמבר 2019, 23:39
יוספזון כתב:
24 דצמבר 2019, 23:37
דרורי כתב:
24 דצמבר 2019, 23:34
יוסזפון כרגע לא אכתוב תגובה לאזן חסומה שלא כרויה לשמוע ולהוטה להחזיק בכל דרך ממה שחדר אליה בימי הקטנות. אולי בהמשך..
ג"א הקטן מצטרף לכל הנ"ל...


לא התבללת עם פשקוויל... חנוכה שמח
תשובה מחכמת ומכבדת את כותבה...
 
על ידי יוספזון
24 דצמבר 2019, 23:37
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

דרורי כתב:
24 דצמבר 2019, 23:34
יוסזפון כרגע לא אכתוב תגובה לאזן חסומה שלא כרויה לשמוע ולהוטה להחזיק בכל דרך ממה שחדר אליה בימי הקטנות. אולי בהמשך..
ג"א הקטן מצטרף לכל הנ"ל...
על ידי יוספזון
24 דצמבר 2019, 23:31
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

יעקב שלם בציבור עמירצים שכחו דבר אחד בית מדרש של יחוד יחודים הוא לא חסידות המכילה מאה כאלה [נניח..] ואלפי בעלי בתים שליחודים וכדומה אין להם כל קשר טענה משונה זו משמיעים כל מיני צדקנים [מה ששמעת מר' אשר וייס כנראה לא הבנת את ההקשר הנכון של דבריו] שמנסים לטשטש את הדרך עתיקת יומין של בני התורה שלא נטו...
על ידי יוספזון
24 דצמבר 2019, 13:24
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

בציבור הליטאי שכחו דבר פשוט שיש צדיקים ויש תלמידי חכמים גם בזמן הגמרא היה בית מדרש של תורה ובית מדרש של יחוד יחודים למי שקשה לו לקבל כך שמעתי מר' אשר וייס וכך מביאים מהגר"א (בקשר לר' חנינא בן דוסא) וממילא המו"צ בחסידות כפוף לאדמו"ר בגלל צדקותו בפרט אצל החסידים שהאדירו ושמו דגש על כח הצדיק יעקב שלם ...
על ידי יוספזון
23 דצמבר 2019, 23:05
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

ו האדמורו"ת כיום עוברת לבן מחמת שליטה במוסדות החסידות, וללא כל קשר לצדקות, גאונות או להיפך. בהרבה מקרים כך זה גם בראשות ישיבות שגם שם, השולט במוסד ממנה את ממשיכי דרכו. כמובן שזה לא אומר שמי עומד בראשות חסידות פלונית, בהכרח אינו מתאים לעמוד בראשה אבל ברוב המקרים סביר להניח שלמו"צ ממוצע בכל חסידות, י...
על ידי יוספזון
23 דצמבר 2019, 23:03
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה/א אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקדוש ברוך הוא אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם אמר ...
על ידי יוספזון
23 דצמבר 2019, 16:12
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

האדמורו"ת כיום עוברת לבן מחמת שליטה במוסדות החסידות, וללא כל קשר לצדקות, גאונות או להיפך. בהרבה מקרים כך זה גם בראשות ישיבות שגם שם, השולט במוסד ממנה את ממשיכי דרכו. כמובן שזה לא אומר שמי עומד בראשות חסידות פלונית, בהכרח אינו מתאים לעמוד בראשה אבל ברוב המקרים סביר להניח שלמו"צ ממוצע בכל חסידות, יש ...
על ידי יוספזון
23 דצמבר 2019, 16:08
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

עיין בספר בני יששכר מאמרי חודשי כסלו טבת. מאמר י"ב.
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 22:34
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

אין לי סבלנות להתוכח איתך ובזה אני לומד מנסיונם של אחרים בכל מקרה המקור שהבאת לדעתי לא קשור כלל הוא לא קרא לו רבי אלא גרם לו ללמוד שלא לשמה בשביל שיגיע לשמה אבל לא אוסיף להשחית את דברי בעבור האדם כי אין לדבר סוף כמוך כמוני. מאותה סיבה לא דרכתי כאן תקופה ארוכה. ואתאפק מלהגיב באופן אישי. בכל אופן, בה...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 22:23
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

ומענין לענין באותו ענין. נשאלתי פעם במסגרת פורום זו, שאלה דלהלן. למה כל בנש"ק מכנים אותו בתואר הרה"צ וכדו'. ומאז קטנותם מרגילים אותם לכינויים שאינם ראויים לזה. הבאתי סמך לכך גמ' מפורשת בב"מ בפרק הפועלים - כי כך נהגו כבר בזמן התנאים. ומחמת חביבותו אעתיקו בשלמותו. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה/א איק...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 22:19
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

אנו מעריכים את כל אחד בגלל מי שהוא - ובנוסף לכך, הרי למדנו בחיידר בפירוש רש"י שתפילת צדיק בן צדיק מקובלת יותר. זו ממש התחמקות נשאלה שאלה  איך זה שבאופן שיטתי וכמעט בלי יוצא מן הכלל בן האדמו"ר ממשיך אותו ובהרבה מקרים כל בניו בחז"ל מצינו שיש להם עדיפות אבל לא בהחלט ועל זה לא ענית רק התחמקת מה לעשות ש...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 22:17
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

בכלל הגר"ח לא קשור לכאן כי אנו לא מעריכים אותו בגלל שהוא בן אנו מעריכים את כל אחד בגלל מי שהוא - ובנוסף לכך, הרי למדנו בחיידר בפירוש רש"י שתפילת צדיק בן צדיק מקובלת יותר. זו ממש התחמקות נשאלה שאלה  איך זה שבאופן שיטתי וכמעט בלי יוצא מן הכלל בן האדמו"ר ממשיך אותו ובהרבה מקרים כל בניו בחז"ל מצינו שיש...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 21:54
פורום: אקטואליה
נושא: טענת פקוח נפש כנגד מחאה - האמנם?!
תגובות: 9
צפיות: 167

Re: טענת פקוח נפש כנגד מחאה - האמנם?!

קצת מחשבה לא תזיק, אם לא עושים משהו מחשש פיקו"נ זה עדיין לא אומר שמותר לחלל שבת על כזה ספק אולי תשאל למה לא ילכו כל בעלי הרכבים עם המפתחות בכיס מחשש פיקו"נ, וכל א׳ יחזיק פלא׳ א׳ בכיס למקרה חירום חלילה. ס"ה רציתי קצת לחדד את הענין, להבנת הדברים. שלא כל דבר אפשר להגדיר כפיקוח נפש. ודי לחכימא ברמיזא.  
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 21:53
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

חלק א׳ ממעל כתב:
22 דצמבר 2019, 21:51
בכלל הגר"ח לא קשור לכאן כי אנו לא מעריכים אותו בגלל שהוא בן
אנו מעריכים את כל אחד בגלל מי שהוא - ובנוסף לכך, הרי למדנו בחיידר בפירוש רש"י שתפילת צדיק בן צדיק מקובלת יותר.

 
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 21:51
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

בהודעה זו https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=68&t=7806&p=102830#p102827 תקף אותי הניק @יוספזון  בחריפות, על שכתבתי שהתורה אינה עוברת בירושה למעשה, פתחתי את האשכול הנכחי, כדי להדיין על הנושא הזה בלי קשר למעמדם של גדולי ישראל או לחילולי שבת, ואשמח לשמוע ולהבין את הצד, לפיו בניו של אדם גדול ממשי...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 20:22
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

בהודעה זו https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=68&t=7806&p=102830#p102827 תקף אותי הניק @יוספזון  בחריפות, על שכתבתי שהתורה אינה עוברת בירושה למעשה, פתחתי את האשכול הנכחי, כדי להדיין על הנושא הזה בלי קשר למעמדם של גדולי ישראל או לחילולי שבת, ואשמח לשמוע ולהבין את הצד, לפיו בניו של אדם גדול ממשי...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 20:19
פורום: אקטואליה
נושא: טענת פקוח נפש כנגד מחאה - האמנם?!
תגובות: 9
צפיות: 167

Re: טענת פקוח נפש כנגד מחאה - האמנם?!

בראשית דברי אני מתחנן ומבקש שלא להגרר מעבר לשאלה הבאה. אם יש לך משהו שאולי קשור, יש לכך אשכולות אחרים. ואם אין, תפתח. אני יוצא לצורך הדיון מנקודת הנחה, כי מותר וראוי להפגין ולמחות וכו' וכו'. באמת לא משנה לצורך הדיון, כדלהלן: באשכול הסמוך התוודעתי למכתב של ת"ח חשובים, בו נכתב כך: במחאות אלו כרוכה סכ...
על ידי יוספזון
22 דצמבר 2019, 16:29
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה/א אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקדוש ברוך הוא אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם אמר ר...

עבור לחיפוש מתקדם