החיפוש הניב 895 תוצאות

על ידי יהושע
אתמול, 10:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: קבלת שבת מפלג המנחה

הדברים מפורשים בראשונים, שלקבל שבת בפלהמ"נ זה לכו"ע, ואין לזה שייכות למחלוקת ר"י ורבנן. ונחלקו הראשונים אם עשיית קידוש בזמן זה של קבל"ש קודם השקיעה, זה כן תלוי במחלו' ר"י ורבנן. השו"ע הרב מדבר על מי שלא מקבל שבת בהדלקה, ומי שמקבל שבת בהדלקה מפלג המנחה יכול להדליק לכתחילה ואי"ז נקרא הקדמה, כמבואר בש...
על ידי יהושע
אתמול, 08:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה
תגובות: 2
צפיות: 43

קבלת שבת מפלג המנחה

יש מחלוקת ראשונים ממתי מתחיל זמן תוספת שבת, יש אומרים משקיעת החמה ויש אומרים מפלג המנחה, השאלה שלי האם מה שאפשר לקבל שבת מפלג המנחה הוא רק לרבי יהודה או גם לרבנן, ולכאורה לרבנן אין לפלג המנחה שום משמעות ולכאורה זה רק לרבי יהודה, א״כ איך כתבו הפוסקים שאפשר להדליק נרות שבת מפלג המנחה ולא חלקו אם התפלל...
על ידי יהושע
אתמול, 07:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרח...
על ידי יהושע
15 אוגוסט 2019, 20:57
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 127
צפיות: 2683

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

אבל מה שכתבת "ואפילו אם יש ביניהם רופאים יותר מומחים מאלו האומרים שזה פיקו"נ" לא ראיתיו כעת בפוסקים וכמדומה שאינו נכון [במ"ב שם סקי"ב כ' כן רק היכן שהחולה עצמו אומר שצריך ומשמע שכשאינו יודע לא]. עי' לבוש ושו"ע הרב שכותבים כן בפירוש. מ"מ בנידו"ד עדיין חושבני שאסור להקל, ראשית מפני שעוד לא הובא כאן ר...
על ידי יהושע
14 אוגוסט 2019, 13:48
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 127
צפיות: 2683

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

ד. הרופא היחיד מאלו שהבאת שהוא יר"ש, כותב ש"ייעוץ כזה צריך להיות פרטני" = ז"א שאסור להורות שכל המעוברות לא יצומו. סליחה על הבוטות, אבל האם אתה עוסק בזה או אומר מסברא? נהיית מחלק פקודות לרבנים מה מותר להגיד ומה אסור. יש הרבה רבנים שעוסקים בזה והם אומרים שזו חשש סכנה לעובר, נכון שיש חולקים עליהם אבל ...
על ידי יהושע
14 אוגוסט 2019, 08:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??
תגובות: 8
צפיות: 352

Re: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??

צ"ל שקרח לא היה כופר בנבואת משה, רק טענתו היה על משה שרצה הכהונה לאחיו והשם כיבד רצונו, ובבחינת בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, וכמו שעם ישראל חטא בזה שביקשת מלך אבל כיון שביקש קיבל, וזה היה טענתו של קרח למה משה רבינו לא רוצה שכולם יהיו כהנים וזה לא מחשב כפירה, ובלי זה לא ניתן להבין איך קרח שהיה ...
על ידי יהושע
13 אוגוסט 2019, 19:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??
תגובות: 8
צפיות: 352

Re: מה יותר גרוע לבזות רבנים ולכפור בתורה מן השמים ולכפור בנבואה - או סתם לריב??

צ"ל שקרח לא היה כופר בנבואת משה, רק טענתו היה על משה שרצה הכהונה לאחיו והשם כיבד רצונו, ובבחינת בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, וכמו שעם ישראל חטא בזה שביקשת מלך אבל כיון שביקש קיבל, וזה היה טענתו של קרח למה משה רבינו לא רוצה שכולם יהיו כהנים וזה לא מחשב כפירה, ובלי זה לא ניתן להבין איך קרח שהיה א...
על ידי יהושע
13 אוגוסט 2019, 12:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לערב דבר מר במים בצום
תגובות: 6
צפיות: 69

לערב דבר מר במים בצום

האם מותר בצום  למי שצריך לרפואה לערבב תרופה מרה במים ולשתות? 
על ידי יהושע
12 אוגוסט 2019, 11:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

מגן אבות למהר''ם בענט, ועמק הלכה ועוד, - בעניין שמש בראש דקלים; ממתי ועד מתי הוא.pdf
על ידי יהושע
12 אוגוסט 2019, 11:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

תשובת הגאון ישמח לבב ]מגדולי פוסקי ורבני מרוקו, לפני כ-130שנה, בסימן י[. זה לשונו: ומה גם שאנכי הרואה שסברת הגאונים ז"ל נעלמה מעיני רבותינו הראשונים ז"ל ה"ה; רמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן והרב המגיד, וגם מרן ז"לוהב"ח והמ"א והט"ז והרדב"ז, יחד כלם לא העלו סברא זו על דל שפתם!! ולא מצינו שנזכרה סברת הגאו...
על ידי יהושע
06 אוגוסט 2019, 16:29
פורום: כשרות
נושא: שיער פאות מברזיל
תגובות: 42
צפיות: 636

Re: שיער פאות מברזיל

הוא מייצר כמדומני בסין, אבל ברגע שיש משגיח צמוד אין את החששות, זה היה אמור להתחיל להמכר בסביבות תמוז כנראה בינתיים יש להם איזה עיכוב. אבל שמעתי מהמתעסקים בדבר שגם המשגיח שלו לא משעת גזיזה, אז מה זה שווה/ לא שווה??? אתה בטוח במה שאתה אומר? שערות שקונים היום בשוק לדיעות רבות זה רוב ע"ז או עכ"פ ספק רו...
על ידי יהושע
06 אוגוסט 2019, 12:47
פורום: כשרות
נושא: שיער פאות מברזיל
תגובות: 42
צפיות: 636

Re: שיער פאות מברזיל

פעלעד כתב:
31 יולי 2019, 12:16
הוא מייצר כמדומני בסין, אבל ברגע שיש משגיח צמוד אין את החששות, זה היה אמור להתחיל להמכר בסביבות תמוז כנראה בינתיים יש להם איזה עיכוב.

אבל שמעתי מהמתעסקים בדבר שגם המשגיח שלו לא משעת גזיזה, אז מה זה שווה/
על ידי יהושע
06 אוגוסט 2019, 12:46
פורום: כשרות
נושא: שיער פאות מברזיל
תגובות: 42
צפיות: 636

Re: שיער פאות מברזיל

שכחתי להוסיף, שאם זה לא מאותה אישה, אז זה בחשש ע"ז בדיוק כמו מסין, מהודו וסין זה משווק לכל קצוות תבל ובכל מקום משנים את השם לשם המקומי. יש לציין שבני משםחת הרבי מאמשינוב שולחים לאותה אישה מאריאלה לקחת ממנה שיער, לי אישית יש בבית פיאה משם, אבל לא ניתן לומר על זה שזה גלאט לגמרי, כי היא אוספת גם שיער ...
על ידי יהושע
02 אוגוסט 2019, 14:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

אכן חשבתי בכיון זה . ע"פ דעת הרמב"ן שזמן תוספת הוא משקיעה ואילך (סוף זמן מנחה ותחילת זמן ערבית לרבי יהודה אינו קשור, כיון שהוא מפלג המנחה ולא משקיעה ראשונה, מה שכן אפשר להביא זה סוף זמן מנחה לרבנן, לפי הצד שסופרים מהנץ לשקיעה אף לר"ת, ובכל אופן זה נקרא במשנה עד הערב אף שהוא רק שקיעה ראשונה ) אבל לד...
על ידי יהושע
02 אוגוסט 2019, 14:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...
על ידי יהושע
02 אוגוסט 2019, 11:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 38
צפיות: 509

Re: מזגנים בשבת

שאר לעמו כתב:
02 אוגוסט 2019, 11:15
איונוורטר, שהמנוע מקבל ישירות ומידית את הפקודה אפילו מתזוזה. בשונה ממזגנים ישנים.
וכמו שהאריכו בפרסום האחרון של מזגני אלקטרה, והכשר של הרב רובין כמדומה.
איך אני יכול לברר אם המזגן שלי מותר בשימוש? 
 
על ידי יהושע
02 אוגוסט 2019, 10:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 38
צפיות: 509

מזגנים בשבת

באיזה מזגנים יש בעיה של שימוש בשבת?
על ידי יהושע
02 אוגוסט 2019, 10:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

אכן חשבתי בכיון זה . ע"פ דעת הרמב"ן שזמן תוספת הוא משקיעה ואילך (סוף זמן מנחה ותחילת זמן ערבית לרבי יהודה אינו קשור, כיון שהוא מפלג המנחה ולא משקיעה ראשונה, מה שכן אפשר להביא זה סוף זמן מנחה לרבנן, לפי הצד שסופרים מהנץ לשקיעה אף לר"ת, ובכל אופן זה נקרא במשנה עד הערב אף שהוא רק שקיעה ראשונה ) אבל לד...
על ידי יהושע
01 אוגוסט 2019, 16:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

דעת הרז"ה שהסיבה  שנולד אחר חצות לא קובעים באותו יום  את החודש, הוא משום שאז כבר נגמר המקום האחרון שיכול להיות בו יום שלם אחרי המולד שיהיה  ראש חודש ביום המולד  , (וכמו כן לא תספיק הלבנה להיראות באותו יום של המולד, מכיון שצריך לעבור כד שעות עד שתיראה). והנה הריטב"א והר"ן הכריעו כדעת הבעל המאור . וי...
על ידי יהושע
31 יולי 2019, 10:50
פורום: כשרות
נושא: שיער פאות מברזיל
תגובות: 42
צפיות: 636

Re: שיער פאות מברזיל

ממי הגיע השיער בברזיל? יש גברת חרדית בשם מאריאלה, שכחתי אם היא בברזיל או בארגנטינה, אם מקור השיער ממנה אז פחות חשש שזה הודי. אבל אם אתה הולך לקנות כעת פיאה, הרב אשר אקשטיין הרב של בעלזא בברוקלין יש לו כשרות מאד טובה, הוא מייצר כעת יחד עם עוד רבנים פיאות ששמורות כמעט משעת גזיזה, בתקופה הקרובה אמורים...
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 20:13
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בראשית- הגדרת "בין השמשות"
תגובות: 3
צפיות: 209

Re: פרשת בראשית- הגדרת "בין השמשות"

שניאור כתב:
30 יולי 2019, 19:49
יהושע כתב:
30 יולי 2019, 19:47
א״כ למה אי אפשר למול בבין השמשות?
לא מבין את השאלה הרי במילה יש פסול למול בלילה, וביה"ש מעורב בו מן הלילה.

גם בקידוש החדש יש פסול לקדש בלילה
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 19:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בראשית- הגדרת "בין השמשות"
תגובות: 3
צפיות: 209

Re: פרשת בראשית- הגדרת "בין השמשות"

מהרב ישראל מאיר פלמן- כתב הרמב"ם פרק ה' משבת הלכה ד': משתשקע החמה עד שיראו ג' כוכבים בינונים הוא הזמן הנקרא בין השמשות, ולפיכך אין לעשות מלאכה משקיעת החמה מספק שמא הוא לילה ותמהו האחרונים שהרמב"ם סתר משנתו, דבפרק ב' מקיה"ח הלכה ט' כתב וז"ל ראוהו בית דין עצמן בסוף יום תשעה ועשרים, אם עדיין לא יצא כו...
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 15:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 15:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

רק כל הדוחקים כשרים העיקר שלא נזוז מאמונת חכמים בכמה אחרונים שכתבו ששיטת הרמבם כמו ״שיטת הגאונים״ אכן כך לימדו אותנו, ואם זה לא מוצא חן בעיניך אתה יכול ללכת לחפש לך תורה אחרת (אולי אצל המזרחי). מי לימד אותך דבר כזה שכשהאחרונים לא ראו את כל התשובה שמוכח שם אחרת מדבריהם עדיין צריך להאמין באמונה שלמה ...
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 08:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 202
צפיות: 4005

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

ב. רבי משה שפירא היה מאד 'בריסקר' בדברים האלו. ודי בזה. ג. התכלת של ראדזין הופרכה מהסיבה הפשוטה שמכניסים אותה לחום של כמה מאות מעלות, באופן שכל הצבע מן החי ממש ממש נעלם ומתבער מרוב חום הכבשן, ולא נותר ממנו אלא החנקן - אותו אפשר להוציא מ(כמעט) כל דבר אחר. הרב הרצוג כבר גילה את זה. למה בדיוק בזה הוא ...
על ידי יהושע
30 יולי 2019, 08:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי יהושע
29 יולי 2019, 23:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 202
צפיות: 4005

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

מעניין מאוד שפתאום מרן חושש לדבר שאין הציבור יכול לעמוד בו, ואף פעם לא חשש להורות להתחתן מוקדם ולא ללכת עם פאות מאחורי האוזניים ולא ללבוש שעון יד וכו' וכו'. מלבד זאת מעניין אם הוא בעד התכלת למה הוא בעצמו לא לובש, הרי יש כאן ביטול מצות עשה דאורייתא וע"ז לא מועיל שאחרים ילמדו ממנו וכו', אא"כ הוא לא מ...
על ידי יהושע
29 יולי 2019, 23:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כבר אמרתי מיצינו את הנושא וזהו, אין לי כוח להתווכח שוב על משהו שכבר התווכחתי כמה פעמים מה דוחק ומה לא, והאם אנו יכולים להקשות קושיות על גדולי האחרונים או לא, לדוגמא מש"כ "לית נגר ובר גנר דיפרקיניה" לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך וכן ע"ז הדרך. אני לא באתי לחלוק על המהרלבח, רק שאי אפשר להת...