החיפוש הניב 17 תוצאות

על ידי ידידיה1
22 פברואר 2021, 11:45
פורום: בית המדרש
נושא: שלום עליכם בברכת הלבנה
תגובות: 16
צפיות: 316

Re: שלום עליכם בברכת הלבנה

אחד הטעמים שראיתי (איני זוכר היכן) שאחר שאמר תפול עליהם אימתה ופחד וכו' שיש בזה כביכול משמעות לא טובה כלפי העומדים לידו, משום דרכי שלום אומר לסובבים אותו שלום עליכם להראות ידידות ואחווה.


על פי האמור שמחתי שמחה גדולה כאשר פעם כשאמרתי תפול עליהם וכו, הזדמן לידי גוי שונא ישראל.
על ידי ידידיה1
04 ינואר 2021, 12:20
פורום: פורום עורכים תורניים
נושא: דרוש עורכים
תגובות: 38
צפיות: 1202

Re: דרוש עורכים

כמו בכל עבודה שבעולם, צריך להוריד את הראש ולהסתגל לעבוד כפי דרישות בעל הבית.

באופן אישי עבדתי ב"ה שנים במכון שבתחילה המבקרים החזירו לי חומר מלווה בהערות קשות שוב ושוב, לו הייתי נכנע לעלבוני ועוזב, הייתי מפסיד שנים של שטייגן!
על ידי ידידיה1
04 ינואר 2021, 10:39
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת הגרא"י סולוביציק בעניין החיסון
תגובות: 82
צפיות: 3208

Re: הגרא"י סולוביציק נגד החיסון

ישראל הכהן כתב:
03 ינואר 2021, 09:15
ידידיה1 כתב:
01 ינואר 2021, 15:28
כשאמרתם הבוקר "בורא רפואות" למה התכוונתם?
לא חסר על מה,
בין השאר חיסונים שנוסו תקופה מסויימת, לא חייבים 10 שנים אפילו פחות!


אחרי 10 שנים בטל ה"כוחי ועוצם ידי"?
לא הבנתי מהו שיעור שתם ה"כויחי" ומתחיל "בורא רפואות"
על ידי ידידיה1
01 ינואר 2021, 15:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור בענין העלון "גילוי דעת" בענין דעת ר"ת והגאונים בצאת הכוכבים
תגובות: 372
צפיות: 5178

Re: בירור בענין העלון "גילוי דעת" בענין דעת ר"ת והגאונים בצאת הכוכבים

עכשיו שלח לי משהו ב'פרטי', דבר מענין ומן היושר להעלותו כאן. התוס בריש מסכת ברכות כתב כך תוספות ברכות דף ב ע''ב.jpg ומשמע מדבריו, שביאת האור הוא בתחילת השקיעה, אע"ג שלשיטתו ס"ל דעדיין יום, אפי' הכי ס"ל דנקרא כבר ביאת אורו, ואף דהר"ן בוודאי לא ס"ל כך, אם כל זה בוודאי אפשר לומר דס"ל שביאת אורו, הוא אפ...
על ידי ידידיה1
28 דצמבר 2020, 18:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור בענין העלון "גילוי דעת" בענין דעת ר"ת והגאונים בצאת הכוכבים
תגובות: 372
צפיות: 5178

Re: בירור בענין העלון "גילוי דעת" בענין דעת ר"ת והגאונים בצאת הכוכבים

בבקשה תביא מקורות קדומים, ולא מזמננו שמשכתבים את ההיסטוריה, הנושא שיש אומרים על השר שלו' הוא חוסר הבנה, כי עד השר שלו' היה נהוג לחכות לחושך מוחלט, ויש אומרים שהשר שלו' קבע 72 דקות שוות בכל מקום ובכל זמן ועיין מה שכתבתי ל@סופר המלך אין צורך להביא מקורות קדומים. פשוט משום ש המנהג  (אני מדגיש המנהג ול...
על ידי ידידיה1
28 דצמבר 2020, 18:07
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מי מרבני הפורום חלה בנגיף
תגובות: 34
צפיות: 1112

Re: מי מרבני הפורום חלה בנגיף

ככל הנראה יותר מידי אנשים שבטוחים שהם נדבקו והחלימו, פשוט טועים.
על ידי ידידיה1
28 אוקטובר 2020, 12:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור שיטת רבינו תם על זמן צאת הכוכבים
תגובות: 127
צפיות: 1591

Re: ביאור שיטת רבינו תם על זמן צאת הכוכבים

Byבקבצים המצו"ב יש ביאור להכל עם תמונות מהמציאות בארץ ישראל לעשות את השבת 2 [תמונות].pdf אם בעל הקוננטרס וטהר יומא צודק, והתמונות שצילם 50 דקות אחר השקיעה בארץ ישראל הן בזמן ודאי יום כר"ת בגלל קצה השמיים שלא השחירו, הרי שבכל מדינות אבותינו והראשונים באירופה בקיץ גם שעתיים ושלוש אחר השקיעה הוא ודאי ...
על ידי ידידיה1
10 אוקטובר 2020, 22:32
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אמירת 'ותערב' במוסף של הושענא רבה
תגובות: 13
צפיות: 181

Re: אמירת 'ותערב' במוסף של הושענא רבה

אולי בגלל שלפי הרמ"א נשיאות כפיים בשאר ימים אינה מן המנהג
על ידי ידידיה1
08 אוקטובר 2020, 02:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הלכות מפורשות בשולחן ערוך שלא נהגו כמותן
תגובות: 95
צפיות: 1713

Re: הלכות מפורשות בשולחן ערוך שלא נהגו כמותן

איזה הלכות מפורשות בשולחן ערוך שכלל ישראל או חוגים מסויימים נהגו בהם אחרת בין לקולא ובין לחומרא וזאת על פי הוראת האחרונים וגדולי ישראל ? ואציין כמה דוגמאות לא ממש מדוייקות אבל משקפות משהו, 1. לעניין גיל הנישואין שקהילות מסויימות דוחות אותו לכמה שנים מעל גיל עשרים בה בשעה שההיתר מדינא דשו"ע למי שאין...
על ידי ידידיה1
25 ספטמבר 2020, 14:18
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דברי הרמח"ל על סגירת בתי הכנסת
תגובות: 11
צפיות: 461

Re: דברי הרמח"ל על סגירת בתי הכנסת

הדבר החשוב למעישה זה לא להשקיע אנרגיות בשאיפה לחזרה למקומי הממוזג בבית הכנסת, אלא להתחנן לותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים.
מהרה
על ידי ידידיה1
25 ספטמבר 2020, 02:42
פורום: דעת דורות
נושא: תלמידי החזו"א שעודם בחיים לאוי"ט
תגובות: 70
צפיות: 2396

Re: תלמידי החזו"א שעודם בחיים לאוי"ט

צריך לקחת בחשבון את המימד ההיסטורוגרפי (מאוד מכובד להמנות בין תלמידי החזו"א). רבים רבים - כמעט כולם - מהמנויים לעיל, היו נערים עולי ימים בשנות חיי החזו"א (שתכף ימלאו 67 שנים להסתלקותו), וגם אם הושפעו מרוחו והתחנכו על ידו לעתיד, עכ"פ ברובם המכריע לא באו לידי מיצוי מידותיו בסוגיות ממש ובודאי לא ברוחב...
על ידי ידידיה1
25 ספטמבר 2020, 02:27
פורום: סידור התפילה
נושא: סליחות - דבר פלא
תגובות: 103
צפיות: 1273

Re: סליחות - דבר פלא

בימי הרצון לא רק תשובה מתקבלת מיד, אלא גם צעקה נענית מיד.
כך נראת צעקה
על ידי ידידיה1
25 ספטמבר 2020, 02:24
פורום: ענינו של יום
נושא: וידוי ביו"כ בלי קבלה לעתיד מועיל!!!
תגובות: 34
צפיות: 585

Re: הוידוי ביו"כ בלא קבלה לעתיד

מקובל בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכשאומרים שלא אחטא עוד יש לכוון גם כקבלה חוץ מתפלה. ונראה לי שיש בנותן עניין . להעתיק כאן לשון המהרש"א, כל המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל "הרוצה ליטהר מסייעין בידו" ברכות י. ובאור יחזקאל  עמ' ע"ד: בשעה שמשתדל לבקש איזה דרך לתשובה, כבר יצא מדרכי החטאים, ...
על ידי ידידיה1
29 ינואר 2020, 19:12
פורום: אקטואליה
נושא: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת
תגובות: 59
צפיות: 1345

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

גם הביאור הלכה פסק שכשיש ג כוכבים זהו לילה גם לר"ת
על ידי ידידיה1
08 ספטמבר 2017, 00:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: רבינו תם בזמן הראשונים
תגובות: 11
צפיות: 2422

Re: רבינו תם בזמן הראשונים

רוב הראשונים פוסקים כר"ת וכן רוב האחרונים, פלא ששיטת הגאונים נכנסה כ"כ חזק גם לקולא אף שבחו"ל כמעט כולם נהגו להחמיר כר"ת בדאורייתא (מוצ"ש יו"כ וכו') אמנם מנהג א"י היה להקל כמו הגאונים אך זה היה בשונה מרוב עם ישראל שלא נהג כך בעבר (לפני העליות הגדולות לא"י). https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=1...

עבור לחיפוש מתקדם