החיפוש הניב 166 תוצאות

על ידי אברך כולל
27 מאי 2019, 15:16
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מספר ישראל בימי דוד
תגובות: 1
צפיות: 151

מספר ישראל בימי דוד

שלום
אני מחפש מקורות הסבר איך יתכן שבימי דוד שהיה 400 שנה אחר כניסת ישראל לארץ בקושי הוכפלו בנ"י במספרם. אלף אלפים ומאה אלף. ובני יהודה חמש מאות אלף. (שמואל ב כד. דברי הימים א כא) ובפרט להרמב"ן שאותו מנין היה מבן י"ג
על ידי אברך כולל
12 מאי 2019, 15:13
פורום: בית המדרש
נושא: המלבין פני חבירו
תגובות: 8
צפיות: 358

המלבין פני חבירו

א. רציתי להבין למה ענשו כ"כ גדול כיון דהוי כמו רציחה דאזל סומקא ואתי חיוורא הרי רוצח ממש יש לו חלק לעוה"ב

ב. הרבינו יונה כותב שהוא יהרג ועל יעבור כרציחה. האם פסקינן כך
על ידי אברך כולל
05 מאי 2019, 18:12
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש טבע?!
תגובות: 9
צפיות: 377

Re: האם יש טבע?!

חכם צבי.pdf
חכם צבי.pdf
על ידי אברך כולל
30 אפריל 2019, 16:53
פורום: פסח
נושא: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???
תגובות: 51
צפיות: 1373

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

מתפלפלים כאן מסברא על דבר שנפסק בשולחן ערוך
סתירת זקנים בנין כתב:
24 אפריל 2019, 23:15
יהושע כתב:
24 אפריל 2019, 22:39
אבל עדיין יש לדון מדין נדר.
אין נשבעים על המצוות, דאין שבועה חלה על שבועה, ונדר לא שייך פה כי אין זה מצה מסויימת שלפנינו, וגם אם כן יהיה חייב לעשות על זה התרת נדרים.
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
שלחן ערוך [תבנית הדף].pdf
על ידי אברך כולל
30 אפריל 2019, 16:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15303

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

שיטת רש"י משמע בכמה מקומות שבשקיעה מתחיל בין השמשות, מצד שני כתב רש"י בריש ברכות שצאת הכוכבים הוא ה מיל אחר השקיעה, וצריך לומר שסביר כה מרדכי והראבן. איפה רש"י בברכות אומר שצאת הכוכבים הוא ה מיל אחרי שקיעה אתה מדבר על ד"ה ומקדמי ? הוא מדבר שם על עלות ונץ, ולא על שקיעה וצאת . ואדרבה ,מכך שכתב את השי...
על ידי אברך כולל
28 אפריל 2019, 19:59
פורום: כשרות
נושא: נגיעה ביד במאכל חם
תגובות: 30
צפיות: 823

Re: נגיעה ביד במאכל חם

לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל? הערה על הניסוח, בשר אדם אסור לכו"ע המחלוקת היא אם הוא אסור מדרבנן או מהתורה צודק... בר בי רב כבר העיר. אך אם זה דרבנן מסתבר שרבנן לא יאסרו את בליעת בשר אדם חי בגלל נדו''ד. ממש ...
על ידי אברך כולל
07 אפריל 2019, 15:35
פורום: פסח
נושא: המצה המהודרת - ברכת הפסח (בהשגחת הרב גרוס והרב בראנדסדאפער)
תגובות: 9
צפיות: 580

Re: המצה המהודרת - ברכת הפסח (בהשגחת הרב גרוס והרב בראנדסדאפער)

חוכא וטלולא .
זה ממש אותם מצות מכונה עליהם דנו השואל ומשיב ודברי חיים ושאר הפוסקים אז
על ידי אברך כולל
27 מרץ 2019, 15:25
פורום: ספרים
נושא: חשיבות כתיבת דברי תורה
תגובות: 15
צפיות: 1042

Re: חשיבות כתיבת דברי תורה

זהר הקדוש [מקדש מלך].pdf
על ידי אברך כולל
24 מרץ 2019, 15:48
פורום: דעת דורות
נושא: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות
תגובות: 215
צפיות: 5437

Re: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

גם בזמנינו יש ת"חים עצומים הסבורים שלא להצביע, ומי שנוהג כמותם בכל עניניו, מחוייב לנהוג כן גם בזה הרב אלישיב נקט שאין זכות אפילו לחסיד סאטמר לא להצביע וכדלעיל. כי לדעתו אין היתר לא להילחם ברשעים. וכלשון הרב שך 'אורו מרוז' = קללה ממש! וכמדומה שאם הייתי בצרה אישית של תביעה נגדי בבית המשפט לא הייתם דו...
על ידי אברך כולל
19 מרץ 2019, 15:27
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו
תגובות: 17
צפיות: 2803

Re: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו

כותב באופן בוטה מאוד נגד דבר שהוא שהוא דעת הרבה ראשונים ופסק המחבר. ואפי' הרמ"א אינו סובר שזה איסור. רק מיקל שאינו צריך כ"כ
ובאמת בגנות שתיית היין לשכרה אינו צריך להביא מגדולי זמנינו. ואפשר להביא מהכתוב ומהתלמוד. מ"מ פורים שאני
על ידי אברך כולל
14 מרץ 2019, 15:13
פורום: פורים
נושא: ודובר שלום לכל זרעו
תגובות: 5
צפיות: 312

Re: ודובר שלום לכל זרעו

זה כבר כתוב בחכמת מנוח מגילה ז:
על ידי אברך כולל
12 מרץ 2019, 15:45
פורום: ענינו של יום
נושא: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת
תגובות: 54
צפיות: 1911

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

יעבץ כתב:
11 מרץ 2019, 00:03
ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן ביהמ"ק.
מיצר ודואג אינו סתירה לשמחה ואינו עצבות. עי' תניא פרק לא.

וידוע מה שאמר החוזה מלובלין לישמח משה שהקשה לו מזה
שהחסיד צהלתו בפניו ואבלו בלבו
על ידי אברך כולל
10 מרץ 2019, 15:22
פורום: ענינו של יום
נושא: פורים תורות
תגובות: 2
צפיות: 257

פורים תורות

מעגל טוב השלם.pdf
מעגל טוב השלם להחיד"א שרשם מה ששמע על שולחנו של בעל בנין אריאל בפורים
על ידי אברך כולל
07 מרץ 2019, 15:02
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו
תגובות: 17
צפיות: 2803

Re: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו

יש לציין שהרמב"ם אע"פ שפסק בהל' יוט פ"ו ה"כ. שלא להשתכר וכתב שאי אפשר לעבוד את ה' וכו' ולא מתוך שכרות.
בהלכות מגילה פ"ב הט"ו. פסק שישתה עד שישתכר וירדם בשכרותו
על ידי אברך כולל
21 פברואר 2019, 16:00
פורום: פורים
נושא: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע
תגובות: 1
צפיות: 119

Re: חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע

מה שהבאת מהיד אפרים הוא דעת המרדכי.
יש ספר שנקרא לבסומי בפוריה שמברר כל השיטות בזה
על ידי אברך כולל
03 פברואר 2019, 16:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2855

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

ז"ל תשובת הגאונים (גנזי קדם ח"ה סי' ו') וששאלתם לפרש לכם הא דתנו רבנן בין השמשות מן היום ומן הלילה עד סוף פירקא, כך פירושה יש בו מן היום ויש בו מן הלילה וכיון שאין ידוע אי זו עונה ממנו היא מן היום ואי זו עונה היא מן הלילה נמצא ספק כולו מן היום וספק כולו מן הלילה ומטילין אותו לחומרו לשני הימים מקום ש...
על ידי אברך כולל
17 ינואר 2019, 16:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה זה שלג
תגובות: 8
צפיות: 349

Re: מה זה שלג

דברי תורה - מונקאטש.pdf
דברי תורה - מונקאטש.pdf
מאמר הגאולה.pdf
על ידי אברך כולל
16 ינואר 2019, 15:14
פורום: בית המדרש
נושא: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו
תגובות: 20
צפיות: 1031

Re: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו

דברים בטלים ענף מלא תרצח
דרך פקודיך [מהדו ח].pdf
על ידי אברך כולל
15 ינואר 2019, 15:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2855

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

גם אם מיל יהיה 24 דקות, וג' רבעי מיל יהיה 18 דקות, זה עדיין לא יתכן. ואף אחד לא נוהג כך. הרי עדיין ממש אור בחוץ בזמן הזה. כל אחד יסתכל ויראה [עדיף במקום שאין תאורת רחוב]. זה לא נכון, אי אפשר כלל למדוד את זה במקומות ישוב גם אם אין תאורה האור משפיע גם ממרחק מאוד גדול ,המקום היחיד למדוד זאת זה בלב המד...
על ידי אברך כולל
14 ינואר 2019, 15:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2855

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

כי שם גם המחבר משמע כן. כמ"ש הרבה אחרונים שם. (הגר"א מפרש גם שם כר"ת)
על ידי אברך כולל
14 ינואר 2019, 15:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי לנביא היו יקרא לפנים הרואה. מתי?
תגובות: 4
צפיות: 269

Re: כי לנביא היו יקרא לפנים הרואה. מתי?

עיקר קושיתי היתה מתי קראו לנביא רואה. והבאתי שהתורה כבר קוראת לנביא נביא ועל פי' הרד"ק קשה ממה שקראה התורה ל"אברהם" נביא. שכלל לא ניבא לאחרים. לכאו' הפשט פשוט, שהלא לספר שמואל אסקיה נתן הנביא וגד החוזה והם כתבו את זה והלא רואים אנו שנתן כבר נקרא נביא, היינו שבזמן שמואל עיקר השם היה 'רואה' והיו פונים...
על ידי אברך כולל
13 ינואר 2019, 15:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי לנביא היו יקרא לפנים הרואה. מתי?
תגובות: 4
צפיות: 269

כי לנביא היו יקרא לפנים הרואה. מתי?

בשמואל ט. ט כתוב. לפנים בישראל וגו' כי לנביא היום יקרא לפנים הראה. ונדחקו שם המפרשים מתי היה ה"לפנים". דהרי שמואל כתב ספרו עיי"ש. ולכאורה הרי התורה גם קוראת לנביא "נביא". כי נביא הוא (בראשית כ ז). ותקח מרים הנביאה. ( שמות טו כ). אם יהיה נביאכם. (במדבר יב ו). כי יקום בקרבך נביא. (דברים יג ב) דברי הנב...
על ידי אברך כולל
07 ינואר 2019, 16:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא
תגובות: 16
צפיות: 550

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

תשובה ארוכה בנידון
דברי יואל.pdf
על ידי אברך כולל
31 דצמבר 2018, 15:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3860

Re: שלא שינו לשונם

חשבתי לפרש שהכוונה לא שינו לבושם ולשונם, בתוכן, כלומר לא דברו שפה עם מושגים מצריים וכן לא לבשו לבוש שמחקה ''תרבות'' מצרית. ואולי יש להוכיח כן ממה ששאלו מהמצריות את שמלותיהן (או שמא יש לומר שהיה מהמודה הישנה) ועל משה יש לומר שבשביל הצלת נפשו התחפש למצרי ושוטרי פרעה חיפשו אדם הנראה כיהודי. עוי''ל ע''...
על ידי אברך כולל
31 דצמבר 2018, 15:16
פורום: ענינו של יום
נושא: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.
תגובות: 16
צפיות: 568

Re: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.

לכאורה יש בזה משום ושם אלהים אחרים לא תזכירו. עי' כאו
מהר ם שיק.pdf
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:19
פורום: ענינו של יום
נושא: ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]
תגובות: 16
צפיות: 735

Re: ימי השובבי"ם

יסוד ושורש העבודה.pdf
חתם סופר.pdf
עבודת הקודש.pdf
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:18
פורום: ענינו של יום
נושא: ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]
תגובות: 16
צפיות: 735

Re: ימי השובבי"ם

מנהג אבותינו בידינו.pdf

עבור לחיפוש מתקדם