החיפוש הניב 15 תוצאות

על ידי אתה יודוך
10 אפריל 2020, 00:16
פורום: פסח
נושא: מה זה "שלמה" במצה?
תגובות: 5
צפיות: 68

מה זה "שלמה" במצה?

מצה שנשברה טיפונת בצד היא כבר לא שלמה? ואם כן  מתי היא כבר פרוסה? המנהג הרווח הוא לשרוף מהצדדים את המצה כד לעשות אותו שלם, לכאורה איך זה הופך אותו לשלם באופן כזה שהוא ממש היה חצוי קודם, וגם עכשיו הוא לא נראה שלם? (אם אני ישאל ילד על כזה מצה אם זה שלם או חצי הוא יגיד שזה חצי) גם בלחמניה שאני יחתוך לח...
על ידי אתה יודוך
09 מרץ 2020, 11:52
פורום: בית המדרש
נושא: לא תחמוד במצ'ינג
תגובות: 9
צפיות: 242

Re: לא תחמוד במצ'ינג

לא תחמוד.docx
יש מחלוקת הפוסקים אם יש לא תחמוד במתנה או רק במכר, וכן אם יש לא תחמוד דווקא בחפץ או גם בכסף.
יעויין תשובות והנהגות כרך ג סימן תעה ושות אבן ישראל ח"ח סימן ק"ה

מצורף חבורה שכתבתי פעם על לא תחמוד בעניינים אלו
על ידי אתה יודוך
30 ספטמבר 2018, 15:13
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מנהג הושענות הוא שמחה של מצוה?
תגובות: 19
צפיות: 493

Re: מנהג הושענות הוא שמחה של מצוה?

לגבי המזיק בהקפות וכי נדחפים?

אני הבנתי בפשטות הדברים שההקפות היו כעין מה שנהוג בכמה ישיבות בהקפה "המלוכה והממשלה" שרצים סביב הבימה בטירוף ודחיפות, וזה נראה שהבחורים מאוד שמחים בהקפה זו .
על ידי אתה יודוך
08 אוגוסט 2018, 20:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכח שהתפלל מנחה גדולה והתפלל שוב לפני השקיעה
תגובות: 5
צפיות: 370

Re: שכח שהתפלל מנחה גדולה והתפלל שוב לפני השקיעה

מה??? לא שמעתי שאפשר לכוון למפרע? אם היה יודע שהתפלל כבר מנחה הוא לא היה מתפלל וא"א לומר שהוא היה מכוון שזה יקרא מעריב ואין זה כלל אומדנא דמוכח. בקיצור לא נראה לי שיש פתרון חוץ מלחזור בתשובה על ברכותיו לבטלה. לא הבנת האם יש דין שכשאני מתפלל שחרית אני צריך לכוין "לשם שחרית" אלא מאי הזמן קובע וא"כ אפ...
על ידי אתה יודוך
07 אוגוסט 2018, 22:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שכח שהתפלל מנחה גדולה והתפלל שוב לפני השקיעה
תגובות: 5
צפיות: 370

שכח שהתפלל מנחה גדולה והתפלל שוב לפני השקיעה

שכח שהתפלל מנחה גדולה והתפלל שוב לפני השקיעה
האם יכול עכשיו לכוין שהתפלה השניה תהי' לשם מעריב כי הרי זה אחר פלג? (ואפש"ל דהוי אומדנא דמוכח שאם היה יודע שכבר התפלל מנחה בוודאי שהיתה כוונתו בתפילה השניה לשם מעריב)
או שיש לחברים כאן עוד פתרונות בשבילו שלא יהי' ברכות לבטלה.
על ידי אתה יודוך
16 יולי 2018, 21:33
פורום: דעת דורות
נושא: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל
תגובות: 18
צפיות: 1137

Re: תולדות חייו של הג"ר שריה דביליצקי זצ"ל

מכתב ששלח הגר"ש להגר"ע יוסף שליט"א בענין עליה להר הבית
הרב%20שריה%20דבליצקי%20לרב%20עובדיה%20הר%20הבית[1].jpg
על ידי אתה יודוך
14 יולי 2018, 23:57
פורום: סידור התפילה
נושא: קרא בתורה יששכר
תגובות: 9
צפיות: 509

קרא בתורה יששכר

מה הדין בבעל קורא שקרא יששכר במקום ישכר?
ומה הדין בכל קרי וכתיב?
על ידי אתה יודוך
11 יולי 2018, 22:52
פורום: סידור התפילה
נושא: בענין הכריעה באמירת ברכו
תגובות: 15
צפיות: 807

Re: בענין הכריעה באמירת ברכו

מקור לסמוך שאין בעי' הלכתית הביא 'הפקדתי שומרים' נכון מהביאור הלכה השאלה היא מאיפה הגיע המנהג הזה וחשבתי בדיוק במקרה בשבת הזו בענין זה: שאולי המקור למנהג הגיע ממה שכתוב בהלכות קריאת ספר תורה (סימן קל"ט משנ"ב סקי"ט) בשם מג"א יש נוהגין לשחות ולהשתחוות בעת אמירת הברכה משום כבוד התורה . ואולי משום שהיו...
על ידי אתה יודוך
09 יולי 2018, 00:49
פורום: סידור התפילה
נושא: בענין הכריעה באמירת ברכו
תגובות: 15
צפיות: 807

Re: בענין הכריעה באמירת ברכו

מקור לסמוך שאין בעי' הלכתית הביא 'הפקדתי שומרים' נכון מהביאור הלכה השאלה היא מאיפה הגיע המנהג הזה וחשבתי בדיוק במקרה בשבת הזו בענין זה: שאולי המקור למנהג הגיע ממה שכתוב בהלכות קריאת ספר תורה (סימן קל"ט משנ"ב סקי"ט) בשם מג"א יש נוהגין לשחות ולהשתחוות בעת אמירת הברכה משום כבוד התורה . ואולי משום שהיו ...
על ידי אתה יודוך
05 דצמבר 2017, 00:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאיבת מים בשבת מים התיכון
תגובות: 0
צפיות: 674

שאיבת מים בשבת מים התיכון

שמעתי על קונטרס חדש שיצא בימים האחרונים בענין זה ולא השגתיהו עד עתה
אשמח אם אי מי יוכל להעלות אותו כאן לתועלת חו"ר הפורום.
על ידי אתה יודוך
04 דצמבר 2017, 23:58
פורום: ענינו של יום
נושא: איזה שיר של יום אומרים בחגים?
תגובות: 27
צפיות: 6187

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

שוב ראיתי (לא הספקתי לכתוב קודם הסגירה הזמנית של האתר חן חן על חזרתכם) בספר שער הכולל פרק י סכ"ז שכתב שם וז"ל: בר"ח ברכי נפשי מסדור הארז"ל משום הזוהר וירא דף צ"ג ע"ב בכל ריש ירחי וירחי וכו' הנפש אומרת ברכי נפשי וגו'. ובאבודרהם כתב הטעם משום שכתוב בו עשה ירח למועדים. וא"כ יוצא לנו מהנ"ל שטעם מנהג החס...
על ידי אתה יודוך
12 נובמבר 2017, 20:51
פורום: ענינו של יום
נושא: איזה שיר של יום אומרים בחגים?
תגובות: 27
צפיות: 6187

Re: איזה שיר של יום אומרים בחגים?

טוב אמרת שקוע בלימוד. דהרי הגר"א ס"ל לומר שיר של יום אחר מוסף , ובנוסח ספרד אומרים אחר שחרית וק"ל. ולפי"ז אפש"ל דהמנהג הטוב ביותר לומר אחר שחרית השיר הרגיל כמו שכתב בבאר היטב ואחר מוסף לומר השיר שכתב הגר"א (שהרי כל הסיבה שהגר"א אומר להגיד רק זה דהגר"א ס"ל שאין מטריחין הציבור וא"כ כל אחד לעצמו אדרבה ...
על ידי אתה יודוך
12 נובמבר 2017, 20:38
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9890

Re: וקרא זה אל זה ואמר

לגבי בואי כלה: משנה ברורה סימן רסב ס"ק י ונוהגין לעמוד אז ולעשות דוגמא כמו שמקבל פני אדם גדול. בן איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף ב ו הנה באמירת באי כלה, נוהגים העולם לצדד פניהם לצד ימין שלהם ואומרים באי כלה הא', ואח"כ מצדדים פניהם לצד שמאל ואומרים באי כלה הב', ואח"כ נשארים זקופים כלפי מערב ואומרים ב...
על ידי אתה יודוך
12 נובמבר 2017, 20:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת שהחיינו על פירות כלאיים
תגובות: 4
צפיות: 1360

Re: ברכת שהחיינו על פירות כלאיים

אם ר' משה לא מביא מקור (חוץ מסברא דיליה) אנן מה נענה?
(לא שח"ו אני מזלזל בסברא של ר' משה)
על ידי אתה יודוך
11 נובמבר 2017, 23:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת שהחיינו על פירות כלאיים
תגובות: 4
צפיות: 1360

Re: ברכת שהחיינו על פירות כלאיים

מה"ת שאין מרכים שהחיינו על כלאים?

עבור לחיפוש מתקדם