החיפוש הניב 110 תוצאות

על ידי לבי במערב
30 דצמבר 2019, 14:02
פורום: עבודה זרה
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?!
תגובות: 2
צפיות: 164

Re: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?!

בפשטות, להוציא מלבן של טועים - שאין דינו ח"ו כמאעל"ד.
על ידי לבי במערב
30 דצמבר 2019, 04:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הנוסח בנחם בזמן הזה
תגובות: 7
צפיות: 261

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

"מאין יושב" הכוונה ל'יושב' הראוי לה (והיא שכינתו ית'), וכן "בני'" היינו דוקא בני' הראויים לה.

ובלשון קדשו של כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע מליובאוויטש (בסה"מ קונטרסים ח"ב ערה, ב):
ד''ה ועתה שמע תרצ''ד.JPG
על ידי לבי במערב
30 דצמבר 2019, 03:55
פורום: הפורום שלנו
נושא: החרדים והאינטרנט
תגובות: 11
צפיות: 1926

Re: החרדים והאינטרנט

עומדים אנו בשנת ה'תש"פ (5780).
על ידי לבי במערב
01 דצמבר 2019, 13:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים
תגובות: 17
צפיות: 172

Re: עניית קדושה כשאין עשרה שעונים

הכוונה היתה להקשות סתירה, אם היית מסתכל בתפילת כל פה היית רואה שהם מציינים לסידור הרב (האדמו"ר הזקן) ובדקתי בסידור הרב (בהל' תפילין וק"ש) ואכן כתב כדבריהם שימלוך חלק מהקדושה ורשאי לענות, ומאידך כמו שציטטתי לעיל בשו"ע הרב נטה הגר"ז יותר לשיטה שימלוך אינו חלק מהקדושה ואין לענות במקום שאסור להפסיק (ק"...
על ידי לבי במערב
28 נובמבר 2019, 17:57
פורום: כשרות
נושא: ועדת מהדרין תנובה
תגובות: 143
צפיות: 6214

Re: ועדת מהדרין תנובה

א. מה שהוא חילל שבת, יתכן, אבל הבד"ץ שראה זאת במצלמות לא לקחו את החלב של אותו יום. ומה שראו לפעמים בחנויות (בדר"כ ביום שלישי ) חלב בלי חותמת הבד"ץ, זה כיון שאותו חלב נחלב בשבת . .  א. צ"ל  ביום ראשון , וכנראה בחוש. ואי"ז לפעמים , כ"א בכל יום ראשון . [ולא "זכיתי" להבין טענת כמה כאן, שב'ועדת מהדרין' ...
על ידי לבי במערב
28 נובמבר 2019, 03:22
פורום: דעת דורות
נושא: תמונה של הסבא קדישא מנובהרדוק
תגובות: 20
צפיות: 721

Re: תמונה של הסבא קדישא מנובהרדוק

בן המתחטא כתב:
18 נובמבר 2019, 19:18
חסום בנטפרי
ולכן העתקתי המסקנא, להקל על החסומים.
[אם ברצון מר לעיין בכל הדיון שם, יוכל לפנות ל'נטפרי' - שכמדומה מאשרים הפתיחה בעקבות בקשה אישית].
על ידי לבי במערב
28 נובמבר 2019, 03:04
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה הוא עניין 'היש בה עץ' - צדיק שיגן
תגובות: 7
צפיות: 252

Re: מה הוא עניין 'היש בה עץ' - צדיק שיגן

ים סוף כתב:
26 יוני 2019, 23:29
שמעתי להק' איך יועיל צדיק אחד להגן הרי אפי' אברהם אבינו בסדום לא ביקש על פחות מעשרה צדיקים?
בפשטות, אאע"ה ביקש לבטל לגמרי את הגזרה, וזה אא"פ כ"א בי' צדיקים; אבל שישתהה ביצועה קמעא - מועיל שפיר אף צדיק א'.
[וכעין זה מצינו בצוער, שע"י לוט (וב' בנותיו?) ניצלה - אלא ש(לכמה דעות) הועיל רק לשעה].
על ידי לבי במערב
18 נובמבר 2019, 06:07
פורום: פסח
נושא: במנהג הנחת פתיתים קודם הבדיקה
תגובות: 16
צפיות: 320

Re: במנהג הנחת פתיתים קודם הבדיקה

כמדומה, שעיקר מנהג הנחת הפתיתים הוא ע"פ הקבלה, וא"כ יכול להניח בעצמו בלא חשש.
על ידי לבי במערב
18 נובמבר 2019, 03:57
פורום: דעת דורות
נושא: תמונה של הסבא קדישא מנובהרדוק
תגובות: 20
צפיות: 721

Re: תמונה של הסבא קדישא מנובהרדוק

כאן דנו בכך, וזוהי המסקנא:
לב האבן כתב: לפי המובא ב https://www.jewishgen.org/yizkor/Molchadz/mol207.html זה תמונת ר' נחום אברמובסקי ממייצ'יט. שמו של ר' יוסף יוזל נזכר שם באותו דף בהקשר שונה וכנראה משם הטעות.
וראה גם כאן וכאן.
על ידי לבי במערב
18 נובמבר 2019, 03:46
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 70
צפיות: 2541

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
15 נובמבר 2019, 14:17
הרבי מליובאויטש מדבר על לגלול את הספר תורה, ואותו יהודי חשב שיש בעיה לשבת כשלא הלבישו את ספר התורה.
אמת.
אך זכר לדבר מיהא איכא.
על ידי לבי במערב
15 נובמבר 2019, 05:46
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 70
צפיות: 2541

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

 . . הפריע לו שמתיישבים מיד שהמגביה התיישב עם הס"ת. מה קרה? הספר עדיין ערום. (ולהרגשתו האישית "איך אפשר לשבת כל עוד לא הלבישו את הספר תורה?!) . . נא לא לראות זאת כבקורת עלינו, כי סו"ס כך המציאות שא"א לתפוס הכל. ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע חי"ח ס"ע תכז (נדפס גם בשערי הלכה ומנהג או"ח ח"א ע' ...
על ידי לבי במערב
15 נובמבר 2019, 05:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 93
צפיות: 1752

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

ברו כתב:
14 נובמבר 2019, 13:08
. . (רש"י ר"ת שמו"ר וראב"ד).
טרחא יתירה יש בסדר כזה.
ואוצ"ל: רש"י, שימו"ר, ר"ת, ראב"ד.
על ידי לבי במערב
13 נובמבר 2019, 05:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 93
צפיות: 1752

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

באיזו תקופה?
על ידי לבי במערב
13 נובמבר 2019, 05:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתיית קפה לפני התפילה
תגובות: 41
צפיות: 515

Re: שתיית קפה לפני התפילה

יהושע כתב:
07 נובמבר 2019, 12:25
כתבת שיזכרו כי שתו בלא סוכר, לא שיזכרו שלא שתו
פשוט ביותר: גם אם יצליחו לרוקן (במאמץ) את תכולת הכוס לגרונם, יזכרו היטב (ולא למעליותא) שהקפה הי' בלא סוכר; ונמצא שלא הועילה להם השתי' מאומה, שהרי כוונתם עודה מופרעת.
על ידי לבי במערב
13 נובמבר 2019, 05:01
פורום: ספרים
נושא: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש
תגובות: 66
צפיות: 2136

Re: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש

ספרי קבלה כגון עץ חיים להוציא בהוצאה חדשה ובהירה ומוגהת ע"י ת"ח יהיה מאוד טוב רק שלצערנו אין בנמצא אדם שיטיל על עצמו כ"כ הרבה הוצאות בשביל אלף איש שיקנו את הספר. מי שיעשה זאת יבורך משמים גא"מ, ובפרט שמסתמא הרבה יותר מאלף איש יקנו. כן חשוב ביותר להו"ל את הזה"ק מחדש, 'דף על דף' כהוצאת ווילנא ודומותי'...
על ידי לבי במערב
13 נובמבר 2019, 04:56
פורום: ספרים
נושא: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש
תגובות: 66
צפיות: 2136

Re: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש

נפתולי כתב:
12 נובמבר 2019, 16:26
. . שדי חמד . . מהדורה חדשה . .
נודע לי כי קה"ת עובדים על מהדו"ח, שככה"נ תצא לאור עולם בעוד כשנה וחצי-שנתיים (אולי לרגל מלאת 70 שנה למהדורת קה"ת הראשונה).
על ידי לבי במערב
07 נובמבר 2019, 05:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתיית קפה לפני התפילה
תגובות: 41
צפיות: 515

Re: שתיית קפה לפני התפילה

כמדומה, שרוב הנוהגים לשתות קפה עם סוכר - אינם יכולים לבלעו בלעדיו, ובודאי יזכרו אחרי חמש דקות (ואף יותר) כי שתו בלא סוכר. גם [אם]  יזכרו זה לא יפריע לכוונת התפילה טענו בחיטים והודו לזכר קדשו?! מדובר באותם הנצרכים לכך, שבל"ז א"י לשתות ( וצריכים  הם לשתי'), ופשוט שיזכרו - כי לא הצליח הקָפֶה 'לעבור' ב...
על ידי לבי במערב
05 נובמבר 2019, 03:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתיית קפה לפני התפילה
תגובות: 41
צפיות: 515

Re: שתיית קפה לפני התפילה

כמדומה, שרוב הנוהגים לשתות קפה עם סוכר - אינם יכולים לבלעו בלעדיו, ובודאי יזכרו אחרי חמש דקות (ואף יותר) כי שתו בלא סוכר.
על ידי לבי במערב
30 אוקטובר 2019, 07:42
פורום: וירא
נושא: שמו של עבד אברהם
תגובות: 10
צפיות: 429

Re: שמו של עבד אברהם

אליעזר נימול שנים רבות לאחר שקנאו אאע"ה לעבד; הלא זהו מקרא מפורש בס"פ לך-לך (יז, כז).
על ידי לבי במערב
30 אוקטובר 2019, 07:24
פורום: ענינו של יום
נושא: העיר החדשה שנחשפה מתחת לאדמה - מוקפת חומה מימות יב"נ ?
תגובות: 10
צפיות: 411

Re: העיר החדשה שנחשפה מתחת לאדמה - מוקפת חומה מימות יב"נ ?

יש גם להסתפק, מתי אם וכיצד נחשבת העיר שחרבה שהוקמה מחדש, והאם אכן מתחייבים בה בחיובי מוק"ח.
על ידי לבי במערב
29 אוקטובר 2019, 14:50
פורום: בית המדרש
נושא: מתי התרחש המעשה התמוה ביותר על ריש לקיש - ואוכלי האדם??
תגובות: 7
צפיות: 320

Re: מתי התרחש המעשה התמוה ביותר על ריש לקיש - ואוכלי האדם??

מיקי כתב:
29 אוקטובר 2019, 12:45
של מי זה הספר הזה, המצוטט בויקיטסקסט?
להרמ"ע מפאנוכמפורש כאן.
אגב, השנה ימלאו ארבע-מאות שנה להסתלקותו.
 
על ידי לבי במערב
28 אוקטובר 2019, 13:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה
תגובות: 22
צפיות: 506

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

מתחזק כתב:
14 יולי 2019, 13:44
יהודי כתב:
13 יולי 2019, 21:40
מפני שיש צד שאינן חייבות.
גם להצד שאין חייבות, למה זה סיבה שלא יוכלו לטעום מהיין?
שניאור כתב:
14 יולי 2019, 13:19
זאת תורת כתב:
14 יולי 2019, 00:59
וכיון שאינן חייבות, ברכת הבדלה מהווה הפסק בין ברכת פרי הגפן לשתיית הכוס.
לא רק בגלל זה אלא שהתקנה להבדיל על היין חלק ממנה הוא לשתות את היין, ואם אינן חייבות אינן יכולות לשתות.
על ידי לבי במערב
27 אוקטובר 2019, 20:31
פורום: בראשית
נושא: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים
תגובות: 17
צפיות: 247

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

כדכתבו לעיל, כבר הקשה קושיא זו הרמב"ן זלה"ה (ד, כב): ואחות תובל קין נעמה.  כאומר ונולדה לו אחות ושמה נעמה . . ובבראשית רבה יש אומרים [ש] אשתו של נח היתה, ולמה היו קורין אותה נעמה - שהיו מעשיה נאים ונעימים; נתכוונו לומר שהי' לה שם בדורות ההם, כי היתה צדקת והולידה צדיקים, ולכן יזכירנה הכתוב.  ואם כן, ...
על ידי לבי במערב
27 אוקטובר 2019, 20:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שינוי נוסח הברכה בין טבילת כלי אחד לכמה כלים, ובמזוזה
תגובות: 13
צפיות: 380

Re: שינוי נוסח הברכה בין טבילת כלי אחד לכמה כלים, ובמזוזה

(ואספר מקרה אמיתי שקרה השנה, החברותא שלי גר בבנין עתיק מאד (בן 70 שנה לפחות) והמזוזה שם קבועה עמוק בתוך הקיר כך שא"א להוציאה לבדקה, ובמקום לשבור את הקיר ולהוציא את המזוזה, הוא החליט להשים מזוזה חדשה על הקיר מחוץ, וב"סדר" הוא סיפר לי זאת, שאלתי אותו מה עם "בל תוסיף" ובדקנו את הענין ואכן משום "בל תוס...
על ידי לבי במערב
27 אוקטובר 2019, 17:33
פורום: תולדות
נושא: האם הרבש"ע דיבר עם נשים
תגובות: 13
צפיות: 509

Re: האם הרבש"ע דיבר עם נשים

אברעמעלע כתב:
11 נובמבר 2018, 13:13
מרים הנביאה אמרה 'הלא גם בנו דבר'. אולי רבקה לא זכתה לנבואה.
הכי איתא במס' מגילה (יד, א):
ת"ר: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל . . שבע נביאות מאן נינהו? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר.
על ידי לבי במערב
27 אוקטובר 2019, 04:08
פורום: בראשית
נושא: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים
תגובות: 17
צפיות: 247

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

בענין כליון זרע קין, אף שנעמה (מצאצאיו) היתה אשת נח:
ב"נ מתייחסים אחר האב (משא"כ בישראל). וא"ש.
 
על ידי לבי במערב
27 אוקטובר 2019, 04:05
פורום: בית המדרש
נושא: האם עץ הדעת היה בננות ?!
תגובות: 12
צפיות: 173

Re: האם עץ הדעת היה בננות ?!

 . . א"כ האם יש לדון האם הבננה ברכתה העץ והיא משבעת המינים? (וערלה...) הא ודאי שאין להסתפק בזה, שהרי איכא למ"ד עץ הדעת חטה היתה (ר"י - ברכות מ, סע"א. סנהדרין ע, ריש ע"ב. ב"ר פט"ו, ז) - ואפי' לשיטתי' אין מברכים עלי' כ"א בפה"א, ואם בירך בפה"ע לא יצא (ראה ברכות שם) ; ו פשיטא דאינה חייבת בערלה. ולענין ...
על ידי לבי במערב
25 אוקטובר 2019, 16:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.
תגובות: 17
צפיות: 561

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

 . . ראיתי פעם מקור שמביא שבפועל נשים ישבו על הגמל וכדומה באופן הכי בטיחותי בדיוק כמו שאנו מכירים מישיבת גברים כדי לא ליפול ולא עם שתי רגלים לצד אחד. וא"כ הנקיות היא רק בבחירת לשון ערומים ולא במציאות עצמה. וזה להיפך מכפי שהיה אפשר להבין מהגמ' בפשיטות. כמדומה שפשטות הגמ' היא להיפך, "לעולם  יספר  אדם...

עבור לחיפוש מתקדם