פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 2056 תוצאות

על ידי לבי במערב
היום, 04:39
פורום: פורים
נושא: יפו מוקפת חומה והמסתעף.
תגובות: 25
צפיות: 178

Re: יפו מוקפת חומה והמסתעף.

גם חומת־הטורקים הקיפתה אף מצד הים.
על ידי לבי במערב
היום, 04:20
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 67
צפיות: 1103

Re: מאי חסידות?!

חידוד כתב:
היום, 00:20
והקשר לנדון דידן הוא . . 
ראה בכש"ט שם ובהערות, וש"נ.
 
על ידי לבי במערב
היום, 04:18
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 67
צפיות: 1103

Re: מאי חסידות?!

אחד התלמידים כתב:
אתמול, 21:23
הסיפור עם הגר"א מובא בעליות אליהו בשם הרד"ל. על סמך מה אתה קובע שלא היה?
עמו הצדק, ובחפזי שגיתי. עכ"פ, ככל הידוע לי - לא הובא במקורות חב"דיים, ולזה היתה עיקר כוונתי.
על ידי לבי במערב
אתמול, 20:35
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 67
צפיות: 1103

Re: מאי חסידות?!

לא ראיתי את הודעתך שם שנכתבה זמן רב לאחר הודעתי, ואשמח שתפרש יותר. ה'סיפור' עם הגר"א לא הי' (ויש לומר שאף כמשל לא נברא), וכמובן - אין ביכולתי ליטול אחריות על כל לבלר חב"די או הגיגיו הנשפכים ממקלדתו. החילוק בין אדה"ז להבעש"ט בזה אכן נז' במקורות חב"דיים (כרגע אציין ללקו"ש ח"ט ע' 90 הע' 23), אך לא אבי...
על ידי לבי במערב
אתמול, 20:24
פורום: סידור התפילה
נושא: נוסח אמירת "וינוחו בו"
תגובות: 25
צפיות: 286

Re: נוסח אמירת "וינוחו בו"

יושם לב: לא פסלתי איש! (וגם אי"ז כלל מטבעי ודרכי, כפי שיִוָּכח מן הסתם כל קורא ישר בהודעותי) . אדרבא - בקשתי וטענתי כי אין להוציא מ'ציבור היראים' את ההולכים לאור רבותיהם מורי־דרכם, שרבים הם עד־מאד. שמא כדאי להזכיר: רבים מחסידי פולין רואים דוקא בכ"ק אדה"ז נ"ע את 'הפוסק האחרון' לדידהו (משא"כ חסידי חב"...
על ידי לבי במערב
אתמול, 19:49
פורום: סידור התפילה
נושא: נוסח אמירת "וינוחו בו"
תגובות: 25
צפיות: 286

Re: נוסח אמירת "וינוחו בו"

אצלך כידוע גור ובעלזא וכו' הם לא חסידים, רק חב"ד הם חסידים... ובכן, אינני ליטאי, אבל בכל מקום שבו אני מכיר לומדים רק משנ"ב כחיבור של או"ח, וזה כלל ישראל. ממש לא, ואטו כי רוכלא לימני וליזיל. אם אין מר מכיר אלא לומדי משנ"ב, כנראה שהכרותו עם מקהלות ישורון מצומצמת היא ביותר - ולא על דרך זו תהא תפארתו. ...
על ידי לבי במערב
אתמול, 18:34
פורום: אקטואליה
נושא: מאי חסידות?!
תגובות: 67
צפיות: 1103

Re: מאי חסידות?!

חידוד כתב:
אתמול, 17:28
כבר כתבתי במק"א בפורום . . 
וכבר הערתי על־כך שם:
לבי במערב כתב:
05 פברואר 2021, 08:13
לא הגר"א, כי־אם הבעש"ט (ראה הוספות ל'כתר שם טוב השלם' סי' שא־שב, וש"נ).
על ידי לבי במערב
אתמול, 18:19
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מה זה "נוסח פסטער"??
תגובות: 37
צפיות: 1202

Re: מה זה "נוסח פסטער"??

בגדי חמודות כתב:
15 ספטמבר 2020, 13:23
'אינו מצוי איתי'
צ"ל: 'אין מקום אתי', והכוונה אחת היא.
על ידי לבי במערב
אתמול, 18:15
פורום: סידור התפילה
נושא: נוסח אמירת "וינוחו בו"
תגובות: 25
צפיות: 286

Re: נוסח אמירת "וינוחו בו"

 . . אצל כלל ציבור היראים חוץ ממי שמוציא את עצמו מן הכלל וכו'. כנראה שלדידו של מר - עדות המזרח לגווניהן אינן קיימות, ואף לא חצרות־החסידים לאלפיהן. ובכן, אחדש לו 'חידוש' נפלא: בני ליטא אכן קבילו עלייהו מרות המשנ"ב, אך עדיין אין זה בגדר 'כלל ישראל' . מלבד זאת, דבר פשוט הוא - שכשמביאים דברי הטור הנפסק...
על ידי לבי במערב
אתמול, 17:13
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

אנקוט בעצת החכם כל אדם (משלי כו, ד) ואבלום פי מלהשיב, כי לא יועיל - אלא רק כ"ש דפקר טפי.
על ידי לבי במערב
אתמול, 17:07
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

ר' '@כלפי ליא', שמך נאה לך ואתה נאה לשמך. מעט דרך־ארץ בפני הקדושים אשר בארץ לא הזיקה לאיש מעולם, ואדרבא.
על ידי לבי במערב
אתמול, 16:53
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

עוד אפשר לצדד (אף שלא נז' בפירוש), דכוונת הלשון (במכתב שבלקו"ש, ועד"ז גם בהשיחות הנ"ל) גבי ההוראה ליתן משלו"מ ומתל"א "אויב פאסיג אדער נויטיג" [= באם מתאים או נחוץ] - על הנמצאים בערי־הספקות, שיש להם לחַזֵר לנהוג במצוות היום. וילע"ע.
על ידי לבי במערב
אתמול, 16:39
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

המכתב הוא לבני הפרזות, וככזה - לא נחית לבאר דיני המוקפות אלא אגב גררא. הענין כולו נת' יותר בשיחות התקופה - תענית־אסתר תשמ"א סי"ט ('שיחות קודש' ח"ב ס"ע 680 ), ובארוכה בשיחת ש"פ צו ס"צ ואילך (שם ע' 739 ואילך. ס"ע 746 ), ושם נתפרש: א) "זאל מען בא די כינוסים טאן מעין ווי דער ענין פון משלוח־מנות און מתנו...
על ידי לבי במערב
אתמול, 15:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דיון הלכתי בענין שיעור כזית
תגובות: 75
צפיות: 983

Re: דיון הלכתי בענין שיעור כזית

שאר לעמו כתב:
אתמול, 09:31
רק אומר שזה לא היה מעלה ולא מוריד, אף ביותר: אינם נאמנים על כלום..
לי ידוע הדבר מידיעה אישית. הבאתי את הציטוט רק מפני שדברים בשמי־שלי לא יהא להם ערך בנדון.
על ידי לבי במערב
אתמול, 15:42
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

ההערה כתובה בלה"ק (ד"ה 'ווען פורים').
הסעודה נז' בע' 491: "און דאס אלעס מיט א שמחה אמיתית . . טוב לב משתה תמיד", ולגודל הפשיטות לא הוצרך להאריך בזה.
על ידי לבי במערב
אתמול, 15:27
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

לא. ראה שם בהערה (ומצות צדקה בכל עת הוא זמנה, כמובן).
על ידי לבי במערב
אתמול, 14:38
פורום: דעת דורות
נושא: הילולא של אדמו"ר מגור בעל הפני מנחם זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 107

Re: הילולא של אדמו"ר מגור בעל הפני מנחם זצ"ל

בבלי כתב:
אתמול, 12:26
 . . יבואו בעלי אוצה"ח (כגון הרבנים @לבי במערב ו@יהודה בן יעקב) ויעלו לנו קטעים מאלה שאחרי מגבלת ה150 עמוד
אם תמוקד הבקשה יותר, אוכל לסייע בלי־נדר.
על ידי לבי במערב
אתמול, 14:37
פורום: פורים
נושא: אגרת
תגובות: 6
צפיות: 150

Re: אגרת

על ידי לבי במערב
אתמול, 14:36
פורום: מגילה
נושא: מקדים רפואה למכה
תגובות: 5
צפיות: 56

Re: מקדים רפואה למכה

אדרבא: פיתוח החיסון החל כבר בימי חודש שבט תש"פ, עוד קודם ההתפשטות האפנדמית ברחבי תבל.
על ידי לבי במערב
אתמול, 14:34
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת
תגובות: 22
צפיות: 172

Re: משלוח מנות בב"ב בפורים משולש - מחמירים שיטה שלא קיימת

המחמירים להניח תפילין דר"ת עושים כן מפני שי' הגאונים (וד' הזה"ק), כמ"ש בנובי"ת או"ח סי' ד.

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הורה (לקו"ש חכ"א ס"ע 490. יעו"ש) שבקביעות כזו יתנו הכל, גם הדרים בערי־הפרזים, משלו"מ ומתל"א אף ביום א' - כהשתתפות בשמחת עיה"ק ירושלים תובב"א.
על ידי לבי במערב
אתמול, 05:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דיון הלכתי בענין שיעור כזית
תגובות: 75
צפיות: 983

Re: דיון הלכתי בענין שיעור כזית

ר' '@שאר לעמו', רק אזכיר:
הר"י נאה נר"ו, אנטווערפן - רשמים משיחה עם (להבחל"ח) הגרש"ד זלה"ה:
הגרא''ח.JPG
על ידי לבי במערב
26 פברואר 2021, 04:57
פורום: פורים
נושא: היום המסוגל בפורים המשולש
תגובות: 17
צפיות: 299

Re: היום המסוגל בפורים המשולש

ראה נטע"ג פורים המשולש פ"כ, וש"נ.

מספר 'דעה והשכל' (הדאי') ח''ה סי' י''ד:
משולש.PDF
על ידי לבי במערב
26 פברואר 2021, 03:18
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1875
צפיות: 63845

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

2. אסתר למשתה ושתי, מן הסתם.
על ידי לבי במערב
26 פברואר 2021, 03:17
פורום: פורים
נושא: מקור המנהג לאכול אוזני המן
תגובות: 39
צפיות: 592

Re: מקור המנהג לאכול אוזני המן

"ואע"פ שהיתה אהובה לו בימי האבות - עכשיו שנאה, מאחר שעשאוה אלו חק לע"ז" (רש"י שופטים טז, כב).
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 15:19
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון החסיד רבי משה ריזל זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 368

Re: הגאון החסיד רבי משה ריזל זצ"ל

ר' '@דוד ריזל (הפרסומאי)': המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ירדפו אתכם תמיד כל הימים.
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 15:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי בפעם האחרונה גזרו צום בעת צרה?
תגובות: 10
צפיות: 130

Re: מתי בפעם האחרונה גזרו צום בעת צרה?

ירדה חולשה לעולם.
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 15:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אכילה לנשים לפני קריאת מגילה
תגובות: 14
צפיות: 486

Re: אכילה לנשים לפני קריאת מגילה

יוצא פוניבז' כתב:בס' האשכול (האמיתי) הל' תענית עמ' 137
ואני הכותב אומר כי לא נתקן זה התענית אלא כדי שיהיו זריזין לשמוע מקרא מגלה, לפיכך קבעו תענית שלא לאכול [קודם] מקרא מגילה.
(ויל"ע לדבריו במוקפין, וכן כשחל בשבת למה מקדימין)
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 15:08
פורום: בית המדרש
נושא: מילים שיש נוהגים שלא לאומרן
תגובות: 130
צפיות: 1519

Re: מילים שיש נוהגים שלא לאומרן

הגעתי ב'איחור'... אגיב רק על הודעה אחת.   נראה לי ממש אבסורד לבוא ולנפנף בתנ"ך . .  אף אחד לא 'נפנף' או 'הקשה' מהתנ"ך. יש צורת־החיים של יהודי, כפי שהיא משתקפת בתנ"ך ובדברי חז"ל (ובכלל זה גם ההליכה עם כיפה... כשמנסים להעמיד עצמו בהשקפת־העולם של הנביאים ובני־הנביאים, ברור כשמש שאי־אפשר לילך כמי שאין ע...
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 09:52
פורום: תצוה
נושא: משפחת אהרון
תגובות: 13
צפיות: 113

Re: משפחת אהרון

בבלי כתב:
25 פברואר 2021, 09:51
 . . למה האבן עזרא כותב בלשון ספק ולא מי הבנים הנותרים
כוונת ר' '@ישראלמאיר' היא דפשטות המימרא ביומא קאי על אלעזר ואיתמר, ולכן אינו שייך להקשות מזה על מה שנסתפק הראב"ע (ובאלעזר ואיתמר ודאי לא מיירי, שהכתוב מזכירן בפירוש).
 
על ידי לבי במערב
25 פברואר 2021, 09:48
פורום: סידור התפילה
נושא: זבדי'ה ישמרני ויחייני
תגובות: 31
צפיות: 437

Re: זבדי'ה ישמרני ויחייני

מצוי באוצה"ח, ומצו"פ:
זבדי'.JPG

עבור לחיפוש מתקדם