החיפוש הניב 328 תוצאות

על ידי לבי במערב
23 ספטמבר 2020, 14:21
פורום: שבת קודש
נושא: קרירות בראיית חילול שבת.
תגובות: 29
צפיות: 1197

Re: קרירות בראיית חילול שבת.

הגה"ח ר"א מז'עמבין נ"ע הי' נזהר שלא להלך בש"ק ברחוב כשבני־אדם מצויין בהם, כדי שלא לראות ח"ו בחילול־השבת שע"י גוים.
על ידי לבי במערב
23 ספטמבר 2020, 14:15
פורום: בית המדרש
נושא: למכור מחשב ללא חסימה\סינון
תגובות: 26
צפיות: 342

Re: למכור מחשב ללא חסימה\סינון

יושב אוהלים כתב:
22 ספטמבר 2020, 11:39
אל תסתכל ברב אלא במה שיש בו.

יש רב ישן מלא התירים חדשים
מסימני עקבתא דמשיחא (שבסוף סוטה), שבדור זה 'חוצפא יסגא ונערים פני זקנים ילבינו'. הנה הם מתקיימים לנגד עינינו.

מי שמך כמד־מטר לבחינת רומם ועומקם של רבנים יושבי על מִדִּין?!
על ידי לבי במערב
11 ספטמבר 2020, 07:10
פורום: בית המדרש
נושא: היסטוריה בויז'ניץ - עוברים לשימוש בחשמל כשר בשבת
תגובות: 159
צפיות: 2071

Re: היסטוריה בויז'ניץ - עוברים לשימוש בחשמל כשר בשבת

סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2020, 23:57
האם יש כאן מי שיודע האם בשנת תשי"ב (זמן כתיבת המכתב) פשוט שהיה לכל אחד מקרר חשמלי?
פשוט וברור לפו"ר שבעת ההיא לא היו מקררים חשמליים באה"ק, עכ"פ לא באופן מסחרי.
 
על ידי לבי במערב
11 ספטמבר 2020, 07:05
פורום: כשרות
נושא: כשרות הרב לנדא
תגובות: 42
צפיות: 694

Re: כשרות הרב לנדא

'סתם משנה' מפורשת בנדרים כז, סע"ב (נפסקה להלכה ברמב"ם הל' שבועות רפ"ג. טושו"ע יו"ד סי' רלב): "נודרין (ונשבעין) להרגין ולחרמין".
וכ"ש הכא, שאינו מוציאו לא בלשון נדר ולא דרך שבועה, אלא שירה וזמרה של נוסח משונה שהמציא מי שהמציא.
על ידי לבי במערב
11 ספטמבר 2020, 06:53
פורום: כשרות
נושא: קוקה קולה בעולם הפעם תשובה אמיתית
תגובות: 119
צפיות: 2168

Re: קוקה קולה בעולם הפעם תשובה אמיתית

בנו של הגרמי"ל הוא כרעי' דאבוהי (עכ"פ בעניני כשרות); ההשמצה הזולה משונה, ובפרט בימי חודש הרחמים והסליחות.
על ידי לבי במערב
11 ספטמבר 2020, 06:51
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הראי"ה קוק במאה שערים
תגובות: 163
צפיות: 2882

Re: הראי"ה קוק במאה שערים

איש עברי כתב:
10 ספטמבר 2020, 02:00
עד כמה שאני יכול לנחש מנין לקח רבי ליבי במערב את דבריו.  מדובר בציטוט מתוך הספר חיכו ממתקים - ליקוטי הוראות הגרש"ז, כנראה שהגרש"ז היה מחוייב להשקופע עוד פחות ממך...
רק אבהיר: דברי נכתבו על־דעתי האישית בלבד, וברוך שכיוונתי לדעת גדולים (אם אכן כך מופיע בס' הנ"ל).
על ידי לבי במערב
11 ספטמבר 2020, 06:48
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הנהגת בית בריסק בקורונה
תגובות: 572
צפיות: 8457

Re: הנהגת בית בריסק בקורונה

הערה בעלמא: הפתגם ביידיש הוא - 'א־מענטש טראכט, און דער אויבערשטער לאכט' (ומיוסד הוא עה"פ משלי יט, כא).
על ידי לבי במערב
09 ספטמבר 2020, 00:34
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה פירוש המילה הארמית "פון"?
תגובות: 7
צפיות: 162

Re: מה פירוש המילה הארמית "פון"?

הוא אשר אמרתי.
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 21:39
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: התענית בערב ראש השנה
תגובות: 3
צפיות: 110

Re: התענית בערב ראש השנה

ס' כה"ח מצוי באוצה"ח, באתר 'ספריא' וב'אוצה"ס היהודי השיתופי' (ועוד).
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 21:27
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הראי"ה קוק במאה שערים
תגובות: 163
צפיות: 2882

Re: הראי"ה קוק במאה שערים

המילה 'השקופע' לא יצאה מעטי (ויעוין פירש"י וירא יח, טז מתנחומא שם. ודוק) . ג"א הק' יודע 'מקרוב' על המלחמות בו, ואילו הי' טורח מר - הי' מבחין בקלות מהו יַחֲסִי אליו; ועדיין אין בכך כדי למחוק  את הענינים בהם פעל ועשה טובה כללית ופרטית (ועוד כשכתוצאה מזה באים וטוענים כלפי מי שקבלו  אז  בספ"י, ומשכחים מ...
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 21:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: על קדיש ונוסחאות
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: על קדיש ונוסחאות

HaimL כתב:
22 נובמבר 2019, 10:51
לא צריך שיהיו 10 כשמתחילים את הקדיש.
כמדומני, שאינו פשוט כן.
 
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 20:48
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הנהגת בית בריסק בקורונה
תגובות: 572
צפיות: 8457

Re: הנהגת בית בריסק בקורונה

ראוי להזכיר, ולעורר על כך שוב ושוב, שכן רבים הטועים בזה: אין שום הוכחה מכך ש'הנזהרים נדבקו ראשונים'. הרי הגדרתם כ'נזהרים' היא משום סביבתם הבלתי־אחראית; וכיון שכאשר הנדבק הוא עוטה המסכה (ו לא המדביק) מופחתים אחוזי ההדבקה ב כ־30% בלבד , פשיטא שיִדָּבְקו ראשונים... ואשריהם לאלו הצדיקים המתחסדים עם קונם...
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 20:39
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה פירוש המילה הארמית "פון"?
תגובות: 7
צפיות: 162

Re: מה פירוש המילה הארמית "פון"?

א. וכי משום שלפנינו שתי מילים שאין פירושן ברור לנו, נאמר שהאחת פירוש רעותה?! ב. אם כנים הדברים, ו'בִן' היינו 'פוֹן' - הו"ל לאונקלוס לתרגמה כן. והרי תרגם: "ויהי אם  בר  חייבא", וכמשמעות הפשוטה. ג. אף אי נימא ש(לדעת אונקלוס) קיים חילוק בלשון תורה   (לאפוקי 'לשון חכמים', בה דנו התוס')  בין 'אילולי' ל'א...
על ידי לבי במערב
08 ספטמבר 2020, 20:13
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הראי"ה קוק במאה שערים
תגובות: 163
צפיות: 2882

Re: הראי"ה קוק במאה שערים

הערת־אגב: גם אחר חתונתו, בעת שכיהן כרב הצבאי הראשי, פעל גורונצ'יק רבות לטובת שמירת ההלכה בצה"ל (עד שאפ"ל כי קורטוב היהדות שעודנו קיים שם הינו מכוח תקנותיו). ועל זה יזכר שמו לטוב.
על ידי לבי במערב
07 ספטמבר 2020, 20:33
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 103
צפיות: 3935

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הערת־אגב , בנוגע לשם־משפחתו של ראה"מ המנוח: ובכן, רבין אינו שמה המקורי של המשפחה. השם הוא רביצוב, שם משפחת אביו של יצחק ורחל, נחמי'. הוא נולד באוקראינה המודרנית, אבל השם מתייחס לשם הנפוץ יותר רביץ, המוכר משמם של המנהיג החרדי אברהם והזמרת יהודית, ומקורו דווקא בפולין, בעיר רביץ שבמרכז פולין. רביצוב ה...
על ידי לבי במערב
06 ספטמבר 2020, 21:15
פורום: בית המוסר
נושא: התבטלות לצדיק של האדמור מגור בעל הפני מנחם זצ"ל
תגובות: 70
צפיות: 1045

Re: התבטלות לצדיק של האדמור מגור בעל הפני מנחם זצ"ל

ההשוואה בין האבות לבנים בנושא זה הינה משונה.
בכל מקרה, על־אף שהגר"ש לא 'מצא' בבן־דודו מעלות הרבנות, התבטל אליו משך שנים ארוכות במס"נ ממש; רק כשנעשה דבר הנוגד את ההלכה הפסוקה, תוך ירידה לחיי אדם כשר מישראל - פרש בקול רעש גדול (וגם זה, ללא שום גינוני אדמו"רות). מי חכם ויבן את זאת.
על ידי לבי במערב
06 ספטמבר 2020, 20:54
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אין לי מנוח - זעקת הרבי מקרלין
תגובות: 125
צפיות: 2602

Re: אין לי מנוח - זעקת הרבי מקרלין

חזק כתב:
06 ספטמבר 2020, 00:20
באתר חדשות התפרסם נתון מדהים! מתוך כ 190,000 נפטרים בארה"ב (לכאורה מקורונה) כ-10,000 נפטרו מקורונה והשאר נפטרו *עם* קורונה, בנוסף למחלות רקע אחרות!
ולכן?! [מלבד ש'אמינות' האתרים ידועה].
הלא אפי' גוסס, שרובן למיתה, אסור לקרב מיתתו ולו ברגע קלוש, ומחללים עליו ש"ק להאריך שעותיו.
 
על ידי לבי במערב
02 ספטמבר 2020, 14:32
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הרה"ק מוורקא - "לטבול" במצוות ונשמרתם במקום במקווה!
תגובות: 5
צפיות: 184

Re: הרה"ק מוורקא - "לטבול" במצוות ונשמרתם במקום במקווה!

כנראה הכוונה לתרגום סיום הקטע הראשון. וזה תרגומו החופשי:
"מדוע עודך מתעכב? מי יקיים המצוה טוב יותר, אתה או התורה?".
על ידי לבי במערב
02 ספטמבר 2020, 01:44
פורום: בית המדרש
נושא: למה כותבים את המילה הזו כך
תגובות: 30
צפיות: 307

Re: למה כותבים את המילה הזו כך

כמדומני, שב'עדְוֹתיך' ליכא תוספת אות.
על ידי לבי במערב
02 ספטמבר 2020, 01:36
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 227
צפיות: 5695

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

למחלוקת, בד"כ, יש שני צדדים. הצדק אינו רכושו הבלעדי של אף אחד...

תהא הסיבה אשר תהא: לע"ע, לא יצא ספר מסודר המלקט את המסמכים החסידיים מאותה התקופה. ואכן, חסרונו מורגש.

בין חסידי הדורות הראשונים היו גאונים וצדיקים, אך כולם היו יראים ושלמים ועובדי השי"ת.
על ידי לבי במערב
30 אוגוסט 2020, 03:50
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 227
צפיות: 5695

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

תגובתי הקודמת נסובה על שלפני־פני', כמובן. הרב אחד התלמידים : 'גם' לחסידים יש ספרות ומסמכים. אין טעם להכחיש המוחש, שחסידי הדורות הראשונים היו גאונים וצדיקים, יראי ה' בתכלית ושומרי מצוותיו ית' בשלימות. איני יודע איזו אג'נדה היתה לוילנסקי, שכן לא שוחחתי עמו מעולם ואין בידי מידע על כוונותיו. אך הספרות ...
על ידי לבי במערב
26 אוגוסט 2020, 23:28
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מנפלאות הקורונה סיפור מפתיע אך מוזר
תגובות: 37
צפיות: 921

Re: מנפלאות הקורונה סיפור מפתיע אך מוזר

אין כאן הטעי' מכוונת.
מספר חולי הקורונה (ל"ע) בכל רחבי תבל הוא כ-24,000,000. אחוז התמותה (רח"ל) הוא מעט יותר מ־3% (בממוצע העולמי).
על ידי לבי במערב
26 אוגוסט 2020, 23:20
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 227
צפיות: 5695

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

כל דבר יש לחקור לגופו (למשל, יתכן שהכוונה קודם צה"כ דר"ת, ואיהו לא ס"ל הכי); בכל מקרה, פשיטא שלא ע"ז יצא עיקר הקצף נגד החסידים (כידוע), ואדרבא - כמה ממקהלות החסידים מקפידים מאז ומקדם להתפלל מנחה קודם שקיעת החמה.

עכ"פ, תגובתי נסובה לליקוטיו של וילנסקי. שם הובא 'לא רק' מנפה"ח... וק"ל.

 
על ידי לבי במערב
26 אוגוסט 2020, 22:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 72
צפיות: 1092

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

יעו"ע כאן.
על ידי לבי במערב
25 אוגוסט 2020, 21:36
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מדוע הופנתה ביקורת נגד הרבי מבעלז שברח בזמן השואה?
תגובות: 68
צפיות: 1623

Re: מדוע הופנתה ביקורת נגד הרבי מבעלז שברח בזמן השואה?

ודאי שכן הוא. והציונים ברשעותם מנעו מרבים־רבים מיראי ה' לעלות הֵנָּה, באמרם (עפ"ל) כי "איננו זקוקים ליהודים 'ישנים' ומזוקנים, אשר לא יצלחו לעבודת האדמה"...
על ידי לבי במערב
25 אוגוסט 2020, 20:56
פורום: בית המוסר
נושא: הגדרת ענין תרבות
תגובות: 39
צפיות: 613

Re: הגדרת ענין תרבות

לענין 'שהחיינו' כ"כ גם פוסקי ספרד (ראה הנסמן בכה"ח סי' רכה סק"ו)...
על ידי לבי במערב
25 אוגוסט 2020, 04:19
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 227
צפיות: 5695

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

הרי ע"ז המדובר: הטענות הללו לא התרחשו מעולם במציאות.
גם אם יוכיחו מקורטוב הפרשנות האישית שהכניס שם כי הוא עצמו נטה לצד החסידים, אי"ז משנה את תמונת המבט המתקבלת אצל הקורא הממוצע בספריו; וזו הינה מוטית לצד מסוים ביותר.
על ידי לבי במערב
23 אוגוסט 2020, 16:58
פורום: עירובין
נושא: באיזה עונה הולכים עם סנדלים???
תגובות: 4
צפיות: 132

Re: באיזה עונה הולכים עם סנדלים???

בפשטות, הכוונה לכעין ערדליים.
על ידי לבי במערב
23 אוגוסט 2020, 16:57
פורום: דעת דורות
נושא: חסידויות: סיווג לפי ספירות
תגובות: 68
צפיות: 851

Re: חסידויות: סיווג לפי ספירות

אתה מנסה בכח לגרור אותי ולכן רק ארמוז, הרש"ב כותב באחד ממכתביו על הטיפול שעבר בוינה, תחפש את המכתב הזה תחפש את הרקע בו הוא נכתב ולשם מה נסע לוינה אביא דוגמא למשל כי בחסידות סאטמר לומדים את תורת חבד רק עד הרש"ב, וכך בעוד חסידויות. טענה מטופשת. כבר הוכח שאין ממש בטענות אודות ה'טיפול', שהי' ענין פיזי ...

עבור לחיפוש מתקדם