החיפוש הניב 4951 תוצאות

על ידי לבי במערב
אתמול, 14:17
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 95
צפיות: 3161

Re: הגולם מפראג

אכן היא ט"ס ככה"נ, וכעדות רה"ג על הגרסא (הנוסח שבהודעתי הוא מכתה"י המצויים בידינו).
על ידי לבי במערב
אתמול, 14:01
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

אויש. נכנסתי לשדה־מוקשים...
מחלוקת גדולה ועצומה ניטשת על זיהויו המדויק, אך עכ"פ מסתברא מלתא שלא נולד בתקע"ד...
על ידי לבי במערב
אתמול, 13:49
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

מן הסתם כוונתו לר"מ מייזליש ורב"מ מבאברויסק שעלו לאה"ק אכן נתחלף לי אגב שטפי בין ר"מ ווילענקער לר"מ מייזליש. אך: א) ר"מ מייזליש עלה לאה"ק בשנת תקע"ו, באשורו של כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע (אף שאמנם התנגד לכך קודם לכן). רב"מ אכן עלה רק בתרי"א. ב) יש להוסיף עליהם את ר' שמעון שמערלינג (תקע"ט), ר' ליב סענער ...
על ידי לבי במערב
אתמול, 13:18
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 95
צפיות: 3161

Re: הגולם מפראג

אחד התלמידים כתב:
אתמול, 13:11
בודאי ר' יוחנן בן זכאי היה צדיק גדול ובודאי ר' חנינא בן דוסא היה ת"ח גדול, ואין זה צריך לפנים.
רק אנסה להבין: א"כ, מהו המקום לקביעה זו -
אחד התלמידים כתב:
אתמול, 13:11
למנהיג הדור חפשו ת"ח ולא צדיק.
כשלילת ענין זה מרחב"ד?...

'מופתים' והתקבלות התפלה ענין אחד הם, וכמובן.
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:55
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

גבעת לוד כתב:
אתמול, 11:54
אולי בזבחים תקס"ה היה כתוב בלי.
אכן. עדיין מנסה אני לאתרו בעזה"י.
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:52
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

לבסוף מצאתי כאן דפוס סלאוויטא תקע"ב, וגם שם:
מסכת זבחים דפוס סלאוויטא.JPG
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:52
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

גבעת לוד כתב:
אתמול, 11:51
אכן.
והרי לא זהו המבוקש...
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:42
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

כמדומה שאינו סרוק שם אלא כרך שבת לבדו.
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:38
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 95
צפיות: 3161

Re: הגולם מפראג

אבי חי כתב:
אתמול, 11:14
אם יש גרסה אחרת בכל הענין, נשמח לשמעה.
גנזי הגאונים.png
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מאמר אודות השמטות הב''י
תגובות: 14
צפיות: 159

Re: מאמר אודות השמטות הב''י

י.ק כתב:
אתמול, 10:02
היכן מביאו?
בב"י סי' לב.
על ידי לבי במערב
אתמול, 11:06
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 95
צפיות: 3161

Re: הגולם מפראג

אבי חי כתב:
אתמול, 10:49
אלמא - למ"ד לא היה, לא היה כלל (ע"ש בתוס').
כתבתי 'י"ג', היינו שבמחלוקת הדבר נתון; ידועה תשובת רב האי גאון בזה (הובאה בכ"מ), ולכאו' אפשר לפרש כן אף בלשון רש"י.
כן להעיר מדעת הרמב"ם שהי' ונברא, אך יסוריו משל.
על ידי לבי במערב
אתמול, 10:54
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

יתכן שישנם שינויים מזעריים ביניהם.
על ידי לבי במערב
אתמול, 10:54
פורום: ברכות
נושא: א"ל שבור מלכא לשמואל.... -הרחבה בנושא מי היה שבור מלכא
תגובות: 13
צפיות: 463

Re: א"ל שבור מלכא לשמואל.... -הרחבה בנושא מי היה שבור מלכא

במבי כתב:
אתמול, 08:54
וסביר מאד להניח שישנו קשר בין השושלת הסאסאנית שהיה בה את איפרא הורמיז ובעלה הורמיזד השני לבין שם של מיצר זה.
הקשר הוא לנזכר בסנהד' לט, א (וראה תוד"ה איפרא - ב"ב ח, א).
על ידי לבי במערב
אתמול, 10:28
פורום: בית המדרש
נושא: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.
תגובות: 13
צפיות: 134

Re: אני זקוק למסכת זבחים דפוס סאלאוויטא.

עדינו העצני כתב:
אתמול, 10:26
אך דא עקא, שבדפוס סלאוויטא מופיעה המילה דם...
הדפוס דלעיל הוא זיטאמיר. אנסה לחפש דפוס סלאוויטא ממש.
על ידי לבי במערב
אתמול, 10:21
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקות במציאות בחז"ל
תגובות: 65
צפיות: 2320

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

שראלטשיק כתב:
אתמול, 04:34
ויש הרבה הרבה יתר מזה שמובן מעצמו הלשיטתם.
ראה הנלקט ב'אוצר לקוטי שיחות - לשיטתייהו'.
על ידי לבי במערב
אתמול, 03:48
פורום: דעת דורות
נושא: חבורת מקובלים שניסו להביא את הגאולה בכח
תגובות: 20
צפיות: 449

Re: חבורת מקובלים שניסו להביא את הגאולה בכח

מחכים כתב:
אתמול, 03:36
הידוע (והרב @לבי במערב אולי יציין המקור)
סה"ש תשמ"ט ח"ב ס"ע 561 (בתרגום ללה"ק - 'התוועדויות' ח"ג ס"ע 415).
על ידי לבי במערב
אתמול, 03:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חידוש משמעותי בדין יין מגולה לקידוש
תגובות: 1
צפיות: 36

Re: חידוש משמעותי בדין יין מגולה לקידוש

יעקב שלם כתב:
17 יוני 2021, 23:27
יצא לי היום שהמשנ"ב למד שהכוונה מצד מיאוס סתם
ומקורו (כולל הלשון) ממג"א ושו"ע אדה"ז ריש הסימן.
על ידי לבי במערב
אתמול, 02:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גדר צעב"ח
תגובות: 14
צפיות: 140

Re: גדר צעב"ח

יעוי' כאן כל הענין, וכן ב'חבל נחלתו' ח"י סי' לז.
על ידי לבי במערב
אתמול, 02:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור
תגובות: 44
צפיות: 649

Re: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור

אה"נ. לך ואמור למחפשי־הזיווגים, ויהא חלקי בחלקך.
על ידי לבי במערב
אתמול, 02:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור
תגובות: 44
צפיות: 649

Re: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור

פינחס רוזנצוויג כתב:
אתמול, 02:20
ונרות
לטובת נשמת צדיק, שמקורה טהור (עכ"פ) במנהג ישראל.

ומסתבר טפי שהוא רק כ'עטיפה' לפרקי התהלים, כדי לשוות למעמד אופי 'סגולי'. וק"ל.
על ידי לבי במערב
אתמול, 01:55
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 95
צפיות: 3161

Re: הגולם מפראג

וי"ג התם "איוב לא הי' ולא נברא אלא למשל הי'", והכוונה בהיפך ממש - שכל הויתו ותכליתו כמשל ודוגמא לדורות.
על ידי לבי במערב
אתמול, 01:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור
תגובות: 44
צפיות: 649

Re: סגולת ר' מתיא בן חרש-מקור

פינחס רוזנצוויג כתב:
17 יוני 2021, 23:44
כי סגולות, בדומה לעבודה זרה, מנסות להשפיע על הגלגלים בלי לפנות לה' יתברך.
שתיית מים מרחיקה את מר מהקב"ה? הרי גם זה ענינו הוא השפעה על ה'גלגלים' (קיבתו של מר)...

ולעצם הסגולה המדוברת - עיקרה הוא כמה פרקי תהלים, ובהא ודאי ליכא בית־מיחוש כלל.
על ידי לבי במערב
אתמול, 01:23
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

יושב בשבת תחכמוני כתב:
אתמול, 00:57
אם אכן יש כאן 'אמירה' מסוימת של אדמוה"ז זצ"ל בענין חיוב התמדת התורה ויקיים או יכחיש את שמועתי.
ראה ב'תניא השלם' על־אתר (ד"ה 'כל שאפשר לו').
על ידי לבי במערב
אתמול, 01:16
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות
תגובות: 93
צפיות: 1252

Re: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות

מ אלישע כתב:
17 יוני 2021, 22:03
אכן את הנגלה למד בליטא.
מוריו שבנגלה היו זקנו הגאון ר' משה (שמוצאו מפוזנא שבפולין), והרה"ק מוהרי"ד קאבילניקער מליובאוויטש.
על ידי לבי במערב
17 יוני 2021, 20:42
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות
תגובות: 93
צפיות: 1252

Re: גדולי ליטא בהערכה לגדולי החסידות

תלמיד נאמן כתב:
17 יוני 2021, 20:14
ממש ליטא ?
כאמור, האזור הי' בשליטת ליטא בשעתו (כמכוּנה 'האיחוד הפולני־ליטאי').

הבעש"ט, הה"מ וכל תלמידיהם הי' מוצאם מאוקראינה ופולין עצמן.
על ידי לבי במערב
17 יוני 2021, 20:33
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 460
צפיות: 19373

Re: היכן המקור? דחוף!

בלויא כתב:
17 יוני 2021, 18:57
איפה זה בע"ח ?
ש"א דרוש ה.
על ידי לבי במערב
17 יוני 2021, 20:31
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

מחכים כתב:
17 יוני 2021, 18:33
מי מתלמידי כ"ק אדה"ז נ"ע עלה לאה"ק?
ר"מ ווילענקער, למשל.
על ידי לבי במערב
17 יוני 2021, 18:30
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

ובכן כתב:
17 יוני 2021, 18:24
ויש לבדוק במעשה רב.
שם אות כב:
סח מברך שתים לא סח מברך אחת כפי' רש"י ז"ל דאם לא סח יברך על של יד ועל של ראש אחת להניח ואם סח יברך על ש"ר על מצות תפלין:
על ידי לבי במערב
17 יוני 2021, 18:28
פורום: דעת דורות
נושא: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא
תגובות: 61
צפיות: 506

Re: השוואות בין הגר"א לבין כ"ק אדמו"ר בעל התניא

כל הקריאות שבאגרת הקודש לתרום ליושבי ארה"ק, אין זה בשביל חסידיו (בין היתר עכ"פ)? ראה עדכ"ז בארוכה בס' ' תולדות חב"ד בארץ־הקודש ' בתחלתו. צריך לזכור, ששיטת חב"ד כתנועה בפ"ע (באופן 'רשמי') החלה להתפתח רק אחרי שעלו הרמ"מ וסיעתו לאה"ק. 'אנשי חב"ד' שנזכרים תמיד בנושא צדקת אה"ק - הכוונה לאפוקי מחסידי קאל...

עבור לחיפוש מתקדם