החיפוש הניב 20 תוצאות

על ידי אברומי
12 ינואר 2020, 23:34
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: אוצרות התורה
תגובות: 29
צפיות: 8126

Re: אוצרות התורה

העלו את זה לאתר שלהם https://www.ozrot-hatora.com/ המחיר לא.....חוץ מזה שאמרו לי שיש להם כרגע מבצע שמי שרוכש את הארכיון היהודי מקבל את אוצרות התורה מתנה
על ידי אברומי
05 ינואר 2018, 01:18
פורום: דעת דורות
נושא: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה
תגובות: 144
צפיות: 13353

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

כוונת הגראי"ל לפי מה שהבנתי על המעשה הזה היה שאם תעשה רק לשם שמים תפעל פחות מטבע הדברים כי ככה זה מטבע האדם בפרט בדברים כגון אלו שיש בהם קושיים גדולים וכ'ו לכן עדיף שאכן יהיה לך הנאה גשמית מזה והעיקר שיתרבה התורה הק' על ידי זה ותפתח עוד ועוד כוללים. מעשה זה שמעתי שהורו לראש כולל שרצה לפתוח כולל ולא ...
על ידי אברומי
05 ינואר 2018, 01:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הידור בקניית בשר בקר לשבת - מי יודע?
תגובות: 15
צפיות: 1508

Re: הידור בקניית בשר בקר לשבת - מי יודע?

אני לא נוהג לפסוק הלכות בשטחיות אלא בלימוד לעומק של כל סוגיה, וסוגיה זו עמוקה וזכורני שהפסק בזה שתלוי לפי בטחונו של האדם בענין זה, ובסתמא לוו עלי ואני פורע זה לא על כל הוצאה שיוציא האדם אפילו כסעודת שלמה בשעתו אלא רק מי שבטחונו בדרגה מאוד גבוהה יכול להוציא אפילו כסעודת שלמה וכ'ו וגם זה חוזר, אבל בסת...
על ידי אברומי
05 ינואר 2018, 00:57
פורום: בית המדרש
נושא: עישון
תגובות: 22
צפיות: 1972

Re: עישון

זכורני שבעבר היה על זה מכתב חתום שהתפרסם מגדולי הפוסקים לאיסור [לא זוכר בדיוק מי היה חתום על זה רק כמדוני שזה היה מגדולי הפוסקים] יחד עם זה זכורני [לפני 9 שנים בערך] שר' גרשון אדלשטיין נתן היתר בפרטי לבחורים מסוימים לעשן מעט לפי מה שהבין טובתם [אני לא לוקח אחריות אישית על מהימנות הפסק וההוראה רק כך ...
על ידי אברומי
10 דצמבר 2017, 21:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בהלכות שבת
תגובות: 9
צפיות: 1552

Re: שאלה בהלכות שבת

יש נידון האם חילול שבת לפיקוח נפש הוא הותרה או דחויה ולמעשה נוקטים כעיקר יותר שזה דחויה ולא הותרה לכן עדיף אם אפשר מראש למנוע שלא יצטרכו להגיע לדי חילול שבת כמדומני. מלבד זה יש נידון נוסף האם יש ענין לשנות שבשונה מפיקוח נפש רגיל שלדעת הש"ע לפי מה שזכור לי כעת אסור לשנות שלא יחמירו בפיקוח נפש ח'ו ביו...
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 22:32
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת טראמפ
תגובות: 29
צפיות: 4183

Re: הכרזת טראמפ

תקרא היסטוריה על החילוניות שהיתה בקום המדינה שכל מה שיש עד היום רוב חילוני בארץ זה רק מחמת מה שעשו אז שהלכו החטיאו ועל תספר על מה שיש בארה"ב וברטניה שכל זה כאלו שכבר נפלו במשכילים קודם..אין כמעט חרדים בחו"ל שמגעים לרמות שאמרת. בכל מקרה כל מה שכתבתי הם השקפות צרופות שמקובלנו מרבותינו אני לא מעוניין ...
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 21:48
פורום: ענינו של יום
נושא: מועד הניטל
תגובות: 31
צפיות: 6748

Re: מועד הניטל

בני ברקי כתב:
בדרך המלך כתב:עוד לקוראי אידיש "מגילת ניטל", על תולדות אותו האיש בטוב טעם ודעת
לא יאומן כמה אפשר לכתוב על "ניטל".
אשריכם ישראל!!!
? והגית בו יומם ולילה לא נגרע מהתורה רח"ל אף שניה כלומר ההתמדה בתורה תמיד בכל רגע ושניה בזה אפשר לומר אשריכם ישראל ולא בשום דבר אחר.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 21:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בעניין פלג המנחה
תגובות: 4
צפיות: 1061

Re: בעניין פלג המנחה

סופר כתב: ובמעריב בליל שבת מקילים יותר כי יש מצווה של תוספת שבת.
מה שמקילים במעריב יותר זה לא בגלל זה לפי מה שזכור לי אלא מב סיבות
א' תפילות כנגד תמידים תיקנו ותמיד של בין הערביים בערב שבת גם הוקרב בערב שבת ממילא זה זמן התפילה בערב שבת.
ב' בגלל שמקבל תוספת שבת ממילא אצלו זה כבר כלילה לכן יכול להתפלל ערבית
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 21:34
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת טראמפ
תגובות: 29
צפיות: 4183

Re: הכרזת טראמפ

תקרא היסטוריה על החילוניות שהיתה בקום המדינה שכל מה שיש עד היום רוב חילוני בארץ זה רק מחמת מה שעשו אז שהלכו החטיאו ועל תספר על מה שיש בארה"ב וברטניה שכל זה כאלו שכבר נפלו במשכילים קודם..אין כמעט חרדים בחו"ל שמגעים לרמות שאמרת. בכל מקרה כל מה שכתבתי הם השקפות צרופות שמקובלנו מרבותינו אני לא מעוניין ל...
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 21:21
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת טראמפ
תגובות: 29
צפיות: 4183

Re: הכרזת טראמפ

ידוע מה שאמר האדמו"ר מגור זצ"ל על הקמת המדינה, ששאל למה לגבי חנוכה כתוב "לשנה אחרת קבעום", ותירץ שאמנם ראו ישועה אבל רצו לראות מה יהיה הלאה, וכשראו שזה טוב קבעו הודאה, וה"ה לגבי המדינה אמר שצריך לראות אם זה יהיה טוב, ולמעשה זה גרם להרבה חוליניות לצערינו, וה"ה בהכרזת טראמפ אין טעם שכל אחד יביע את הש...
על ידי אברומי
09 דצמבר 2017, 19:14
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת טראמפ
תגובות: 29
צפיות: 4183

Re: הכרזת טראמפ

אכן אני מסכים איתך ברמת העיקרון. אומנם יתכן ויש מה לשמוח בזה שבהכרזה זו הוא מביע הסכמה ותמיכה ביהודים מול חיות הטרף הסובבים אותנו...אני לא רוצה להזכיר לך כמה סבלנו מאובמה בעקיפין במה שתמך בערבים.. מצד שני יש כאן חיסרון של התגרות באומות וצריך לדעת מה עומד כנגד מה...שאלה קשה מתחילה בוודאי שכל הנושא הנ...
על ידי אברומי
08 דצמבר 2017, 00:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טיפול אלטרנטיבי
תגובות: 121
צפיות: 12487

Re: טיפול אלטרנטיבי

הייתי פעם אצל הגראי"ל שליט"א שמישהו בה ושאל אותו על אמו שחולה בזה רח"ל ואין תרופה ברורה לרופאים, רק שיש כל מיני שטוענים שיש להם דברים שמועילים ואמו לא רוצה להשתמש בכל אותם דברים ושאל את הגראי"ל לדעתו מה לעשות. והוא ענה "לא שום דבר רק לומר תהילים" [אני לא זוכר את לשונו המדוייקת אבל זה היה תוכן התשוב...
על ידי אברומי
07 דצמבר 2017, 11:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טיפול אלטרנטיבי
תגובות: 121
צפיות: 12487

Re: טיפול אלטרנטיבי

הייתי פעם אצל הגראי"ל שליט"א שמישהו בה ושאל אותו על אמו שחולה בזה רח"ל ואין תרופה ברורה לרופאים, רק שיש כל מיני שטוענים שיש להם דברים שמועילים ואמו לא רוצה להשתמש בכל אותם דברים ושאל את הגראי"ל לדעתו מה לעשות.
והוא ענה "לא שום דבר רק לומר תהילים" [אני לא זוכר את לשונו המדוייקת אבל זה היה תוכן התשובה]
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 23:39
פורום: ספרים
נושא: ריבית והיתר עיסקא
תגובות: 15
צפיות: 3988

Re: ריבית והיתר עיסקא

מבירורים רבים שעשתי על עניני רבית בעבר אני שמח לצרף כאן שתי ספרים טובים וייעלים מאוד מאוד. 1. ספר שנראה לי שעדין לא יצא לאור מהרב לנדאו מי שאחראי על "גלאט הון" פנסיה כשרה. 2. חוברת מקיפה על ידי הבי"ד ברית פנחס לפי שמות של בעלי עסק איזה היתר עיסקה יש להם אם הסבר נרחב ופרקטי על המעלות והחסרונות של כל ...
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 23:25
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון
תגובות: 35
צפיות: 5160

Re: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון

ברמת העיקרון אני רואה שהוא שמח להשיב לשואלים אותו. אני מבין את החשש שלך אבל לא נראה לי שבגלל זה יקבל הצפה של טלפונים וחוץ מזה שזה לא שהוא זמין 24 שעות אלא רק בזמנים של בין לבין, כך שרק מי שירצה לשאול משהו רציני יטרח בשביל זה...
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 23:12
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון
תגובות: 35
צפיות: 5160

Re: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון

טובות ללמד לרבים....הרי על זה אנחנו מבקשים בכל בוקר ללמוד וללמד...
לשון הרע מנין ?
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 23:00
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מניות - מי יודע ?
תגובות: 4
צפיות: 1691

Re: מניות - מי יודע ?

הכותרת לנושא "עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים" ?
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 22:57
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פורום לסוחרים חרדים מקצועיים בשוק ההון
תגובות: 0
צפיות: 816

פורום לסוחרים חרדים מקצועיים בשוק ההון

שלום לכולם ! אני משתף כאן פורום וחדר מסחר שמתנהל על ידי כבר כמה חודשים שנפתח במיוחד עבור חרדים שמתעסקים בשוק ההון. הפורום מנוהל בדיקדוק רב על כל כללי ההלכה ואמור להיות פתוח בכל הסינונים [בנתיב אחרי בקשה נפתח אוטמטית למי שלא מתעסק בשוק ההון] http://forumsocharim.co.il כמי שמכיר הרבה סוחרים ויודע את ה...
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 22:52
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מניות - מי יודע ?
תגובות: 4
צפיות: 1691

Re: מניות - מי יודע ?

אני מבין היטב בתחום ואשמח לעזור לך אם יהיה ביידי.
שלחתי לך בפרטי.
על ידי אברומי
04 דצמבר 2017, 22:50
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון
תגובות: 35
צפיות: 5160

Re: ת"ח אמיתי העונה בחלקי התורה בעיון

יש ת"ח גודל שבקי שמהכירות אישית שלי ושל אברכים ששאלו אותו פעמים רבות על חלקים גדולים בתורה הוא היה בקי היטב היטב וענה תשובות לעומקן של דברים.. גר בביתר עילית הרב אברהם קאפש [מחבר ספרים על התורה יפה נוף] הטלפון שלו בבית 025806018 תתקשר ותבדוק מתי הוא בבית אני מאמין שהא ישמח לענות לך [אגב יתכן שההברה ...

עבור לחיפוש מתקדם