החיפוש הניב 1221 תוצאות

על ידי יצחק
01 יולי 2020, 09:10
פורום: בית המדרש
נושא: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"
תגובות: 57
צפיות: 517

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

זכור לי שראיתי בספר על ר"א גנחובסקי שבשלב כלשהו בחיים קבל על עצמו שיותר לא יקרא בעיתונים כלל וכלל, ומתוך הדברים שם היה ברור שהוא התלבט בזה במשך זמן עד שהחליט. ודו"ק לשני הצדדים.
על ידי יצחק
30 יוני 2020, 14:49
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מילה בקורונה - חידוש הגר"א ווייס
תגובות: 36
צפיות: 825

Re: מילה בקורונה - חידוש הגר"א ווייס

יש כאן סילוף גדול להביא את התשובה הזו ככה בלי להביא את ההקדמה. כתוב שם מפורש שהקונטרס נכתב תוך כדי המגיפה והדברים נוגעים רק לעת כתיבת התשובה. ובימים הראשונים כשהכל היה לא ברור ומה תהינה תוצאות המגיפה (מלבד כמה "חכמים" שעד היום יודעים מה יקרה בסוף) והממדים של ההתפשטות בצרפת לא ידועים לנו וגם לא הלחץ...
על ידי יצחק
30 יוני 2020, 09:28
פורום: חוקת
נושא: "אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה
תגובות: 11
צפיות: 65

Re: "אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה

ברור שאת עריהם החריבו רק כשנכנסו לא"י. למה זה ברור? לכאורה מיד אחרי שמנצחים את הצבא משתלטים על השטח ועל הערים, ובפרט כאן שצריכים לקיים את הנדר לכאורה צריכים ללכת מיד לכבוש את הערים (וצריך לתרץ שכל עיקר הנדר היה שכאשר יכבשו את הערים יחרימו אותם אבל אין להם חובה לכבוש מיד).  עכ"פ בשבילי זה היה חידוש ...
על ידי יצחק
30 יוני 2020, 09:24
פורום: חוקת
נושא: "אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה
תגובות: 11
צפיות: 65

Re: "אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה

ועלה בדעתי לומר שכאשר עמ"י אמרו "והחרמתי את עריהם" אין הכוונה שאחרי שיכבשו את הערים או אז יחרימו אותם, אלא הכוונה שגוף הכיבוש הם עושים כשליחי ה' ובתורת חרם, וזה דומה לפועל שנשכר ללקט מציאות, לכן זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם כמובן אני לא מבין כוונתך כתוב בפסוק וידור ישראל נדר וכו' וישמע ד' דהיינו שזה...
על ידי יצחק
29 יוני 2020, 23:28
פורום: בית המדרש
נושא: פרי הימים לילות
תגובות: 11
צפיות: 127

Re: פרי הימים לילות

משך חכמה ויקרא פרק ג עוד יש לומר דהכוונה של לימוד בלילה הוא שלומד בעת אופל, לא לכבוד רק בסתר, בצנעא בעת הדחק. שם לא מדובר על הענין המיוחד של לימוד בלילה שנזכר בר"מ שמי שרוצה לזכות בכתרה של תורה לא יאבד אחת מלילותיו וכו'  שם מדובר על מאמר חז"ל כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו, שע"ז מפרש המש"ח מה שכת...
על ידי יצחק
29 יוני 2020, 23:27
פורום: חוקת
נושא: "אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה
תגובות: 11
צפיות: 65

"אם נתן תתן..והחרמתי את עריהם" מתי עמ"י קיימו את ההבטחה

ברצוני להעלות כאן הערה יפה בדברי הגר"א שמצאתי היום כידוע שהר"מ בסוף פ"ו מהלכות ערכין כותב שאפילו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, בכ"ז אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. והר"מ מוכיח זאת ממה שאמר יעקב אבינו ע"ה וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך,  והוקשה לי למה הר"מ לא הביא ראיה מהפסוק בפרשת חוקת שכתוב אם נתן תתן ...
על ידי יצחק
29 יוני 2020, 23:11
פורום: בית המדרש
נושא: פרי הימים לילות
תגובות: 11
צפיות: 127

Re: פרי הימים לילות

  אם כבר בענין לימוד תורה בלילה, אשאל ב' שאלות: א) המעלות הנ"ל הם גם בתחילת הלילה? כלומר, הרי בזמננו לא ישנים מיד בתחילת הלילה, א"כ מזמן צאת הכוכבים כבר חשוב כלימוד תורה בלילה עם כל מעלותיו? ב) מי שאינו עומד בדרגה של לימוד תורה כל הלילה ממש, האם עדיף שילמד בתחילת הלילה (לאו דווקא בתחילה ממש, רק לאפ...
על ידי יצחק
26 יוני 2020, 11:49
פורום: בית המדרש
נושא: הדרך הממוצעת וההשקפה הנכונה והישרה בקבלת גזרות ה'
תגובות: 19
צפיות: 269

Re: הדרך הממוצעת וההשקפה הנכונה והישרה בקבלת גזרות ה'

  דעת הפילוספים שאין להצטער כלל על עניני העולם [וכמו שמי שם הרמב"ן מסקארט ששאלוהו מפני מה לא ראהו אף פעם נעצב. והשיב משום שאין לי דבר שאם יחסר לי אצטער עליו ועוד אמרות חכמה שנונות עי' שם]  ואילו דעת הרמב"ן שעל אף שמצד אחד יש לההביל את עניני העולם  אף על פי כן ביום טובה היה בטוב וביום רעה תוריד דמעה...
על ידי יצחק
25 יוני 2020, 18:46
פורום: בית המדרש
נושא: הדרך הממוצעת וההשקפה הנכונה והישרה בקבלת גזרות ה'
תגובות: 19
צפיות: 269

Re: הדרך הממוצעת וההשקפה הנכונה והישרה בקבלת גזרות ה'

יש דבר מענין בר"מ בפיה"מ ברכות פרק ט' על המשנה שאומרת חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. לכאורה הפירוש הוא שצריך לברך את ה' גם על העונשים שהוא נותן, גם על הרע. אבל הר"מ מאריך לפרש שכאשר אירע לאדם דבר רע או דבר טוב הוא צריך לדעת שבעולם הזה אי אפשר להחליט על שום דבר שהוא "רע" או "טוב" כי מד...
על ידי יצחק
24 יוני 2020, 14:11
פורום: מקץ
נושא: "את שני בני תמית" קללת חכם אפילו על חנם היא באה
תגובות: 3
צפיות: 50

Re: "את שני בני תמית" קללת חכם אפילו על חנם היא באה

נמצא בבעל הטורים על הפסוק את שני בני תמית שרומז לדתן ואבירם.
על ידי יצחק
24 יוני 2020, 09:52
פורום: בית המדרש
נושא: מילים משובשות בעברית החדשה
תגובות: 445
צפיות: 30632

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

"אפרסק" הוא שם פרי המופיע במשנה. האם הוא זהה למה שנקרא היום בעברית אפרסק? בהחלט! רש"י בפרק כירה ובפרק אין צדין מתרגם 'אפרסקין' – persches . ובכלאים פרק ד' משנה א' הפרסקים והשקדין כלאים זה בזה אעפ"י שדומים זה לזה.  וכידוע שהשקדים והאפרסקים מאד דומים, הפרי של השקד שמצפה את הגרעין מאד דומה לאפרסק, גם ...
על ידי יצחק
23 יוני 2020, 14:59
פורום: מקץ
נושא: "את שני בני תמית" קללת חכם אפילו על חנם היא באה
תגובות: 3
צפיות: 50

"את שני בני תמית" קללת חכם אפילו על חנם היא באה

ידוע מה שאמרו חז"ל על יהודה שאמר "וחטאתי לאבי כל הימים" שקללת חכם אפילו על חנם היא באה והיו עצמותיו מתגלגלות עד שאמר משה רבינו "שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו" והנה ראובן גם הוא אמר "את שני בני תמית" והיכן התקיימה קללה זו.  אכן י"ל דראובן לא קילל עצמו כלל אלא אמר שאביו ימית אותם והוא לא המית.. אבל ...
על ידי יצחק
16 יוני 2020, 16:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכה בפטיש במסכות פנים
תגובות: 10
צפיות: 173

Re: מכה בפטיש במסכות פנים

דרומאי כתב:
16 יוני 2020, 15:58
לא נראה לאסור, דאין כאן גמר מלאכה מסוים והרי יכול לשנותו ולהתאימו לאדם אחר.
בגלל שאפשר לשנות לאדם אחר לכן זה לא גמר מלאכה? הרי סו"ס לגבי עצמו הוא "גומר". 
ובר מן דין, אין דרך להעביר מסכה מאדם לאדם.
 
על ידי יצחק
16 יוני 2020, 16:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכה בפטיש במסכות פנים
תגובות: 10
צפיות: 173

Re: מכה בפטיש במסכות פנים

כי הם חיינו כתב:
16 יוני 2020, 15:59
לכוארה אין זה מכה בפטיש כלל
שגם בלי זה המסכה היא מסכה
כל תוספת בכלי יש בה משום מ"פ, כמו הסרת יבולות מהבגד שאפשר ללבוש את הבגד עם היבולות ואפ"ה זה מ"פ, וכן קישוטים ויפויים שונים על הבגד. 
 
על ידי יצחק
16 יוני 2020, 15:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכה בפטיש במסכות פנים
תגובות: 10
צפיות: 173

מכה בפטיש במסכות פנים

בני ני"ו הראה לי שבמסכות הח.פ יש פס מתכת שנועד להצמיד את המסכה על האף, והעיר לי שלכאורה אסור לכוונן את הפס הזה בשבת משום מכה בפטיש.
הוא צודק?
על ידי יצחק
08 יוני 2020, 21:54
פורום: דעת דורות
נושא: ספר יסודי חכמת ההגיון להמלבי"ם
תגובות: 2
צפיות: 81

ספר יסודי חכמת ההגיון להמלבי"ם

בשער הספר (ורשה תר"ס) כתוב שהוציאו לאור אריה ליב גורדון מורה בבי"ס הנדיב בפתח תקוה מחבר ספר "משפטי לשון עברית"
הוא כותב בהקדמה שהיה לו כתב יד מהמלבי"ם והוא הוציאו לאור תוך שינויים ועריכה

האם המו"ל הזה הוא אמין? וכו' וכו', הייתי רוצה לשמוע פרטים על הספר. 
האם הספר יצא מחדש ?
על ידי יצחק
07 יוני 2020, 14:27
פורום: בהעלותך
נושא: חידושו העצום של האבי עזרי שמותר לאכול חמץ עם קרבן פסח שני
תגובות: 22
צפיות: 286

Re: חידושו העצום של האבי עזרי שמותר לאכול חמץ עם קרבן פסח שני

אדרבה דברי המנחת חינוך תמוהים ופשט דברי רש"י כדברי האבי עזרי גם לדעתי אין הכרח בקריאה הפשוטה כמו המנחת חינוך (אם כי נראה לי שההשקפה הראשונה של כל אחד היא כמו המנ"ח ולא כמו האבי עזרי) אבל מה שמוזר בדברי האבי עזרי הוא המבט על כל הענין הרי גם האבי עזרי מודה שלפי הלל שצריך לאכול עם מצה אז אסור לאכול עם...
על ידי יצחק
05 יוני 2020, 11:30
פורום: בהעלותך
נושא: למה נגרע
תגובות: 111
צפיות: 588

Re: למה נגרע

יתכן לפרש עוד שהיה להם הו"א שכיון שהם היו נושאי ארונו של יוסף א"כ הטומאה שלהם יש לה דין טומאה של נשיא, אשר דינו כמו ציבור שנטמאים לכבודו, וחשבו שבכה"ג מקריבים בטומאה בראשון.
על ידי יצחק
05 יוני 2020, 09:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ערלה בפלפלים
תגובות: 5
צפיות: 116

Re: ערלה בפלפלים

פיילוט 0.4 כתב:
04 יוני 2020, 21:35
אגב, כמדומני שהרב פינקוס לא אכל חצילים במשך שנים מחשש ערלה. מישהו יודע מדויק יותר?
אני מכיר כמה שאינם אוכלים. כמדומני שבדורות עברו לקח הרבה זמן עד שנתקבלה ההלכה שהחצילים מותרים, הרדב"ז בסוף ימיו עלה לעיר צפת והוא מספר שהוא לא אכל חצילים מעולם למרות שבצפת כנראה כבר היה מקובל לאכול.
 
על ידי יצחק
04 יוני 2020, 21:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ערלה בפלפלים
תגובות: 5
צפיות: 116

Re: ערלה בפלפלים

יש שלשה תנאים לחיוב ערלה: א. גזע בקרקע. ב. עליו גדלים מענפיו. ג. שהענף שנתן פירות יתן שוב בשנה הבאה. ו מנהג העולם שחצילים ופפאיה אין בהם ערלה מטעם הג' . ובפלפלים דעת הגריש''א שפלפל שאטה [זן של פלפל חריף] הירא לדבר ה' יחוש בו לערלה. מקורות: הכשרות פ' טז ס''א. הליכות שדה גיל' 100 עומד בזכרוני הטעם שח...
על ידי יצחק
02 יוני 2020, 22:32
פורום: בהעלותך
נושא: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.
תגובות: 20
צפיות: 216

Re: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.

במצורע צריך שהכהן יגלח אותו בכבודו ובעצמו? אולי צריך שיהיה עפ"י דיבור הכהן (כמו הכיבוס בצרעת בגדים שצריך להיות על פי ציווי הכהן).
אבל גם דין זה לא מצאתי כעת לפו"ר.
על ידי יצחק
02 יוני 2020, 19:34
פורום: בהעלותך
נושא: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.
תגובות: 20
צפיות: 216

Re: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.

אה"נ ומכח החידוש הנ"ל למדו ישראל ק"ו בעת חנוכת בית המקדש ואכלו ושתו ושמחו אף שחל ביוה"כ ! הם למדו מקרבן אלישמע בן עמיהוד תסביר קצת את ה"השגה" שלך בגמ' מבואר שלמדו מקרבן אלישמע בן עמיהוד ולא מחינוך הלווים. הסיבה לזה היא, שקרבן אלישמע בן עמיהוד הוא מ"חנוכת המזבח" ומזה אפשר ללמוד לבית המקדש, אבל חינוך...
על ידי יצחק
02 יוני 2020, 19:32
פורום: בהעלותך
נושא: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.
תגובות: 20
צפיות: 216

Re: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.

וזכור לי שיש שם חידוש ברבינו חננאל, שמבואר בגמ' שאח"כ יצאה בת קול ואמרה שלא חטאו בזה שאכלו ביו"כ. ולכאורה למה צריכים בת קול הרי יש להם ק"ו?
והתשובה: שהק"ו נכון רק למי שעשה לשם שמים, הבת קול אמרה שאכן הם עשו לשם שמים.
על ידי יצחק
27 מאי 2020, 21:28
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: לימוד סת"ם
תגובות: 3
צפיות: 135

לימוד סת"ם

ידיד שלומד כעת סוגיות של סת"ם ביקש ממני לפרסם את ההודעה הבאה.
מחפש ללמוד כתיבת סת"ם (שלא למטרה להיות סופר סת"ם כמקצוע, יתכן וחלק מהלימוד הוא דברים שקשורים דווקא למי שרוצה לעסוק בזה כעיסוק קבוע)
מי שיודע על מלמד מומלץ/קורס בתשלום, (או דרכים אחרות ללמוד) אשמח לשמוע.
תודה.
על ידי יצחק
26 מאי 2020, 23:00
פורום: נשא
נושא: עבודת הלויים לכבד את המקדש
תגובות: 0
צפיות: 11

עבודת הלויים לכבד את המקדש

בפרשיות אלו התורה מאריכה על עבודת הלוים. 
והנה ברש"י בערכין דף יג: אין לוי קטן נכנס לעזרה. לשום עבודה כגון לכבד את העזרה ולהגיף את הדלתות וכו'. 
למדנו מדברי רש"י שהיה ללווים תפקיד במקדש לטאטא את רצפת העזרה.
מה המקור של רש"י? האם יש גמ' כזו?
על ידי יצחק
25 מאי 2020, 14:31
פורום: ספרים
נושא: ספר דקדוקי סופרים
תגובות: 2
צפיות: 128

ספר דקדוקי סופרים

האם יש על כל המסכתות?
ראיתי בהיברובוקס את הספרים ואין שם על כל הש"ס. 
האם מישהו אחר המשיך את העבודה הכבירה הזו?  אולי בסגנון אחר?
על ידי יצחק
24 מאי 2020, 20:46
פורום: בית המדרש
נושא: האם הירח יכול יום אחד לברוח מכדוה"א ???
תגובות: 7
צפיות: 180

Re: האם הירח יכול יום אחד לברוח מכדוה"א ???

להיפך, נראה לי שהמשמעות היא שכמו שהירח "נצחי" (כביכול) כך גם בכל מצב נהיה יראים מה'
דומה לזה יש את השבועה של ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי גם מזרע וכו' אמאס וכו'
על ידי יצחק
22 מאי 2020, 09:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)
תגובות: 43
צפיות: 455

Re: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)

זה חידוש גדול מאוד, דלפי זה אם יעמיד אדם לשומר שיאמר לו "אל תטה את הנר!" כשרואהו מתקרב להטות, לא יועיל כשומר?? אתמהה!!   האם לדעתך כך יהיה הדין?? (בפעם הקודמת לא הבנתי כוונתך) לא, לדעתי יהיה מותר. משום שהשומר מזכיר לו, ולא אכפ"ל שהשומר גם מונע ממנו, אבל מכונה שהתפקיד שלה הוא רק למנוע ממני את ההטיה ...
על ידי יצחק
21 מאי 2020, 23:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)
תגובות: 43
צפיות: 455

Re: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)

מתאהב על ידך כתב:
20 מאי 2020, 01:50
כמו שהוא מצא את הדרך לעלות להדליק כך הוא יעלה להטות, ושפיר אהני ליה שומר.
הפוסקים דנים לאסור אפילו נר שעוה שלא שייך ביה כלל ענין הטיה. כאן ודאי השומר לא שומר כלום.
 
על ידי יצחק
21 מאי 2020, 23:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)
תגובות: 43
צפיות: 455

Re: זה לא אבסורד?! (בענין גזירה שמא יקרא ושומר)

מה יהיה אם ישמור שלא יטה על ידי מכונה, לדוגמא שיעשה אזעקה אם יתקרב לנר, האם זה גם נקרא שומר, או רק אדם מועיל כשומר? את"ל שגם מכונה יכול להועיל כשומר, למה לא נחשב הגובה עצמו כשומר, כיון שזה מונע ממנו להטות? שומר זה אדם שמזכיר לי את האיסור (אם אני ארצה לעבור עליו) כל מכונה וכיו"ב היא דבר שמונע ממני א...

עבור לחיפוש מתקדם