החיפוש הניב 1028 תוצאות

על ידי יצחק
29 ינואר 2020, 19:55
פורום: מכות
נושא: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?
תגובות: 8
צפיות: 75

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

השאלה הזו לא היתה כ"כ קריטית משום שהמן היה נבלע באיברים (השתנה לא נחשבת כלל)
אולם בלא"ה תמוה וכי הלוויים היו צריכים ללכת ששה קילומטר בשביל להתפנות?! זה לא מסתבר
ואולי י"לשבין כל שבט ושבט היו שטחים ריקים שלא היה להם דין מחנה.
על ידי יצחק
29 ינואר 2020, 19:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: 'ותן טל ומטר' בתפילת שבת
תגובות: 4
צפיות: 61

Re: 'ותן טל ומטר' בתפילת שבת

בשערי תשובה רס"ח סק"ג מביא מהלכות קטנות שדן בזה כמדומני שאומר שצריך לחזור
על ידי יצחק
29 ינואר 2020, 13:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה אין מברכים על מליחת בשר וצליית כבד?
תגובות: 12
צפיות: 814

Re: למה אין מברכים על מליחת בשר וצליית כבד?

כשכתבתי אפשרויות אחרות לא התכוונתי לסוכר במקום מלח
התכוונתי לצליה במקום מליחה. ובזמן הגמ' היו עושים גם חליטה
על ידי יצחק
05 ינואר 2020, 10:04
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: זקוק בדחיפות לצילום של קטע מספר אבי עזרי
תגובות: 3
צפיות: 40

Re: זקוק בדחיפות לצילום של קטע מספר אבי עזרי

תודה
יה"ר שתזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים
על ידי יצחק
05 ינואר 2020, 09:30
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: זקוק בדחיפות לצילום של קטע מספר אבי עזרי
תגובות: 3
צפיות: 40

זקוק בדחיפות לצילום של קטע מספר אבי עזרי

אני תקוע בבית וצריך דחוף אבי עזרי הלכות שגגות פרק י"א הלכה ו' 
מישהו יוכל להעלות את זה?
על ידי יצחק
20 נובמבר 2019, 13:22
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון ר' אהרן יהושע צוקער שליט"א לרפו"ש
תגובות: 7
צפיות: 287

Re: הגאון ר' אהרן יהושע צוקער שליט"א לרפו"ש

סיפר לי חבר ששאל אותו למה הוא מסלסל את הפיאות, הוא הביט עליו בפליאה ואמר "הידור מצוה?!!!"
וזה באמת מפתיע משום שבפשוטו לא שייך הידור מצוה במצות ל"ת, אכן הרב סבור שכיון שיש כאן חפצא שצריך לשמור עליו א"כ יש חשיבות לחפצא הזה ויש ענין "להדר" אותו.
על ידי יצחק
19 נובמבר 2019, 20:38
פורום: מגילה
נושא: פירוש השם "אסתר"
תגובות: 40
צפיות: 538

Re: פירוש השם "אסתר"

אדכרתן מילתא, בספר נוטריקון לבעל הפמ"ג בעמוד נז. יש דברים מענינים על מילת "קמר", בהרבה מקומות הוא מפרש מילים לועזיות על פי שורש עברי כידוע שכל השפות מקורן בלה"ק וכו' והוא מוצא בזה הרבה עומקים הפמ"ג מפרש כך כל שפה או רק שפות שמיות? כל שפה, למשל הוא אומר שמילת "שמים" אומרים "הימל" וכתוב באיזה מקום בר...
על ידי יצחק
19 נובמבר 2019, 20:34
פורום: ראש השנה
נושא: ראש השנה פרק א' משנה א'
תגובות: 12
צפיות: 340

Re: ראש השנה פרק א' משנה א'

HaimL כתב:
19 נובמבר 2019, 20:14
אם כן, מניינא למה לי?
נהניתי מהשאלה בהודעה הראשונה,
אבל מה שכתבת כעת לא הבנתי, מאי אי אמרת בשלמא איכא הכא, למה השאלה שלך "מנינא למה לי" קשורה למה שכתב @שאר לעמו
 
על ידי יצחק
19 נובמבר 2019, 09:40
פורום: מגילה
נושא: פירוש השם "אסתר"
תגובות: 40
צפיות: 538

Re: פירוש השם "אסתר"

אדכרתן מילתא, בספר נוטריקון לבעל הפמ"ג בעמוד נז. יש דברים מענינים על מילת "קמר", בהרבה מקומות הוא מפרש מילים לועזיות על פי שורש עברי כידוע שכל השפות מקורן בלה"ק וכו' והוא מוצא בזה הרבה עומקים
על ידי יצחק
19 נובמבר 2019, 09:29
פורום: מגילה
נושא: קושיה ברש"י מגילה כ"א ע"ב מגמרא תמורה ז' ע"ב
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: קושיה ברש"י מגילה כ"א ע"ב מגמרא תמורה ז' ע"ב

נראה לי ש@אבר כיונה מתכוון לומר שכוונת רש"י לאותם פרשות שאין בהם לאו הבא מכלל עשה שבאותם פרשות לא מרבינן לאו ממילת "לאמר" וע"ז כתב רש"י החידוש דאפ"ה עולה מן המנין.
על ידי יצחק
18 נובמבר 2019, 23:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: "ויברך הגמלים" מהו ויברך
תגובות: 10
צפיות: 220

Re: "ויברך הגמלים" מהו ויברך

אני מאמין שיש כאלה שנהנים ממה שהבאתי ויש כאלה שיפטירו מה זה כאן גן ילדים? אז לידיעת הקבוצה השניה, הגמ' בעירובין פא. מספרת שהיה פת עדשים בשני דמר שמואל ושדיוה לכלבים ומסביר שם תוס' שעשו לנסות מה טעמא לפי שצוה הקב"ה ליחזקאל לעשות. כן ! צריכים לפעול לפעמים כמו ילדים בגן. כי אחרת החקר שלנו בלימוד ובהבנ...
על ידי יצחק
18 נובמבר 2019, 14:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ואבא היום. היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ.
תגובות: 4
צפיות: 77

Re: ואבא היום. היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הארץ.

יש לשון מענינת של הר"מ בהלכות עדות פי"ט ה"א, הר"מ שם מעתיק את הגמ' במכות דף ה. שאין חוששים ל"גמלא פרחא", הלשון של הר"מ הוא ש"אין אומרין שמא כר קל ביותר נזדמן להן וקפלו את הדרך". אני רוצה להעיז לומר משהו, הלשון "קפלו את הדרך" לא מוזכר בגמ' והר"מ הביא אותו ממקום אחר, אני מעיז לשער שהר"מ פירש את המושג ...
על ידי יצחק
18 נובמבר 2019, 14:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טומאת נדה בימינו
תגובות: 27
צפיות: 301

Re: טומאת נדה בימינו

זכור לי מתשובת צלעות הבית (לבעל הבית מאיר נדפס בסוף הבית מאיר) סימן יג? או יד? שכנראה הבין שמה שצריך הרגשה הוא כעין עדי קיום שבל"ז לא חל, וה"נ צריך שהאשה תדע שהיא טמאה וזה תנאי בטומאה, ולכן הוא נוקט כדבר פשוט שאם האשה רואה בהדיא איך שיוצא מגופה אי"צ הרגשה וכל הענין של הרגשה נאמר בגמ' באופן ש"ישבה בק...
על ידי יצחק
17 נובמבר 2019, 14:27
פורום: וירא
נושא: פירוש מעניין ומחודש בדברי אבימלך לאברהם - וירא
תגובות: 3
צפיות: 61

Re: פירוש מעניין ומחודש בדברי אבימלך לאברהם

וא"ו החיבור של "וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום" לא ניחא לפרש על פיכול
ואולי נצטרך לפרש כך, וגם פיכול אמר "אנכי לא שמעתי בלתי היום", באופן שמילת "וגם" באה לכלול את פיכול.
על ידי יצחק
17 נובמבר 2019, 14:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קריעה בראיית כותל המערבי
תגובות: 30
צפיות: 307

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

ואני אמרתי סברא שלא לקרוע כי לא שייך לקרוע כאשר אתה שולט או קרוב לשלוט ולא מענין אותך הר הבית והמקדש, משל לילד שבוכה שהוא רוצה סוכריה והאבא אומר לו תתאמץ תביא כסא תעלה על השולחן תפתח את הארון ותקח לך, אבל הילד מתעצל הוא רוצה שהאבא יביא לו בעצמו, האם מתאים לבכות? צריך להגיד תודה על מה שיש ולנסות לעש...
על ידי יצחק
17 נובמבר 2019, 13:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קריעה בראיית כותל המערבי
תגובות: 30
צפיות: 307

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

ואני אמרתי סברא שלא לקרוע כי לא שייך לקרוע כאשר אתה שולט או קרוב לשלוט ולא מענין אותך הר הבית והמקדש, משל לילד שבוכה שהוא רוצה סוכריה והאבא אומר לו תתאמץ תביא כסא תעלה על השולחן תפתח את הארון ותקח לך, אבל הילד מתעצל הוא רוצה שהאבא יביא לו בעצמו, האם מתאים לבכות? צריך להגיד תודה על מה שיש ולנסות לעשו...
על ידי יצחק
17 נובמבר 2019, 09:23
פורום: בית המדרש
נושא: מטרת בריאת העולם
תגובות: 29
צפיות: 311

Re: מטרת בריאת העולם

אם הרמב"ם הסיק שמדובר בחקירה של שטות, לאחר שדן בדברי אריסטו, ז ה בעיקר כי השכל האנושי המתבונן בפשט התורה ובחומר לא מבין איך המלאכים ושאר פרטי הבריאה נבראו לצורך האדם , וטענות מהסוג הזה (וגם הוא כמובן דיבר רק לאחר שיש בריאה). הרמח"ל שראה את הרמב"ם וגם את כל כתבי הזוהר והקבלה, ראה את התמונה הרחבה היו...
על ידי יצחק
16 נובמבר 2019, 23:17
פורום: בית המדרש
נושא: מטרת בריאת העולם
תגובות: 29
צפיות: 311

Re: מטרת בריאת העולם

מה שהובא לעיל מהרמח"ל מקור הכל מהר"מ במו"נ וספריו השונים, חשוב לדעת את הסדר והמשקל הנכון בהסטוריה של בירור היסודות של היהדות.
כידוע הרמח"ל לקח את הר"מ כבסיס לכל שיטתו ועל הבסיס הזה הוא מעמיד את תורתו הקבלית.
על ידי יצחק
16 נובמבר 2019, 23:10
פורום: בית המדרש
נושא: מטרת בריאת העולם
תגובות: 29
צפיות: 311

Re: מטרת בריאת העולם

מו"נ ג, יג. האריך בזה ומסקנתו שמדובר בחקירה של שטות (אשריך רבי @תיובתא אתה יכול להיות רמב"ם) יש סיפור מהגר"ח (בכמה ואריאציות) שנסע ברכבת ושמע שני חסידי חב"ד דנים אם הקב"ה ברא את העולם למעט טובו (-חסדו) או למען חכמתו, ואמר הגר"ח לא זה ולא זה צודקים אלא הקב"ה ברא את העולם "למען רצונו" בדיוק כמו שכתב ב...
על ידי יצחק
16 נובמבר 2019, 22:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הליכה בתפילין לביהכנ"ס
תגובות: 45
צפיות: 330

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

כן מדויק. בניגוד לתפילה שיש דין של תפילה בציבור, גם אם כולם בקיאים (רק שלא היו צריכים חזרת הש"ץ, מעיקר הדין). הפורס על שמע הוא להוציא את שאינם בקיאים, וזה כמובן לא שייך אצלנו. בנוגע לקדישים שלאחר התפילה זה טרחא דציבורא (אבל אמרת נכון, שכיוון דדש דש, והרי זה כאילו כל הציבור סברו וקיבלו עליהם את כל ה...
על ידי יצחק
16 נובמבר 2019, 18:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הליכה בתפילין לביהכנ"ס
תגובות: 45
צפיות: 330

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

בוא אגלה לך סוד. גם קריאת שמע וברכותיה הם לא בדין של תפילה בציבור. בנוגע לקדישים, תמוהים גם הקדישים שאומרים לאחר שיר של יום ועלינו לשבח. אני מנחש שזה היה בזמן שהתחילו לומר קדיש היתומים, ואז היה אומר רק השליח ציבור, ולא היו כולם ביחד אומרים (כי תרי קלי לא משתמעי) אז התחילו להרבות בקדישים, כדי לתת לי...
על ידי יצחק
15 נובמבר 2019, 13:28
פורום: בית המדרש
נושא: בדין חצי ממזר חצי כשר
תגובות: 7
צפיות: 78

Re: בדין חצי ממזר חצי כשר

בענין אם יש ביטול ברוב, כל אחד מרגיש שלא שייך כאן ביטול ברוב, אבל כעת סו"ס מצאתי ראיה מתוס' בסוטה דף מב: שהוכיחו מהירושלמי שגלית היה נחשב בן של מאה ערלי פלישתים שהערו בערפה, והתוס' מביאים מהירושלמי שגם כלב אחד היה שם, והמקור הוא מדכתיב ויאמר הפלישתי הכלב אנוכי וכו', משמע שהיה לו צד כלב במידה מסוימת,...
על ידי יצחק
15 נובמבר 2019, 13:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הליכה בתפילין לביהכנ"ס
תגובות: 45
צפיות: 330

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

בל"נ
על ידי יצחק
15 נובמבר 2019, 12:55
פורום: בית המדרש
נושא: בדין חצי ממזר חצי כשר
תגובות: 7
צפיות: 78

Re: בדין חצי ממזר חצי כשר

במבי כתב:
14 נובמבר 2019, 15:34
אלכס כתב:
14 נובמבר 2019, 15:26
לא הבנתי
מפורש שם ס"ק יז
מי שחציו עבד וחציו בן חורין שבא על אשת איש, הולד אין לו תקנה, מפני שצד ממזרת וצד כשרות מעורבים בו. לפיכך אסור אף בשפחה, ובניו כמותו לעולם:

והרי הוא מותר בגיורת ממה נפשך.
מה התכוונת בהודעה הזו, @אלכס לא צודק? או שאתה שואל קושיא חדשה
 
על ידי יצחק
15 נובמבר 2019, 12:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הליכה בתפילין לביהכנ"ס
תגובות: 45
צפיות: 330

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

כמדומני שבמקור הדין פסוקי דזמרה לא שייכים לסדר התפילה בציבור כי הרי אומרים "ברכו" רק בתחילת ברכות ק"ש, לכן שולחים ש"ץ רק בברכות ק"ש, גם הקדיש דרבנן שלפני "מזמור שיר" ודאי לא שייך לתפילה כי הוא בא על הלימוד שלפני התפילה, (הקדיש שבין "מזמור שיר" ל"ברוך שאמר" תמוה מאד וראוי לבטלו ואכמ"ל) לכן נראה שעדיף...
על ידי יצחק
13 נובמבר 2019, 23:10
פורום: אקטואליה
נושא: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל
תגובות: 13
צפיות: 373

Re: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל

אני מציע לראות את הענין באור אחר נניח שאין שום הבטחה לעיר בני ברק (השייכות היא לפי התשלומים בארנונה? לפי השטח המוניציפלי בזמן החזון איש? כל הענין צע"ג) אבל הרי רואים שמאז קום המדינה בני ברק שקטה לחלוטין (או כמעט לחלוטין) והרי לא מדובר כאן בשוויץ, למה זה כך? האם זה לא מוכיח שתורה מגנה ומצלה?! ברור שה...
על ידי יצחק
13 נובמבר 2019, 14:45
פורום: דעת דורות
נושא: ספר תורה של עזרא הסופר
תגובות: 1
צפיות: 54

Re: ספר תורה של עזרא הסופר

ראשית כל צריך לשאול אנשי מקצוע אם יש מצב שספר תורה משתמר כ"כ הרבה שנים בלי שימור מיוחד. בתור אחד לא מקצועי אני מניח שזה כמעט לא יתכן אם לא בתנאים מיוחדים כמו המגילות הגנוזות שהיו שמורות במזג אויר מיוחד במדבר יהודה וכו'. (נס שהריי"ץ רק אמר שמקובל וכו' ולא שזה באמת כך, אחרת כבר לא היתה אפשרות להתווכח)...
על ידי יצחק
13 נובמבר 2019, 14:41
פורום: שבת
נושא: תורמוסין בפסולת - מסריח או ממתיק ? שבת דף עד
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: תורמוסין בפסולת - מסריח או ממתיק ?

קצת קשה לקבל את הפירוש הזה סתם כך בלי למצא מקורות נוספים לכך שהר"מ משתמש במושג של מתוק ביחס לרוב מתיקות על גבול הקלקול, אם נמצא מקומות נוספים כעין זה יהיה יותר ניחא. בקובץ בית אהרן וישראל החדש יש מאמר מהרב יהודה זיבלד שרוצה לפרש את הר"מ עפ"י כתב יד שנמצא משיעורים שהר"מ מסר לתלמידיו במצרים על הגמ' בש...
על ידי יצחק
12 נובמבר 2019, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש היכן כתב הרמב"ם שלקראת הגאולה תחזור לעולם הנבואה והעבודה זרה
תגובות: 9
צפיות: 147

Re: מחפש היכן כתב הרמב"ם שלקראת הגאולה תחזור לעולם הנבואה והעבודה זרה

זה שהנבואה עתידה לחזור זה פסוקים מפורשים ביואל והיה אחרי כן זקניכם חלומות יחלומון. בשביל זה לא צריך רמב"ם בנוגע לעבודה זרה הדבר מוזר מאד, יש לי קצת רקע ברמב"ם ולא מוכר לי כזה דבר. אדרבה בהלכות מלכים הרמב"ם מסביר איך במשך השנים אמונת היחוד מתפשטת בעולם כולו ע"י עם ישראל וגם הנוצרים והמוסלמים המה ביטו...
על ידי יצחק
12 נובמבר 2019, 22:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.
תגובות: 17
צפיות: 563

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

אם כבר - הזכרתם לי שאלה ישנה שמפריעה לי. יש עוד כאלה הנהגות של חומרות שאין להם הגיון מצד עצמו כמו למשל מה שרבי נקרא קדוש בגלל שלא הוריד ידיו מתחת לאבנט וכדומה. מה הפשט ולמה צריך הרחקה כזו שלכאורה אין היא שומרת משום חשש איסור. נ ראה לכם שבאמת רבי היה יכול להכשל באיסור ממש - אם בסה"כ היה מוריד את היד...

עבור לחיפוש מתקדם