החיפוש הניב 908 תוצאות

על ידי יצחק
21 מאי 2019, 09:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הצמדת האירוסין והנישואין
תגובות: 9
צפיות: 91

Re: הצמדת האירוסין והנישואין

יש בצפנת פענח ריש פרק ג' מאישות הסבר למה המנהג לקדש בטבעת, משום שבזמננו האירוסין תחת החופה וא"כ הנישואים חלים יחד עם הקידושין ואם הבעל יקדש בסתם חפץ יהיה לו בזה מיד קנין פירות ויש שיטות שדבר כזה הוא פסול לקידושין כי צריך שלא יהיה לבעל זכות במה שהוא נותן לאשה, לכן המנהג לקדש בטבעת שזה "בגד" שלה ואין ...
על ידי יצחק
21 מאי 2019, 09:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת קרבנות בין "ישתבח" ל"ברכו"
תגובות: 2
צפיות: 33

Re: אמירת קרבנות בין "ישתבח" ל"ברכו"

מסתבר שכל מה ששייך לסדר התפילה אפשר וצריך לומר בין ישתבח ליוצר הרי בר"מ משמע שפסוקי דזמרה זה בכלל לא חיוב גמור ועוד משמע שתפילת הציבור מתחילה ביוצר אור (לכן אומרים ברכו) א"כ בעצם צריך לומר פסוקי דזמרה בבית ואח"כ מתאספים בבית הכנסת להתחיל ברכות ק"ש בציבור, וכי אסור לי לומר קרבנות בדרך?! אם זה עסק ששי...
על ידי יצחק
20 מאי 2019, 22:28
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חטי"ל סימן
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: חטי"ל סימן

בסוף פרשת בהר מודפס בחומשים מספר הפסוקים  נ"ז פסוקים חטי"ל סימן לאחוז"ה סימן כלומר הגימטריה של "חטיל" היא 57  וכמו כן הגימטריה של "לאחוזה" היא 57 (שני רמזים) ראשית נאתגר את חברי הפורום: מה הרמז במילה "חטיל"?? לכאורה אין כאן שום רמז כלשהו, אלא שזה שמו של אחד מעבדי שלמה, והפרשה הרי מסיימת בדיני עבדים...
על ידי יצחק
20 מאי 2019, 22:23
פורום: אקטואליה
נושא: צנזורה ביהדות
תגובות: 31
צפיות: 343

Re: צנזורה ביהדות

  שאלה יפה, לענות באופן מלא על כל חלקיה אין באפשרותי כרגע, אציין רק נקודה אחת בעניין. אכן בספרי הקודש מצאנו שלא מכסים על פשעיהם אפי' של הגדולים שבגדולים, אולם המסקנא ללמוד מכך לאופן הנכון לתאר את גדולינו הוא בעייתי. התפיסה היא שהתנ"ך נמצא 'גבוה' יותר מכל אחד מהקדמונים, אפי' מהאבות או ממשה, שהרי דבר...
על ידי יצחק
20 מאי 2019, 21:40
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חטי"ל סימן
תגובות: 5
צפיות: 84

חטי"ל סימן

בסוף פרשת בהר מודפס בחומשים מספר הפסוקים 
נ"ז פסוקים חטי"ל סימן לאחוז"ה סימן
כלומר הגימטריה של "חטיל" היא 57  וכמו כן הגימטריה של "לאחוזה" היא 57 (שני רמזים)

ראשית נאתגר את חברי הפורום: מה הרמז במילה "חטיל"??
על ידי יצחק
18 מאי 2019, 23:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד תורה לגוי
תגובות: 5
צפיות: 72

Re: לימוד תורה לגוי

בענין לימוד תורה לעכו"ם, יש דבר מענין בתוס' בע"ז דף ג. שהתוס' הבינו שמה שכתוב בגמ' עכו"ם שעוסק בתורה הוא ככהן גדול הכוונה ככהן גדול שנכנס לפני לפנים, אבל בהספד של ר' הלל זקס על רמ"ש שפירא נדפס בישורון הביא ממדרש שהכוונה ככהן עם הארץ!! כלומר שכמו שכהן עם הארץ שנכנס לקדש הקדשים זה כלום כך עכו"ם העוסק...
על ידי יצחק
18 מאי 2019, 22:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לימוד תורה לגוי
תגובות: 5
צפיות: 72

Re: לימוד תורה לגוי

ראשית במה שכתבת באות ב' עפ"י דברי הזוהר שעכו"ם אסור ללמוד תורה משום שהוא ערל וכתבת שלפ"ז גם ערל שמתו אחיו מחמת מילה אסור ללמדו תורה, זה דבר זר, ולא מצאנו בשום מקום הבדל בין ערל שמתו אחיו לשאר כל אדם חוץ מקרבן פסח, הנה למשל מצאנו חומרא מיוחדת במצות מילה שאין בכל המצוות שהמומר לאכול נבילות לתיאבון שחי...
על ידי יצחק
17 מאי 2019, 12:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרי הנטילה
תגובות: 2
צפיות: 45

ברכה אחרי הנטילה

כעת לא מצאתי את הטעם למה ברכת ענט"י מברכים אחרי ולא לפני הנטילה כמו כל המצוות שמברך עליהן עובר לעשייתן.
על ידי יצחק
16 מאי 2019, 21:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 51
צפיות: 529

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

כוונת הרב אדלשטיין שאם המצב היה שכל אחד היה שומר שבת בשלימות אז גם החילוניים היו שומרים שבת ברמה מסוימת, ככל שאנחנו נתקדם בשמירת שבת כך הם יתקדמו ג"כ. והנה נראה לי שמה שחסר היום בשמירת שבת זה לא עוד חומרא או להקדים קבלת שבת עוד זמן לפני השקיעה וכיו"ב, אלא מה שחסר היום בשמירת שבת זה שלא רק השבת שלי מ...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 22:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה בהלכות תפלה- למדני חקיך או חתימת הברכה
תגובות: 2
צפיות: 51

Re: שאלה בהלכות תפלה- למדני חקיך או חתימת הברכה

לכאורה נראה ש"למדני חוקיך" לא באמת פותר את הבעיה של הזכרת ש"ש לבטלה, רק בשביל שלא יהיה נראה ש"ש לבטלה לכן אומרים סיום של פסוק, (ולכן לא נזכר בפוסקים מי שאמר בא"ה אלוקינו ימשיך דבר אלינו בחורב לאמר, באופן שיהיה נשמע ה' אלקינו דבר אלינו בחורב לאמר.. כי אין פסוק כזה בא"ה אלקינו דבר אלינו בחורב לאמר ודו...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:52
פורום: אקטואליה
נושא: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י
תגובות: 153
צפיות: 1623

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

בשונה מעבירות אחרות, זולת ע"ז. הרי שחילול שבת בפרהסיה הופכת את האדם מ'יהודי' ל'אינו יהודי'. מי שמחלל שבת בפרהסיה הרי יצא מכלל ישראל, יינו יין נסך ופתו פת עכו"ם. לכן הפרהסיה של חילול שבת, נוסף על החילול שבת עצמה, יש כאן אכן חילול שם שמים. וכבר אמרו חז"ל 'זכרהו מאחר שבא להשכיחו'. ולא חרבה ירושלים אלא...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:50
פורום: פסח
נושא: אופים מצות בבית!
תגובות: 17
צפיות: 201

Re: אופים מצות בבית!

התנור שבתמונה עושה רושם של פתח נמוך, איזה גודל של מצה אפשר להכניס בו?
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:49
פורום: פסח
נושא: אופים מצות בבית!
תגובות: 17
צפיות: 201

Re: אופים מצות בבית!

אני מודה לכל המגיבים, בעז"ה נקוה שהדיון יהיה פורה ותועלתי. התנור ששאל עליו @גמח , אפשר למצוא למשל בתנורי ירושלים בקישור הבא - http://www.tanureijerusalem.com/ אפשר גם לשכור דברים כאלה. כל מי שיש לו הוספה כלשהיא נשמח שישתף. בערב פסח ניסיתי להשיג תנור של תנורי ירושלים אבל המחיר מאד יקר, לא מצאתי אפשר...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:42
פורום: אקטואליה
נושא: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י
תגובות: 153
צפיות: 1623

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

בשונה מעבירות אחרות, זולת ע"ז. הרי שחילול שבת בפרהסיה הופכת את האדם מ'יהודי' ל'אינו יהודי'. מי שמחלל שבת בפרהסיה הרי יצא מכלל ישראל, יינו יין נסך ופתו פת עכו"ם. לכן הפרהסיה של חילול שבת, נוסף על החילול שבת עצמה, יש כאן אכן חילול שם שמים. וכבר אמרו חז"ל 'זכרהו מאחר שבא להשכיחו'. ולא חרבה ירושלים אלא...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:26
פורום: אקטואליה
נושא: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת
תגובות: 104
צפיות: 900

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

ואני רוצה לראות שאותם אלו שאומרים על הרב קוק שהוא "מין" ו"כופר" וכו' יאמרו פעם על אדם כלשהו שהוא רק "טועה" ולא "כופר" מענין למה תמיד הם הולכים על כל הקופה - או קדוש וטהור או מין ואפיקורוס, לדעתי זה בגלל שהמילים בכלל לא משקפות אצלם שום ענין,לא מגודר להם מהו "מין" ומהו "מומר" וכו' סתם זורקים מילים מפ...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 21:18
פורום: אקטואליה
נושא: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת
תגובות: 104
צפיות: 900

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

אדרבה. אני פתוח לשמוע מה הכפירה בדבריו שרצו לנדותו. אם יהיה משהו חמור שהרב אלישיב ורבי שלמה זלמן אויערבך ורבי איסר זלמן מלצר ורבי אריה לוין ורבי צבי פסח פרנק וכו' וכו' לא ידעו עליו, אז שלפחות אנחנו נדע. ואני רוצה לראות שאותם אלו שאומרים על הרב קוק שהוא "מין" ו"כופר" וכו' יאמרו פעם על אדם כלשהו שהוא...
על ידי יצחק
15 מאי 2019, 09:07
פורום: פסח
נושא: אופים מצות בבית!
תגובות: 17
צפיות: 201

Re: אופים מצות בבית!

גם אני מחכה לקבל פרטים בקשר לתנור זה נראה לי הקושי העיקרי באפיה ביתית, כל היודע להוסיף מנסיונו מתבקש לעשות זאת
על ידי יצחק
14 מאי 2019, 23:13
פורום: אקטואליה
נושא: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת
תגובות: 104
צפיות: 900

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

יש היום תופעה גדלה והולכת שכמדומה שטרם נחקרה. המוני צעירים [בעיקר נשואים] מלאים טענות כרימון על המערכת והמימסד והשיטה והאידיאולוגיה והציבור וההנהגה והדרך וכו' וכו' שהצד השווה שבהן שאנשים הולכים ממורמרים וחסרי סיפוק ומתנחמים בביקורת על ועל ועל. מישהו טען לי בשם הרב קוק שזה מש"כ בגמ' דור שבן דוד בא ק...
על ידי יצחק
10 מאי 2019, 09:15
פורום: דעת דורות
נושא: הרב יוסף ענגיל
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: הרב יוסף ענגיל

כידוע שיש הרבה דמיון בין הצפנת פענח לר"י ענגיל, שניהם השתמשו בהגדרות וחקירות דקות (נשמע לפעמים פילוסופי) כשהם משתמשים בבקיאות המדהימה שלהם בכל מילה בש"ס כדי להראות את ההגדרות שלהם שמעתי סיפור שהוא (ר"י ענגיל) אמר להרב וואזנר, ההבדל ביני להצפנת פענח שהוא כמו ערב פסח לפני שריפת חמץ (שהכל בלגן) ואני כמ...
על ידי יצחק
09 מאי 2019, 21:09
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 777
צפיות: 24146

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי 101

איפה מצאנו במשנה ביבמות ש"יפה כח הבן מכח האם"
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:30
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

ואז מה? שלא עשאנו עבדים יתפרש: את כל אלה שאינם עבדים בתוך הציבור שהלא העבד עצמו לא אומר ברכה זו מה יועיל מה שהעבד אינו אומר את הברכה הזו?! סו"ס הציבור אומרים על הציבור והעבד בכלל הציבור. לי היה קשה על מה שכתבתי קושיא אחרת, למה עכ"פ לא אומרים שלא עשאנו גוים, כי הרי גוים הם ודאי לא בכלל הציבור, אבל י...
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:22
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

נדיב לב כתב:
08 מאי 2019, 23:19
יצחק כתב:
08 מאי 2019, 23:16
לא אומרים שלא עשאנו עבדים כי גם העבדים הם בכלל הציבור, (ולגבי ברכת כהנים יש סתירה אם כהנים בכלל הברכה ואכמ"ל)
לא הבנתי
כתבתי שא"א לומר בלשון רבים שלא עשאנו עבדים כי גם עבדים מתפללים איתנו בבית הכנסת.
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:18
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

יתכן עוד שהנשים בכלל לא צריכות לברך את הברכות הללו כי הם לא חייבות בתפילה והברכות הללו תקנו רק כעין תפילה ולא מדין ברכות הנהנין
(הרמב"ם סידר את הברכות הללו בהלכות תפילה ולא בהלכות ברכות, משום שבאמת לא היה ראוי לברך על הדברים הללו ברכות הנהנין, רק כל בוקר צריך להודות ע"ז וזה כעין תפילה ודו"ק)
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:16
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

לא אומרים שלא עשאנו עבדים כי גם העבדים הם בכלל הציבור, (ולגבי ברכת כהנים יש סתירה אם כהנים בכלל הברכה ואכמ"ל)
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:10
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

אולי אותן ספרדיות גם יגידו שלא עשני גויה ולא גוי??? וכן אולי יגידו פוקח עיוורות ומלביש ערומות וכדו' ??? ברור מעל כל ספק שמברכים על כלליות העניין בבריאה ולכן שלא עשני עבד הוא כולל בתוכו שפחה ואין ענין לחלק לפרטים. אכן הן אומרות שלא עשאני גויה ערומים ועוורים זה על הרבים, שם ודאי הנוסח הוא בלשון זכר א...
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:08
פורום: סידור התפילה
נושא: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".
תגובות: 29
צפיות: 323

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

יוסף יוסף כתב:
08 מאי 2019, 23:03
אולי אותן ספרדיות גם יגידו שלא עשני גויה ולא גוי???
וכן אולי יגידו פוקח עיוורות ומלביש ערומות וכדו' ???
ברור מעל כל ספק שמברכים על כלליות העניין בבריאה
ולכן שלא עשני עבד הוא כולל בתוכו שפחה
ואין ענין לחלק לפרטים.
אכן הן אומרות שלא עשאני גויה
על ידי יצחק
08 מאי 2019, 23:05
פורום: בית המדרש
נושא: ביבוש קצירה תשברנה.
תגובות: 21
צפיות: 269

Re: ביבוש קצירה תשברנה.

זה מכבר שמעתי את הרעיון מהרב פינקוס זצ"ל, הוא אמר שאם היו מודיעים לו שהוא גוי הוא היה מקריב קרבן ואז מתגייר, אבל אני אומר, בשביל מה להתגייר תשאר גוי ותקריב עוד קרבן ועוד קרבן.. האמת היא שיותר יש להקב"ה נח"ר מישראל או אפילו מגר שעושה מצוה קלה של שילוח הקן מאשר גוי שמקריב כל אילי נביות. אנחנו הענין של...
על ידי יצחק
06 מאי 2019, 22:54
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: על פי איזה מפרש אתם ממליצים ללמד את ספר קוהלת?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: על פי איזה מפרש אתם ממליצים ללמד את ספר קוהלת?

אני נהנה תמיד דווקא מפירוש רש"י. יש בו פנינים ואוצרות של פשט ודרש למעמיקים. בפירושו לנ"ך ניכר בכמה ספרים איך הכניס ניחוח מיוחד בכל ספר לפי עניינו של הספר. למשל בשיר השירים כל הפירוש נכתב בלשון פיוטית ושירית וכן הלאה. ואני תמיד לומד נ"ך בעיקר עם רש"י ומאד נהנה אבל דווקא בקהלת לא סיפק אותי יש הרבה מא...
על ידי יצחק
06 מאי 2019, 22:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כתיבת שם ה' במחשב
תגובות: 9
צפיות: 146

Re: כתיבת שם ה' במחשב

ayedavid כתב:
06 מאי 2019, 22:25
יש צד שהכתב שעל גבי הצג אינו תלוי בחשמל?
אין צד כזה, ברור שהכתב מתחדש כל רגע ורגע ע"י כח החשמל ולכן מקילים בזה, אני מעריך שגם המחמירים מודים בזה רק שלא רוצים להקל בדבר שנראה כאילו הוא מוחק.
על ידי יצחק
06 מאי 2019, 09:10
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: אימת מפגיע על ארי
תגובות: 20
צפיות: 301

Re: אימת מפגיע על ארי

שמעיה כתב:
06 מאי 2019, 09:07
יצחק כתב:
06 מאי 2019, 09:06
ובכל זאת, להביא ראיה מדברי הערוך לסרט אך ורק מפני שיש דברים שהקדמונים קבלו מסוד ה' ליראיו, מופרך בעיני.
מסכים אתך,
ובלא"ה כבר כתבתי שלפי מה שזיהו כאן שמדובר בנמיה אז הרי ברור שאין "אימת נמיה על ארי" וע"כ צ"ל שהיה שם משהו מוזר וחריג