החיפוש הניב 255 תוצאות

על ידי זוזו
01 יולי 2020, 18:07
פורום: בית המדרש
נושא: קרוסלה במקוה - מותר לעבור בו בש"ק?
תגובות: 9
צפיות: 159

Re: קרוסלה במקוה - מותר לעבור בו בש"ק?

יושב אוהלים כתב:
01 יולי 2020, 17:54
זוזו כתב:
13 נובמבר 2019, 16:14
אם כיבו את החשמל לחלוטין יש בזה עניין של "חצי מעגל" שהחוט שני וכנראה גם הגר"ח גריינימן זצ"ל חששו לזה לדעת החזו"א.
האם גם החלק האחרון הזה שמעת ממשמרת השבת, או שזה כבר תוספת שלך?

הכל מהרב אליהו בייפוס שליט"א ממשמרת השבת (שהוא מו"ץ בב"ד של הרב קרליץ זצ"ל)
על ידי זוזו
01 יולי 2020, 12:05
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב
תגובות: 46
צפיות: 645

Re: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב

אם כוונתך בדווקא ל"סוף הנסיעה" יש בזה נידון בין הפוסקים, אם משלמים לפני הזמן אם זה נקרא להפקיע את עצמו מהמצוה או לא.. יש פוסקים שסוברים שאכן בסוף יש חיוב אבל המצוה מקיימים כל שדאג שיהיה לו תשלום בזמן ולא משנה אם נתנו קודם או בסוף. מקור? כך זכור לי מזמן שלמדתי את הסוגיא, ודנו בשאלה אם כל מי שמשלם שכ...
על ידי זוזו
01 יולי 2020, 09:46
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב
תגובות: 46
צפיות: 645

Re: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב

יושב אוהלים כתב:
30 דצמבר 2019, 19:08
זוזו כתב:
29 דצמבר 2019, 22:01
תשלום בסוף הנסיעה לקיים ביומו תתן שכרו
אם כוונתך בדווקא ל"סוף הנסיעה" יש בזה נידון בין הפוסקים, אם משלמים לפני הזמן אם זה נקרא להפקיע את עצמו מהמצוה או לא..
יש פוסקים שסוברים שאכן בסוף יש חיוב אבל המצוה מקיימים כל שדאג שיהיה לו תשלום בזמן ולא משנה אם נתנו קודם או בסוף.

מקור?
על ידי זוזו
30 יוני 2020, 10:15
פורום: בית המדרש
נושא: מתארח אצל חבירו והוא מגיש מידי שאסור לאורח אך אם לא יאכל יפגע
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: מתארח אצל חבירו והוא מגיש מידי שאסור לאורח אך אם לא יאכל יפגע

יש זמנים שאדם מתארח אצל חבירו והמארח רוצה להגיש לו מידי שאסור לאורח לאכול. איני מדבר על חומרא אלא בדברים שלדעת רבו אסור כמו שיש דעות לגבי תולעים בדגים מסוימים (באופנים מסוימים) או יבול נכרי שעבר עליו הביעור שלמי שאוסר הרי שזה אסור באכילה ועוד כהנה רבות. יש גישה אצל רבים שבשביל שלא להעליב, על האורח ...
על ידי זוזו
23 יוני 2020, 10:37
פורום: בית המדרש
נושא: התמסרות לחסד ,מעשה בטרמפ,
תגובות: 32
צפיות: 1106

Re: התמסרות לחסד ,מעשה בטרמפ,

לכל אלו שמתיסרים בעשיית החסד, מלבד הלפום צערא אגרא יש ע"ז גם בירושלמי פאה לו:  רבי אלעזר הוה פרנס חד זמן נחית לבייתיה א"ל מאי עבדיתון א"ל אתא חד סיעא ואכלון ושתון וצלו עלך אמר לון ליכא אגר טב נחת זמן תנינן אמר לון מאי עבדיתון א"ל אתא חד סיעא חורי ואכלון ושתון ואקלונך אמר לון כדון איכא אגר טב   ובפני...
על ידי זוזו
22 יוני 2020, 22:08
פורום: בית המוסר
נושא: חילוק בין ניצול לחסד
תגובות: 35
צפיות: 326

חילוק בין ניצול לחסד

 שומעים לפעמים אנשים אומרים "פלוני מנצל אותך" ומאידך הוא משיב זו לא ניצול אלא חסד
השאלה איפה הקו המחלק ביניהם
שמעתי אומרים שאם מרגיש מוכרח לעשות עמו את החסד ולא עושה מרצון או רצון מצוה אלא כעין הכרח שלא לאכזב אותו וכדו' זה ודאי אות לניצול ולא חסד כי חסד צריך להגיע מרצון 
על ידי זוזו
21 יוני 2020, 00:38
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

השאלה אם כאן זה נקרא רצון ביחס לעיר העתיקה אני חושב שודאי אם יש אירוע בטחוני הרי הם נזעקים למקום בזמן אמת להציל אם ע"י הריגת המחבל או ע"י פינוי הפצוע לטיפול רפואי וחלק מראיית המקרה בזמן אמת הוא ע"י ראיית היהודי שאלה מציאותית באמת האם יש תועלת להציל בזמן פיגוע כי כמה שזכור לי רוב המוחלט של הפיגועים ...
על ידי זוזו
19 יוני 2020, 19:03
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

הם לא מבקשים שאעשה מלאכה רק אלך לדרכי ומה שהם החליטו שניחא להם באיזה מלאכה הנעשית בפס"ר ולולי זה לא יתנו לי לעבור לכאו' עדין חשיב פס"ר דלא ניחא ליה בעיר העתיקה גם צריכים אותך כדי שיראו מה הערבים עושים ליהודים שם אתה יוצא מנקודת הנחה שלעבור במקום יש מדידת חום חסר במלאכה בשונה מחתימה על דף, כמובן שיל...
על ידי זוזו
19 יוני 2020, 14:24
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

גם בעיר העתיקה טענו שניח"ל בשמירת כוחות הבטחון ואפ"ה כיון שאין כאן ניחותא בגוף המעשה יש שהתירו מ"מ כאן אדם יודע על עצמו אם הוא חולה או לא [ומי שלא אחראי על עצמו לא ברשיעי עסקינן] רק מה שהם לא מאמינים לי אין ניחותא במה שעושים ומה שניחא לי שהם יקבעו כללים לכלל הציבור [שיש בינהם אנשים לא מודעים או שקר...
על ידי זוזו
19 יוני 2020, 13:21
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

אם אינו נעשה ע"י השומר באופן ידני צ"ע אי חשיב פס"ר דניח"ל מתכוון או פס"ר דלא ניח"ל ואולי אפי' מתעסק ואולי אינו כלום כיון שלכאו' אינו שונה בהרבה מנידון המצלמות בעיר העתיקה שכמדומה נכתבו עליהם כל הדרגות דלעיל ולפי כמה מן הצדדים יש להקל במקום צורך או אפי' בלא צורך ואם הוא מתכוון יש להתיר רקבמקום פיקו"...
על ידי זוזו
19 יוני 2020, 12:13
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

אם אינו נעשה ע"י השומר באופן ידני צ"ע אי חשיב פס"ר דניח"ל מתכוון או פס"ר דלא ניח"ל ואולי אפי' מתעסק ואולי אינו כלום כיון שלכאו' אינו שונה בהרבה מנידון המצלמות בעיר העתיקה שכמדומה נכתבו עליהם כל הדרגות דלעיל ולפי כמה מן הצדדים יש להקל במקום צורך או אפי' בלא צורך ואם הוא מתכוון יש להתיר רקבמקום פיקו"...
על ידי זוזו
19 יוני 2020, 09:07
פורום: בית המדרש
נושא: מי שנוגע בשפתיים צריך נטילת ידיים ?
תגובות: 7
צפיות: 133

Re: מי שנוגע בשפתיים צריך נטילת ידיים ?

ששמואל כתב:
18 יוני 2020, 23:13
נידון מעניין-
אם ניכנס ח"ו לשיגרת קורנה ממושכת בו ייאסר לחיצות ידיים, ישמרו מרחק ו...ילבשו מסכות באופן קבוע. זה יהפוך את השפתיים והסנטר ל"מקומות המכוסים" ?

גבי שפתיים אין זיעה וגם רגיל בלחות וניקיון (וזה מצב עדיף ממה שדנו הפוס' אי מיד אחרי רחיצה מותר לגעת במקומות מכוסים בלימוד).  
על ידי זוזו
18 יוני 2020, 17:52
פורום: בית המדרש
נושא: גר שנתגייר האם יכול להתחיד עם ביתו
תגובות: 6
צפיות: 113

Re: גר שנתגייר האם יכול להתחיד עם ביתו

בא נגיד ששתיהם התגיירו. גוי או לא גוי - לכאו' אין יצרו תוקפו אליה וזה שורש הנידון האם הקרבה קובעת ובנד"ד שרי או הגדרים שחז"ל גילו אין לזוז מהם והואיל והיא כעת אינה ביתו אסור. יש הרבה לדון בכל מיני מצבים כאלו כמו אשה שהיא שמורה כי בעלה בעיר והיא חוששת שהוא יבוא. מה הדין אם הוא מספר לה בטל' שהוא פה למ...
על ידי זוזו
18 יוני 2020, 17:07
פורום: בית המדרש
נושא: גר שנתגייר האם יכול להתחיד עם ביתו
תגובות: 6
צפיות: 113

גר שנתגייר האם יכול להתחיד עם ביתו

מה הדין בנתגיירה ג"כ ולכאו' ל"ש
על ידי זוזו
18 יוני 2020, 11:36
פורום: ברכות
נושא: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!
תגובות: 19
צפיות: 440

Re: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!

ב. המציאות היא שהרבה חזנים לא מכוונים להוציא [ולכן מי שאינו יכול לברך ורוצה לאת מהחזן כדאי שיבקש ממנו לכוין להוציאו] דברים ברורים שלא יוצאים ספה"ע מהחזן אם לא ביקש ממנו להוציאו. אמנם אם יל"ד בהא יל"ד האם מי שאינו בקי ורוצה לצאת שמ"ע מהחזן, היום שאין כמעט אחד בעולם שיוצא מהחזן והוא אינו מכוון להוציא...
על ידי זוזו
18 יוני 2020, 10:38
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בעניני לה"ר: כשאדם מקבל מרבו שפלוני .......
תגובות: 16
צפיות: 248

Re: ספק בעניני לה"ר: כשאדם מקבל מרבו שפלוני .......

וכל זה הוא מצד ההנהגה למעשה, שמותר וצריך האדם לנהוג כפי שמורה לו רבו, ולהתרחק ממי שמורה לו להתרחק וכו' וכו'. אבל יש כאן עוד ענין, שיחשוב כל אדם על עצמו, אילו היה גדל בסביבה אחרת (בקהילה או בישיבה של אותו פלוני שמדברים עליו וכדו'), הרי ברור שהיה מתייחס הפוך לדברים, וא"כ מצד ההגיון הפשוט, אי אפשר לקב...
על ידי זוזו
17 יוני 2020, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!
תגובות: 58
צפיות: 760

Re: לא ניקה עצמו עם מים - ברכותיו לבטלה - היתכן?!

ידוע כמה טרח בזה מורינו הגר" חיים שאול גריינמן זללה"ה להעמיד בזה שחייבים מים והוא ג"כ אירגן שכמעט בכל המקמות יהיה בידוש. וראתי היום בספרו של הגר"ש דיבלצקי זללה"ה שג"כ הקפיד מאד בזה. ואמר שבמגבונים בד"כ לא עוזר. בדקתי הרבה את הנושא והרבה שאלו אותי שהרי בזמן הגמרא היו משתמשים באבנים? אבל לענ"ד הדברים...
על ידי זוזו
17 יוני 2020, 10:56
פורום: ברכות
נושא: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!
תגובות: 19
צפיות: 440

Re: זהירות - חשש ברכה לבטלה או שאינה צריכה כל יום!

ב. המציאות היא שהרבה חזנים לא מכוונים להוציא [ולכן מי שאינו יכול לברך ורוצה לאת מהחזן כדאי שיבקש ממנו לכוין להוציאו] דברים ברורים שלא יוצאים ספה"ע מהחזן אם לא ביקש ממנו להוציאו. אמנם אם יל"ד בהא יל"ד האם מי שאינו בקי ורוצה לצאת שמ"ע מהחזן, היום שאין כמעט אחד בעולם שיוצא מהחזן והוא אינו מכוון להוציא...
על ידי זוזו
17 יוני 2020, 10:24
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

שמעתי מתירים לצאת עם פל' בשבת (אני אמנם לא נהגתי כן) וכ"ש להשתמש בו כשעון מעורר (וכשמצלצל להוציאו מהחדר וכד') כי כך רגילים בו שהוא גם שעון מעורר (אני לא יודע אם זה נקרא 'לאיסור ולהיתר' או שזה בכלל מעשה מותר ב'כלי שמלאכתו לאיסור') וכיון שכן מותר גם לטלטלו כיון שהוא 'לצורך דבר המותר' היינו לראות כשאש...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 19:08
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

לפני 20 שנה כשהפלאפון לא היה מצוי, הבעל לא היה נשאר בכל הזמן הקרוב ללידה בבית, אלא היה יוצא לעבדתו ולבהכ"נ ולכולל ולא חששו שזה סכנה שמא יתקרב הלידה והוא לא יהיה כאן ויחסר ביתובי דעתיה וכשהיה צריך היו קוראים לו ע"י מישהו אחר, וכך גם אפשר היום לפני 60 שנה אנשי ההצלה לא נשארו בבית ולא במקומות מיוחדים ...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 18:03
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

הטענה שהבעל ישאר בבית, באמת יל"ד בה כמה אדם צריך לכבול עצמו בשביל הפיקו"נ של חבירו ולהמנע מלהגיע למצב של עשיית מלאכות אף שיהיו בהיתר. הגדר בזה ברוב הנידון הוא שאדם צריך לעשות ככל יכולתו ע"מ לא להגיע למצב של חילול שבת אבל לא צריך 'להשתגע' בשביל זה. ולדוגמא, יולדת בקרית ספר שצריכה ליסוע לבית חולים ור...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 12:03
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

רציתי בזה עזרת החכמים שיחי' אי פלאפון נקרא מוקצא מחמת חסרון כיס וא"כ חמיר יותר או לאו וראיתי בכמה ספרים שהביאו שהפלאפון הוא מוקצא מחמת חיסרון כיס אמנם איני מבין זאת דהרי לא דמי לסכין של שחיטה וכו' דהרי אדם רגיל לעשות מהפלאפון עוד צרכים כגון שעון מעורר או להחזיקו סתם ע"ג ספר וכדו' ואדם אינו זהיר בזה...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 11:56
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

גם אני מדבר ללא חילול שבת דאו' כי מספיק שהבעל מרגיש רטט או רואה על הצג שמתקשרים מהבית והוא יחזור. לא צריכים לענות... הבעל לא יודע ליילד זה נכון. אז למה הוא נוסע איתה? הביה"ח יסתדר יופי גם אם הוא ישאר בבית. אלא שהליווי נותן לה בטחון ורוגע שאם יהיה בעיה יש מישהו קרוב שיעזור לה ואילו בתי החולים לא מספי...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 10:43
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

Re: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

למה לא? אם יש סבירות גדולה שהיא תלד היום כגון שזה יום יומיים לפני הזמן ולפי טבע גופה ידוע שלפעמים מקדמת, ודאי המצב הוא בגדר ספק פיקו"נ וע"ז סמכו כל המצילים שנושאים עליהם אמצעי תקשורת כל השבת. הנידון הוא על קריאת הבעל לבוא ללותה. ליווי זה הוא יתוביה דעתיה גמור ומחללים לשם כך השבת וכמש"כ באגרות חזו"א ...
על ידי זוזו
16 יוני 2020, 10:12
פורום: בית המדרש
נושא: נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד
תגובות: 29
צפיות: 289

נושא עליו פלא' בשבת בתקופה שאשתו צריכה לילד

בכולל אחד ראיתי שמרשים לאברך להחזיק עליו פלא' רק בזמנים שמותר גם בשבת מדין פיקו"נ. לכך יל"ד מהו בתקופה שאשתו צריכה לילד ומשום יתוביה דעתיה הבעל נוסע עם האשה לביה"ח וכל שאר החילולי שבת השייכים לליוי שלה מותרים. א"כ מהו לשאת עליו פלא' בשבת שתוכל לקרוא לו כשיגיע הזמן, ויש בזה משום מוקצה ובמקומות מסוימי...
על ידי זוזו
14 יוני 2020, 15:05
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

Re: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

אין התיחסות למעייני הישועה (ובכלל לא הוזכרו שמות ביה"ח). מישהו יודע מה קורה שם ואם הסדר מיוחד לשבת?
על ידי זוזו
14 יוני 2020, 09:43
פורום: בית המדרש
נושא: להוריד ילד מע"ג רכב בשבת
תגובות: 20
צפיות: 185

Re: להוריד ילד מע"ג רכב בשבת

אבי חי כתב:
01 יוני 2020, 20:37
 
זוזו כתב:
01 יוני 2020, 09:31
במקום שאין עירוב לכאו' יש בזה הוצאה מרשות לרשות

כמדומה שסתם רכבי ילדים אינם גבוהים ג"ט ואינם רחבים ארבעה.
השאלה על רכב רגיל
 
על ידי זוזו
14 יוני 2020, 09:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכתב דחוף לבתי כנסיות
תגובות: 30
צפיות: 682

Re: מכתב דחוף לבתי כנסיות

לגבי המשבשים, זו בעיה בגלל קריאות חירום. ולגבי אכילה הרי רוב בתי כנסיות שלנו על תנאי הם עשויין. תנאי בבתי כניסיות בא"י לא פשוט שמועיל וכמדו' אך לא עיינתי כעת, שלמ"ב הנטייה שאינו מועיל. רק יש מה שעשו בעיקר אצל חסידים שלא הקדישו את הביהכ"נ כלל ומראש החליטו שהוא אינו בית כנסת אלא "בית החסידים" ואז באמ...
על ידי זוזו
13 יוני 2020, 22:50
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה
תגובות: 50
צפיות: 542

אזהרה בענין מדידת חום בשבת בכניסה לבתי חולים ובתי הארחה

בדיקת חום בשניידר.mp4


.


מכתב רבנים בענין אזהרה מדידת חום בשבת-1.jpg
על ידי זוזו
01 יוני 2020, 09:31
פורום: בית המדרש
נושא: להוריד ילד מע"ג רכב בשבת
תגובות: 20
צפיות: 185

להוריד ילד מע"ג רכב בשבת

במקום שאין עירוב לכאו' יש בזה הוצאה מרשות לרשות

עבור לחיפוש מתקדם