החיפוש הניב 185 תוצאות

על ידי זוזו
14 ינואר 2020, 18:15
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?
תגובות: 25
צפיות: 615

Re: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?

הגר"ש אויערבאך זצוק"ל אכל בשמחות תלמידיו ולא שמענו שעישר שוב  א. לא שמענו אינו ראיה ב. מי שמכיר יש לא מעט ת"ח שמעשרים בברירה היינו שלא מפרישים בפועל יותר מא' ממאה ואומרים נוסח אלא אומרים נוסח קצר שמחיל את המעשרות על מה שישאיר בסוף ואז יתברר למפרע שהם חלו על הנשאר (כמתני' פ"ז מ"ב דדמאי). שמעתי שהגר"...
על ידי זוזו
12 ינואר 2020, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 168
צפיות: 2324

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

לדבריך הוא הדין בכל דבר שנמכר בצנצנות שמיוצרות ע"י גויים. (להחזיר מיץ ענבים לבקבוק) וכל אחד ישאל את רבו כיון שיש פוסקים שמתירים. להבנתי יש הבדל בין מילוי חוזר מחדש להחזרה לבקבוק מה שנשאר מה ההבדל? הגרשז"א זצ"ל באר שההיתר להשתמש בכלי שאינו טבול הוא מפני שאין זה שימוש אלא ריקון הכלי שבו קנית את המוצר...
על ידי זוזו
09 ינואר 2020, 22:57
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 168
צפיות: 2324

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

מי שנולד לו לפני שנה ולא טיפל בזה כלום ושאר הילדים הקודמים כולם במסלול הלכה האם אוטומטית מעבירים למסלול הלכה? או שרק מי שנולד לו מ 1\1
על ידי זוזו
09 ינואר 2020, 22:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: במ"מ בתוך הסעודה
תגובות: 9
צפיות: 302

Re: במ"מ בתוך הסעודה

המ"ב החשיב מאד את פסקי המג"א (כמו כל האחרונים שבאו אחריו) ולכן הרבה פעמים יביא דעתו ויפסוק כמוה גם כנגד כמה וכמה אחרונים. אמנם לעניין שאלתך הספציפית הוא כותב באותו משנ"ב לעיין בביה"ל לא יבואו לטעות ולנהוג כמג"א. בנוסף יש לו גם צד בביה"ל עדיין לנהוג כמג"א (שיטת המאמ"ר). אם כבר שאלה שניקרה במוחי בזמנ...
על ידי זוזו
05 ינואר 2020, 01:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם תאורת הצג של מעלות החום במזגן - נחשבת כאור בתוך החדר?
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: האם תאורת הצג של מעלות החום במזגן - נחשבת כאור בתוך החדר?

יש קונטרס שי"ל לפני 10 שנים בערך בשם "דרך המלך" שעקרו להביא פסקי הגר"נ קרליץ זצ"ל בעניני צניעות ונכתב שם ככה (אינני יודע כלל אם זה חוברת מוסמכת וכמדו' שאח"כ ב"הלכה ומעשה" כתבו בני המשפחה שיש שם דברים שהרב לא בדיוק סובר אותם, בקיצור בע"מ).

2020-01-05_011814.png
על ידי זוזו
04 ינואר 2020, 19:31
פורום: מקץ
נושא: למה יוסף "התעלל" באחים
תגובות: 3
צפיות: 68

למה יוסף "התעלל" באחים

מקורות במפרשים?
על ידי זוזו
02 ינואר 2020, 18:28
פורום: דעת דורות
נושא: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה
תגובות: 108
צפיות: 11912

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

חלק א׳ ממעל כתב:
01 נובמבר 2019, 15:02
גיסו של הגרי"י קלמנוביץ שליט"א וראש כולל תורת אברהם של ר׳ יצחק גרודז׳ינסקי שליט"א

כבר ר' יצחק זצ"ל
על ידי זוזו
02 ינואר 2020, 18:23
פורום: סידור התפילה
נושא: מהיכן המנהג לענות אמן אחרי ברוך ה' המבורך לעולם ועד
תגובות: 16
צפיות: 268

Re: מהיכן המנהג לענות אמן אחרי ברוך ה' המבורך לעולם ועד

שלום וברכה.  אבל להיות שם מתחילה ולענות סתם 'אמן' יתומה? אפשר לכתוב אותה שאלה ותמיהה בלי להשתמש בניסוחים כאלה.  כדי לכתוב על ציבור בישראל ( שאלפים נוהגים בו...) שעונים אמן יתומה, צריך לשבת קודם שבעה נקיים ולבדוק את מקור המנהג.  מניסיון רב שנים, נדיר למצוא מנהג שנוהגים בו ציבור שאין לו על מה לסמוך. ...
על ידי זוזו
02 ינואר 2020, 18:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חידוש של הגריש"א - אסור לענות אמן על ברכת תינוק קטן.
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: חידוש של הגריש"א - אסור לענות אמן על ברכת תינוק קטן.

ספק אמן זה לא כמו ספק ברכה לבטלה עי' ביה"ל סי' רטו (כמדו') שאם מישהו מברך על כי סומך על פוסקים כמו המברכים בא"י חי העולמים, מותר לענות אמן על ברכתם [אע"פ שאסור לעונה לברך כמוהם].
על ידי זוזו
29 דצמבר 2019, 22:01
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב
תגובות: 20
צפיות: 271

Re: מצוות שאינם ידועות כ"כ ומקיימים אותם לרוב

תשלום בסוף הנסיעה לקיים ביומו תתן שכרו
על ידי זוזו
29 דצמבר 2019, 21:51
פורום: כשרות
נושא: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל
תגובות: 8
צפיות: 155

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

עי' היטב ש"ך יו"ד סי' קיט סק"כ
על ידי זוזו
29 דצמבר 2019, 19:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעלית שבת
תגובות: 3
צפיות: 108

Re: מעלית שבת

על ידי זוזו
23 דצמבר 2019, 08:00
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית - הנהגות מעניינות
תגובות: 20
צפיות: 743

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

אגב ראיתי באהבת חסד לח"ח שעפ"י משנה דבכל לפי רוב המעשה שעדיף להלוות להרבה עניים קצת מאשר לאחד הרבה "יד) אם באו לפניו הרבה אנשים ואחד מהן צריך ללות סך מרובה ושארי האנשים לא יבקשו ממנו כל אחד כ"א דבר מועט ואם לוה להאחד הסך המרובה לא יהיה לו מה ללות לשארי האנשים(כה) מוטב שילוה לכל אחד סך מועט מלהלות לא...
על ידי זוזו
17 דצמבר 2019, 17:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אתם נוהגים לעמוד בקידוש בליל שבת ויו"ט
תגובות: 25
צפיות: 675

Re: האם אתם נוהגים לעמוד בקידוש בליל שבת ויו"ט

הגר"א ואחריו החזו"א ישבו כל הקידוש

2019-12-17_174032.png
על ידי זוזו
08 דצמבר 2019, 22:41
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב
תגובות: 168
צפיות: 2324

Re: הלכות לא כ"כ ידועים שנכשלים בהם לרוב

בגמר' בשבת, ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל ת''ח שיש רבב על בגדו חייב מיתה, מפני חילול השם, לכאור' הכוונה לכל גדרי הנקיות שיש לבן תורה לנהוג בהם והרבה לא נזהרים בזה לצערנו, וכן להיזהר מריח זיעה שהוא שקול כרבב על בגדו לכאור' , וכל זה שלא יבא פתחון פה של עם הארץ לומר בן תורה זה שלומד תורה וכך נראה? לא...
על ידי זוזו
06 דצמבר 2019, 10:01
פורום: בית המדרש
נושא: איך להפיץ נושא תורני חשוב לכמה שיותר אנשים
תגובות: 3
צפיות: 156

איך להפיץ נושא תורני חשוב לכמה שיותר אנשים

אני מברר עבור חבר שיש לו ארגון שעוסק בבירור ענין הלכתי מסוים ונותן את המידע בקו שלו (הוא לא רוצה חשיפה ולכן אני לא כותב הנושא) כדוגמת משמרת השבת (בירור מציאותי, בירור הלכתי אצל מוראי הוראה, מענה טל' וכו'). ושואל איך אפשר לפרסם לכמה שיותר אנשים את הנושא ואת המודעות והאפשרות לקבל מידע הלכתי אך בלי להו...
על ידי זוזו
05 דצמבר 2019, 21:18
פורום: בית המדרש
נושא: להורדה-קונטרס בעניין הפרשת תרו"מ ממוצרים שתחת השגחה מעולה
תגובות: 28
צפיות: 707

Re: להורדה-קונטרס בעניין הפרשת תרו"מ ממוצרים שתחת השגחה מעולה

אגב כל הנ"ל נזכרתי שיש מכשול שיש כאלו שיש להם מטבע פרוטה חמורה משלהם שלא מתחלל ע"י קרן או משמרת המעשרות ומצוי שהוא מתמלא שעישרו עליו הרבה פעמים ולא זוכרים או שלא שמים לב לכמה עשרו אך באמת אינו יכול לשמש לחילול מע"ש עד שירוקנו אותו למטבע אחר ויש לשים לב
על ידי זוזו
03 דצמבר 2019, 12:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תגלית! הגר''א והאריז''ל אומרים על תוכחה בדיוק מה שהחוה''ל המפורסם אומר על לה''ר
תגובות: 18
צפיות: 553

Re: תגלית! הגר''א והאריז''ל אומרים על תוכחה בדיוק מה שהחוה''ל המפורסם אומר על לה''ר

גיליתי על עצמי, שגם הצורך 'לתקן עולם', או במילים אחרות וקדושות 'חובת התוכחה', היא עצמה באה עם הרבה אגו אישי. כאשר אני מוכיח את האחר, הרי זה מכיוון שאני חש, כביכול אני מתוקן ובסדר באותו הנושא. מכוח זה בא האומץ והאפשרות להוכיח, ללא טענת 'טול קורה מבין עיניך'. * אך אם אעצור ואשאל את עצמי, האם כאשר אני...
על ידי זוזו
03 דצמבר 2019, 12:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תגלית! הגר''א והאריז''ל אומרים על תוכחה בדיוק מה שהחוה''ל המפורסם אומר על לה''ר
תגובות: 18
צפיות: 553

Re: תגלית! הגר''א והאריז''ל אומרים על תוכחה בדיוק מה שהחוה''ל המפורסם אומר על לה''ר

גיליתי על עצמי, שגם הצורך 'לתקן עולם', או במילים אחרות וקדושות 'חובת התוכחה', היא עצמה באה עם הרבה אגו אישי. כאשר אני מוכיח את האחר, הרי זה מכיוון שאני חש, כביכול אני מתוקן ובסדר באותו הנושא. מכוח זה בא האומץ והאפשרות להוכיח, ללא טענת 'טול קורה מבין עיניך'. * אך אם אעצור ואשאל את עצמי, האם כאשר אני...
על ידי זוזו
03 דצמבר 2019, 12:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חובת 'חינוך', 'תוכחה', 'מחאה' - איזה מהם שייך בין בעל לאשתו?
תגובות: 30
צפיות: 320

Re: חובת 'חינוך', 'תוכחה', 'מחאה' - איזה מהם שייך בין בעל לאשתו?

כדאי להסתכל בביה"ל בסי' תרח בשם ס"ח. אך לא לגמרי הבנתי איך הס"ח מסתדר אם עד הכאה קללה נזיפה הרי הוא מביאו לשנאה ולא נראה שמדובר רק על מי שליבו גס בו
על ידי זוזו
02 דצמבר 2019, 08:00
פורום: כשרות
נושא: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי
תגובות: 22
צפיות: 340

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

גדר כתב:
01 דצמבר 2019, 22:06
יואל נהרי כתב:
27 אוקטובר 2019, 21:30
אין דבר שגורם לעונג שבת יותר מלימוד העלונים של הגר"א גנחובסקי זצ"ל
מה השם של העלון ואיפה אפשר להשיג אותו?

זה המייל של המו"ל 
L5703949@GMAIL.COM
פנינים משולחן רבינו
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 10:40
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

הלכות צדקה. כגון ? (אולי לא להשיב דך נכלם ולא לעבור על "כל המעלים עיניו וכו'". בדרך כלל הרבה אברכים לא מסודרים כלל בפרנסתם ולא חייבים בצדקה אלא רק אם בא לידו עני שיביא לו פרוטה וכן צדקה שכל אחד חייב להביא כל שנה סך מסוים לא זוכר כעת כמה אבל עשיתי פעם חשבון שזה משהו כמו 40 ש"ח. אולי כתוב רנ"ו פרוטות...
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 10:35
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

בן המתחטא כתב:
29 נובמבר 2019, 10:29

צניעות ומזוזה.
אתה מדבר על צניעות האשה? זה לכאו' היא אמורה לדעת מהחינוך כל השנים זה לא נושא חדש לה. ואם משום מזלזלים בזה אז לא יועיל שתכתוב הלכות או מוסר כי לא חוסר הידע היא הסיבה לאי הקיום ההלכות.
מזוזה באמת כתבנו לעיל וזה חשוב מאד 
 
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 10:33
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים לקולר מים קרים
תגובות: 0
צפיות: 36

טבילת כלים לקולר מים קרים

על מה סומכים העולם שלא מטבילים אותם - כמו מים קרים בבתי כנסיות. מיחמי מים ענקיים עם שלש ברזים (ראיתי בבית הכנסת כמו בסאטמר הגדול בב"ב). וסתם קולרים במקומות ציבוריים אשמח למקורות כתובים מפוס' ידועים על נושא זה רק שמעתי ולא ראיתי בפנים בשם הרב וואזנר זצ"ל שאם משום משמש עם הקרקע או מחובר לקרקע ע"י הצינ...
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 10:25
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

האם יש לכם עוד רעיונות של דברים קריטיים שצריכים לצעירים (שוב עולה לי בראש מה שכתבתי פה)?
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 01:03
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

ברל כתב:
28 נובמבר 2019, 23:48
בנושא של ריבית לצערי מרבית האברכים מתודעים לכך כשהם מגיעים לסוגיות האלו בכולל.
לגבי איסורי שבת שהייה וחזרה לדעתי בחורים יר"ש יש להם ידע בסיסי אחרי הכל זה דבר שחיים בבית.
יש ויש... תלוי בבית מי מתעסק עם הסירים
 
על ידי זוזו
29 נובמבר 2019, 01:02
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

Re: מי יזהיר את צעירי הצאן?!

יעקב שלם כתב:
29 נובמבר 2019, 00:01
ברל כתב:
28 נובמבר 2019, 23:48
שהייה

כמדומני שנדיר לעבור על שהיה
לאשכנזים וגם לספרדים למנהג שנהגו דלא כשו"ע

מוציאים משהו מהמקרר בשבת [מבושל כמובן] בבוקר ומניחים ישר על הבלעך ככה בלי כלום...
 
על ידי זוזו
28 נובמבר 2019, 22:30
פורום: בית המדרש
נושא: מי יזהיר את צעירי הצאן?!
תגובות: 37
צפיות: 547

מי יזהיר את צעירי הצאן?!

כהמשך לכאן שמעתי משתי חברים טובים שלי שהם אברכים יר"ש באמת, ודמעתם על לחיים שמיד אחר החתונה אף אחד לא הסביר להם כלום ונכשלו באיסורי ריבית ולדבריהם עברו על כל הרמות שאפשר היינו דאו' דרבנן מנהג וכו'. זו בעיה חמורה שבחור בן 20+ מתחתן וחוץ מאיסורי נדה שהוא לומד טוב טוב לפני החתונה, שאר המצוות ואיסורים ה...
על ידי זוזו
27 נובמבר 2019, 07:51
פורום: בית המדרש
נושא: רציתי לכתוב את זה באיזה מאמר - הערה בשאלת חכם
תגובות: 5
צפיות: 111

Re: רציתי לכתוב את זה באיזה מאמר - הערה בשאלת חכם

מצאתי בהיברובוקס. יישר כח

שאלת חכם.pdf

עבור לחיפוש מתקדם