החיפוש הניב 218 תוצאות

על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 21:57
פורום: בית המדרש
נושא: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!
תגובות: 20
צפיות: 780

Re: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!

לשון האלשיך באיוב כו ז: ואמר הנה נטה צפון על תהו כנודע, כי קרן צפונית תהו, שאם יאמר אומר שהוא אלוק, נאמר לו יבנה רוח צפון. והענין כי הנה חכמי הטבע שאלו, איך הארץ מתקיימת באמצע חלל כדור השמים, ואינה יורדת למטה ולא נוטה אל א' הצדדין, אך אנו בני ישראל ההולכים בתורת ה' לא נאמין כי אם שה' בחכמה יסד ארץ,...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 21:55
פורום: בית המדרש
נושא: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!
תגובות: 20
צפיות: 780

Re: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!

יש"כ. הקישור מפנה לחוקי קפלר שמסבירים את תנועת גרמי השמים אבל האם הנידון כאן, הוא לא באיך כדור הארץ עומד על מקומו, וזה שייך יותר לחוקי הכבידה. כאן - http://www.hamichlol.org.il/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%93%D7%94 כתבתי כהקדמה. זה מסביר שיש חוקיות לתנועת כל הכוכבים וכדור הארץ לא יוצא דופן בזה מהשאר. (יש ...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 21:37
פורום: בית המדרש
נושא: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!
תגובות: 20
צפיות: 780

Re: האלשיך הקדוש: למה כדור הארץ לא זז ממקומו? התשובה: נס!

לשון האלשיך באיוב כו ז: ואמר הנה נטה צפון על תהו כנודע, כי קרן צפונית תהו, שאם יאמר אומר שהוא אלוק, נאמר לו יבנה רוח צפון. והענין כי הנה חכמי הטבע שאלו, איך הארץ מתקיימת באמצע חלל כדור השמים, ואינה יורדת למטה ולא נוטה אל א' הצדדין, אך אנו בני ישראל ההולכים בתורת ה' לא נאמין כי אם שה' בחכמה יסד ארץ,...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 19:45
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מקורות קדומים לאווירת האלול
תגובות: 72
צפיות: 1266

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

חפשתי קצת בספר היראה ויסוד התשובה ולעת עתה לא מצאתי שרבינו יונה מזכיר את מנהג ברצלונה הנ"ל. צריך לחפש עוד. ובמנהג ברצלונה, מצאתי שהגר"א סי' תקפ"א סק"ח כותב שהמקור למנהג אשכנז שמתחילים לומר סליחות בשבוע שחל ר"ה ולא קודם, הוא על פי המנהג הנ"ל והטעם א"כ שלא נקבע לומר סליחות בתאריך קבוע בכל כ"ה אלול -ו...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 19:43
פורום: בית המדרש
נושא: "אין לנו שיור רק התורה הזאת"
תגובות: 19
צפיות: 892

Re: "אין לנו שיור רק התורה הזאת"

"רק" זו מילה נרדפת ל"אלא" יש הבדל מהותי ביניהם. "רק" משמעו שנשאר לי "רק" את זה. (כך בלשום העולם בד"כ, אינני בקי בדקדוק). "אלא" משמעו שזה העיקר וזה הכל. וכך יותר נכון לתורה.[/quote] אני דיברתי על לשון הקודש ולא על לשון העולם. המילה "אלא" אינה מלשון המקרא אלא מלשון המשנה, והמקבילה לה בלשון המקרא היא ...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 14:02
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מקורות קדומים לאווירת האלול
תגובות: 72
צפיות: 1266

Re: מקורות קדומים לאווירת האלול

ביסוד התשובה (או ספר היראה אינו לפני כעת) של רבינו יונה מזכירו אבל לא מפורש שם שכולם נוהגים כן.
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 13:48
פורום: דעת דורות
נושא: הגולם מפראג
תגובות: 37
צפיות: 1637

Re: הגולם מפראג

יעויין בס' זכרון אלישע מאריך בזה [אינני יודע אם מצוי באוצה"ח] אם אינני טועה, הוא מסיק שהיה גם היה. הטענות כנגד המעשה באו היות ורבים מאלו שסיפרו [או יותר נכון הפיצו] המעשה היו מאנשי ההשכלה, והחשד (המוצדק) שעשו כן לעורר לעג על חכמי ישראל. אבל שם הוא מצא מקורות נאמנים שאינם שייכם לאנשי ההשכלה שהסיפור ...
על ידי ראובן
29 אוגוסט 2018, 13:45
פורום: בית המדרש
נושא: "אין לנו שיור רק התורה הזאת"
תגובות: 19
צפיות: 892

Re: "אין לנו שיור רק התורה הזאת"

1. מה המקור המדוייק לזה? [כמדומני בסליחות של ער"ה, לא הספקתי לבדוק]. 2. ולא זכיתי להבין, אין לנו שיור "רק" התורה, אטו מילתא זוטרתא היא. וצ"ע. אודה מאד לכל המעירים. התעוררתי לזה עקב מכתב של מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל שכתב למישהו וראיתיו אצל חבר, ושם כתב בתו"ד אין לנו שיור "אלא" התורה הזאת. ואתי שפיר. א...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 19:29
פורום: בית המדרש
נושא: ולדות משונים בימינו
תגובות: 8
צפיות: 509

Re: ולדות משונים בימינו

התוספות יום טוב במשנה שם הביא מהרמב"ם שאף על פי שאינו מצוי אבל יש כאלה, ונראה לי שלדעת התוס' בכתובות ד: ד"ה עד שיסתם הגולל אין קושיא כל כך גם אם לא ייתכן כלל. (וזכור לי שתוספות אומר כן בפירוש על המשנה הזאת אבל אני זוכר היכן)
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 19:24
פורום: ברכות
נושא: רקיע בטהרתו (ברכות נט.)
תגובות: 0
צפיות: 155

רקיע בטהרתו (ברכות נט.)

אריב"ל הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית אימתי אמר אביי כי אתא מטרא כולי ליליא ובצפרא אתא אסתנא ומגליא להו לשמיא ופליגי דרפרם בר פפא א"ר חסדא דאמר רפרם בר פפא א"ר חסדא מיום שחרב בהמ"ק לא נראית רקיע בטהרתה שנאמר אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם. לא ברור לי למה פליגי, וכי אי אפשר שריב"ל דיברו על...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 15:03
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

בא נשאל כך. למשתמש יהיה מותר להעתיק ולהשתמש בזה במחשבו הפרטי? ולמה שכתבת מידע אינו דבר וכו', זה לא סתם מידע מופשט זה טקסט שנכתב בשבת ולולי זה לא היה מופיע לנגד עינינו כעת, וממילא מש"כ לדמות לתרגילים לא מדויק, וע"כ השאלה כאן האם מותר להסתכל בספר חשבון שנכתב בשבת. יש נידון שלם האם האיסור להנות ממעשה ...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:51
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

ישנם ערכים רבים בויקיפדיה שנכתבו בשבת ואפילו ביום כיפור ר"ל. ראו למשל כאן את הערך של הרב לסרי שנפתח בליל שבת י"א טבת התשע"ד. השאלה כיון שכנראה נכתב על ידי יהודי ועבור כלל המשתמשים אולי אסור לקרוא בו? נפק"מ גדולה בשאלתך גם למי שלא משתמש בויקפדיה, האם מותר ל'מכלול' (שעל פי רוב מעתיקים כמעט הכל למעט צ...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:47
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

למעשה נראה לי שצריך להבין יותר בפעולת המחשב והאינטרנט כדי לדעת, כי ייתכן שהדבר שנעשה בשבת רק גורם כעת לפעולות הנעשות בחול. ועליהם אין איסור. כלומר יש דבר השמור בזיכרון המחשב שהוא נכתב בשבת וכאשר פותחים את המחשב הוא קורא באותו זמן מהזיכרון, פעולה שבלעדיה לא היינו יכולים ליהנות כלל מהמעשה שבת. ולכן י...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:44
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

הפקדתי שומרים כתב: נ.ב ועדת הרבנים השייכת למגזר מסויים יכולה להחליט מה לא לצנזר בשביל כולם, רצוי לעורר בזה ולעשות מעשה שלא נבכה על השעבר.
אם אתה לא סומך עליהם, עליך לשאול את מי שאתה סומך עליו. למעשה ייתכן שאם יפנו אליהם דרך הקישור שהם נותנים הם ייתיחסו, אבל לא בטוח שהם לא יקילו אף נגד דעות של אחרים שיחמירו.
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:38
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

למעשה נראה לי שצריך להבין יותר בפעולת המחשב והאינטרנט כדי לדעת, כי ייתכן שהדבר שנעשה בשבת רק גורם כעת לפעולות הנעשות בחול. ועליהם אין איסור. כלומר יש דבר השמור בזיכרון המחשב שהוא נכתב בשבת וכאשר פותחים את המחשב הוא קורא באותו זמן מהזיכרון, פעולה שבלעדיה לא היינו יכולים ליהנות כלל מהמעשה שבת. ולכן יו...
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:28
פורום: הלכות אינטרנט
נושא: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?
תגובות: 44
צפיות: 1954

Re: ערכים בויקיפדיה שנכתבו בשבת. אסורים בהנאה?

מעשה שבת
זה לא ממצה את הנושא וגם מקורו מויקיפדיה.
על ידי ראובן
28 אוגוסט 2018, 09:20
פורום: בית המדרש
נושא: זיהוי העוף הנקרא 'שרקרק'
תגובות: 3
צפיות: 261

Re: זיהוי העוף הנקרא 'שרקרק'

מכל מלמדי השכלתי כתב:נשמע שאתה מבקש שיפנו אותך לשטיינזלץ...
למה? רק שם יש? השאלה איזה זיהוי מוסמך. אני מכיר שני מיני עופות שנקראים בעברית היום רחם ושרקרק. לא ראיתי זיהויים מוסמכים.
על ידי ראובן
27 אוגוסט 2018, 09:24
פורום: בית המדרש
נושא: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?
תגובות: 72
צפיות: 5362

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

נמחקה לי כל התגובה משום מה. אכתוב שוב. שלענ"ד לשון ארמית היא עתיקה ועל כל פנים מימי יעקב אבינו. לכן אי אפשר להוכיח שלא דיברו בה כמו בלשון הקודש באותם הברות. והשיבושים שהם כבר עתיקים אין לנו לשנותם כי אין מסורת ברורה על זה ולא סומכים על מחקרים חיצוניים. על כל פנים מי אמר שלבן אמר יגר שהדותא בהברה ספר...
על ידי ראובן
27 אוגוסט 2018, 09:21
פורום: בית המדרש
נושא: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?
תגובות: 72
צפיות: 5362

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

ברית מלח כתב:מנהגינו (אשכנז) לקרוא את כגון התרגום אונקלוס וכן בתלמוד בהברה ליטאית
ולא ברור מדוע?!
הלא מקור השפה הינה בהברה ספרדית ככל השפות השמיות.
ובאמת חשבתי שלגבי הקריאה בתלמוד שאינו כתוב כולו בארמית אלא גם בלשה"ק לכן לא חילקו
למי שיש ידע בעניין אשמח וישתף
על ידי ראובן
26 אוגוסט 2018, 15:56
פורום: בית המדרש
נושא: "יששכר וזבולון" - בין הרמב"ם ואחיו; הרע"ב ואחיו וכן---?
תגובות: 2
צפיות: 202

Re: "יששכר וזבולון" - בין הרמב"ם ואחיו; הרע"ב ואחיו וכן---?

הסיבה לכך שהמשנה מייחסת את אחד מן התנאים שמעון על שם אחיו "שמעון אחי עזריה" (זבחים פ"א, מ"ב) מפרש רש"י : "על שם שעזריה עסק בפרקמטיא, וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה, והתנו ביניהן שיהא חלק לעזריה בשכר תלמודו של שמעון… לפיכך נקרא על שמו, שלמד על ידו". וכן הוא בסוטה (כא סע"א). ומעין הנהגה ...
על ידי ראובן
26 אוגוסט 2018, 15:51
פורום: בית המדרש
נושא: מה מגדיר בעל חי או צמח?
תגובות: 50
צפיות: 1470

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

לכן כתבתי שנפק"מ לצער בעלי חיים. דהיינו התורה הזהירה שלא לצער בעלי חיים, נמצאנו למדים שלבעל חי יש תודעה = צער. ואם תאמר שאין קשר בין התודעה לבין ההגדרה כבעל חי, א"כ יוצא שיש בעלי חיים שמותר לבצע פעולות הנראות בעינינו כמצערות, וזהו חידוש גדול לענ"ד. בנוסף אולי נאסור לאכול צמחים כי התורה הזהירה על צע...
על ידי ראובן
26 אוגוסט 2018, 14:00
פורום: בית המדרש
נושא: מה מגדיר בעל חי או צמח?
תגובות: 50
צפיות: 1470

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

שפת אמת וירא תר"נ ב"ה בפסוק וירא אליו ה'. כי אברהם אע"ה הי' עמוד העולם ועד שלא נימול הי' קיום כל העולם על ידו כדאיתא במשנה שקיבל עליו שכר כולן. ומן המילה ואילך הי' כל הנהגה שלו בדרך המיוחד לבני ישראל שהוא דרך התורה שלמעלה מהנהגת דרך הטבע לכן וירא אליו הוא בפרטות יותר שאין לאחר שייכות בו. ולכן הוליד...
על ידי ראובן
26 אוגוסט 2018, 13:40
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה תלו את "אותו האיש"
תגובות: 18
צפיות: 759

Re: למה תלו את "אותו האיש"

בפרשת השבוע (פרק כ"א פסוק כ"ב) וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ ובסנהדרין דף מה: כל הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכ''א אינו נתלה אלא המגדף והעובד ע''ז. וקיי"ל כחכמים שאינו נתלה אלא המגדף ועובד ע"ז. וקשה בגמ' סנהדרין דף מג. בערב הפסח תלאוהו ליש"ו והכרוז יוצא מלפניו מ' יום קודם שהוא...
על ידי ראובן
26 אוגוסט 2018, 13:29
פורום: בית המדרש
נושא: מה מגדיר בעל חי או צמח?
תגובות: 50
צפיות: 1470

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

ברצוני להגיב גם למה שכתבו בהודעות הקודמות על מציאותו של "ממוצע" בין שני מינים. לכאורה עצם הדבר שנותנים הגדרה לצומח ולחי זה גופא גורם שלא יתכן בכלל שיהיה "ממוצע" בין החי והצומח, אם יש הגדרה אין ממוצע. נראה לי שיש דתי דרכים ליישב את זה. או שבהגדרת דרגה אחת מעל השנייה היא על ידי תוספת של שני דברים לפח...
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 13:08
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: רבי מאיר בעל הנס- ומה עם רבי שמעון? -ג' נקודות נחמדות
תגובות: 15
צפיות: 1335

Re: רבי מאיר בעל הנס- ומה עם רבי שמעון? -ג' נקודות נחמדות

ב . זאת ועוד, הביא בשם המהרש"א להעיר על הנוסח "אלהא דרבי מאיר ענני" דהנוסח הנכון "דמאיר" , שכן הקב"ה לא מייחד שמו אלא על האבות וכמו שמזכירים גם בשמו"ע. וע"כ מתפרש "דמאיר" על הקב"ה המאיר עיניהם של ישראל. [/b] לפי איך שזכור לי המהרש"א אמר את זה כדי ליישב איך אמר לומר כן בחייו, והרי אין הקב"ה מיחד שמו...
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 12:52
פורום: עירובין
נושא: עירובין נד: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 13
צפיות: 588

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

אני עונה ללא עיון במקום. אך האם מה שנאמר על ר"ע שהוא גדול יותר, (אם מדובר בגדול, לא בשנים אלא במעלה) היה תקף כבר אז? הרי לקח לר"ע זמן בכדי לגדול. הוא הרי התחיל בגיל 40. כשרבי אלעזר בן עזריה נהיה נשיא הוא היה בן 18 ואז כבר רצו למנות את ר"ע אלא שאמרו שאין לו זכות אבות (ברכות כז:). ומשמע שהיה גדול מרא...
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 12:01
פורום: כי תצא
נושא: בסו"מ לא היה ולא עתיד להיות
תגובות: 4
צפיות: 279

בסו"מ לא היה ולא עתיד להיות

גמרא סנהדרין עא. איבעית אימא ר' שמעון היא דתניא אמר רבי שמעון וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר לכאורה דברי ר"ש תמוהים ולא מיישבים כלל, אם תמיהתו איך חמור מעשהו כל כך שעל זה תחייבהו התורה סקילה. מה תשו...
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 11:48
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שלא היה?!
תגובות: 15
צפיות: 918

Re: מעשה שלא היה?!

לגבי מעשי הרמב"ם והאבן עזרא. אני לא יודע אם יש מקורות מוסמכים מספיק על שנות חיי האבן עזרא. ראיתי סתירות בעיניין והרבה סיפורים עליו מפוקפקים. אגב הסיפור על השחמט מעולם לא שמעתי והוא תמוה מכמה בחינות, ראיתי סיפור דומה על רב שהיה משחק שחמט עם הסולטן בטורקיה והיה טורח תמיד לסיים ב"תיקו" כדי לא לנצח את ה...
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 11:36
פורום: כי תצא
נושא: כי תצא - בן סורר ומורה
תגובות: 3
צפיות: 278

Re: כי תצא - בן סורר ומורה

אולי אם הוריו לא רוצים להמיתו, סימן שהם אשמים בחינוכו הלא ראוי, ואם כן יש לו תקווה על ידי שייסרוהו אחרים. ואין זה "סורר ומורה איננו שומע בקול אביו וגו'" שהרי הוא אף שמייסרים אותו אינו שומע.
או שלא בא הקב"ה בטרוניא עם בריותיו ואם אביו אינו רוצה אי אפשר לחייבו (אבל זה קשה שאם כן למה תולים בדעתו בכלל).
על ידי ראובן
24 אוגוסט 2018, 11:32
פורום: דעת דורות
נושא: ספר תחכמוני
תגובות: 2
צפיות: 207

ספר תחכמוני

מישהו יודע פרטים עליו? ראיתי מובא משמו ב"מחזור המפורש" של הרב יעקב וינגרטן שהוא כותב נגד מנהג שהיה לעשות פיוטים בתפילה על ידי חזנים בורים והקהל היו בורחים מהתפילה בגלל זה. ומסיק שם שאף שמותר לומר פיוטים בתפילה ואין בזה איסור הפסק בכל זאת אסור למנות חזנים בורים וחייבים שהציבור גם יבינו את הפיוט.

עבור לחיפוש מתקדם