החיפוש הניב 1773 תוצאות

על ידי סבא
09 אוקטובר 2018, 12:25
פורום: נח
נושא: התפצלות היבשות (פרשת בראשית ונח)
תגובות: 26
צפיות: 764

Re: התפצלות היבשות (פרשת בראשית ונח)

בספר המהפך מביא הרב זמיר כהן מקור מהזוהר, הספר כעת אינו לפני.
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 15:26
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

עיינתי קצת בספר "אחר האסף" ששלח אליו @אור זרוע
ושם ראיתי שהגר"י סרנא מסר שיחה לבוגרי הישיבה שהיו עסוקים בדרך ארץ, ודיבר ממש על השאלה הנידונה באשכול זה, ואלו דבריו-
הגרי סרנא בחיוב לימוד התורה.jpg
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 11:18
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות
תגובות: 96
צפיות: 3135

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

אברעמעלע כתב:"ועיקר הרבנות הלזו יסדו כדי לתת הכשר על אליל הציונית" דברי הסטייפלער זצוק"ל

תמהני א"כ למה מתערבים החרדים במועמדים למנויים בהמוסד השפל הזה? ולמה מכבדים אותם וקוראים להם בתואר רב הראשי? האם זה לא נקרא מיקר שם אלילים?
לא שמעת על גזילת החנית מיד המצרי?
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 10:17
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות
תגובות: 96
צפיות: 3135

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

אבל השאלה היתה מה עניין ככל אשר יורוך בדבר שאין בו אלא זריקת הזבל ותשובתך היא שזה לא רק זה ומששתתפים באיסורים גם בעיריה. אז הויכוח הוא במציאות. אין ויכוח שגם בעיריה הכי חרדית נעשים דברים אסורים מחמת שאין ברירה, וכי בעיריית בני ברק שמשתתפים שם בבחירות גם חסידי סאטמאר לא תומכים למשל בחגיגות יום העצמא...
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 10:12
פורום: נח
נושא: נח - קשת
תגובות: 18
צפיות: 3473

Re: נח - קשת

יש להעיר גם ממה דאיתא בספר יצירה [וגם באוצר המדרשים "יצירה, ומשם אעתיק] בזה"ל
(משנה ט"ו) המליך אות ס' בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה
וצר בהן קשת בעולם
, וכסלו בשנה ומרה בנפש (זכר ונקבה).
הרי שנוצר הקשת בתחילת היצירה.
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 09:55
פורום: נח
נושא: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?
תגובות: 5
צפיות: 2461

Re: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?

וכדאי לדעת שלפי הרבינו בחיי [בפירוש אחד] היו בכלל שמונה זכרים ושמונה נקבות דז"ל שם-
אמר: גם מעוף השמים הטהורה ז' ז' כנזכרים, "איש ואשתו" כלומר ז' זכרים וז' נקבות, והוסיף עליהם עוד: זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. ומה שהוצרכנו לפרש כן, לפי שלקיום המין למה יצטרך שבעה, די בשנים.
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 09:50
פורום: נח
נושא: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?
תגובות: 5
צפיות: 2461

Re: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?

בעניין זה יש חידוש נחמד מאוד בחידושי רבינו יוסף בכור שור, וז"ל (ט) שנים שנים באו אל נח. זוגות זוגות באו מעצמן, אבל יש לתמוה למה הוצרך לז' נקבות ז' זכרים, הלא יעקב כששלח מנחה לעשו לא - שלח לעשר רחלים ולעשר עזים כי אם זכר אחד, כדכתיב "עזים מאתים ותישים עשרים, רחלים וגו'" ולארבע פרות פר אחד, כדכתיב "פר...
על ידי סבא
08 אוקטובר 2018, 09:40
פורום: נח
נושא: נח - התיבה
תגובות: 4
צפיות: 1393

Re: נח - התיבה

2) פרק ז פסוק ג' ויגברו המים פירש''י מאליהם מה פירוש??? ובעצם דבריו לכאו' יש לבאר כי הגשם כבר פסק כמבואר פסוק קודם שהיה רק ארבעים יום וא''כ איך גברו? ולזה אמר: מאליהם! אבל צ''ב מהו מאליהם זה ואולי היינו ע''י המעיינות תהום, אבל לשון מאליהם לא משמע כן ואולי היינו שהקב''ה ציוה לכמות המים שירדה בארבעים...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 22:42
פורום: ענינו של יום
נושא: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה
תגובות: 7
צפיות: 713

Re: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה

עוד התעורר לי קושי, הרי מקובל לומר שכל הנשמות של הנשים היו כלולות בחוה [כמו שכל האנשים היו כלולים באדם], וזה הסיבה שכל הנשים בעולם סובלות חבלי לידה כיוון שגם הם היו שותפות בחטא,ונמצא שהיא הייתה שם וחטאה, ואיך יכולה לומר שאילו הייתה שם לא הייתה חוטאת?
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 22:29
פורום: ענינו של יום
נושא: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה
תגובות: 7
צפיות: 713

Re: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה

כעת ראיתי שבאלף המגן הנ"ל עצמו הביא גם הנוסח של התפילה
לשון התפילה.jpg
אך צ"ע טובא, איך מעיזה האשה פניה לומר שאילו היא הייתה שם לא הייתה אוכלת, אם מעשי כפיו המבהילים של קב"ה לא עמדו בניסיון, היא הייתה עומדת?
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 22:09
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

דברי השו"ע הרב בהלכות תלמוד תורה הוי שיטה מחודשת, שלפי הבנתי גם חסידי חב"ד אינם מקיימים דברים ככתבם, שהרי כתב שאין ללמוד בכלל שום דבר חדש אא"כ יזכור את הקודמים וז"ל ועל זה אמרו לא עליך המלאכה לגמור כגון מי שהוא שכחן גדול ואם יהיה שונה הלכות רק פרק אחד ביום ויחזור עליו מאה פעמים ויותר ואפילו כל היום ...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 19:29
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות
תגובות: 33
צפיות: 963

Re: הטעם שאין נופלים על פניהם בימים שאחר סוכות

הנה החזו"א למי שביקש-
הנהגות חזון איש.jpg
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 18:57
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: ספרים על הזנים השונים של האתרוגים
תגובות: 12
צפיות: 554

Re: ספרים על הזנים השונים של האתרוגים

אולי גם זה יעזור לך
אוצר ההדר על ארבע מינים.pdf
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 18:52
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

נושא יסודי ומרתק א. המשך חכמה בהלכות ת"ת מבאר יפה חיוב מצוות ת"ת מצו"ב הצילום של החלק היסודי בדבריו משך חכמה תת.PNG ב. למעוניין להרחיב מצוי בזה מר"מ מבעל "דור המלקטים" סי' רמו, תלמוד תורה.doc [/highlight] ראוי לציין למרות הנושא המורכב ב"ה האשכול ענייני ומכבד. זהו ליקוט נפלא ועצום, אני ממש מלא התפעל...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:55
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

השער הציון מביא שמקורו מהגר"א בשנות אליהו ריש פאה, וז"ל שם- לכך נאמר והגית גו' לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה, אך אם צריך לעסוק במצוה או בדרך ארץ שהוא ג"כ מצוה אזי הוא פוטר את עצמו בתיבה אחת האם שייך לומר על עסק במטרה להגדיל הונו [כשהוא "מסודר" כאמור, כי אם אין הוא מסודר, הרי נתבאר כבר לגבי המפ...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:49
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות
תגובות: 96
צפיות: 3135

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

לכאו' זה שייך ל"כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל", ובלבלו את זה עם ככל אשר יורוך, אבל עכ"פ וודאי שיש ליקח עצה מן הזקנים, ממילא אין נפק"מ למעשה.
אגב מה שכתבת שהשאלה מי ינקה וכו', אין זה נכון, עיריה בכוחה ע"י הקצאת שטחים וכל מיני תקציבים שונים ומשונים "לייבש" קהילה אחת, ולהפריח קהילה שניה.
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:45
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

כעת מצאתי שיש על זה לכאו' משנה ברורה מפורש בסימן קנ"ה שמסביר את דין קביעות עיתים לתורה שכתוב שיקבע עת שלא יעבירנו וז"ל שלא יעבירנו - דעיקר מצות ת"ת אין לה שיעור וחיובה הוא כל היום כ"ז שיש לו פנאי וכדכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו' וכשיש לו פנאי והוא מבטל מלמוד תורה מרצונו הוא קרוב למה שאחז"ל [ס...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:22
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

באבן האזל כתב שמותר להבטל מהתורה לצורך תענוג, כגון להתפרנס יתר על צרכיו הבסיסים. ( אין לי כרגע המקור המדויק ). תוך כדי חיפוש בספרים מצאתי המקור לזה- מלכים פרק ג' הלכה ה [ה - ו] המלך אסור לשתות דרך שכרות שנאמר אל למלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום ובלילה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:04
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לחפץ חיים יש תשובה ברורה בשאלתך. בחפץ חיים שם הלשון לא ברור לחלוטין שהוא כותב הלכה פסוקה, יש קצת אפשרות לדחוק שהוא בא לתת מוסר איך ראוי להיות, אני מחפש הלכה ברורה ביותר [ואגב, השאלה הזו נוגעת למעשה להרבה אנשים, ולמעשה יוצא לפי זה שהרבה נגידים גדולים שאנו מאוד מכבדים על תמיכתם בתורה וביחידים, הם למע...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 16:58
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

בקריאתי את האשכול, אני רואה בין השורות, שיש כאן שאלה שאין לגביה תמימות דעים, ואני רוצה לנסח אותה בצורה חדה וברורה, ולשמוע שוב תשובות, אני במקביל גם אחפש עוד במקורות בס"ד, למצוא את התשובה, ובכן הבה נשאל- לנגיד ר' ראובן יש מאתיים מטילי זהב בכספת בבנק [מבוטחת בביטוח הכי בטוח לפי דעת בני אדם], ולפי חשבו...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 11:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח
תגובות: 163
צפיות: 3947

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

באמת כל עניין הצלת התיבה היה בנס כמש"כ הרבינו בחיי וז"ל
(טו) ויבאו אל נח אל התבה. נמשך אל "בעצם היום" שהזכיר, שכל המינין, שנים מכל מין ומין, באו אליו מעצמם אל התיבה, וביום ההוא נאספו כלן כי כן היה הרצון לפניו יתברך, ואי אפשר להיות זה אלא בדרך נס.
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 11:17
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח
תגובות: 163
צפיות: 3947

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

אכן ברמב"ן כתב שהיה בדרך נס, ועיין בהכתב והקבלה שכתב על זה דבר מעניין- וכן כל דבר המובחר ומופלג בענינו ליציאתו מגדר סדר הטבעי יקרא ברית ותרגומו (זאָנדערבאר), והמכוון במלות והקמותי את בריתי אתך, אחדש אתך ענין מובחר, ומבאר והולך ענין הנפלא שיחדש לפניו, ובאת אתה וגו' ומכל החי, ר"ל כל מספר הרב מבע"ח כלכ...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 10:49
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תשובת השלמת חיים
תגובות: 3
צפיות: 209

Re: ביאור תשובת השלמת חיים

הפשט לכאו' פשוט, דהתם הסיבה שהיה חייב למסור נפשו הייתה כי האשה אסורה לשתף פעולה בזה, וממילא ימות האיש, אבל במקום שהיא שרה מאיזה טעם שהוא, והוא מקשיב לא שייך זאת כלל, וממילא לא חייב למסור את הנפש.
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 10:17
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד בכולל אחר הנישואין
תגובות: 154
צפיות: 4936

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לגבי מה שכתבו כאן שההשקפה החסידית השתנתה בימינו, אביא כאן את דברי הגאון ר' מנשה רייזמן שליט"א, שהוא כידוע מגדולי המשפיעים החסידיים בימינו- מפשטות דברי התורה מבואר כי הבעל הוא זה שעליו מוטלת החובה להתעסק בפרנסה, [אף שיכול הוא לחייב את אשתו שתעסוק בעבודה ביתית קלה כמו טויה ואריגה, וכמבואר במסכת כתובות...
על ידי סבא
05 אוקטובר 2018, 09:54
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?
תגובות: 43
צפיות: 1132

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

כעת הבאתי באשכול סמוך דברי האלף למטה ששני "עראי" אינם מצטרפים ל"קבע", ואביאו גם כאן לתועלת המעיינים-
אלף למטה.jpg
על ידי סבא
05 אוקטובר 2018, 09:51
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור
תגובות: 36
צפיות: 1066

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

עכשיו מצאתי שגם באלף למטה בסימן תרכ"ה סעיף נ"ב כתב סברא של האדר"ת, שפחות משיעור אינו רק חצי שיעור, אלא דהוי עליו שם "עראי", ושני "עראי" לא נעשה קבע.
אלף למטה.jpg
על ידי סבא
05 אוקטובר 2018, 09:38
פורום: דעת דורות
נושא: הספד הגר"ש אויערבאך על הרבנית
תגובות: 6
צפיות: 482

Re: הספד הגר"ש אויערבאך על הרבנית

הנה הוא לפניכם
אלון בכות.PDF
על ידי סבא
05 אוקטובר 2018, 09:24
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור
תגובות: 36
צפיות: 1066

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

הנה השיעור המלא של הרב וייס- "דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" (ז' כ"ג). "גופא חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה ריש לקיש אמר מותר מן התורה ר' יוחנן אמר אסור מן התורה כיון דחזי לאצטרופי איסורא קאכיל ריש לקיש אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש אי...
על ידי סבא
04 אוקטובר 2018, 23:43
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור
תגובות: 36
צפיות: 1066

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

אוסיף עוד בני דורנו שדנו בזה
הרב שורקין.jpg
שמחת ישראל.jpg
על ידי סבא
04 אוקטובר 2018, 23:08
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור
תגובות: 36
צפיות: 1066

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

הנה עוד מקור
שם משמעון_עמוד_1.jpg
שם משמעון_עמוד_2.jpg

עבור לחיפוש מתקדם