החיפוש הניב 367 תוצאות

על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:47
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אתרוגי קירשנבוים
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: אתרוגי קירשנבוים

פעם קראו לזה אתרוגי ארץ ישראל שזהו אורדנג כפי שאמרו כאן לעיל. החזו"א אחז שדינו כודאי מורכב, ומ"מ החסידים לוקחים אותו בהמוניהם. בשנים האחרונות הוא התחיל לייצר גם חזו"א בפיקוח של ר' וועלויל קופשיץ. רוב רובם של האתרוגים בשוק הם אתרוגי אר"י - שהחזו"א הסתפק על כשרותם. איני יודע מהיכן נובעת דבריך שהחזו"א...
על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:17
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אתרוגי קירשנבוים
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: אתרוגי קירשנבוים

זה תולדות הארודנג - חדרה
על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:16
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 483

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

אאא כתב:
24 אוקטובר 2019, 02:03
מאמין כתב:
07 אוקטובר 2019, 17:58
 והפסול הוא בירוק ככרתי 
איזה צבע זה כרתי?
הכרתי המוכר הוא ירוק, אבל לא ירוק חזק כ"כ.
כידוע שבלשון חז"ל אין שם מיוחד לצבע "צהוב", ושניהם נקראים "ירוק". וכדי להבדיל בין ירוק לצהוב אמרו "ירוק ככרתי" או "כעשבי השדה" שזה ירוק שלנו, לעומת "ירוק כשעוה" או "ירוק כזהב" שזה צהוב שלנו. 
 
על ידי רמתים צופים
13 אוקטובר 2019, 00:04
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: יש אומרים שמפטירין שובה בשבת שבין יוהכ"פ לסוכות
תגובות: 2
צפיות: 285

Re: יש אומרים שמפטירין שובה בשבת שבין יוהכ"פ לסוכות

בסופו של דבר, הרי מנהגנו נובעת מהפסיקתא, שם מבואר שיש להפטיר ג' דפורענותא, ז' דנחמתא, ותרתי דתיובתא!
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:09
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: טהרת האתרוג ואתרוג המורכב
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: טהרת האתרוג ואתרוג המורכב

אאא כתב:
04 אוקטובר 2019, 03:27
מה עדיף, אתרוג מרוקאי שגדל בפועל במרוקו,
או אתרוג מרוקאי שגדל בארץ?

איזה מעליותא יש בזה שגדל במרוקו?
אדרבה, לפי פשטא דקרא עיקר קיום המצווה היא בנטילת ארבעת המינים הגדלים באר"י - באספכם את תבואת הארץ.
וכן ידוע מגדולי ישראל באירופה שלפני השואה שטרחו לקבל אתרוג מאר"י.
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:03
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 483

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

תמיהני איך תאמר על רוב האתרוגים בשוק שהם פסולים או שכשרים רק בשע"הד, וודאי כשר היא, והפסול הוא בירוק ככרתי (והרי אוכלים אותו כך ואיך תחשוש שזה בוסר) האתרוגים היום בשוק הישראלי אכן רובם ירוקים, שהרי הצהובים שולחים לחו"ל שם נמכרת אותו אתרוג תמורת סכום כפול ומכופל. ולכן כל האתרוגים עוברים תהליך הבחלה ...
על ידי רמתים צופים
06 אוקטובר 2019, 20:28
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 483

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

מאמין כתב:
04 אוקטובר 2019, 12:46
אכן גם אני ראיתי כן, רק שהאתרוג מצהיב לגמרי ולכן אם האתרוג לא היה צהוב הרי ע"פ רוב יציצו עליה כל מיני נקודות שחורות.
לפחות יהיה לו אתרוג כשר, שהרי אתרוג הירוק פסול, אלא שסומכים בשעת הדחק כיון שהתחיל להצהיב קצת. אבל ודאי שלכחילה אם יש בידו אתרוג צהוב יטול אתרוג צהוב ולא הירוק שפסול כפשטות הסוגיא.
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 14:13
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 104

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

את הביטוי עיקר וטפל לא המציאו הרבנים דכאן, כך הוא לשון הספר חסידים (סי' רנו) - ושמעו החכמים שהיו סביביו אומר הקרובץ במשך והפסוקים היו ממהרים אמר להם הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדו כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך כך תעשו להפסוקים שלא יהיו הפיוטים עיקר ואשר ברוח הקדש טפל. ע"כ. וכן פסק במג"א כפי ש...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 14:09
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 343

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

אבל הכלאה על ידי אבקנים כמדומה שאין לה תורשה כך שאין לזה חשש כל עיקר [אלא שיתכן ויש לחוש להכלאה גנטית] למה אתה אומר שאין לה תורשה?! אדרבה, דוקא הכלאה על ידי אבקנים גורמת לתורשה, אם ייקחו אבקנים זכריים מעץ ממין אחד ויפגישו אותם עם שחלה נקבית ממין אחר – תיווצר הכלאה של שני מינים שונים, והפרי שיצמח יה...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 12:17
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 104

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

לעניות דעתי לא הבנתי איזה עיקר וטפל יש כאן, כאילו יש איזשהו מצווה לצאת ידי חובת אמירת סליחות. סדר הסליחות נועדה להתרצות בין האדם הקטן לבורא עולם, כל אחד שיגיד את מה שלבו מעוררו, ומה שמשפיע על לבבו שיתעורר לשוב אל ה'. למי שפסוקים מספר ת(ה)לים מעוררו לשוב בתשובה, שיתעכב על הפסוקים האלו, ומאידך למי שה...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 11:41
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 104

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

לעניות דעתי לא הבנתי איזה עיקר וטפל יש כאן, כאילו יש איזשהו מצווה לצאת ידי חובת אמירת סליחות. סדר הסליחות נועדה להתרצות בין האדם הקטן לבורא עולם, כל אחד שיגיד את מה שלבו מעוררו, ומה שמשפיע על לבבו שיתעורר לשוב אל ה'. למי שפסוקים מספר ת(ה)לים מעוררו לשוב בתשובה, שיתעכב על הפסוקים האלו, ומאידך למי שהפ...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 11:34
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 343

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

התברר שיש דמיון רב בין כולם ובאף אחד מהם אין פסי ד.נ.א של לימון או מין אחר של הדרים מה שהוכיח שכולם אתרוגים אמיתיים ואינם תוצרי הכלאה. יש כאן טעות ידועה כאשר לוקחים עץ אתרוגים ומרכיבים אותו על כנה של לימונים יצא אתרוגים והד. נ. א. שלו יהא של אתרוגים טהורים [הכנה רק מועיל להעביר מינרלים ולחות מהאדמה...
על ידי רמתים צופים
24 ספטמבר 2019, 01:22
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 343

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

אם אתה חושש לאבקה לעולם לא תמצא אתרוג טהור בלי שום תערובות. מה קורה אם הדבורים יביאו אבק מפרדס סמוך של תפוזים או לימונים? [יש שעושים זאת בכוונה תחילה] ההיגיון אומר שכל אתרוג מורכב, מלבד באבקת זנים שונים, גם באבקת פרי הדר אחרים, ואולי אף פרות שונים לחלוטין. בבדיקות ד.נ.א. שנעשו ל12 זנים שונים של אתר...
על ידי רמתים צופים
09 יולי 2019, 15:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בן חמש למקרא בן עשר למשנה
תגובות: 22
צפיות: 686

Re: בן חמש למקרא בן עשר למשנה

הטענה היא שללמוד מקרא אצל חז"ל זה ללמוד בצורה שהספרי לומד את הפסוקים  בכל מקרה זה שאלה בפשט המשנה. האם כשהמשנה אומרת מקרא בזמן חז"ל כל אחד הבין שהכוונה היא עם הדרשות ההלכתיות של המקרא ולא היה מושג של לימוד מקרא לפי פשוטו לחוד [ואגב אין לנו ספר שמפרש את המקרא לפי פשוטו מזמן חז"ל חוץ מהתרגומים שנועדו...
על ידי רמתים צופים
03 יולי 2019, 09:41
פורום: סידור התפילה
נושא: הציבור באמירת הקדושה
תגובות: 4
צפיות: 227

Re: הציבור באמירת הקדושה

איש מזרע אהרן כתב:
23 יוני 2019, 23:44
האם יש מקורות בראשוני אשכנז אם הציבור אומר 'נקדש' 'אז בקול' ו'ממקומך' או לא?
רב"ש המבורגר הוקדש לזה פרק שלם בספרו שרשי מנהג אשכנז בבירור העניין.
על ידי רמתים צופים
02 יוני 2019, 13:31
פורום: במדבר
נושא: פרשת במדבר
תגובות: 10
צפיות: 447

Re: פרשת במדבר

איך מבינים שתמיד במניני השבטים המספר הוא מספר עגול? נימוקי הרי"ד (מובא ב"אמרי נועם" לבעלי התוספות, וב"פני דוד" לבעל החיד"א): "פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות" - תימא: וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שניים מן הכללים שאומר בכאן, או יותר? ויש לומר: שאין הכתוב מקפיד בזה , כדכתיב (ויקרא כ"ג, טז)...
על ידי רמתים צופים
02 יוני 2019, 13:23
פורום: במדבר
נושא: רש"י הראשון בבמדבר
תגובות: 6
צפיות: 271

Re: רש"י הראשון בבמדבר

משום מה רש"י פירש למה מנה הקב"ה את ישראל שוב - בפסוק א׳ ולא בב׳ אע"פ שבפסוק א׳ כ׳ רק וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני לאמר שמעתי תי׳ נחמד אבל רציתי קודם לדעת אם יש ע"ז תירוץ מא׳ מהמפרשים למה בפסוק ב'? דברי רש"י עולים על התאריך שבה פקדו את ישראל: " באחד לחדש השני" -  מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה: כשי...
על ידי רמתים צופים
27 מאי 2019, 22:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה נסמכו קללות שבתורת כהנים לפרשת ערכין?
תגובות: 6
צפיות: 255

Re: למה נסמכו קללות שבתורת כהנים לפרשת ערכין?

כשקראתי השבוע שמו"ת זה קצת צעק לי הסמיכות.. מישהו יש לו דברי טעם בזה..? קודם כל יש לשים לב לכך שגם פרשת יובל והקללות (שהם דיבור אחד של ה' אל משה), וגם פרשת ערכין שניהם ניתנו בסיני ולא באוהל מועד כיתר ספר ויקרא. כמו שנאמר בריש פרשת בהר: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל-מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר", ובסיומו (אחרי ...
על ידי רמתים צופים
24 מאי 2019, 16:51
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: קינה על הגלות (בעקבות ל"ג בעומר)
תגובות: 68
צפיות: 1560

Re: קינה על הגלות (בעקבות ל"ג בעומר)

כמדומה מודעה זו אלו דברי החתם סופר הידועים, וכיום זה הרבה יותר מאשר בימי החת"ס החת"ס כתב קינה זו..? כמובן שלא. החת"ס תינה בתשובתו הידועה על ענין ל"ג בעומר, שזנחו את ירושלים. החת"ס כותב שהסיבה שנמנע מלעלות להתיישב בארץ, עקב שלא רצה לעלות למירון בל"ג בעומר יחד עם שאר אנשי ירושלים. החת"ס לא כתב בגלל ש...
על ידי רמתים צופים
06 ינואר 2019, 01:46
פורום: וארא
נושא: פרשת וארא, מדוע מתו הדגים במכת דם, בשונה מהמבול שקרה להם נס
תגובות: 9
צפיות: 392

Re: פרשת וארא, מדוע מתו הדגים במכת דם, בשונה מהמבול שקרה להם נס

התורה אומרת למה-
כדי להבאיש את היאור שלא יוכלו לשתות ממימיו.
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 22:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3839

Re: שלא שינו לשונם

כתיב ' ותאמר כי מן המים משיתהו' , הרי שהיא אמרה כן ומשו''ה קראה לו משה, ולא משום שהי' לה לבן. היא אמרה כן בשביל שזהו הסיבה שמשה היה לה לבן, למרות שלא נולד ממנה. א. זה עקירת הכתוב ממשמעותו. ב. ותאמר כי מן המים משיתיהו הוא נתינת טעם על השם כמו בפרץ בן יהודה ובשבטים. ג. ועוד שלא בא הכתוב לסתום אלא לפר...
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 22:10
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3839

Re: שלא שינו לשונם

איני יודע אם צוין כבר באשכול, ראה בראב"ע שמפ' שגם משה רבינו נקראה בשם מצרי ולא בעברי. וכעין דבריו (באופן שונה) מצאו שבמצרים הקדומה היה קיים השם 'משה', ומשמעו היה 'בן'. ויש מפרשים לפי זה את הפסוק באופ"א "ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן " ולכן "ותקרא שמו משה", "ותאמר כי מן המים משיתהו" ולכן הר...
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 21:58
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3839

Re: שלא שינו לשונם

אינו נראה כלל וכלל, ומה הכרח לומר דבר מוזר כזה?! פשוט שאבותינו לא המציאו שמות חדשים, אלא בחרו מהשמות שנהגו לקרוא אז. מוזר להגיד שהמציאו שמות חדשים. טוב, זה כנראה ענין של טעם... אך גם לדבריך, מה פתאום שיוסף הצדיק יקרא לבנו בשם מצרי, ולא בשם עברי? והאם על סמך הרגש קלוש (הפ' והר' שב'אפרים') אפשר לקבוע...
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 21:39
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3839

Re: שלא שינו לשונם

איך אפשר לומר שאפרים הוא שם מצרי, אם התורה מעידה עליו 'כי הפרני אלקים בארץ עניי'?! בלי להכנס לעצם העניין, יתכן שהוא לא המציא את השם אלא בחר לקרוא בו כי הוא מזכיר את הענין של 'הפרני'. אינו נראה כלל וכלל, ומה הכרח לומר דבר מוזר כזה?! פשוט שאבותינו לא המציאו שמות חדשים, אלא בחרו מהשמות שנהגו לקרוא אז....
על ידי רמתים צופים
30 דצמבר 2018, 19:47
פורום: שמות
נושא: ותשלח את אמתה
תגובות: 33
צפיות: 786

Re: ותשלח את אמתה

במבי כתב: אך מכאן ישנה ראיה נגד המחמירים לשלוח מנות בפורים דווקא ע"י שליח מהדיוק "משלוח מנות"
וחזינן הכא שנאמר "ותשלח" ולא הווה ע"י שליח, וא"כ שלחו בעצמכם ללא חשש.
כבר קבעו קדמאי דמן קדמאי שאין מביאין ראיה מן האגדה.
ולפי פשוטו "אמתה" היינו שפחתה.
על ידי רמתים צופים
26 דצמבר 2018, 20:44
פורום: שמות
נושא: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.
תגובות: 19
צפיות: 571

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

ידועים דברי בעה"ט לרמז ש"ואלה שמות וכו' נרמז חיוב קריאת הפרשה שנים מקרא וא' תרגום. אשמח לידע מידיעות הציבור למה ענין זה נרמז כאן. מה שידוע לי כי כאן זה המקום הראשון בו התרגום הוא ממש כלשון הפסוקים, אבל מסתמא יש איזה ענין שחיוב שמו"ת קשור לחומש שמות לגלות וגאולת מצרים וכו' וכבר ייסד לן מהר"ל ש"דברים...
על ידי רמתים צופים
26 דצמבר 2018, 10:15
פורום: בית המדרש
נושא: לא פלוג בדאורייתא
תגובות: 8
צפיות: 309

Re: לא פלוג בדאורייתא

בדין קרוב שפסול לעדות, מבאר החינוך (דלא כהרמב"ם והטוש"ע) שיסוד הפסול היא מחשש משקר, ולכן בשורשו לא היה התורה צריכה לפסול אלא במעיד לזכות קרובו ולא לחובתו, אלא "לחזוק ענין זה הרחיק כל עדות הקרובים אף בחיוב, פן תתפשט הרגל עדותן זה על זה לקבלו אף לזכות, והענין הזה הוא מדרכי התורה השלמה שתרחיק לעולם המ...
על ידי רמתים צופים
25 דצמבר 2018, 20:31
פורום: בית המדרש
נושא: לא פלוג בדאורייתא
תגובות: 8
צפיות: 309

Re: לא פלוג בדאורייתא

בדין קרוב שפסול לעדות, מבאר החינוך (דלא כהרמב"ם והטוש"ע) שיסוד הפסול היא מחשש משקר, ולכן בשורשו לא היה התורה צריכה לפסול אלא במעיד לזכות קרובו ולא לחובתו, אלא "לחזוק ענין זה הרחיק כל עדות הקרובים אף בחיוב, פן תתפשט הרגל עדותן זה על זה לקבלו אף לזכות, והענין הזה הוא מדרכי התורה השלמה שתרחיק לעולם המכ...
על ידי רמתים צופים
24 דצמבר 2018, 23:29
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא
תגובות: 8
צפיות: 369

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מה הסיבה שרובא דאינשי מכנים את פי' ר' עובדיה מברטנורא רק "ברטנורא" גרידא? וראיתי שגם הב"ח כך מכנהו וא"כ זהו נוהג קדום ייתכן לומר מכיוון שבכתיבה אם נכתוב ר"ע או רע"ב יצא ר"ת עם משמעות לא חיובית. אשמח לשמוע את דעת הת"ח. כמו שהאבן עזרא לא נקרא ר' אברהם או ראב"ע. ר' יצחק אברבנאל - אברבנאל, ר' עובדיה ספ...
על ידי רמתים צופים
16 דצמבר 2018, 10:27
פורום: סידור התפילה
נושא: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...
תגובות: 12
צפיות: 534

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

אומרים בליל שבת ש"נמצא חן בעיניך ובעיני כל אדם וחוה ובעיני כל רואינו לעבודתך". היכן אומרים זאת בליל שבת? אני מעולם לא אמרתי כזאת :cry: ברבון כל העולמים לאחר "שלום עליכם" שמעתי שבבעלז' לא אומרים זאת אשמח אם מישהו יאשר. וגם שהיעב"ץ התנגד לאמירתו כי אין מבקשים בקשות בשבת ואמרו לי שכותב בסידורו שכנראה ...

עבור לחיפוש מתקדם