החיפוש הניב 375 תוצאות

על ידי רמתים צופים
21 יוני 2020, 19:36
פורום: אקטואליה
נושא: מנלן ומדוע צריך לדעת ש"ס?
תגובות: 82
צפיות: 1371

Re: מנלן ומדוע צריך לדעת ש"ס?

לא הבנתי מה הנידון כאן. מה המקור שיש מצוות תלמוד תורה???? לא. אלא המקור למצוות "ידיעת התורה". תמיהני מה הפירוש "לימוד"? אם לא להתלמד. ובאמת כך היא לשון הרמב"ם: "חייב אדם ללמד את עצמו". קריאת המילים, אינו "לימוד". הדבר דומה, לאדם שהולך ללמוד מקצוע באוניברסיטה, ואינו אלא קורא את התיבות בפיו, ואינו יו...
על ידי רמתים צופים
17 מאי 2020, 02:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2385

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

שמעתי מאבי שליט"א ששאל את הגאון הרב נבנצל שליט"א בדיוק שאלה זו, וענה לו בזה הלשון כמעט- שהיות ושכינה לא זזה מכותל מערבי, אין זה נכון להסב בזמן שאין קודש קודשים את פניו מהשכינה. כמובן שיש לעיין במשמעותו של כותל מערבי בדברי חז"ל הללו, אך הגאון הנ"ל הוא וודאי בר סמכא לענייני הכותל והמקדש. מוזר ביותר ה...
על ידי רמתים צופים
07 מאי 2020, 22:02
פורום: סידור התפילה
נושא: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע
תגובות: 56
צפיות: 561

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

לא מצאנו שמבקשים על חיים עצמם בתפילת שמונה עשרה. מדוע?  לנוסח ספרד אכן אומרים "שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד" אך בנוסח אשכנז ליתא.  ורק מזכירים כי באור פניך נתת לנו "תורת חיים וכו' וחיים ושלום". "תורת חיים" לכאורה אינו עניין לכאן, הפירוש של "תורת חיים" הינו "הוראות חיים". מלבד זאת אין זה בקשה אל...
על ידי רמתים צופים
07 מאי 2020, 21:03
פורום: סידור התפילה
נושא: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע
תגובות: 56
צפיות: 561

Re: למה לא מבקשים על חיים בשמו"ע

לא מצאנו שמבקשים על חיים עצמם בתפילת שמונה עשרה. מדוע?  לנוסח ספרד אכן אומרים "שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד" אך בנוסח אשכנז ליתא.  ורק מזכירים כי באור פניך נתת לנו "תורת חיים וכו' וחיים ושלום". לא הבנתי איך שייך לבקש על חיים בזמן שהוא חי? אולי ניתן לבקש שלא ימות, אבל אם כן הקושיה היא גם למה לא ...
על ידי רמתים צופים
07 מאי 2020, 20:08
פורום: כשרות
נושא: חלב תנובה לא מהדרין
תגובות: 33
צפיות: 425

Re: חלב תנובה לא מהדרין

ועדת מהדרין פרסמה לאחרונה, שגם הם יש להם יוצא ונכנס לפי הנדרש ולפי הנפסק בשלחן ערוך. אלא שההכשרים האידנא החמירו על עצמם יותר ממה שנפסק להלכה בדברי הפוסקים. וביחס לזה הם סומכים על המצלמות. בנוסף לכך, לדבריהם יש לזה הידור נוסף במצלמות, כי הם משתמשים בזה לוודא שאין בזה מעשה שבת, בלי המצלמות אי אפשר לדע...
על ידי רמתים צופים
21 אפריל 2020, 23:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עטרה לטלית
תגובות: 20
צפיות: 215

Re: עטרה לטלית

אבל עדין צריך לברר מדוע לא נוהגים לעשות עטרה מצד הידור מצוה [בדין זה קלי ואנווהו הגמרא בשבת כוללת גם ציצית] ואולי אפשר לחדש שיש הבדל בין הידור בגוף החפץ ממש, כמו אתרוג נאה תפילין ס"ת, או ציצית העשויה מבד משובח אבל לא הוספה חיצונית של עטרה שאינה חלק מגוף הבגד ולכן אין בזה משום הידור מצוה בגוף הדבר א...
על ידי רמתים צופים
21 אפריל 2020, 16:35
פורום: סידור התפילה
נושא: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?
תגובות: 104
צפיות: 5656

Re: מגדול ומגדיל: שגיאת ברוך שאמר או לא?

ביתד של פסח, הביאו את ה"טעות" הזה בשם הגר"א
על ידי רמתים צופים
21 אפריל 2020, 16:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עטרה לטלית
תגובות: 20
צפיות: 215

Re: עטרה לטלית

הפוסקים דנו, שלכאורה יש בעיה הלכתית בעטרה, כי כיסוי ראש אינו חייב בציצית, ולכן טלית שרק הראש מכוסה בעטרה נראה שעיקר הכיסוי היא לראש, ולכן יתכן שאינו יוצא בזה מצות ציצית.
משום האי טעמא, היו שהוסיפו עטרה גם באמצע הטלית, מול הגב, כך שזה ייחשב ככיסוי ראש, אלא ככיסוי לכל הגוף.
על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:47
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אתרוגי קירשנבוים
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: אתרוגי קירשנבוים

פעם קראו לזה אתרוגי ארץ ישראל שזהו אורדנג כפי שאמרו כאן לעיל. החזו"א אחז שדינו כודאי מורכב, ומ"מ החסידים לוקחים אותו בהמוניהם. בשנים האחרונות הוא התחיל לייצר גם חזו"א בפיקוח של ר' וועלויל קופשיץ. רוב רובם של האתרוגים בשוק הם אתרוגי אר"י - שהחזו"א הסתפק על כשרותם. איני יודע מהיכן נובעת דבריך שהחזו"א...
על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:17
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: אתרוגי קירשנבוים
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: אתרוגי קירשנבוים

זה תולדות הארודנג - חדרה
על ידי רמתים צופים
24 אוקטובר 2019, 17:16
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 511

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

אאא כתב:
24 אוקטובר 2019, 02:03
מאמין כתב:
07 אוקטובר 2019, 17:58
 והפסול הוא בירוק ככרתי 
איזה צבע זה כרתי?
הכרתי המוכר הוא ירוק, אבל לא ירוק חזק כ"כ.
כידוע שבלשון חז"ל אין שם מיוחד לצבע "צהוב", ושניהם נקראים "ירוק". וכדי להבדיל בין ירוק לצהוב אמרו "ירוק ככרתי" או "כעשבי השדה" שזה ירוק שלנו, לעומת "ירוק כשעוה" או "ירוק כזהב" שזה צהוב שלנו. 
 
על ידי רמתים צופים
13 אוקטובר 2019, 00:04
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: יש אומרים שמפטירין שובה בשבת שבין יוהכ"פ לסוכות
תגובות: 2
צפיות: 443

Re: יש אומרים שמפטירין שובה בשבת שבין יוהכ"פ לסוכות

בסופו של דבר, הרי מנהגנו נובעת מהפסיקתא, שם מבואר שיש להפטיר ג' דפורענותא, ז' דנחמתא, ותרתי דתיובתא!
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:09
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: טהרת האתרוג ואתרוג המורכב
תגובות: 11
צפיות: 1601

Re: טהרת האתרוג ואתרוג המורכב

אאא כתב:
04 אוקטובר 2019, 03:27
מה עדיף, אתרוג מרוקאי שגדל בפועל במרוקו,
או אתרוג מרוקאי שגדל בארץ?

איזה מעליותא יש בזה שגדל במרוקו?
אדרבה, לפי פשטא דקרא עיקר קיום המצווה היא בנטילת ארבעת המינים הגדלים באר"י - באספכם את תבואת הארץ.
וכן ידוע מגדולי ישראל באירופה שלפני השואה שטרחו לקבל אתרוג מאר"י.
על ידי רמתים צופים
07 אוקטובר 2019, 21:03
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 511

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

תמיהני איך תאמר על רוב האתרוגים בשוק שהם פסולים או שכשרים רק בשע"הד, וודאי כשר היא, והפסול הוא בירוק ככרתי (והרי אוכלים אותו כך ואיך תחשוש שזה בוסר) האתרוגים היום בשוק הישראלי אכן רובם ירוקים, שהרי הצהובים שולחים לחו"ל שם נמכרת אותו אתרוג תמורת סכום כפול ומכופל. ולכן כל האתרוגים עוברים תהליך הבחלה ...
על ידי רמתים צופים
06 אוקטובר 2019, 20:28
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 511

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

מאמין כתב:
04 אוקטובר 2019, 12:46
אכן גם אני ראיתי כן, רק שהאתרוג מצהיב לגמרי ולכן אם האתרוג לא היה צהוב הרי ע"פ רוב יציצו עליה כל מיני נקודות שחורות.
לפחות יהיה לו אתרוג כשר, שהרי אתרוג הירוק פסול, אלא שסומכים בשעת הדחק כיון שהתחיל להצהיב קצת. אבל ודאי שלכחילה אם יש בידו אתרוג צהוב יטול אתרוג צהוב ולא הירוק שפסול כפשטות הסוגיא.
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 14:13
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 113

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

את הביטוי עיקר וטפל לא המציאו הרבנים דכאן, כך הוא לשון הספר חסידים (סי' רנו) - ושמעו החכמים שהיו סביביו אומר הקרובץ במשך והפסוקים היו ממהרים אמר להם הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדו כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך כך תעשו להפסוקים שלא יהיו הפיוטים עיקר ואשר ברוח הקדש טפל. ע"כ. וכן פסק במג"א כפי ש...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 14:09
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

אבל הכלאה על ידי אבקנים כמדומה שאין לה תורשה כך שאין לזה חשש כל עיקר [אלא שיתכן ויש לחוש להכלאה גנטית] למה אתה אומר שאין לה תורשה?! אדרבה, דוקא הכלאה על ידי אבקנים גורמת לתורשה, אם ייקחו אבקנים זכריים מעץ ממין אחד ויפגישו אותם עם שחלה נקבית ממין אחר – תיווצר הכלאה של שני מינים שונים, והפרי שיצמח יה...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 12:17
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 113

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

לעניות דעתי לא הבנתי איזה עיקר וטפל יש כאן, כאילו יש איזשהו מצווה לצאת ידי חובת אמירת סליחות. סדר הסליחות נועדה להתרצות בין האדם הקטן לבורא עולם, כל אחד שיגיד את מה שלבו מעוררו, ומה שמשפיע על לבבו שיתעורר לשוב אל ה'. למי שפסוקים מספר ת(ה)לים מעוררו לשוב בתשובה, שיתעכב על הפסוקים האלו, ומאידך למי שה...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 11:41
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 113

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

לעניות דעתי לא הבנתי איזה עיקר וטפל יש כאן, כאילו יש איזשהו מצווה לצאת ידי חובת אמירת סליחות. סדר הסליחות נועדה להתרצות בין האדם הקטן לבורא עולם, כל אחד שיגיד את מה שלבו מעוררו, ומה שמשפיע על לבבו שיתעורר לשוב אל ה'. למי שפסוקים מספר ת(ה)לים מעוררו לשוב בתשובה, שיתעכב על הפסוקים האלו, ומאידך למי שהפ...
על ידי רמתים צופים
25 ספטמבר 2019, 11:34
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

התברר שיש דמיון רב בין כולם ובאף אחד מהם אין פסי ד.נ.א של לימון או מין אחר של הדרים מה שהוכיח שכולם אתרוגים אמיתיים ואינם תוצרי הכלאה. יש כאן טעות ידועה כאשר לוקחים עץ אתרוגים ומרכיבים אותו על כנה של לימונים יצא אתרוגים והד. נ. א. שלו יהא של אתרוגים טהורים [הכנה רק מועיל להעביר מינרלים ולחות מהאדמה...
על ידי רמתים צופים
24 ספטמבר 2019, 01:22
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: העברת אבקה ע"י דבורים מעצים אחרים לעצי האתרוגים | מה הדין?

אם אתה חושש לאבקה לעולם לא תמצא אתרוג טהור בלי שום תערובות. מה קורה אם הדבורים יביאו אבק מפרדס סמוך של תפוזים או לימונים? [יש שעושים זאת בכוונה תחילה] ההיגיון אומר שכל אתרוג מורכב, מלבד באבקת זנים שונים, גם באבקת פרי הדר אחרים, ואולי אף פרות שונים לחלוטין. בבדיקות ד.נ.א. שנעשו ל12 זנים שונים של אתר...
על ידי רמתים צופים
09 יולי 2019, 15:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בן חמש למקרא בן עשר למשנה
תגובות: 22
צפיות: 701

Re: בן חמש למקרא בן עשר למשנה

הטענה היא שללמוד מקרא אצל חז"ל זה ללמוד בצורה שהספרי לומד את הפסוקים  בכל מקרה זה שאלה בפשט המשנה. האם כשהמשנה אומרת מקרא בזמן חז"ל כל אחד הבין שהכוונה היא עם הדרשות ההלכתיות של המקרא ולא היה מושג של לימוד מקרא לפי פשוטו לחוד [ואגב אין לנו ספר שמפרש את המקרא לפי פשוטו מזמן חז"ל חוץ מהתרגומים שנועדו...
על ידי רמתים צופים
03 יולי 2019, 09:41
פורום: סידור התפילה
נושא: הציבור באמירת הקדושה
תגובות: 4
צפיות: 233

Re: הציבור באמירת הקדושה

איש מזרע אהרן כתב:
23 יוני 2019, 23:44
האם יש מקורות בראשוני אשכנז אם הציבור אומר 'נקדש' 'אז בקול' ו'ממקומך' או לא?
רב"ש המבורגר הוקדש לזה פרק שלם בספרו שרשי מנהג אשכנז בבירור העניין.
על ידי רמתים צופים
02 יוני 2019, 13:31
פורום: במדבר
נושא: פרשת במדבר - עיגול המספרים
תגובות: 44
צפיות: 730

Re: פרשת במדבר

איך מבינים שתמיד במניני השבטים המספר הוא מספר עגול? נימוקי הרי"ד (מובא ב"אמרי נועם" לבעלי התוספות, וב"פני דוד" לבעל החיד"א): "פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות" - תימא: וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שניים מן הכללים שאומר בכאן, או יותר? ויש לומר: שאין הכתוב מקפיד בזה , כדכתיב (ויקרא כ"ג, טז)...
על ידי רמתים צופים
02 יוני 2019, 13:23
פורום: במדבר
נושא: רש"י הראשון בבמדבר
תגובות: 6
צפיות: 295

Re: רש"י הראשון בבמדבר

משום מה רש"י פירש למה מנה הקב"ה את ישראל שוב - בפסוק א׳ ולא בב׳ אע"פ שבפסוק א׳ כ׳ רק וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני לאמר שמעתי תי׳ נחמד אבל רציתי קודם לדעת אם יש ע"ז תירוץ מא׳ מהמפרשים למה בפסוק ב'? דברי רש"י עולים על התאריך שבה פקדו את ישראל: " באחד לחדש השני" -  מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה: כשי...
על ידי רמתים צופים
27 מאי 2019, 22:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה נסמכו קללות שבתורת כהנים לפרשת ערכין?
תגובות: 6
צפיות: 268

Re: למה נסמכו קללות שבתורת כהנים לפרשת ערכין?

כשקראתי השבוע שמו"ת זה קצת צעק לי הסמיכות.. מישהו יש לו דברי טעם בזה..? קודם כל יש לשים לב לכך שגם פרשת יובל והקללות (שהם דיבור אחד של ה' אל משה), וגם פרשת ערכין שניהם ניתנו בסיני ולא באוהל מועד כיתר ספר ויקרא. כמו שנאמר בריש פרשת בהר: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל-מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר", ובסיומו (אחרי ...
על ידי רמתים צופים
24 מאי 2019, 16:51
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: קינה על הגלות (בעקבות ל"ג בעומר)
תגובות: 68
צפיות: 1672

Re: קינה על הגלות (בעקבות ל"ג בעומר)

כמדומה מודעה זו אלו דברי החתם סופר הידועים, וכיום זה הרבה יותר מאשר בימי החת"ס החת"ס כתב קינה זו..? כמובן שלא. החת"ס תינה בתשובתו הידועה על ענין ל"ג בעומר, שזנחו את ירושלים. החת"ס כותב שהסיבה שנמנע מלעלות להתיישב בארץ, עקב שלא רצה לעלות למירון בל"ג בעומר יחד עם שאר אנשי ירושלים. החת"ס לא כתב בגלל ש...
על ידי רמתים צופים
06 ינואר 2019, 01:46
פורום: וארא
נושא: פרשת וארא, מדוע מתו הדגים במכת דם, בשונה מהמבול שקרה להם נס
תגובות: 9
צפיות: 422

Re: פרשת וארא, מדוע מתו הדגים במכת דם, בשונה מהמבול שקרה להם נס

התורה אומרת למה-
כדי להבאיש את היאור שלא יוכלו לשתות ממימיו.
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 22:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3863

Re: שלא שינו לשונם

כתיב ' ותאמר כי מן המים משיתהו' , הרי שהיא אמרה כן ומשו''ה קראה לו משה, ולא משום שהי' לה לבן. היא אמרה כן בשביל שזהו הסיבה שמשה היה לה לבן, למרות שלא נולד ממנה. א. זה עקירת הכתוב ממשמעותו. ב. ותאמר כי מן המים משיתיהו הוא נתינת טעם על השם כמו בפרץ בן יהודה ובשבטים. ג. ועוד שלא בא הכתוב לסתום אלא לפר...
על ידי רמתים צופים
31 דצמבר 2018, 22:10
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שלא שינו לשונם
תגובות: 47
צפיות: 3863

Re: שלא שינו לשונם

איני יודע אם צוין כבר באשכול, ראה בראב"ע שמפ' שגם משה רבינו נקראה בשם מצרי ולא בעברי. וכעין דבריו (באופן שונה) מצאו שבמצרים הקדומה היה קיים השם 'משה', ומשמעו היה 'בן'. ויש מפרשים לפי זה את הפסוק באופ"א "ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן " ולכן "ותקרא שמו משה", "ותאמר כי מן המים משיתהו" ולכן הר...

עבור לחיפוש מתקדם