החיפוש הניב 19 תוצאות

על ידי רפאל זהבי
05 מאי 2019, 23:49
פורום: סידור התפילה
נושא: קונטרס 'נתיבות שמואל' על עבודת התפילה ממרנא בעל הדרכי שמואל זיע"א
תגובות: 13
צפיות: 780

Re: קונטרס 'נתיבות שמואל' על עבודת התפילה ממרנא בעל הדרכי שמואל זיע"א

יישר כוח עצום יש בזה המון המון תועלת, ולוואי ולוואי ונזכה לדבוק במעט מעט מהליכותיו, שכרכם רב עד מאוד.
על ידי רפאל זהבי
30 אפריל 2019, 00:25
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 68
צפיות: 2099

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

במחילה מכת"ר של אסף, פותח האשכול לא הזכיר מאומה ממה שיש לשנות אצלנו בכוונת התפילה שאל"כ היה לו לכתוב 'בעקבות ירידת הדורות יש לנו לרענן את הכוונה בתפילה בהתאם להימצאות שלנו יותר בעולם החומרי והגשמי וכו וכו', אבל מילים נוראיות כאלו 'עדכון' 'רענון' 'התאמה למציאות בת ימינו' וכי התפילה היא איזושהי אפליקצ...
על ידי רפאל זהבי
29 אפריל 2019, 13:59
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 68
צפיות: 2099

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

הכותרת הנזכרת בדבר "ריענון קטעים בתפילה" אמורה להטריד כל אשר בשם ירא ה' יקרא אעתיק קטע מדבריו של הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל ומכאן יש להשליך לכלל : "אין דברים קטנים - זכינו וישבנו אצל הסטייפלער זצ"ל והוא אמר לנו שה"רפורמים שר"י היה להם רק טענה בנוסח התפילה למה אומרים שני יקום פורקן', למה אומרים שנים ? הר...
על ידי רפאל זהבי
07 אפריל 2019, 20:37
פורום: סידור התפילה
נושא: השמטת "קדשנו במצוותך ותן חלקנו בתורתך" ב"אתה יצרת", למי ידוע מה הטעם?
תגובות: 5
צפיות: 319

Re: השמטת "קדשנו במצוותך ותן חלקנו בתורתך" ב"אתה יצרת", למי ידוע מה הטעם?

אוסיף על מה שכ' כבר אכן חלק מן הדברים כהר הובאו. כ' הערוה"ש (סי' תכ"ה סעי' א' ב') 'ובמוסף אומרים אתה יצרת ומזכירין שניהם של שבת ושל ר"ח ומסיימין במקדש השבת וישראל וראשי חדשים דשבת קדישא וקיימא אבל ר"ח ומועדים בישראל תליא'. ועוד כ' בסעי' ב' וז"ל 'ודע שמעולם תמהתי על הנוסח שלנו שבסוף אתה יצרת שאחר למח...
על ידי רפאל זהבי
17 פברואר 2019, 11:59
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה
תגובות: 7
צפיות: 300

שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה

שלו' רב לכבוד התלמידי החכמים יושבי ביני עמודי דפורום נפלא זה, ברצוני להעלות שאלה שיתכן ותראה בתחילתה כתמימה ופשוטה, אלא שלמעיין בה יווכח כי כלל ועיקר לא. אנו יודעים כי מצווים אנו להתפלל שלושה פעמים ביום, מהותה של התפילה כפי לשונו של המבי"ט בתחילת ספרו 'בית אלוקים' היא 'בקשת האדם מהא-ל דבר צורך שאינו...
על ידי רפאל זהבי
05 דצמבר 2018, 12:09
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.
תגובות: 13
צפיות: 486

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

אחד הכותבים למעלה הזכיר שכיינו לדעת גדולים וציין להשע"ת בסי' קפ"ז, אלא שלא הוסיף שם את תירוצו השני של השע"ת שהוא נפלא ומחודש עד מאוד וז"ל 'וגם יש לחלק דכגון ההיא דמלחמת חשמונאי שהניסים היו דרך טבע העולם לא היה תפילת שוא אבל צריך ליזהר מלהתפלל שיעשה לו נס היוצא מדרך טבע העולם, ואין ראיה ממעבדא דר"ח ב...
על ידי רפאל זהבי
05 דצמבר 2018, 10:58
פורום: חנוכה
נושא: האם פיוט מעוז צור קשור במיוחד לחנוכה?
תגובות: 12
צפיות: 389

Re: האם פיוט מעוז צור קשור במיוחד לחנוכה?

נהגו ברוב קהילות ישראל שאחר אמירת הנרות הללו מזמרים את הזמר הנאה 'מעוז צור', אין ידיעה ברורה המוכיחה כי זמר זה נתחבר דווקא לכבוד ימי החנוכה, וכאשר נשים לב בין מילות הזמר שאין קשר ישיר דווקא לחג החנוכה כי אם לשאר המועדים אשר סביב מעגל השנה כמו גלות בבל והגאולה ממצרים גם המילים חנוכת המזבח המופיעות בב...
על ידי רפאל זהבי
05 דצמבר 2018, 10:53
פורום: חנוכה
נושא: שיר של יום לחנוכה
תגובות: 8
צפיות: 408

Re: שיר של יום לחנוכה

בטור סי' קל"ג כ' לומר בחנוכה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.
על ידי רפאל זהבי
04 דצמבר 2018, 23:20
פורום: סידור התפילה
נושא: קל ארך אפיים או קל מלך יושב?
תגובות: 8
צפיות: 472

Re: קל ארך אפיים או קל מלך יושב?

בספרי הסליחות המודפסים עמנו כיום מוזכר לומר כהקדמה לי"ג מידות א-ל ארך אפיים יושב על כסא רחמים וכו' לבד מהפעם הראשונה שבה מזכירים י"ג מידות ששם כתוב לומר א-ל ארך אפיים אתה ובעל הרחמים נקראת בשונה מכל הפעמים הבאות, ויש להבין ראשית מי תיקן נוסח זה ועוד מדוע שינו מכל הפעמים ולא אומרים כאן ג"כ א-ל מלך יו...
על ידי רפאל זהבי
04 דצמבר 2018, 22:57
פורום: סידור התפילה
נושא: קדישים לכאורה מיותרים - מה הטעם לקדישים הללו?
תגובות: 22
צפיות: 793

Re: קדישים לכאורה מיותרים - מה הטעם לקדישים הללו?

הגר"י סץ בהגהותיו לסדרע"ג כ' כך והנה לפני ברוך שאמר בסידורי אשכנז דפולין של היום מודפס מזמור שיר חנוכת הבית לדוד עפ"י האריז"ל ואינו בסידורי אשכנז ופולין הקדומים, וא"כ נולדה שאלה חדשה לנוהגים לקיים את דברי האר"י בקדיש בין העולמות האם לאומרו אחר איזהו מקומן קודם למזמור שיר, או לאומרו אחר מזמור שיר קוד...
על ידי רפאל זהבי
04 דצמבר 2018, 22:45
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'
תגובות: 32
צפיות: 1018

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

אל כבוד הרבנים החשובים שליט"א לא היה סיפק בידי לקרוא את כל התגבות הנפלאות שהובאו בביהמ"ד כאן, ובכל אופן ברצוני להוסיף מידע בענין הנזכר שדומני שהוא לא היה ידוע עד כה, והוא שאכן בדפוס הזהר הראשון שהיה קיים אי פעם תוספת זו של 'ותיהב לי בנין דיכרין דעבדין רעותך' לא נמצאות בטקסט עצמו אלא רק בשולי הגליון ...
על ידי רפאל זהבי
10 מאי 2018, 00:32
פורום: בית המדרש
נושא: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???
תגובות: 49
צפיות: 4547

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

ובאותו המטבע אפשר לשאול ג"כ לגבי תפילין דר"ת, שכל אלו שאינם מניחים תפילין אלו הלא לדעת ר"ת הלא הם קרקפתא דלא מנח תפילין ???
על ידי רפאל זהבי
10 מאי 2018, 00:25
פורום: סידור התפילה
נושא: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות
תגובות: 17
צפיות: 1271

Re: הפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

ישנו ספר נפלא בשם 'מקורי התפילה' ב' חלקים של הרב זלוטניק שם מבאר על כל התפילה ועל כל הברכות את סדר ההשלשלות וכו', קיים באוצר החכמה.
על ידי רפאל זהבי
26 אפריל 2018, 00:05
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עונות השנה
תגובות: 14
צפיות: 1289

Re: ברכה על עונות השנה

תעניות וסליחות אלו של ימי בה"ב לדעת הלבוש הם משום חילופי העונות וכה הם תו"ד בסי' תצ"ב : ויש אומרים הטעם של תעניות אלו הם על העתיד משום שהאויר משתנה באלו הזמנים ויש לחוש לסכנת שינוי האויר שיזיק ח"ו לבריות לכך מתענין שלא יזיק להם שינוי האויר... ועושין אותן כמו תענית ציבור לומר סליחות ולקרות ויחל. נמצא...
על ידי רפאל זהבי
24 ינואר 2018, 23:00
פורום: סידור התפילה
נושא: ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????
תגובות: 15
צפיות: 2901

Re: ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????

ואכן בקהילות בחו"ל נהגו לומר את שני התפילות. ומה שאכן באמת תמוה זה מנהגנו כהיום לומר את התפילה הזו ולא את התפילה של הטבת חלום, שכפי המבואר בגמ' 'מאן דחזי חלמא לימא בשעה דפרסי כהני ידייהו אני שלך וחלומתי שלך וכו' וכבר כתב ע"כ המ"ב שאומרים זאת ברגלים משום שאי אפשר לו שלא חלם חלום בין רגל לרגל, וא"כ יש...
על ידי רפאל זהבי
24 ינואר 2018, 22:38
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9892

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אל כבוד הרבנים החשובים די בכל אתר ואתר ובפרט באתר זה 'פורום לתורה' ה' עליכם יחיו מציאה גדולה מצאתי היום בענין זה שנדון כאן והוא הנענוע ב'וקרא זה אל זה ואמר' שבקדושה וגם אנוכי העני עד ליום זה לא מצאתי מקור לענין הלזה עד שראיתי את דברי האבודרהם בקדושה (לא טרחתי לפותחו בפנים אלא ראיתיו באוצר הראשונים ע...
על ידי רפאל זהבי
08 ינואר 2018, 21:47
פורום: סידור התפילה
נושא: פרשת הקטורת מתוך הקלף
תגובות: 18
צפיות: 2084

Re: פרשת הקטורת מתוך הקלף

עיין בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"ד תשו' י"ח שדן ממש בשאלת כת"ר.
על ידי רפאל זהבי
07 ינואר 2018, 00:26
פורום: סידור התפילה
נושא: ברכת המפיל
תגובות: 4
צפיות: 859

Re: ברכת המפיל

מסתבר שאכן זוהי התשובה כמו שציינו וכפי שאכן מובא באחרונים [אינני זוכר כעת במדויק היכן] שהלא בלשון הגמ' ברכת המעביר שינה גם היא מופיעה בלשון יחיד אלא שתיקנו בכ"א לאומרה בלשון רבים כדי דלישתיף איניש בהדי ציבורא וכך תתקבל תפילתו יותר, משא"כ בברכת המעביר שינה שלא שייך הענין הזה.
על ידי רפאל זהבי
03 ינואר 2018, 00:58
פורום: סידור התפילה
נושא: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.
תגובות: 5
צפיות: 1688

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

חושבני שכבודו כתב דברים חמורים, התפילה היא דינמית ??? ניתנת לשינויים כפי המקום והזמן ??? אתמהה. כבר כתב הרוקח שכל תיבה וכל אות היא במדוייק מאוד וכנגד דברים נשגבים והוסיף הנפש החיים שכל אות ואות ממקור קדוש חצובה, ובגמ' מובא שחיפשו חיפוש אחר חיפוש מי ידע לתקן ברכה כנגד המלשינים עד שמצאו את שמואל הקטן ...

עבור לחיפוש מתקדם