החיפוש הניב 5 תוצאות

על ידי TKH
25 פברואר 2020, 23:52
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף מא – כמה הערות והערות
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: ברכות דף מא – כמה הערות והערות

יושב אוהלים כתב:
25 פברואר 2020, 23:38
מה פי' "מתמיהים". מחודשים? קשים להבנה? או שיש לך איזה ראי' דלא כן הדין?
כל ברכה שמבר יש לפניו הנידון על איזה מאכל לברך, ונפסק שצריך להקדים המאכל של ז' המינים.
ומה איכפ"ל שלפני דקה בירך על שני מאכלים אחרים וגם שם הקדים את המאכל מז' המינים?
לכאו' אין הדין קדימה דין בז' המינים אלא דין בדיני ברכות.
על ידי TKH
25 פברואר 2020, 23:30
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף נג - כמה הערות והארות
תגובות: 9
צפיות: 101

Re: ברכות דף נג - כמה הערות והארות

יושב אוהלים כתב:
25 פברואר 2020, 23:03
מובן שבחנות אינו לצורך הרחה, אבל זה עדיין לא מגיע לחיסרון של זיעה וביה"כ שבפירוש פיזרן שלא לשם הרחה, וא"כ איך פריך משם, הא לא דומה להתם?
הפיזור לצורך אחר אינו מגרע לענין הברכה, יותר מאשר חוסר כונה.
אם חיוב הברכה נקבע רק בנתכוין להריח, אין חילוק בין חוסר כונה, לכונה אחרת (שהרי אי"ז כונה הפכית).
על ידי TKH
25 פברואר 2020, 23:20
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף מא – כמה הערות והערות
תגובות: 5
צפיות: 96

Re: ברכות דף מא – כמה הערות והערות

להערה ב. אם בישל החיטה בלא ששברה תחילה, עדיין ברכתה בפה"א, וכן חיטה קלויה, ומ"מ מסתבר שכבר אינו נחשב כוסס ויהיה לו דין דז' מינים. להערה ג. מ"מ בכללי הדרשות הנלמדים, בכדי לומר דרשא (בהו"א של הגמ' הוא דרשא גמורה) א"א אלא א"כ הוא מוכרח, והקו' לכאו' הוא דכיון דאין הסדר מכריח הדרשא א"א לדרוש. להערה ד. בכ...
על ידי TKH
25 פברואר 2020, 21:40
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף נג - כמה הערות והארות
תגובות: 9
צפיות: 101

Re: ברכות דף נג - כמה הערות והארות

להערה י.
אין נקבע שם על הבשמים שהם תמיד להריח או תמיד לביהכ"ס
אלא על כל פיזור של הבשמים לאיזה צורך פיזרוהו.
בחנות להו"א אין הפיזור (הנעשה מאליו) לצורך הרחה, ולמסקנא כן.
על ידי TKH
26 נובמבר 2019, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: חידה מעניינת לעמלי תורה
תגובות: 6
צפיות: 144

Re: חידה מעניינת לעמלי תורה

(כזית) תולעים שנוצרו מבשר המת.

עבור לחיפוש מתקדם