החיפוש הניב 59 תוצאות

על ידי זענדל
23 פברואר 2018, 09:21
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 268
צפיות: 11902

Re: היכן המקור? דחוף!

וזה החלי, במהלך הכנת ספר (המחבר נפטר לפני כ-140 שנה) לדפוס נשארתי עם ספק זה המחבר כותב בשם מ"ת (עי' באבני שוהם פר' בראשית) טעם שמשה רבינו שבר את הלוחות כדי שלא יהיה הקב"ה פורע ישראל בחטאם, ומשה יהיה רואה זה ובצרתם לו צר, ומשום הכי חטא כדי שהקב"ה יפרע נמי ממנו וימות התדעו פשר דבר מקור דברים אלו? במ"...
על ידי זענדל
07 פברואר 2018, 16:37
פורום: ענינו של יום
נושא: פרשת שקלים במשנת השפת אמת
תגובות: 5
צפיות: 2105

Re: פרשת שקלים במשנת השפת אמת

דוד העיתונאי כתב:מתאים גם לפרשת שקלים תשע"ח הקריבה ובאה
על ידי זענדל
29 ינואר 2018, 15:18
פורום: ענינו של יום
נושא: אמירת ענינו
תגובות: 20
צפיות: 1710

Re: אמירת ענינו

מחכה להוראת הרבנים בנידון.
על ידי זענדל
29 ינואר 2018, 14:04
פורום: ענינו של יום
נושא: אמירת ענינו
תגובות: 20
צפיות: 1710

Re: אמירת ענינו

האם עדיין יש להגיד?
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 23:19
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מחפש ספר מרבי משה זאב זארגער - על הלכות קרבן פסח
תגובות: 6
צפיות: 2307

Re: מחפש ספר מרבי משה זאב זארגער - על הלכות קרבן פסח

יודע ספר כתב:מי זה הרב הזה? קצת פרטים, האם זה הרב של סאטמאר זאלונים בירושלים?
כן
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 16:38
פורום: בית המדרש
נושא: מילים משובשות בעברית החדשה
תגובות: 445
צפיות: 30631

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

חבל מאוד שדיון מכובד הופך לפתע להשמצות חסרות פשר שלא ממין הענין על קהל ועדה מסוים... ודו"ק
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 16:33
פורום: ספרים
נושא: ספר לשון חכמים להבן איש חי. יש בקובץ pdf ?
תגובות: 12
צפיות: 3695

Re: ספר לשון חכמים להבן איש חי. יש בקובץ pdf ?

אאא כתב:היכן ניתן להשיג קובץ pdf של הספר הקדוש לשון חכמים מהבן איש חי?
חלק א'? או חלק ב'? או שני החלקים?
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 16:31
פורום: ספרים
נושא: דפים מאוצר החכמה
תגובות: 4
צפיות: 983

Re: דפים מאוצר החכמה

כן, מה אתה צריך?
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 10:32
פורום: בשלח
נושא: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור
תגובות: 15
צפיות: 1800

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

קושיא זו הקשה [כאמור בשו"ת חות יאיר סימן טו, וב]בשו"ת שאילת שלום (מהדו"ת סימן א) בשם ספר יהושע להגאון מהרי"ה באב"ד ממטארנפאל (פסקים וכתבי אות ל"א) ובחידושי חת"ס שבת עד ע"א, וכן בשו"ת בית שערים (או"ח סימן קל"ט) ומתרץ כמה תירוצים, וכן בספר חיי אשר - מילר (סימן קפב), ובשו"ת חכם צבי (ליקוטים סימן קלד) ו...
על ידי זענדל
28 ינואר 2018, 10:19
פורום: בשלח
נושא: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור
תגובות: 15
צפיות: 1800

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

גבריאל פולארד כתב:עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)
ציון ברור:
"דברי יחזקאל" להג"ר יחזקאל ברשטין סימן ז' ענף א בהג"ה (מצו"ב צילום):
על ידי זענדל
26 ינואר 2018, 10:43
פורום: בשלח
נושא: פרשת בשלח - דתן ואבירם
תגובות: 15
צפיות: 2007

Re: פרשת בשלח - דתן ואבירם

בבאר מים חיים -בפרשתנו כתב: ובני ישראל הלכו ביבשה וגו'. מיעוט רבים שנים, לומר כי על שנים מישראל לבד נקרע הים והם דתן ואבירם שאמרו חז"ל שנשארו ונקרע הים עליהם לבד. וכ"כ בבאמ"ח פרשת קרח: על דרך מאמר חז"ל (בתרגום ירושלמי). (הגהה - עיין תרגום יונתן בשלח י"ד, ג'). שעליהם לבד נבקע הים אחרי צאת ישראל ממנו ...
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 13:30
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 268
צפיות: 11902

Re: היכן המקור? דחוף!

אוריאל כתב: כעין הפירוש הזה נמצא בס' בית יעקב [קומרנא] תענית עמ' רמב, ע"ש.
אנימחפש מקור של לכה"פ לפני 140 שנה
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 11:24
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 268
צפיות: 11902

Re: היכן המקור? דחוף!

וזה החלי, במהלך הכנת ספר (המחבר נפטר לפני כ-140 שנה) לדפוס נשארתי עם ספק זה המחבר כותב בשם מ"ת (עי' באבני שוהם פר' בראשית) טעם שמשה רבינו שבר את הלוחות כדי שלא יהיה הקב"ה פורע ישראל בחטאם, ומשה יהיה רואה זה ובצרתם לו צר, ומשום הכי חטא כדי שהקב"ה יפרע נמי ממנו וימות התדעו פשר דבר מקור דברים אלו? במ"ת...
על ידי זענדל
25 ינואר 2018, 11:20
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 268
צפיות: 11902

היכן המקור? דחוף!

חשבתי שהפורום שלנו יוכל להיות לעזר במציאת מקורות כשצריכים באופן מיידי, וכל ישראל ערבים איש את רעהו יעזורו.
על ידי זענדל
24 ינואר 2018, 14:46
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול אחודה נא חידה
תגובות: 25
צפיות: 4729

Re: אחודה נא חידה

חידה איך יתכן פירות שהפרישו מהם תרומה אסור לאכלם ואם לא הפרישו מהם תרומה מותר לאכלם? תרומה קובעת למעשר (זכור לי שזה לא מוסכם אולי אפילו לא פוסקים כך) ונמצא שאם לא הפריש היה מותר אכילת עראי ומיד כשהפריש נקבע למעשר וצריך להפריש את המעשר ראשון ושני. מצוין חידה 2 האם יתכן בעל חי שהבשר אסור והחלב מותר?
על ידי זענדל
24 ינואר 2018, 08:42
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול אחודה נא חידה
תגובות: 25
צפיות: 4729

אחודה נא חידה

חידה
איך יתכן פירות שהפרישו מהם תרומה אסור לאכלם ואם לא הפרישו מהם תרומה מותר לאכלם?
על ידי זענדל
24 ינואר 2018, 08:32
פורום: דעת דורות
נושא: מפקד אוכלוסין
תגובות: 13
צפיות: 2956

Re: מפקד אוכלוסין

הספר "מספר בני ישראל"
על ידי זענדל
23 ינואר 2018, 17:36
פורום: בשלח
נושא: פרשת בשלח - הקב"ה מקיים את כל התורה
תגובות: 22
צפיות: 2286

Re: פרשת בשלח - הקב"ה מקיים את כל התורה

הקב"ה מקיים כל התורה כולה והקשו בדעת זקנים לבעלי התוס', "היאך אמר לו שיחנו על הים לפני בעל צפון, והא אמרינן אסור לאדם לומר לחבירו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית, וצריך עיון. צ"ע שבגמ' סנהדרין ס"ג: איתא בזה"ל הכי אמר רבי יוחנן כל עבודה זרה הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה ע"כ. וא"כ כיוון שידע קוב"ה שמוזכר...
על ידי זענדל
23 ינואר 2018, 17:29
פורום: ענינו של יום
נושא: מה לומדים במיוחד בימי השובבים?
תגובות: 16
צפיות: 3238

Re: מה לומדים במיוחד בימי השובבים?

כמדומני שהראשון שייסד את השיעורי תורה ברבים בימי השובבי"ם בהלכות אלו היה גאב"ד העדה החרדית הגרי"מ דושינסקי זצ"ל
ואדרבה אם יש ידיעה אחרת נא תקנו אותי.
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:54
פורום: ענינו של יום
נושא: מה לומדים במיוחד בימי השובבים?
תגובות: 16
צפיות: 3238

פניה ובקשה למשתמשי הפורום

לצערנו מבחינים מידי הרבה בפורום שלנו "פתיל קצר" וגלישות לשפה פחות מכובדת וד"ל.
אנא, גם אם יש ביקורת, תעשו זאת בדרך כבוד ובאופן מכובד ואצילי, כי סוף כל סוף זה פורום, אם לא מוצא חן בעיניך דעת זולתך, אל תשתתף, אך לטובת כולנו, השאר אותו נקי ויפה......
בתקוה להבנה ובהתנצלות מראש
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:46
פורום: בשלח
נושא: הכלב נושך את המקל <גירסא זוהר בפרשת בשלח>
תגובות: 2
צפיות: 629

Re: הכלב נושך את המקל <גירסא זוהר בפרשת בשלח>

כבר הגיה כן בהגהות דרך אמת על הזוה"ק (רבי יוסף חמיץ, שנת תיח)
ומענין שבזוהר הסולם מביא גירסא: "ונשיק ליה"
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:37
פורום: בא
נושא: פרשת בא - וינצלו את מצרים
תגובות: 8
צפיות: 1494

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

הצל"ח בברכות מביא שהבן שלו תירץ, דכל מה שעשו את מצרים כמצודה שאין בה דגן זה רק בארץ גושן [רעמסס] , וכנאמר בפסוק ושאלה אשה משכנתה, והיינו דבנ"י נטלו כלי זהב וכסף משכניהם, אך בארץ מצרים כולה לא נגעו. ולכן גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, כי בביזת הים היו את כלי הכסף והתכשיטים של כל האומה המצרית. הצל"...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:23
פורום: אקטואליה
נושא: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף
תגובות: 653
צפיות: 39089

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

אם אכן קבעו לעצמם קבוצה של חילונים מרשיעי ברית לפרק אט-אט את היהדות החרדית מנכסיה, לגייס את בניה ולהחדיר 'חכמות חיצוניות' בבתי החינוך שלה, יש לגעור בהם בחביבות ולספר להם שמישהו כבר הקדים אותם והוא עושה את עבודתו במומחיות רבה ובהצלחה לא מבוטלת. הם צריכים רק לחבור אליו ומלאכתם נעשית על ידי אחרים. בתקו...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:12
פורום: בא
נושא: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח
תגובות: 18
צפיות: 2092

Re: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח

בדרך שיחה להגר"ח קנייבסקי שליט"א מתרץ על הקושיא איך מלו בלילה: תשובה, זה היה לפני מתן תורה ודין יום נתחדש רק אח"כ ואפשר שאברהם אבינו היה יכול למול בלילה ג"כ, (וציין להגהות הרש"ש על שיר השירים רבה א' י"ב אות ד' ועי' שו"ת בית יצחק יו"ד ח"א סוף סי' קכ"ט)
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 11:06
פורום: בא
נושא: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח
תגובות: 18
צפיות: 2092

Re: פרשת בא - מילת ישראל בליל פסח

עוד יש לצרף לקושיות דהרי מילה שלא בזמנה אינה דוחה יום טוב
וגם זה יתורץ בהתירוץ שהוראת שעה היתה
ועל עצם הקושיא יעוין תירוץ נפלא בחידושי חתם סופר על קידושין מא ע"ב ד"ה כתיב שהיה מטעם שליחות ושלחו את זקני ישראל שהם מלועצמם, ומאריך בזה עיי"ש.
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 10:56
פורום: בית המדרש
נושא: מי הבר סמכא למציאת עניין בכתבי החת"ס
תגובות: 6
צפיות: 1803

Re: מי הבר סמכא למציאת עניין בכתבי החת"ס

ל @עפר ואפר
שאל כבר שאלותיך ונראה מי יוכל להשיב....
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:16
פורום: בית המדרש
נושא: מי הבר סמכא למציאת עניין בכתבי החת"ס
תגובות: 6
צפיות: 1803

Re: מי הבר סמכא למציאת עניין בכתבי החת"ס

שאל נא את חברנו @סופר, הוא בוודאי יוכל לעזור לך
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 08:12
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה
תגובות: 4
צפיות: 917

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

בספר האיש על החומה חלק ב עמוד 108-109 בהערה 15* מובא הסיפור, יעוי"ש,
וכן בספר תורת חיים - תשובות הגר"ח זוננפלד (ירושלים תשס"ט) עמ' 245 סעיף יט, ובהערה (16) שם מביא קושיא ע"ז מהסטייפעלער זצ"ל
(במקרה הצורך אוכל לצרף צילומים)

עבור לחיפוש מתקדם