החיפוש הניב 162 תוצאות

על ידי tkhvu
אתמול, 07:19
פורום: דעת דורות
נושא: חכם עובדיה הדאיה
תגובות: 3
צפיות: 48

Re: חכם עובדיה הדאיה

שלומי טויסיג כתב:
אתמול, 02:29
חכם עובדיה הדאיה מחבר שו"ת ישכיל עבדי האם היה לו קשר עם המדינה או שהיה קנאי 

היה דיין בבי הדין הגדול
על ידי tkhvu
19 ינואר 2020, 08:15
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?
תגובות: 25
צפיות: 647

Re: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?

חזק וברוך כתב:
19 ינואר 2020, 01:49
מפני שצדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, בפרט במידי דאכילה כמבואר בגמ' ובתוס' (חולין ה, ב).
לכאורה זה רק בשוגג. וצ"ע מתוס' שבת יא ב. ויש לחלק. 
על ידי tkhvu
01 ינואר 2020, 08:17
פורום: דעת דורות
נושא: מסורות הגננות
תגובות: 53
צפיות: 775

Re: מסורות הגננות

מה המקור לכך שמנשקים את הציצית כל פעם כשאומרים "ציצית" בקר"ש. כך לימדונו בת"ת אולם במ"ב לא מוזכר.
על ידי tkhvu
28 דצמבר 2019, 21:28
פורום: חנוכה
נושא: אמונת היונים.
תגובות: 8
צפיות: 118

Re: אמונת היונים.

עמנואל כתב:
28 דצמבר 2019, 21:24
גם נראה שרבים מהיוונים, לפחות המשכילים שבהם, האמינו במונותאיזם (כאריסטו ועוד).
השאלה שלי היתה מכך שרגילים לומר שהיונים לא האמינו במה שמעל לטבע. אולם, יתכן שבתקופת מלכות יון שהיתה כמאתים שנה אחרי אריסטו כבר קיבלו כמעט כל היונים את שיטתו.
על ידי tkhvu
28 דצמבר 2019, 21:11
פורום: חנוכה
נושא: אמונת היונים.
תגובות: 8
צפיות: 118

Re: אמונת היונים.

במיתולוגיה היונים יש את "זאוס" זהוא אל הברקים והשמים ראש המשפחה, אל הברקים והשמים, אדון האלים. בנם של הטיטאנים קרונוס וריה.נשוי לאחותו הרה. ואת "פוסידון" אל הים, רעידות האדמה והסוסים.אחיו של זאוס. אפרודיטה (ונוס): אלת היופי וכן על זה הדרך המוני אלים שנישאו זה עם זה והולידו ילדים, והכל דמויות שלא קימ...
על ידי tkhvu
28 דצמבר 2019, 21:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: רעב מצרים.
תגובות: 14
צפיות: 119

Re: רעב מצרים.

אם הבנתי נכון את דבריך, אזי במצרים היה זה משום עונש ובארץ כנען כדי לגלגל את ירידת יעקב, ולכן אף שהגיע יעקב למצרים לא היה הרעב מפסיק ללא זכותו. הבנתי נכון?
על ידי tkhvu
28 דצמבר 2019, 20:54
פורום: חנוכה
נושא: אמונת היונים.
תגובות: 8
צפיות: 118

אמונת היונים.

ידועים הדברים כי היונים קידשו את הגוף - תרבות הגוף - הטבע - כביכול לא האמינו במה שמעל לטבע, כך כתוב במהר"ל, וכל המגידים, דרשנים וכו' וכו' מזכירים זאת רבות כאשר באים לחפש הקבלה בין כל גזרותיהם וכדו'.
מהו ההסבר לפ"ז לאמונתם העיורת בהמוני אלילים, אלילי הים, היופי וכו' וכו'?  
על ידי tkhvu
28 דצמבר 2019, 20:50
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: רעב מצרים.
תגובות: 14
צפיות: 119

Re: רעב מצרים.

לי יש קושיא אחרת. ידוע שהרעב פסק כשיעקב בא למצרים בזכותו. מדוע זכות זו לא עמדה לו במקום מגוריו שלא יהיה שם רעב. ואם תאמר, שהרעב היה כדי שירד למצרים, א"כ יש לומר שפסק כי נסתימה הסיבה שהרי ירד למצרים, ולא מחמת זכותו.
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 15:00
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

המהרי"ל, לפ"ד גם היום הראשון, וגם אין להוכיח מאיסור מלאכה. הפע"ח כבר כתבתי שקיבלתי דבריך, אם כי יש לברר עדיין לגבי עוד כמב דברים כותבים כעי"ז ומהי המשמעות של "כנגד". ר' ישראל מרוזי'ן דיבר בהפלגה כהמקובל היום, וז"ל: "מה שהצדיקים יכולים לפעול מהשי"ת בראש השנה וביוה"כ - יכול יהודי פשוט לפעול מהשי"ת בז...
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:54
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

קיבלתי שאכן יש בזה יותר משאר ימי חנוכה. ולתועלת הקוראים, הנה ציטוט מהרח"ו: בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי, דאמא מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה. וקשטה בח' מכילין דידה קדמאין מן א"ל וכו', עד תמינאה נוצר חסד. ויכוין למכילתא חדא, שכל א' כלול מי"ג, וביום הח' שהוא נוצר חסד, מעוררת ביומה כל שאר המדות...
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:36
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

נבשר כתב:
24 דצמבר 2019, 00:33
יעויין במכלול, שהביאו שכך מוזכר באר"י
???
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:26
פורום: דעת דורות
נושא: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים
תגובות: 1114
צפיות: 25223

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

כלפי ליא כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:16
מדובר באסיפת רבנים שכינס ר' אהרן מנדל הכהן רבה של קהיר, במטרה לכונן סוג של מועצת גדולי התורה שתקבע לעמ"י הרבה דברים. היה פולמוס גדול סביב אותה אסיפה.
הרב אהרן מענדל הכהן, רצה לחדש את הסמיכה ואת הסנהדרין ולא רק כמועצג"ת.
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:18
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

ספר וסופר כתב:
24 דצמבר 2019, 00:10
וכיון שראינו שחכמים כיוונו את הענין הזה לזאת חנוכה
השאלה היתה מי החכמים. בתנ"ך מוזכר "זאת" מאות פעמים.
מה שהוכחת מכך שלא מחלקים מהיום החמישי ליומיים צ"ע.
אולם מעיקר השטיקל שלך שלקטנות מוחי לא הבינותי בו ואין לי עסק בנסתרות, ארווחנא פירוקא חדתא לקושיית הב"י.
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:12
פורום: ענינו של יום
נושא: ניחום אבילים בחנוכה
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: ניחום אבילים בחנוכה

ימי החנוכה אינם זמן שמחה, אלא ימי הודאה בלבד, כתב הרמב"ם: ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימ...
על ידי tkhvu
24 דצמבר 2019, 00:08
פורום: ענינו של יום
נושא: ניחום אבילים בחנוכה
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: ניחום אבילים בחנוכה

מדוע אנו מנחמים האבילים בחנוכה בגמ' סוכה מא: כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו וכו' הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו וכו'. אין קשר בין אבילות לניחום אבלים. ולעצם השאלה. חנוכה אמנם נחשב במובן מסוים יו"ט וככל י"ט שבמגילת תענית ויותר מכך. אולם יהפקעת אבילות תלויה ברגל ולא ב...
על ידי tkhvu
23 דצמבר 2019, 23:59
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

מי הראשון שכותב שיש בזה מענין חיתום הדין.
ספר וסופר כתב:
23 דצמבר 2019, 23:44
ו' ימי פסח, ר"ה ויוה"כ
לפ"ז ז' דחנוכה גם הוא מופלג בסגולותיו?
זכורני ששמעתי בדרך צחות מהגר"ח קרייזוירט. ר"ה - הכתיבה. יו"כ - החתימה. הו"ר - המסירה. זאת חנוכה - הקיום. אבל כמובן שזה לא "מקור".
על ידי tkhvu
23 דצמבר 2019, 17:39
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

ידעתי גם ידעתי. שאלתי היא אם יש מקור קדום יותר ושלא מספרי חסידות, ואף בספרי חסידות האם דברו עד כדי כך בהפלגב כהמקובל היום.
על ידי tkhvu
21 דצמבר 2019, 20:04
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: זאת חנוכה

זה שאין תגובה מעיד על כך שאף אחד לא מצא מקור?
על ידי tkhvu
20 דצמבר 2019, 11:02
פורום: ענינו של יום
נושא: זאת חנוכה
תגובות: 21
צפיות: 282

זאת חנוכה

בחצרות החסידיות ועוד. מדברים גדולות ונצורות על היום השמיני של חנוכה בו קוראים זאת חנוכת המזבח. מהו המקור הקדום ביותר לסגולות הקשורות ביום הזה ומעלתו. מחיפוש קצר שערכתי לא מצאתי כל כך מקורות. 
על ידי tkhvu
18 דצמבר 2019, 07:00
פורום: דעת דורות
נושא: ספר כאיל תערוג
תגובות: 2
צפיות: 126

ספר כאיל תערוג

יצא לאור הספר כאיל תערוג חלק חמישי שהוא המקיף ביותר על הנהגותיו והדרכותיו של מרן הרב שטינמן בשנות הנהגתו. כאלף עמודים המלאים מזן אל זן בדברים נפלאים.
על ידי tkhvu
11 דצמבר 2019, 07:57
פורום: דעת דורות
נושא: כשאשת הנצי''ב גילתה את גודל בעלה
תגובות: 21
צפיות: 544

Re: כשאשת הנצי''ב גילתה את גודל בעלה

ברל כתב:
10 דצמבר 2019, 23:44
בספר תורה שלמה יש לו קונטרס שלם נגד מקור ברוך אחרי אחד הפרשות
ספר תורה שלמה חובר על ידי הר"מ כשר, כחיקוי לרעיון של התורה תמימה בהרחבת יתר, מה שמונע מרבים לעיין בו. מחבר הספר הר"מ כשר ודאי אינו אמין די לקבוע מה שמועות אמינות ומה לא. רצוי ללמוד אודותיו בפרשיית קו התאריך ומכתביו.
על ידי tkhvu
01 דצמבר 2019, 01:03
פורום: דעת דורות
נושא: כשאשת הנצי''ב גילתה את גודל בעלה
תגובות: 21
צפיות: 544

Re: כשאשת הנצי''ב גילתה את גודל בעלה

איננו יודעים אם הוא העתיק ווארטים מאחרים בספרו תורה תמימה או לא. אולם בכל אופן גם אם "גנב" מאחרים הרי שהיה לו טעם טוב מאד. ספרו תורה תמימה מצוין ועדיין לא חובר חיבור יפה כל כך בסגנון זה למרות המתחרים.
על ידי tkhvu
28 נובמבר 2019, 08:42
פורום: בית המדרש
נושא: מה בירך הרב שך ילדות קטנות
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: מה בירך הרב שך ילדות קטנות

יעקב שלם כתב:
27 נובמבר 2019, 18:56
האם מישהו יכול לאשר או לשלול
אכן, גם את אשתי ברך בזה. וכן שמעתי מאדם שברך כך את בתו. ושמעתי שכך היה הברכה הקלאסית בליטא לבנות
על ידי tkhvu
26 נובמבר 2019, 14:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשכול - דברים שלא שערתם - לא להלכה
תגובות: 14
צפיות: 276

Re: אשכול - דברים שלא שערתם - לא להלכה

מדובר ב7 בנותיו של ר' שרגא פייבל פראנק ז"ל אחיינו של רצ"פ פראנק, חלקן היו נשואות לגדולי תורה בירושלים כר' רפאל לוין זצ"ל, ר' משה אהרן רוזנטל זצ"ל ור' אברהם קופשיץ זצ"ל. מדובר אכן ב"ארבעת" בנותיו: החתן הרביעי הוא יהודי בשם קרמר מבני ברק. אגב, הגרש"פ הנ"ל היה רבה של ימין משה, ואב"ד בבי"ד מיסודו של הג...
על ידי tkhvu
21 נובמבר 2019, 14:30
פורום: דעת דורות
נושא: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל
תגובות: 17
צפיות: 344

Re: ברוך דיין האמת הגאון רבי אריה אברהמ'ס זצ"ל

ישנו סיפור ידוע כיצד הפך שערו לבן בגיל צעיר. האם מישהו יכול לכתבו מידיעה ברורה?
על ידי tkhvu
20 נובמבר 2019, 14:37
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון ר' אהרן יהושע צוקער שליט"א לרפו"ש
תגובות: 7
צפיות: 283

Re: הגאון ר' אהרן יהושע צוקער שליט"א לרפו"ש

פאותיו לא מסולסלות ממש, אלא כחצי על האוזן וחצי בחוץ באופן של סלסול מכח תלתול, ולא טיפוח ח"ו.
על ידי tkhvu
19 נובמבר 2019, 08:13
פורום: אקטואליה
נושא: ביקורות על גליון משנת התלמוד
תגובות: 71
צפיות: 1754

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

ויש שם גם כאלו הסוברים שיש גם אופן של לימוד המשנה כפשוטה בלי להזדקק לביאורי הגמרא עליה, (כעין פשוטו של מקרא) בהרבה מקומות הכיוון הוא בלי חסורי מחסרא בלי סבר כותה וכו' וכו' דוגמאות למאות. וגם זה ענין רע מאד. 
על ידי tkhvu
14 נובמבר 2019, 00:20
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שאלה בספר שמואל
תגובות: 4
צפיות: 75

Re: שאלה בספר שמואל

בכל ענין זה עי' פרשת דרכים דרוש יט.

עבור לחיפוש מתקדם