החיפוש הניב 1018 תוצאות

על ידי בנציון
01 מרץ 2021, 09:41
פורום: דעת דורות
נושא: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...
תגובות: 33
צפיות: 360

Re: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...

אחרי שניסו לפרש מה היתה כוונתי, אבא בעצמי להבהיר, אם בתורה כתוב שיש מצוה על עם ישראל למחוק את עמלק, א"כ מחיית עמלק יבא על ידי ישראל, שמקיימים את מצוות התורה של מחיית עמלק, [וכידוע נלאו המפרשים למצוא תשובה על הקושיא שלפי מה שאמרו שלע"ל ירד בית המקדש מן השמים, איך יתקיים בזה מצוות בנין בית המקדש, ולא...
על ידי בנציון
01 מרץ 2021, 09:37
פורום: דעת דורות
נושא: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...
תגובות: 33
צפיות: 360

Re: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...

(מדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן יז): ר' יהושע בן לוי בשם רבי אלכסנדרי כתוב אחד אומר תמחה את זכר עמלק, וכתוב אחד אומר כי מחה אמחה את זכר עמלק כיצד יתקיימו שני כתובין הללו, עד שלא פשטו ידיהן בכסא תמחה, משפשטו ידיהן בכסא אמחה.
על ידי בנציון
01 מרץ 2021, 09:32
פורום: דעת דורות
נושא: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...
תגובות: 33
צפיות: 360

Re: הלא דבר הוא? מחיית עמלק מדור דור עד לדורנו...

הקב"ה מוחה את עמלק בעצמו, ואתה לא מרוצה? אחרי שניסו לפרש מה היתה כוונתי, אבא בעצמי להבהיר, אם בתורה כתוב שיש מצוה על עם ישראל למחוק את עמלק, א"כ מחיית עמלק יבא על ידי ישראל, שמקיימים את מצוות התורה של מחיית עמלק, [וכידוע נלאו המפרשים למצוא תשובה על הקושיא שלפי מה שאמרו שלע"ל ירד בית המקדש מן השמים,...
על ידי בנציון
17 פברואר 2021, 15:11
פורום: ט"ו בשבט
נושא: שבחי א"י - ארץ אשר לא תחסר כל בה
תגובות: 50
צפיות: 711

Re: שבחי א"י : ארץ אשר לא תחסר כל בה - לא רק להאמין -לראות ! יותר מאנגלייה ? כן ! יותר מקלפורניה ? וגם מסין ובריה"מ נכו

־מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים: (תהלים י"ח י"ב,) ד,)     המיוחד באקלים א"י , שהוא חלק ממדינות רבות בהם שורר - אקלים ים תיכוני ?,              זאת חקר , פרופ פנחס אלפרט . שהפך למומחה בינלאומי למטאורולוגייה, וכיהן גם כראש צוות  בנסא. ומסקנתו : א"י - ה י ח י ד י   בעולם עם 9.5 שעות שמש ליום. עם מעל 500 ממ גשם...
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 22:47
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן לברכות
תגובות: 35
צפיות: 314

Re: חינוך קטן לברכות

בשלמא כתב:
16 פברואר 2021, 22:44
בנציון כתב:
16 פברואר 2021, 22:43
בשלמא כתב:
16 פברואר 2021, 22:40


אל תהיה בטוח בוודאות
התכוונתי שממקום זה אין שום הוכחה. אדרבה תביא ראיות אחרות.


דעתי חלוקה
וכבר הבאתי מהפמ"ג
אחזור שוב: לא אמרתי שאין הוכחות. יתכן שיש מהפרי מגדים ויתכן אף שמהיסוד ושורש העבודה במקומות אחרים. אמרתי שההוכחה שהבאת מהיסוד ושורש העבודה אינה הוכחה כמובן.
 
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן לברכות
תגובות: 35
צפיות: 314

Re: חינוך קטן לברכות

בשלמא כתב:
16 פברואר 2021, 22:40
בנציון כתב:
16 פברואר 2021, 22:38
לבי במערב כתב:
16 פברואר 2021, 22:31
לכל היותר ניתן לומר שמדבריו נראה כי החמיר בזה; רוב דבריו שם הם מדת חסידות.
אבל בוודאי אי אפשר להביא ממנו ראיה שמותר.


אל תהיה בטוח בוודאות
התכוונתי שממקום זה אין שום הוכחה. אדרבה תביא ראיות אחרות.
 
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 22:38
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן לברכות
תגובות: 35
צפיות: 314

Re: חינוך קטן לברכות

לבי במערב כתב:
16 פברואר 2021, 22:31
לכל היותר ניתן לומר שמדבריו נראה כי החמיר בזה; רוב דבריו שם הם מדת חסידות.
אבל בוודאי אי אפשר להביא ממנו ראיה שמותר.
 
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 22:26
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן לברכות
תגובות: 35
צפיות: 314

Re: חינוך קטן לברכות

צוואת היסוש"ה (סי' מ"ג מהדו' שפר) ומעיד אני על עצמי בניי אהוביי שנזהרתי מאד מאד לחנך בברכות הנהנין ושאר ברכות אף שלא היו יכולין עדיין לדבר על נכון וברכתי עמהם בעצמי על איזה אכילה ושתיה גם ברכת המזון ומחינוך זה היה לי תענוג יותר מכל תענוגים שבעולם שגרמתי בזה נחת ליוצרנו ובוראנו ית"ש ויתעלה זכרו לעד ...
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 22:10
פורום: פורים
נושא: פורים רב- בדיחות ומליצות על המגילה
תגובות: 81
צפיות: 2371

Re: פורים רב- בדיחות ומליצות על המגילה

ומכאן תשובה גם להרב @יושב אוהלים שהשיג על דבריך. הבאתי הוכחה מדברי הג"ר ראובן גרוזובסקי זכר צדיק לברכה על פי מה ששמעתי מהג"ר ר' הלל זאקס זצ"ל דבדידיה הוה עובדא. א. אי אפשר לדחות דברים מפורשים מתוך דיוקים, בפרט שאין למדין הלכה מפי מעשה. ב. יש לחלק בין בדיחות של פורים תורה לבדיחות מפסוקים וכיוצא בזה.
על ידי בנציון
16 פברואר 2021, 21:28
פורום: פורים
נושא: פורים רב- בדיחות ומליצות על המגילה
תגובות: 81
צפיות: 2371

Re: פורים רב- בדיחות ומליצות על המגילה

נכון שזה לא בדיוק התאריך, אבל בכ"א... שישמש אותנו בזמן. מאגר המליצות, וורטים מן המגילה- לפורים. אם אפשר למספר- זה יהיה טוב יותר אבל לא חובה. 1. מנין שלא היו משרתים בבית המן? שבת המן הייתה צריכה לשפוך המי שופכין בעצמה... 2. תמיד היה קשה לי, שהרי אוכלים אוזן המן. וכתוב "וימלא המן חמאה." בשר בחלב! אין...
על ידי בנציון
07 פברואר 2021, 21:32
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: האם אנו ערֵבים לאנשים שהחליטו שלא להתחסן?
תגובות: 10
צפיות: 316

Re: האם אנו ערֵבים לאנשים שהחליטו שלא להתחסן?

ומסתבר שעל הניזק להרחיק את עצמו כשיש אפשרות של חיסון זה שייך לנידון מה עליו לעשות, אך אחרי שהוא מסיבותיו לא מתחסן, איני רואה שום צד בעולם שזה יהיה קולא לענין לסכנו. רמב"ם מתנות עניים ז ט עני שאינו רוצה ליקח צדקה מערימין עליו ונותנין לו לשם מתנה או לשם הלואה, ועשיר המרעיב את עצמו ועינו צרה בממונו של...
על ידי בנציון
07 פברואר 2021, 21:30
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: האם אנו ערֵבים לאנשים שהחליטו שלא להתחסן?
תגובות: 10
צפיות: 316

Re: האם אנו ערֵבים לאנשים שהחליטו שלא להתחסן?

נפשי בשאלתי, עד כמה מוטל עלינו החיוב לדאוג לרווחתם? כמובן שהלוואי ויכולנו, וודאי שכדאי להשתדל לשמור עליהם, אבל השאלה היא במקרה של צורך, האם שייך לומר למישהו "תוותר על צרכי חייך" בשביל לשמור על הנ"ל. שאלה טובה. הנה עד כמה שהדבר נוגע לנזק, פשוט לי מתרי טעמי שאין צורך לדאוג להם. חדא- דהרי הם אוחזים שא...
על ידי בנציון
02 פברואר 2021, 23:37
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ולערב אל תנח ידך
תגובות: 226
צפיות: 4534

Re: ולערב אל תנח ידך

להשלמת הענין ‏‏אגרת ממרן הקהי.PNG ‏‏אגרת ממרן הקהי1.PNG מי יודע כמה משפחות נהרסו וכמה נשים לא זוכות לגדל את ילדיהם במינימום ישוב הדעת ורוגע שמגיע להם. בגלל שהטעו אותם ששיטת הסטייפלער היא השיטה היחידה ביהדות. במקום שהם ידעו את ההיפך.  הוא היחיד (כמעט) שחידש חידוש עצום כזה. וברוב הראשונים והאחרונים מ...
על ידי בנציון
13 ינואר 2021, 22:25
פורום: בית המוסר
נושא: מדוע המס"י לא מבאר בפ"א שיש יצה"ר?
תגובות: 9
צפיות: 112

Re: מדוע המס"י לא מבאר בפ"א שיש יצה"ר?

מסילת ישרים פרק א'   והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החמריות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל עניני העולם בין לטוב בין למוטב הנה הם נסיונות לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד כעני...
על ידי בנציון
11 ינואר 2021, 00:29
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: מקור לסיפור שהחפץ חיים לא הסכים בדורינו לברך לזש"ק
תגובות: 57
צפיות: 690

Re: מקור לסיפור שהחפץ חיים לא הסכים בדורינו לברך לזש"ק

הקטן למאד כתב:
10 ינואר 2021, 22:49
יש מעשה שזכור לי שהחפץ חיים לא הסכים לברך בבן זכר [או בכלל בזש"ק] בדורינו, שלא ניתן לדעת מה יצא חלילה מהילד כי הרוחות בחוץ סוערות.
הנכון? מישהו יכול לציין מקור מדוייק לסיפור?

בדורינו או בדורו?
על ידי בנציון
02 ינואר 2021, 23:46
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

שמעתי כמו"כ פעמים שלפני מ"ת קיימו האבות את התורה כולה במובן הרעיוני שלה, והיינו כשם שבדורנו מקפידים על המידות שאין בהם איסור דאורייתא(לא גאווה וכעס), שמותר לנו לקבוע בהם סולם ערכים משלנו. אמנם אחרי מ"ת נקבעו המצוות ואין אנו בעלי הבית לקבוע את סולם הערכים. וא"כ לכאורה אין משם ראיה. כן כתב בנפש החיים...
על ידי בנציון
02 ינואר 2021, 23:13
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

עוד מ"מ לנושא. פסיקתא רבתי מ"ג בשעה שילדה שרה את יצחק היו אומות העולם אומרים בנה של שפחה הוא ועושה היא עצמה כאילו היא מניקה אותו באותה השעה אמר לה שרה מה את עומדת אין השעה הזו של צניעות אלא עמדי והפריע עצמך בשביל קדושת השם עמדה שרה והפריעה עצמה והיו שני דדיה מוריקים חלב כשני זינוקים של מים כמה שכתב...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 23:04
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

הערה נחוצה לדיון פורה: חֵלֶף הצגת ראיות מהרמח"ל והנצי"ב, בכל הכבוד הראוי לתורתם וקדושתם, מוטב להביא מגדולי החסידות - שבשיטתייהו עסקינן, דגברא אגברא אין להקשות. וז"פ. מסתמא כוונתך להודעתי לעיל, אז אענה שלא הבאתי את הנצי"ב כראיה אלא כדוגמא לדבר שהוא נגד התורה ויש שקוראים לו עבירה לשמה, [ולמעשה בת עין...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 22:10
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

דוגמא מה שהנצי"ב מאריך שמה שעשו את הבמות בזמן הנביאים, משום שמאד רצו דביקות ע"י הקרבנות, ולא היתה אפשרות כל פעם לעלות לירושלים להקריב, שזה דבר שאסור לפי התורה, וכאן לא שייך לומר גדולה עבירה לשמה. לכאורא מכאן אין ראיה, כיון שזה גופא מה שאסרה התורה, דביקות ע''י במה. ואין כאן התנגשות בין 2 עניינים. זה...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 21:52
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

אני שואל לפי איזה כלל יעל החליטה להבעל לסיסרא. כנ''ל לגבי אסתר מבואר שהיא נאסרה למרדכי במעשה שעשתה. ואם לפי הכלל היבש מותר לה לעשות כן למה נעשרה. המחלל שבת על פי פיקו''נ, , או שאר עבירות שהותרו לפי הכללים אינם נחשבים 'עבירה' לשמה. וגם אין בהם תנאי של לשמה. אז תסביר את זה. לפי מה שאתה אומר יש שורה ס...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 21:51
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

אני שואל לפי איזה כלל יעל החליטה להבעל לסיסרא. כנ''ל לגבי אסתר מבואר שהיא נאסרה למרדכי במעשה שעשתה. ואם לפי הכלל היבש מותר לה לעשות כן למה נעשרה. המחלל שבת על פי פיקו''נ, , או שאר עבירות שהותרו לפי הכללים אינם נחשבים 'עבירה' לשמה. וגם אין בהם תנאי של לשמה. אז תסביר את זה. לפי מה שאתה אומר יש שורה ס...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 21:20
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

אני שואל לפי איזה כלל יעל החליטה להבעל לסיסרא. כנ''ל לגבי אסתר מבואר שהיא נאסרה למרדכי במעשה שעשתה. ואם לפי הכלל היבש מותר לה לעשות כן למה נעשרה. המחלל שבת על פי פיקו''נ, , או שאר עבירות שהותרו לפי הכללים אינם נחשבים 'עבירה' לשמה. וגם אין בהם תנאי של לשמה. אז תסביר את זה. לפי מה שאתה אומר יש שורה ס...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 21:01
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

א. ממש ה'סברא' הזו שאתה מבאר, זהו הכוונה בעבירה לשמה. ב. מה הפי' ש'יעל' הבינה. באיזה כלל היא השתמשה. ג. 'שטח אפור' אין הכוונה שה' לא 'חשב' ח''ו על מקרה כזה. אלא הכוונה שמדובר במצוה או ענין שיש והוא נדחה מפני אחרים ויש להיפך ולא תמיד הכללים ברורים. א. מצוין. וממילא יש להבין שלאחר זמן תפילה בשביל דבי...
על ידי בנציון
19 דצמבר 2020, 20:36
פורום: בית המוסר
נושא: עבירה לשמה
תגובות: 60
צפיות: 643

Re: עבירה לשמה

לצערי הרב בפורום שם נידון הדלקת נר חנוכה במקומות ציבוריים, אינני יכול משום מה להגיב. לכן אתייחס כאן למה שכתב @איש וילנא בענין עמוק זה של עבירה לשמה. סוגיית הגמרא היא בנזיר דף כד. מה ההסבר בזה? ה' אומר שאסור ואתה מבין שמותר?  בעל כרחך ההסבר הוא שיש מקומות שחז"ל הבינו שמצד הכללים של התורה, יש לעבור ע...
על ידי בנציון
25 נובמבר 2020, 22:56
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל
תגובות: 70
צפיות: 1589

Re: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל

נתן הבבלי כתב:
25 נובמבר 2020, 22:37
מה ההגדרה ההילכתית  של האומר שחז"ל טעו או הרמב"ם טעה, והוא זה שגילה את זה שטעו, האם הגדרתו רק חצוף או ע"ה אמיתי, או חמור (ע"ד אם ראשונים כבני אדם וכו'), או יותר מזה מבזה ת"ח שדינו כאפיקורס, או ד"א, הבא מקור לכל הגדרה.
יש הבדל גדול אם אומר שחז"ל טעו או שאומר שהרמב"ם טעה.
 
על ידי בנציון
14 אוקטובר 2020, 15:02
פורום: בראשית
נושא: "אפידורל" - מיעוט בקללתה של האישה
תגובות: 60
צפיות: 636

Re: "אפידורל" - מיעוט בקללתה של האישה

אולי למחוק את המושגים זה מעוות כל אחד יש לו את התפקיד שלו אבל והוא ימשול בך יתוקן נפלא וכך מבואר ברמחל שיש בבריאה עיקרים וטפלים האיש הוא עיקר והאשה טפלה לו ואומות העולם טפלים בצורה של מעגלים שהנקודה המרכזית היא עיקרית אבל לא במובן שתופסים מבזי הורה בנוגע למעמד האשה אלא שלכ"א תפקיד שונה וזה היה גם ל...
על ידי בנציון
14 אוקטובר 2020, 15:01
פורום: בית המוסר
נושא: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול
תגובות: 109
צפיות: 1985

Re: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול

מה עם חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי?
על ידי בנציון
11 אוקטובר 2020, 10:26
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 102

Re: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

האם החילוק של הרמב"ם בין ספק טומאה לספק טהרה, אינו מתפרש (או עכ"פ יכול להתפרש) משום דאיכא חזקת טומאה? עוד שאלה. מה הצד השני לפרש במשנה שם (דהיינו איך מפרשים אותה המקו"ח וסיעתי')? ר"ל, האם הם תירצו תירוץ בסגנון שכת"ר מייחס לר"מ, או תירוצים אחרים כגון תרתי לריעותא וכדו'. ראיתי מישהו שביאר כך בדברי הר...
על ידי בנציון
11 אוקטובר 2020, 10:01
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 102

Re: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

האם החילוק של הרמב"ם בין ספק טומאה לספק טהרה, אינו מתפרש (או עכ"פ יכול להתפרש) משום דאיכא חזקת טומאה? עוד שאלה. מה הצד השני לפרש במשנה שם (דהיינו איך מפרשים אותה המקו"ח וסיעתי')? ר"ל, האם הם תירצו תירוץ בסגנון שכת"ר מייחס לר"מ, או תירוצים אחרים כגון תרתי לריעותא וכדו'. ראיתי מישהו שביאר כך בדברי הר...
על ידי בנציון
10 אוקטובר 2020, 23:57
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 102

ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

יש מחלוקת אחרונים האם ספק טומאה ברשות הרבים טהור אף במקום חזקת טומאה. הש"ך (רא סקמ"ה) והש"ש (ש"ד פ"ב) נוקטים שבמקום חזקת טומאה טמא, וכן כתב בחזון איש (טהרות ה, ה) להוכיח מהדין של מקוה שנמצדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו טמאות בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים [כמבואר במקואות ב, ב)], והטעם משום חז...

עבור לחיפוש מתקדם