החיפוש הניב 994 תוצאות

על ידי בנציון
25 נובמבר 2020, 22:56
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: הגדרת אדם שחושב שיכול לומר שיש טעות בחז"ל

נתן הבבלי כתב:
25 נובמבר 2020, 22:37
מה ההגדרה ההילכתית  של האומר שחז"ל טעו או הרמב"ם טעה, והוא זה שגילה את זה שטעו, האם הגדרתו רק חצוף או ע"ה אמיתי, או חמור (ע"ד אם ראשונים כבני אדם וכו'), או יותר מזה מבזה ת"ח שדינו כאפיקורס, או ד"א, הבא מקור לכל הגדרה.
יש הבדל גדול אם אומר שחז"ל טעו או שאומר שהרמב"ם טעה.
 
על ידי בנציון
14 אוקטובר 2020, 15:02
פורום: בראשית
נושא: "אפידורל" - מיעוט בקללתה של האישה
תגובות: 60
צפיות: 561

Re: "אפידורל" - מיעוט בקללתה של האישה

אולי למחוק את המושגים זה מעוות כל אחד יש לו את התפקיד שלו אבל והוא ימשול בך יתוקן נפלא וכך מבואר ברמחל שיש בבריאה עיקרים וטפלים האיש הוא עיקר והאשה טפלה לו ואומות העולם טפלים בצורה של מעגלים שהנקודה המרכזית היא עיקרית אבל לא במובן שתופסים מבזי הורה בנוגע למעמד האשה אלא שלכ"א תפקיד שונה וזה היה גם ל...
על ידי בנציון
14 אוקטובר 2020, 15:01
פורום: בית המוסר
נושא: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול
תגובות: 106
צפיות: 1575

Re: לדעת הגר"ר לויכטר - להתמקד בשאיפות זה דבר פסול

מה עם חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי?
על ידי בנציון
11 אוקטובר 2020, 10:26
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

האם החילוק של הרמב"ם בין ספק טומאה לספק טהרה, אינו מתפרש (או עכ"פ יכול להתפרש) משום דאיכא חזקת טומאה? עוד שאלה. מה הצד השני לפרש במשנה שם (דהיינו איך מפרשים אותה המקו"ח וסיעתי')? ר"ל, האם הם תירצו תירוץ בסגנון שכת"ר מייחס לר"מ, או תירוצים אחרים כגון תרתי לריעותא וכדו'. ראיתי מישהו שביאר כך בדברי הר...
על ידי בנציון
11 אוקטובר 2020, 10:01
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

האם החילוק של הרמב"ם בין ספק טומאה לספק טהרה, אינו מתפרש (או עכ"פ יכול להתפרש) משום דאיכא חזקת טומאה? עוד שאלה. מה הצד השני לפרש במשנה שם (דהיינו איך מפרשים אותה המקו"ח וסיעתי')? ר"ל, האם הם תירצו תירוץ בסגנון שכת"ר מייחס לר"מ, או תירוצים אחרים כגון תרתי לריעותא וכדו'. ראיתי מישהו שביאר כך בדברי הר...
על ידי בנציון
10 אוקטובר 2020, 23:57
פורום: בית המדרש
נושא: ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 91

ספק טומאה ברשות הרבים במקום חזקת טומאה - הוכחה מדברי הרמב"ם

יש מחלוקת אחרונים האם ספק טומאה ברשות הרבים טהור אף במקום חזקת טומאה. הש"ך (רא סקמ"ה) והש"ש (ש"ד פ"ב) נוקטים שבמקום חזקת טומאה טמא, וכן כתב בחזון איש (טהרות ה, ה) להוכיח מהדין של מקוה שנמצדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו טמאות בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים [כמבואר במקואות ב, ב)], והטעם משום חז...
על ידי בנציון
10 אוקטובר 2020, 22:35
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?
תגובות: 89
צפיות: 932

Re: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?

נ"ל שיש צורך לגייס הרבה מאד "כח המדמה'' כדי למצוא את ענין השירה שם... תחנונים במובן הכי עמוק. השבע הקפות שעושים מפורש ברמ"א שאבל אינו מקיף משום דרך שמחה ויש לציין לדברי הגר"א שם על דברי הרמ"א: דכתיב ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים ועתוס' מ"ה א' ד"ה תקעו כו' והוא בשעת הקפה ומעניין שצורת ההקפות פעם ה...
על ידי בנציון
08 אוקטובר 2020, 20:43
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

חלקה הראשון של הודעת מר לא זכיתי להבין. אני לא דיברתי על הרב זילברמן, אלא כלפי מ"ש מר שכל הדעות שנאמרות ע"י ת"ח הן לגיטימיות, או תלויות באופיים, וכדו', הבעתי אני את דעתי שבהחלט יכול להיות ת"ח טועה, ובהחלט יכול להיות שאני (דהיינו לו הייתי בר דעת, או כלפי הנושאים שאני בר דעת) יאחז בוודאות שת"ח פלוני ...
על ידי בנציון
08 אוקטובר 2020, 20:36
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

מבקש השם כתב:
08 אוקטובר 2020, 20:33
בנציון כתב:
08 אוקטובר 2020, 20:17
מצטער שלא הבנתי את התשובה הפילוסופית, האם תוכל לענות בצורה פשוטה, האם אכן אתה סבור שלא צריך לברר את האמת, ולא ללכת לפי האמת, אלא כל אחד לפי נטיית לבו?

לא

אז מה התכוונת להוכיח ממדת החסד של אברהם אבינו?
על ידי בנציון
08 אוקטובר 2020, 20:17
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

ומשום מה המידה של האיש הנ"ל היתה חסד ולא אמת! אולי לחסד יש יותר כח מאמת? נראה לי שגם כך הוא "שיכנע" את האנשים להאמין בבורא, הוא הביא להם אוכל והשתמש ברצון שלהם לברך כדי ללמד אותם ברכת המזון. מה אתה מתכוין לומר, שלא צריך ללכת לפי האמת? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. המונח אמת, לפני שאתה מכיר בה, זה הכ...
על ידי בנציון
08 אוקטובר 2020, 20:01
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

מבקש השם כתב:
08 אוקטובר 2020, 15:27
ומשום מה המידה של האיש הנ"ל היתה חסד ולא אמת!
אולי לחסד יש יותר כח מאמת?

נראה לי שגם כך הוא "שיכנע" את האנשים להאמין בבורא, הוא הביא להם אוכל והשתמש ברצון שלהם לברך כדי ללמד אותם ברכת המזון.
מה אתה מתכוין לומר, שלא צריך ללכת לפי האמת?
חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.
 
על ידי בנציון
07 אוקטובר 2020, 18:10
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

ב"ה יש תקציב ל-2 כתבות יחצנות במקביל הכפשה זולה. אני מכיר היטב את הקהילה הנ"ל. רחוקים מאוד מכל מה שקשור ליחצנו"ת (המושג הזה עדיין לא חדר את חומות ירושלים העתיקה). גם אין להם צורך בזה .  גם בשידוכים אין צורך?! גם באחת הכתבות הנ"ל יש את שר החוץ של הקהילה גם פה הרושם שיש לכם להט לכבוד החסידות. האם זה ...
על ידי בנציון
07 אוקטובר 2020, 17:10
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

כל הויכוחים הנועזים כאן, שאינם תלויים באיזה מקור כתוב, סובבים בעצם סביב דבר אחד לפני 40 שנה היה פה ציבור מאד קטן, וכל דבר היה שאלה ציבורית כללית, בא ר' יצחק שלמה זילברמן עם שיטה של חיידר, וכולם חששו שתיכף הוא ישמיט את הקרקע מתחת השיטה הנוהגת הכל על כל הקופה, וכל אחד מרגיש שמדברים על הכול ועל הכלל, ...
על ידי בנציון
07 אוקטובר 2020, 10:44
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

כיון שיש המון ברברת על כאילו מסוירת אחידה וקבועה בדרכי הלימוד בחיידר, וניכר שזה בכל הרצינות והתמימות והכאב. ​​​​​​ ​כי בעולם מסודר כמו שלנו שמיום ליום נעשה עוד יותר מסודר ומתואם ומתוייק ומתוכנן - לא קולטים בכלל אופציה כזו שדברים התנהלו פעם ללא כל תכנית סדורה 'מלמעלה'... אז הנה סיפור שהמספר עדיין חי...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 22:57
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

רמת הויכוח שלך באמת רדודה, וחבל. בוא אני יסביר לאט גם בלי לנקד. יש לפעמים דבר שכתוב מ פ ו ר ש    אבל לפעמים יש שכתוב רק "משמע" הבדל ביניהם הוא כך, כשכתוב מפורש, אז בהכרח מי שסובר אחרת חולק, לעומת זאת כשיש רק משמעות, לפעמים זה שסובר אחרת מהמשמעות, אינו חולק, אלא נדחק קצת בלשון. כדאי לך לדעת שחילוק י...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 19:38
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

אני לא מבין מה יכול להיות יותר ברור ממה שכתוב בש"ך? אולי אתה צריך שאנקד את הש"ך? רמת הויכוח שלך באמת רדודה, וחבל. בוא אני יסביר לאט גם בלי לנקד. יש לפעמים דבר שכתוב מ פ ו ר ש    אבל לפעמים יש שכתוב רק "משמע" הבדל ביניהם הוא כך, כשכתוב מפורש, אז בהכרח מי שסובר אחרת חולק, לעומת זאת כשיש רק משמעות, לפ...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 14:20
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

אנחנו התכוונתי לאותם אלה שאין להם שום בעיה לעשות דברים ולשנות דברים בפומבי ובצורה ציבורית כנגד הדעה הרווחת בזמנינו אצל כל גדולי הדור, מבלי שהגיעו לדרגה הנצרכת לזה... ומה לעשות שהרבה מגדולי הדור ראו בדבר כזה אפשרות לחורבן וד"ל... הבאת את הגר" ש דבילצקי זצ"ל, תראה לי אחד מתלמידיו( אפי' בשוליים) שיעלה...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 13:31
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

מתבקש שדברים שאתה מצטט, תפנה אליהם במדויק, הרי עיניך הרואות מה נשאר עם ההפניה לשו"ע, למרות שדאגת לנקד. ראה בספר תולדות אדם (על ר' זלמלה מוואלז'ין) פרק ג שם מביא באריכות מהאחרונים הנ"ל. מה נשאר עם ההפניה לשולחן ערוך כבר הראיתי בהודעה קודמת. כבר הגבתי, וטרם ציטטת את שאר המקורות אחזור שוב: תסתכל בתולד...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 13:27
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

הש"ך לא כותב במפורש מה דעת השו"ע, הוא מתחיל ממשמעות לשונו, מביא את הב"ח שמלין על המנהג, ואח"כ הש"ך מחזק את המנהג ע"פ התוס', מאחר והוא התחיל רק עם משמעות אין הכרע מה הוא סבור בדעת השו"ע וממילא גם בדעת הרמב"ם, ואחרי שהוא מפנה שהרמ"א פוסק כתוס' אז סובר הש"ך כך אף בדעת הרמ"א רבן של האשכנזים. אני לא מחל...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 11:35
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

המהר"ל התוספות יום טוב הנתיבות היעב"ץ ועוד הרבה אחרונים חולקים על הש"ך בתוקף מתבקש שדברים שאתה מצטט, תפנה אליהם במדויק, הרי עיניך הרואות מה נשאר עם ההפניה לשו"ע, למרות שדאגת לנקד. ראה בספר תולדות אדם (על ר' זלמלה מוואלז'ין) פרק ג שם מביא באריכות מהאחרונים הנ"ל. מה נשאר עם ההפניה לשולחן ערוך כבר הרא...
על ידי בנציון
06 אוקטובר 2020, 11:20
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

צודק שהוא מציין רמ"א, ואין הכרע כלל בדבריו שהוא חולק על השו"ע בזה. מי זה רוב האחרונים שחולקים על הש"ך? ולמה אתה מתעלם מהעובדה שעיקר הלכה כהש"ך? ובפרט שמנהג העולם כבר היה כך מזמן הב"ח (לפחות) עד הרב זילברמן הש"ך כותב מפורש בדעת השו"ע שצריך ללמד את כל התנ"ך. אתה מחליט כמו מי עיקר ההלכה? הרמב"ם והשו"ע...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 23:34
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

אתה לא שם לב עד כמה הינך מוטה בעליל. הש"ך לא חולק על השו"ע, אלא אדרבה מדקדק כן מדברי השו"ע בסי' רמו. עכשיו, גם אתה וגם הרב @יושבי יעבץ לא מנהלים כאן את הדו שיח ענייני, האמונות שלך, אתה מאמין בזה, אבל בכל הכבוד, סוגיא שכבר נחלקו בזה הנו"כ הבסיסיים בשו"ע לא ראויים לציטוט? האם כך מנהלים דו שיח הוגן? ה...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 20:48
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

האם אתה יודע שבד"כ הלכה כהש"ך? והאם אתה יודע שהמסורה הנהיגה בפועל הלכה כך? נ.ב. טרם עיינתי בפנים מכיון שקשה לך לעיין בפנים, אצטט לך גם את דברי הש"ך:  "תורה שבכתב כו'. משמע כל תנ"ך וכ"פ הב"ח וכתב דשלא כדין נוהגין העולם שלא ללמד את בניהם תנ"ך".  הש"ך עצמו אמנם חולק על השולחן ערוך והב"ח, והוא סובר שבת...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 20:31
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

תורה שבכתב כולה היינו כל התנ"ך. וכן פירשו כל הנו"כ לבד מהש"ך ובאחרונים האריכו להוכיח שהכוונה כל התנך בחוברת על לימוד המקרא של פינת יקרת הביאו הרבה הוכחות לכך האם אתה יודע שבד"כ הלכה כהש"ך? והאם אתה יודע שהמסורה הנהיגה בפועל הלכה כך? נ.ב. טרם עיינתי בפנים מכיון שקשה לך לעיין בפנים, אצטט לך גם את דבר...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 20:19
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

שוב, אפנה הודעה זהה אל מע"כ. הבעיה היא שלא פתחת שולחן ערוך, וזה מכנה משותף לכל ההודעות שלך [עכ"פ באשכול זה] שנכתבו ללא ידיעה רק מהשערות בעלמא. סתם להשמיץ, להוציא ידיעות מרעישות זה לא חכמה. כנראה קשה לך לפתוח שולחן ערוך אז אצטט לך (יורה דעה רמה, ו):  חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה. ואינו ח...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 20:16
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

צריך ללמוד את כל התורה כולה מבראשית עד מעשה מרכבה ועד בכלל. מאחר ומלבד להוציא אמרה בעלמא, ללא נימוק כלשהוא, החלטתי לקחת את המשפט שלך ולהפוך אותה, אני מניח שאחרי שהפכתי אותה היא כבר יותר משכנעת. תראה שע"פ השו"ע מי ששולח את בנו לת"ת זכרו- לכאורה אינו מקיים מצות ולמדתם אותם את בניכם ולהיפך - מי ששולח ...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 20:05
פורום: אקטואליה
נושא: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד
תגובות: 770
צפיות: 7024

Re: מהו שיטת זילברמן בדרך הלימוד

אני מכיר אישית אברך משי שלמד בת"ת זכרו, בישיב"ק התחיל ממש על רגל שמאל, לא השתלב, עד אמצע ש"ג, אז החל להשתלב. ברור שהנוסח הזה מקשה מאוד להתאקלם למי שלא ממשיך אח"ז בישיבות שלהם (נ"ל פרשבורג אם אני לא טועה). ב"ה יש לנו דרך סלולה איך הסדר בתלמוד תורה, לא מחפשים לשנות. אמנם תמיד יש מיעוט שהדרך הזו טובה ...
על ידי בנציון
05 אוקטובר 2020, 13:16
פורום: בית המדרש
נושא: לכתוב ד"ת שספק ישכחם
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: לכתוב ד"ת שספק ישכחם

(אורח חיים תקמה, ט): ואם שמע דבר חידוש, מותר לכתבו כדי שלא ישכח; וכן אם ראה ספר מחודש, מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועד. (משנה ברורה סימן תקמה ס"ק מז): וה"ה דמותר לשמוע לכתחלה כדי לכותבו. גם אין חלוק בין אם שמע החדוש מאחר או חידשו הוא עצמו דהרבה זימנין מצוי שאדם שוכח מה שחידש כבר ואינו יכ...
על ידי בנציון
04 אוקטובר 2020, 20:12
פורום: בית המדרש
נושא: לכתוב ד"ת שספק ישכחם
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: לכתוב ד"ת שספק ישכחם

(אורח חיים תקמה, ט): ואם שמע דבר חידוש, מותר לכתבו כדי שלא ישכח; וכן אם ראה ספר מחודש, מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועד. (משנה ברורה סימן תקמה ס"ק מז): וה"ה דמותר לשמוע לכתחלה כדי לכותבו. גם אין חלוק בין אם שמע החדוש מאחר או חידשו הוא עצמו דהרבה זימנין מצוי שאדם שוכח מה שחידש כבר ואינו יכו...
על ידי בנציון
25 ספטמבר 2020, 10:02
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: קו ניווט קולי לטלפון כשר
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: קו ניווט קולי לטלפון כשר

בחור כתב:
24 ספטמבר 2020, 23:21
יש חברה הנקראת אי קול ויש להם כמה דברים כאלו.
המספרים שיש לי חסומים בפלאפון כשר אך עובדים בפלאפן של בזק.
0772660415
0795596244
אשמח שאם יהיה לך מספר שפועל בכשרים שתעלה אותו לכאן

באמת לאחר שכתבתי את ההודעה נזכרתי שיש לי מספר מסוים [של קבוצה] שבו יש הפניה לאי קול.

עבור לחיפוש מתקדם