החיפוש הניב 932 תוצאות

על ידי בנציון
אתמול, 23:24
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

אני רואה שאני צריך כל הזמן לחזור על הדברים שאני כותב, אז אביא שוב את הציטוט מדברי הגרש"ז:  אשה שהשוק או ירכותיה מכוסות בגרבי נילון שקופות, הרי זה חשיב כערוה בעששית... וגם החזון איש (ק"ש טז, ח) כותב ששוק מגולה הוי פריצותא  ולא מהני ליה מנהגא. אתה צריך לחזור על הדברים כי כנראה לא קראת מה כתבתי לך. וכ...
על ידי בנציון
אתמול, 22:58
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

החילוק הוא שכיסוי ראש יש חיוב לכסות לא מהפסוק של "שערך כעדר העזים" שממנו לומדים ששיער הוי ערווה, אלא מהפסוק של "ופרע ראש האשה". הוי אומר, החיוב של כיסוי השיער אינו שייך לענין הרהור אלא יסודו מחיוב אחר, ורק אחרי שיש דין לכסות את השיער למדו חכמים מהפסוק בשיר השירים שאם מגלים את מה שדרך לכסות חשיב ערו...
על ידי בנציון
אתמול, 15:00
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

במחילה, אתה מערבב בין שני נושאים. גדולי ישראל הורו שהחלק התחתון של הרגל צריך להיות מכוסה בגרבים, וחוץ מזה שהחצאית תכסה את הברך בכל מצב, בין בישיבה ובין בעליה לאוטובוס וכדו', ולא להסתמך על גרבים בנוגע לברך, ולכן צריך שהחצאית תהיה לפחות 10 או 20 ס"מ מתחת לברך, והכל לפי הענין. ואביא לך כאן את לשונו של...
על ידי בנציון
אתמול, 14:55
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

כל המקור של החידוש העצום שלך הוא ממה שכתבו הראשונים לגבי שיער גם הנחת היסוד הזו שגויה, דהחידוש שהבאתי מקורו בראשונים שכתבו מפורש שהשוק הוא ערוה רק במקום שנהגו לכסותו. לגבי השיער יש תשעה ראשונים שכותבים כן, אבל לגבי קול ושוק זה רק חלקם שהכלילו את כל שלושת הדברים (שוק קול ושיער) בחדא מחתא. וגם נראה כ...
על ידי בנציון
אתמול, 14:48
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

אחזור שוב: לא שאלתי מה החילוק בין שיער לשוק, אלא שכל המקור של החידוש העצום שלך הוא ממה שכתבו הראשונים לגבי שיער, ובשיער ברור שהראשונים לא התכוונו להתיר גילוי שיער במקום שנוהגות כן הפרוצות החידוש אינו שלי, והראשונים כתבו שפריצות השיער תלויה במנהג. נפק"מ לגבי ק"ש. אם תשאל מדוע לא התירו גם לרה"ר בנשוא...
על ידי בנציון
אתמול, 10:38
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

אבל כל המקור שלו הוא ממה שכתבו הראשונים לגבי שיער, ולגבי שיער פשיטא שמנהג הפרוצות לא משנה את ההלכה ואם כן נפל המקור.  הסביר לך כבר "מבקש אמת" שבשיער יש דין מיוחד בגמ' כתובות ע"ב מהפס' "ופרע", וזה כבר לא ערווה דרבנן שמשתנה לפי המנהג אלא איסור דאורייתא של גזירת הכתוב ללא טעם (או משום קללת חוה או ע"פ ...
על ידי בנציון
אתמול, 08:31
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

  כל הנושא של הראשונים שדבר שאין רגילים לכסותו אינו חייב כיסוי, זה בדבר שבכל המקומות ובכל הזמנים אין רגילות לכסותו, אבל האם במקום שהולכים בלי כיסוי ראש, כבר לא צריך כיסוי ראש, כי כך הוא הרגילות? כבר העיר בזה הרב @יושב אוהלים אבל אתה ערבבת את המשנה ברורה וכו', אבל זה ברור שאם השוק הוא החלק התחתון דל...
על ידי בנציון
אתמול, 02:06
פורום: ענינו של יום
נושא: "י ג י ע המשיח", האם זו טעות לשונית שנשתרבבה? או שריד מהזמנים ששהינו בחו"ל?
תגובות: 15
צפיות: 178

Re: "י ג י ע המשיח", האם זו טעות לשונית שנשתרבבה? או שריד מהזמנים ששהינו בחו"ל?

רקע: נהניתי פעם לראות פרוספקט של קהילת פרושים שבו הם פונים לעזרת הציבור לתרום להקמת תלמוד תורה באחיסמך, כשהייחודיות שהם משתבחים בה היא שהם שואפים ומייחלים להקים חיידר שמתאים בו ילמד המשיח. מה כל כך נהניתי?  שפתאום קלטתי שהמשיח לא אמור להגיע משומקום, בטח לא להגיע מחו"ל.... אלא כמו דוד מלכא משיחא ושא...
על ידי בנציון
אתמול, 00:52
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

כתב הרא"ש (ברכות פרק ג', סי' ל"ז) "אמר רב ששת, שיער באשה ערוה, (פירוש) לנשים שדרכן לכסות שערן, אבל בתולות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות ק"ש כנגדן". כלומר, דעת הרא"ש שאין השיער ערוה בעצם, אלא מדרבנן במקום שדרכו להיות מכוסה ואינו רגיל בו. ולא רק הרא"ש כתב זאת, אלא גם השיטה מקובצת (ברכות כ"ד) לגבי שיער...
על ידי בנציון
14 יולי 2020, 19:37
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

אם גדולי הרבנים מורים שאפשר להמשיך לסמוך על המש"ב, לא צריכים ללימוד זכות שלך אכן גדולי הרבנים בדור האחרון הורו שהחצאית תכסה את הברך, בכל מצב. והשאר בגרביים דקות. ומצ"ב כרוז עתיק בזה, מגדולי הרבנים. אך מאז שפורסם הכרוז הזה, חלה אינפלציה בכרוזים... בתחילה פורסם שהחצאית תהיה 10 ס"מ אחר הברך (ראו צילום...
על ידי בנציון
12 יולי 2020, 22:19
פורום: ספרים
נושא: מחפש ספר על זיהוי אבני החושן, ממחבר בן ישיבה
תגובות: 25
צפיות: 433

Re: מחפש ספר על זיהוי אבני החושן, ממחבר בן ישיבה

בן זכאי כתב:
12 יולי 2020, 22:00
רציתי לדעת מהם הכללים למחיקת הודעה??
בס"ה ציינתי כאן על ספר שהיהודי חיפש ופעמיים זה נמחק מהי הסיבה??
אתה מתכוין להודעה הזו: viewtopic.php?f=47&t=11660#p167664 ?
על ידי בנציון
12 יולי 2020, 22:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ביאור מחודש בדין השוק באשה
תגובות: 54
צפיות: 756

Re: ביאור מחודש בדין השוק באשה

משיב כהלכה כתב:
12 יולי 2020, 21:38

אלא להצדיק את מנהג בנות ישראל הכשרות, ותו לא. 
כנראה בציבור שלכם. בציבור החרדי נוהגים כולם לכסות את כל הרגל.
על ידי בנציון
09 יולי 2020, 00:31
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: למה החסידים לא לובשים מסיכות
תגובות: 246
צפיות: 3580

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

אין לך עגמ''נ יותר מחיוב מסיכה... נו באמת.. האם אתה לא יכול את הטירחה הזו בשביל לחסוך לכמה וכמה אנשים את העוגמת נפש הזו של הבידוד, שכוללת גם הפסדים של אלפי שקלים, האם הטירחה של המסיכה שווה לעוגמת נפש הזו. ממש קשה להבין את אלו שמתעצלים ללכת עם מסיכה, ולא חושבים על כך שאם חס ושלום יתברר שהם נשאים של ...
על ידי בנציון
08 יולי 2020, 22:30
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: למה החסידים לא לובשים מסיכות
תגובות: 246
צפיות: 3580

Re: למה החסידים לא לובשים מסיכות

א. השאלה למה החסידים לא הולכים עם מסכות, לא נפתרה בכך שהעברנו את האחריות (ובמידה מסוימת של צדק) לרבותיהם, כי כעת השאלה היא, למה רבותיהם של הליטאים מחייבים את המסכות, ורבותיהם של החסידים לא. וברור שיש כאן מאפיין, ולא דבר מקרי. הריני מצטרף לשאלה האם יש למישהו הסבר למה חלק מהאדמו"רים מורים לא לעטות מס...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 23:44
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קיבוץ גלויות של הציונים
תגובות: 96
צפיות: 1382

Re: קיבוץ גלויות של הציונים?

זה לא רק שאין מקור, אלא שבמדרש שיר השירים אותו הספר "אחרית כראשית" מרבה לצטט מפורש להיפך - שצריך מסר מהקב"ה. המדרש מביא את שלושת הגלויות מהם נגאלים ישראל, ומצביע על ההקבלה ביניהם. וז"ל המדרש (ב,יג): "ענה דודי ואמר לי" אמר ר' עזריה: לא היא עניה ולא היא אמירה, אלא ענה על ידי משה ואמר לי על ידי אהרן. ...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 23:43
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אמינות ספר קול התור
תגובות: 83
צפיות: 1826

Re: אמינות ספר קול התור

עדות רחוקה. אבל היות וכך, שוב שוחחתי עם ר"מ בנו של הגר"ח, ושאלתיו מאיפה המידע שמסר לי. כמובן שציין לי שהמאורע התרחש מעט טרם לידתו, אבל ככל הדברים שהזכרתי שמע מאחיו הגדול ר"נ שליט"א, שגם זכר את המעשה בהתהוותו. (שהספר היה מאחרי ארון הספרים גם הוא ראה). משכך, עדות זו מרחיקה את הסיפור שהרב מפוניבז' נתן...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 21:14
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קיבוץ גלויות של הציונים
תגובות: 96
צפיות: 1382

Re: קיבוץ גלויות של הציונים?

הגר"א אומר בכמה מקומות שימות משיח בן יוסף עליהם נאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות, אבל בימות משיח בן דוד יתקיימו כל יעודי הנביאים, ואם כן יש כאן הוראה כיצד זה יהיה, [וגם מבואר בדברי הגר"א שמשיח בן יוסף ענינו הוא קיבוץ גלויות, וכנראה זה ענין אחד עם פריקת שעבוד מלכויות]. ולגבי התאר...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 21:13
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אמינות ספר קול התור
תגובות: 83
צפיות: 1826

אמינות ספר קול התור

עדות רחוקה. אבל היות וכך, שוב שוחחתי עם ר"מ בנו של הגר"ח, ושאלתיו מאיפה המידע שמסר לי. כמובן שציין לי שהמאורע התרחש מעט טרם לידתו, אבל ככל הדברים שהזכרתי שמע מאחיו הגדול ר"נ שליט"א, שגם זכר את המעשה בהתהוותו. (שהספר היה מאחרי ארון הספרים גם הוא ראה). משכך, עדות זו מרחיקה את הסיפור שהרב מפוניבז' נתן...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 17:03
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קיבוץ גלויות של הציונים
תגובות: 96
צפיות: 1382

Re: קיבוץ גלויות של הציונים

אבל האיך נעשה אינו מביא מקורות כלל והרי במצרים ובבית שני נעשה על ידי שליחות של נביא או רוח הקודש ועל הנקודה הזו הוא היה צריך להביא ראיות שזה יכול להעשות ללא כל שליחות מפורשת משמים וזה הנקודה הכי קריטית כאן בכל הסיפור [שהרי מי שיתווכח. יתווכח בעיקר על הנקודה הזו שצריך נביא או משיח שיבוא] בשונה מזה ס...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 15:20
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אמינות ספר קול התור
תגובות: 83
צפיות: 1826

אמינות ספר קול התור

ידידי, ניחא אם הייתי אומר פרשנות משלי, יש לך לטעון כלפי. אלא שסיפור זה שמעתי על כל פרטיו, והשתדלתי לדייק ולכתוב מיד אחרי ששמעתי, מפי בנו ר"מ. לא שאלתי אותו אם הוא שאל את אביו, או אחיו שאלו, או מה, אבל הוא איש דייקן בדבריו. כעת לדבריך שלך. טענת שהגרי"ש כהנמן אחז שקול התור אמין. זו מנין לך? כמו"כ מה ...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 15:14
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: קיבוץ גלויות של הציונים
תגובות: 96
צפיות: 1382

Re: קיבוץ גלויות של הציונים

אבל האיך נעשה אינו מביא מקורות כלל והרי במצרים ובבית שני נעשה על ידי שליחות של נביא או רוח הקודש ועל הנקודה הזו הוא היה צריך להביא ראיות שזה יכול להעשות ללא כל שליחות מפורשת משמים וזה הנקודה הכי קריטית כאן בכל הסיפור [שהרי מי שיתווכח. יתווכח בעיקר על הנקודה הזו שצריך נביא או משיח שיבוא] בשונה מזה ס...
על ידי בנציון
06 יולי 2020, 01:03
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אמינות ספר קול התור
תגובות: 83
צפיות: 1826

אמינות ספר קול התור

באחד האשכולות משהו טען שבאייזה שהוא שלב [כמדומה שדיבר על הנושא עם הרב מפונוביז'] משך הרב פרילנדנר את ידו מהספר קול התור האם אתה מכחיש זאת למיטב ידיעתי  הועד להוצאת קול התור כלל את ר' חיים בכל התקופה מרישא ועד גמירא אמנם השמועות אומרות שבנו ר' נחמיה (כמדומני) מכחיש זאת אך מהזוית שאני מכיר - טוענים ש...
על ידי בנציון
05 יולי 2020, 22:14
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מקובל לציין? דחוף!
תגובות: 11
צפיות: 92

Re: כיצד מקובל לציין? דחוף!

איכא מאן דאמר כתב:
05 יולי 2020, 22:11
או כך
זוה"ק פינחס רעיא מהימנא רלה.
אני חושב שאם כבר מציינים כך, עדיף לכתוב זוה"ק פנחס רלה רעיא מהימנא.
 
על ידי בנציון
05 יולי 2020, 22:09
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מקובל לציין? דחוף!
תגובות: 11
צפיות: 92

Re: כיצד מקובל לציין? דחוף!

למאי נפקא מינה כתב:
05 יולי 2020, 22:04
רעיא מהימנא בפר' בא, שהוא בדף מ:
איך לציין?
'זוה"ק ח"א מ: ברע"מ' ?

רע"מ בא מ, ב.
על ידי בנציון
02 יולי 2020, 22:12
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: למען בריאותינו - קסדות ומסיכות
תגובות: 9
צפיות: 148

Re: למען בריאותינו - קסדות ומסיכות

ההודעה הבאה נכתבת מתוך שאלה אמיתי וכנה, ואין מטרתה ללעוג וכדו', והעונים מתבקשים לנהוג בהתאם. הבוקר ראיתי מודעת רחוב קטנה בזה"ל: מתארגנת קבוצה לקניית קסדות אופנועים בזול גם להולכי רגל , למען מניעת תאונות ונזקי תאונות דרכים, הדברים הם לאור הוראות גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ללבישת מסיכות גם לצעירים...
על ידי בנציון
02 יולי 2020, 22:04
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: למען בריאותינו - קסדות ומסיכות
תגובות: 9
צפיות: 148

Re: למען בריאותינו - קסדות ומסיכות

ההודעה הבאה נכתבת מתוך שאלה אמיתי וכנה, ואין מטרתה ללעוג וכדו', והעונים מתבקשים לנהוג בהתאם. הבוקר ראיתי מודעת רחוב קטנה בזה"ל: מתארגנת קבוצה לקניית קסדות אופנועים בזול גם להולכי רגל , למען מניעת תאונות ונזקי תאונות דרכים, הדברים הם לאור הוראות גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ללבישת מסיכות גם לצעירים...
על ידי בנציון
02 יולי 2020, 08:46
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לייס שקוף בפאה למתירים
תגובות: 129
צפיות: 2089

Re: לייס שקוף בפאה למתירים

כדאי שתלמד את דברי השלטי גיבורים בשבת סב: , שהוא המקור של הרמ"א בסי' ע"ה ובסי' ש"ג, שם הוא כותב בפירוש שהנשים עושות כן בשביל להתייפות, וכותב שם שמותר לאשה לחבוש פאה נכרית העשויה משערותיה שלה בעצמה. כבר הזכירו למעלה את כל דברי הפוסקים שדיברו להדיא על מצב שבו האשה נראית כרווקה ע"י חבישת הפאה, ומ"מ כת...
על ידי בנציון
02 יולי 2020, 00:52
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לייס שקוף בפאה למתירים
תגובות: 129
צפיות: 2089

Re: לייס שקוף בפאה למתירים

לא הבנתי דבריך כלל. אני כתבתי בפירוש שאתה מגיע מכיוון של "טעמא דקרא", והיינו שאין זה רצון התורה. אבל טעם זה הוא סיבה לאסור פאה לגמרי, בגלל שכמו שיש שערות יפות יותר ופחות, כך גם יש פאות יפות יותר או פחות, ואם התורה אסרה להראות כל סוג של שיער הרי שגם אסור לחבוש כל סוג של פאה, אלא א"כ אינו דומה לשיער ...
על ידי בנציון
02 יולי 2020, 00:14
פורום: בית המדרש
נושא: איך מסבירים לבחור מתחזק(ולעצמי...) מה זה כנסת ישראל
תגובות: 21
צפיות: 258

Re: איך מסבירים לבחור מתחזק(ולעצמי...) מה זה כנסת ישראל

כנסת ישראל היא השכינה [וראה בפרדס רימונים להרמ"ק (שער ערכי הכינויים) מה שהביא מהזוהר שתי טעמים למה נקראת כך, ועוד בקהילת יעקב שנקראת כך משום שכונסת את ישראל דלעילא (תפארת) וכן נשמות ישראל דלתתא מכונסים בה].

עבור לחיפוש מתקדם