לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 40 תוצאות

על ידי בדרך המלך
14 דצמבר 2016, 19:00
פורום: דעת דורות
נושא: רבי יהודה הנשיא - י"ג כסלו
תגובות: 2
צפיות: 1661

רבי יהודה הנשיא - י"ג כסלו

אבקש לשאול את חכמי הפורום, היודע אי מי אם מובא במקורותינו שיום פטירת רבי היא בט"ו כסלו?
על ידי בדרך המלך
22 מאי 2016, 21:08
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2801

Re: לכבוד ח"י בעומר

שוב, אני מדבר על זמה"ז שהוא מדרבנן.
על ידי בדרך המלך
22 מאי 2016, 19:09
פורום: דעת דורות
נושא: רבי חיים יחיאל מאיר ממאגלעניצא - ט"ו אייר
תגובות: 13
צפיות: 2995

Re: רבי חיים יחיאל מאיר ממאגלעניצא - ט"ו אייר

ביאר הפסוק "ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו", כי יהודי צריך להאמין כי הקב"ה עושה הכל, ואינו רק לעזר. וזהו "ולא נאמר עוד אלקינו" שהאלקים הוא 'עוד' "למעשה ידינו". דלא כדרשות הר"ן הדרוש העשירי: וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. רצה בזה, כי עם היות שאמת שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדב...
על ידי בדרך המלך
22 מאי 2016, 19:07
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2801

Re: לכבוד ח"י בעומר

מנין לך שצריך: "פעולה של מעשה ספירה וצורה של ספירה"?! הלא על זה נאמר שמצוות דרבנן א"צ כוונה ואף אם עשאה שלא "במעשה וצורה של ספירה", לכאורה יצא יד"ח.

אך לענין המספר ח"י המדובר יש עוד צד שלא יצא יד"ח כי לא מנה שבועות, ובזה בודאי אפשר לספור אח"כ עם ברכה.
על ידי בדרך המלך
22 מאי 2016, 18:58
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בדרכו של רש"י בפירוש התורה
תגובות: 8
צפיות: 2324

Re: בדרכו של רש"י בפירוש התורה

זה לשון התורת כהנים: משלו משל למה הדבר דומה: למלך ששכר פועלים הרבה והיה שם פועל אחד ועשה עמו מלאכה ימים הרבה. נכנסו הפועלים ליטול שכרם ונכנס אותו הפועל עמהם. אמר לו המלך לאותו הפועל "בני, אפנה לך! הרובים הללו שעשו עמי מלאכה מועטת ואני נותן להם שכר מועט; אבל אתה -- חשבון רב אני עתיד לחשוב עמך!". כך ה...
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:44
פורום: דעת דורות
נושא: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה
תגובות: 2
צפיות: 1449

Re: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה

ועוד: מתוך אתר אהלי צדיקים רבי יוסף אישקאפה זיע"א ב"ר שאול רבי יוסף אישקאפה, נולד בשנת ה'ש"ל (וי"א ש"כ), בעיר סלוניקי שבטורקיה, לאביו רבי שאול אישקאפה, המכונה גם איסקפה. היה תלמידו של רבי אהרן ששון ולמד בישיבתו, שם היה לחבר לרבי חיים שבתי, רבה של סלוניקי. בתחילה היה רב וראש ישיבה בסלוניקי, ואחר כך כ...
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:41
פורום: דעת דורות
נושא: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה
תגובות: 2
צפיות: 1449

Re: ראש יוסף לרבי יוסף אישקאפה

רבי יוסף בן שאול איסקפה, המכונה לפעמים גם אישקאפה, ה'ש"ל (1570) - כ"ו בטבת ה'תכ"ב (17 בינואר 1662), רב מגדולי רבני איזמיר וראש ישיבה בעיר זו. חייו שנת לידתו אינה ברורה, ושלמה אברהם רוזאניס כותב שנולד בשנת ה'ש"ך, שלא כמקובל שנולד בשנת ה'ש"ל (קורות היהודים בתורקיה ובארצות הקדם, חלק שלישי עמ' 209). למק...
על ידי בדרך המלך
16 מאי 2016, 19:33
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים
תגובות: 2
צפיות: 1381

Re: נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים

כי כאן מודגש ענין הטומאה "לטמאה בה"
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עובר כנגד המתפלל
תגובות: 16
צפיות: 3535

Re: עובר כנגד המתפלל

עוד לימודי זכות:
סופרים אם יש ד' אמות, אך לא יודעים להעריך נכון כמה הם.
כמדומני יש מקילים אם המתפלל בעינים עצומות, ובודקים בעיני המתפללים...
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עובר כנגד המתפלל
תגובות: 16
צפיות: 3535

Re: עובר כנגד המתפלל

על אלו, ועל הפוסעים למקומם טרם יגיע ש"ץ קדושה [או לפחות עד שיתחיל חזרה] שמעתי ממליצים: "מצוות קלות שאדם דש בעקביו"
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 23:08
פורום: דעת דורות
נושא: וכשמתו בניו של...
תגובות: 13
צפיות: 3234

Re: וכשמתו בניו של...

סביר להניח שזה היה שכיח. [לפני כ-80-100 שנה היו שואלים "כמה ילדים היו לפלוני?", "וכמה מהם גידל"?]
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 21:58
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני
תגובות: 7
צפיות: 2332

Re: בארה של מרים, - עזרה לצורך עבודה תורני

שער הגילגולים הקדמה לז (בסופו):
  • "בלכתך דרך ים טבריה אל חמי טבריה, באמצע הדרך ממש, במקום שיש דקלים רבים בשפת הים ההוא, מכוון כנגד מגדל אחד אשר בראש ההר, שם הוא בארה של מרים"
עוד ידוע שהאר"י הק' לקח את תלמידו המהרח"ו והשקה אותו ממי בארה של מרים ואז נפקח מוחו להבין סודות התורה (איני זוכר מקור).
על ידי בדרך המלך
15 מאי 2016, 21:46
פורום: דעת דורות
נושא: וכשמתו בניו של...
תגובות: 13
צפיות: 3234

Re: וכשמתו בניו של...

כמובן בספור של רבי יוחנן שאיבד עשרה בנים, והאחרון שנפל לתוך יורה רותחת רח"ל, אין זה מדובר בהליך טבעי.
אך גם בעידן שטרם החיסונים ובעולם הרפואה הבלתי מפותח, הכל היה בהשגחה פרטית כל טפה וטפה של צער, ואצל צדיקים זה היה בבחינת יסורים של אהבה.
על ידי בדרך המלך
12 מאי 2016, 22:59
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2801

Re: לכבוד ח"י בעומר

מבקש ה' כתב:כתבתי מה שכתבתי לפי סברה, וכמובן שדברי בטלים מאליהם.
אך לפי מה שכתבת ש'בסתמא בודאי לא יצא' אם כן באומר 'היום ל"ג בעומר' האם אין זה סתמא?
כן, זה מדובר על דאורייתא שאין יוצאים בלי כוונה, ומבאר הח"א שבלי כוונה היינו 'סתמא', אבל בדרבנן אי אמרינן א"צ כוונה יצא אף בסתמא.
על ידי בדרך המלך
12 מאי 2016, 22:51
פורום: סידור התפילה
נושא: קדיש בין שיר של יום לברכי נפשי, למנהג ספרד,
תגובות: 3
צפיות: 1722

Re: קדיש בין שיר של יום לברכי נפשי, למנהג ספרד,

זכורני שראיתי (אולי ליקוטי מהרי"ח) שיש להקפיד לומר קדיש זה אף אם אין יתום, כדי שלא יראה שברכי נפשי הוא חלק משיר של יום.
על ידי בדרך המלך
12 מאי 2016, 00:18
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2801

Re: לכבוד ח"י בעומר

צריכות כוונה ואין צריכות כוונה - זה כוונה לצאת ידי חובת המצווה בעשיה זו אבל בוודאי שעיקר עשייתו יודע הוא שהוא מצווה, כגון השומע תקיעה בראש השנה ולא התכוון לצאת יד"ח, אך בוודאי שהגעתו לבית הכנסת ועמידתו שם הוא לצורך שמיעת השופר, ואין הוה אמינא שהוא חושב שזה לשם סתם השמעת קול בעלמא. ו'בהיום ל"ג בעומר...
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 23:26
פורום: דעת דורות
נושא: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר
תגובות: 23
צפיות: 5404

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

אחד התלמידים כתב: תלחץ בלחצן הימני של העכבר [-כמובן מדובר בעכבר של המחשב :lol: ] על התמונה, ותלחץ על שמור תמונה בשם.
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 22:25
פורום: דעת דורות
נושא: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר
תגובות: 23
צפיות: 5404

Re: רבי ישעי'לע מקרסטיר - ג' אייר

אני יודע על יהודי שלקה בביתו במכת פשפשים - אשר כידוע קשה להפטר מהם, וגם הדברה לא הועילה, ותלה תמונת ר' ישעי'לה והם נעלמו כלא היו.
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 22:19
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: לכבוד ח"י בעומר
תגובות: 13
צפיות: 2801

Re: לכבוד ח"י בעומר

אבל פסקו להלכה שאם לא אמר "היום" יכול לברך.

אם אמר "היום ל"ג בעומר" לפי מה שזכור לי הרבה פוסקים שלכתחלה יצא יד"ח מאחר. [כי לפי רוב הפוסקים ספיה"ע בזמה"ז דרבנן, ולפי רוב הפוסקים מצוות דרבנן א"צ כוונה].
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 03:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חסד הוא - התיישבות דרשות חז"ל בגוף המקרא
תגובות: 37
צפיות: 6771

Re: חסד הוא

ואיש אשר יקח את אחותו וכו' חסד הוא וכו', אמר הבעש"ט, ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא, הנה מי שהולך אל הערוה ר"ל, הלא הוא מחמת אהבה שבו, הלא האהבה ההוא יט) חסד הוא, המדה שבבורא יתברך שמו, ועתה עושה בזה רעה, ומוריד את האהבה כביכול במקום מטונף. (מאור עינים פ' מקץ, שמיני, ופ' שלח)
על ידי בדרך המלך
11 מאי 2016, 03:22
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9835

Re: וקרא זה אל זה ואמר

זה לא משנה, בכל אופן פונים לצד מערב, אלו הפונים לצד הם אלו המתפללים כנגד דרום או צפון ולכן פונים לצד ששם מערב. והענין הוא שפונים לצד השכינה שהיא במערב, ולכן כותב היעב"ץ שישתחוה קודם לשמאלו שהיא ימין השכינה. שמא יש צד לחלק, שהאריז"ל היה אומר כל ה"קבלת שבת" כשפניו למערב (כדאיתא בשעה"כ), ואילו היעב"ץ מ...
על ידי בדרך המלך
08 מאי 2016, 21:15
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9835

Re: וקרא זה אל זה ואמר

יאיר כתב:תליא לאן פניו פונות.
אנא הסבר דבריך!
על ידי בדרך המלך
06 מאי 2016, 01:19
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9835

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב, בשאלתי הזכרתי גם את 'בואי כלה',האם יש לכך מקור?? זה לשון שער הכוונות (דרושי קבלת שבת דרוש א' ענין קבלת שבת): "ותאמר באי כלה מימין, באי כלה משמאל, באי כלה מן האמצע" [/size] והיעב"ץ כתב: "אומר באי כלה פעם אחת שוחה פונה לשמאלו כנגד ימין השכינה, פעם ב' לימינו, פעם ג' משתחוה לפניו" [דלא כשער הכוונו...
על ידי בדרך המלך
17 ינואר 2016, 18:43
פורום: ענינו של יום
נושא: ניטל ללמוד או לא
תגובות: 35
צפיות: 5646

Re: ניטל ללמוד או לא

מסופר על הרוקח (רבי אלעזר מגרמייזא) שעסק בתורה בליל זה ונכנס אליו כלב שחור, ניסה רבי אלעזר לגרשו ולא הלך עד שסגר את הספר שלמד בו, ודבק ריח רע בידו מחמת נגיעת הכלב, והיה צריך לשים מרחקת בשמים כדי שלא יורגש הריח, ולכן קרא לספרו "רוקח".
איני זוכר המקור לזה, אשתדל לחפשו.
על ידי בדרך המלך
17 ינואר 2016, 18:38
פורום: ענינו של יום
נושא: ג' בשלח - פרשת המן
תגובות: 3
צפיות: 1816

Re: ג' בשלח - פרשת המן

תוך כדי חיפושי מצאתי כאן מאמר מקיף על ענין פרשת המן שנתפרסם בקובץ 'עדות', והנה הוא לפניכם:
עדות - פרשת המן 1.pdf
עדות - פרשת המן 2.pdf
על ידי בדרך המלך
17 ינואר 2016, 18:33
פורום: ענינו של יום
נושא: ג' בשלח - פרשת המן
תגובות: 3
צפיות: 1816

Re: ג' בשלח - פרשת המן

המסורת נמסרת מפי הרה"ק רבי אברהם שלו' מסראפקוב, שאמר משם הרה"ק מרימנוב.
ובספר 'מנחם ציון' שכתב תלמידו הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש זצוק"ל, כתב שכ"ב שנה אמר הרבי ר' מענדלי תורה על פרשת המן.

ובדרך אגב אצרף כאן פרשת המן מקרא ותרגום לתועלת הציבור:
פרשת המן.pdf
על ידי בדרך המלך
12 ינואר 2016, 23:43
פורום: סידור התפילה
נושא: מטרת התפילה
תגובות: 14
צפיות: 2507

Re: מטרת התפילה

וזה לשון ספר החינוך (מצוה תלג): "משרשי המצוה. מה שהקדמתי כמה פעמים, כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעלתם וטוב לבבם וכשר מחשבותם, ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצותיו היקרות שיזכו בהן, והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא, אשר בידו ה...
על ידי בדרך המלך
12 ינואר 2016, 23:41
פורום: סידור התפילה
נושא: מטרת התפילה
תגובות: 14
צפיות: 2507

Re: מטרת התפילה

רמב"ן סוף פרשת בא: "ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז''ל (ירושלמי תענית פ''ב ה''א) ויקראו אל...
על ידי בדרך המלך
11 ינואר 2016, 02:14
פורום: סידור התפילה
נושא: תוספת לתפילת השל"ה
תגובות: 7
צפיות: 1788

Re: תוספת לתפילת השל"ה

רפאל כתב:ראשית תודה לכל העונים כאן, נושא זה מאוד יקר לליבי,
דוד בארי ובדרך המלך היקרים איכפת לכם אולי לציין הפניות מדויקים לציטוטים שלכם, בתודה מראש.
זה נמצא במסכת תמיד - נר מצוה (בדפוס מכון יד רמ"ה אותיות צט-קג)
על ידי בדרך המלך
03 ינואר 2016, 22:35
פורום: ענינו של יום
נושא: מועד הניטל
תגובות: 31
צפיות: 6737

Re: מועד הניטל

עוד לקוראי אידיש "מגילת ניטל", על תולדות אותו האיש בטוב טעם ודעת

עבור לחיפוש מתקדם