החיפוש הניב 42 תוצאות

על ידי עתניאל בן קנז
12 ספטמבר 2019, 19:58
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1252
צפיות: 47272

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 09:37
הכהן כתב:
20 אוגוסט 2019, 09:14
במבי כתב:
20 אוגוסט 2019, 08:50
ג. היכן מצינו אדם בן 42 שנקרא "נער"?
יהושע בן נון

עיין רש"י בדברי הימים א' כב' - ה' שכותב לפי שאפילו בן מ"ב שנה קרוי נער דכתיב ויהושע בן נון נער... וכו'

גם איש בן שמונים (כלב בן יפונה) נקרא נער. (יהושע ו, כג) עיי"ש.
על ידי עתניאל בן קנז
11 אוגוסט 2019, 20:08
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: חרובי קרתא
תגובות: 8
צפיות: 293

Re: חרובי קרתא

פתיחתא רבתי לאיכה, בהתחלה: "רבי הוה משלח לרבי אסי ולרבי אמי דיפקון ויתקנון קריתא דארעא דישראל. הוון עלין לקריתא ואמרין להון אייתו לן נטורי קרתא, אייתי להון ריש מטרתא וסנטרא [שומרי העיר] הוון אמרין להון אילין נטורי קרתא? אילין חרובי קרתא ! אמרו להון, ומאן אינון נטורי קרתא, אמרו להון אלו סופרים ומשנ...
על ידי עתניאל בן קנז
07 אוגוסט 2019, 20:48
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1252
צפיות: 47272

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

ושאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות? כל מוצאי שבת ויום טוב - לפני הבדלה. מותר רק לשתות יין/חמר מדינה של הבדלה הבדלה. או מים. בשאלה שלי מותר לשתות גם קפה גם בתשובה שלי. כתבתי 'חמר מדינה', ולהרבה פוסקים קפה הוא אכן חמר מדינה. מסתמא אתה מתכוון לפני התפילה. אבל גם אין היתר 'לשתות', רק מים. וקפה כבר ...
על ידי עתניאל בן קנז
07 אוגוסט 2019, 19:33
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1252
צפיות: 47272

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איך יכול להיות מצב בו אסור ליהודי לאכול לא בשר ולא חלב אלא פרווה בלבד? שאלתי שאלה זאת את המומחים לענייני אוכל (הוה אומר אשתי) והיא ענתה שאם משהו אכל בסעודת מצוה בתשעת הימים בשר בתוך שש שעות אסור לו לאכול חלב וכן בשר. לא צריך להמציא סעודת מצוה. כל יהודי מן השורה, אם אכל בשר בער"ח מנ"א לפנות ערב, דינ...
על ידי עתניאל בן קנז
07 אוגוסט 2019, 19:32
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1252
צפיות: 47272

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איש מזרע אהרן כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:53
שאלה דומה: מתי אסור לאכול ומותר לשתות?
כל מוצאי שבת ויום טוב - לפני הבדלה.
מותר רק לשתות יין/חמר מדינה של הבדלה הבדלה. או מים.

 
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 20:37
פורום: דעת דורות
נושא: עצמאות ארה"ב היה בי"ז בתמוז
תגובות: 6
צפיות: 295

Re: עצמאות ארה"ב היה בי"ז בתמוז

אם תבדוק בלוח תמצא שהתאריך 4 ביולי 1776, בה נעשה מדינת ארצות הברית למדינה עצמאית מבריטניה, נפלה בשבעה עשר תמוז.  https://calendar.2net.co.il/?month=7&year=1776&placeId=51&methodId=0 האם יש לראות משום זה את העצמאות כעוד צרה וחורבן? (כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו) או שא"א לומר כן שלמע...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין בתשעה באב
תגובות: 11
צפיות: 280

Re: תפילין בתשעה באב

המנהג הוא מפני קדושת כתר ובאמת תימה על האשכנזים שאינם אומרים קדושת כתר שאינם מניחים. כבר הקדימך הטו"ז בתימה זו. ט"ז על שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן כה סעיף יג ותמהני על מ"ש רמ"א שהמנהג לסלקם בכ"מ והלא בח"ה חמור טפי לענין תפילין שלא להניחם כמו שהאריך על זה ב"י בשם הזוהר ואפ"ה מניחין תפילין...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שעות זמניות במעלות
תגובות: 30
צפיות: 794

Re: שעות זמניות במעלות

בכל מקרה יש לדון, כיצד הבינו הקדמונים - שקבלו את התורה, ונהגו על פיה עד היום, בחישוב השעות הזמניות. האם היה להם איזה דרך לחישוב 'מעלות', או 'שעות שוות'? או שמא השתמשו ב'שעון שמש'? הרי ברור שהקב"ה לא נתן תורה לעמו ישראל, באופן שאין להם אמצעים נורלמיים לחשב זאת. איזה 'שעות זמניות' יוצא לפי חישוב הנהו...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג האשכנזים בשבת חזון
תגובות: 7
צפיות: 237

Re: מנהג האשכנזים בשבת חזון

אכן הלומד הלכות אבלות ביו"ד יראה שאין זה תלוי בכלל בזה. מנהג האשכנזים היה, שמה שאסור 'אבלות בפרהסיא' בשבת, הוא רק מנהגי אבלות הנוהגים בשבעה, שזה מורה על אבלות חמורה, וזה אסור בשבת. ואילו מנהגי אבלות של 'שלשים', שאינם בולטים כל כך, מותרים גם בשבת! ולכן פשוט שמנהג אי החלפת בגדים, שזה ממנהגי שלשים גם ...
על ידי עתניאל בן קנז
05 אוגוסט 2019, 18:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 68
צפיות: 1460

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

האם יש לך מקור שחלק מתלמידיו נהגו כן ? מי הם ? לא רשום לפני, וקשה לי החיפוש. אבל דומני שאנשי 'אדרת אליהו' (קהילת רי"ש זילברמן), יש לפניהם מסורת כזו, ורשימה מבין התלמידים שנהגו כן. מה? נראה לך שיש להם רשימות סודיות במגילת סתרים שקבלו במסורת דור אחר דור? א. לא חייב להיות מגילת סתרים. מכיון שמדובר ביח...
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 19:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להסיר הזיעה
תגובות: 47
צפיות: 897

Re: להסיר הזיעה

יש להזהר מיצה"ר מיוחד למצוא אמתלא והיתר מפוקפק להתקלח בתשעת הימים, למרות שכל הקיץ מדלגים ע"ז מחמת סיבה קלה. הסבר מדלגים על זה מסיבה קלה ? לא חושב שבכל שנותי כמעט פיספתי אמבטיה הכוונה לאלה שכל הקיץ דוחים את הרחיצה ללא מיחוש מחמת עייפות או הרגשת חולשה או איחור השעה ולפעמים בגלל תור וכיו"ב. לפי תגובתך...
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 19:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שעות זמניות במעלות
תגובות: 30
צפיות: 794

Re: שעות זמניות במעלות

בכל מקרה יש לדון, כיצד הבינו הקדמונים - שקבלו את התורה, ונהגו על פיה עד היום, בחישוב השעות הזמניות. האם היה להם איזה דרך לחישוב 'מעלות', או 'שעות שוות'? או שמא השתמשו ב'שעון שמש'? הרי ברור שהקב"ה לא נתן תורה לעמו ישראל, באופן שאין להם אמצעים נורלמיים לחשב זאת. איזה 'שעות זמניות' יוצא לפי חישוב הנהוג...
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 19:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג האשכנזים בשבת חזון
תגובות: 7
צפיות: 237

Re: מנהג האשכנזים בשבת חזון

כידוע שמנהג האשכנזים הישן שבשבת חזון אין לובשים מלבושי שבת ועוד מנהגים שדומים לאבילות  והגר"א הנהיג לא כן משום אבילות בפרהסיה ואפילו בשבת שחל ת"ב להיות בתוכה שנוהגים אבילות בצנעה אבל אבילות בפרהסיה אסורה [ועד היום בחו"ל מצוי שלובשים בגדי חול וכן יש מיוצאי אשכנז שמקפידים על זה עד יום]  ולכאורה צריך ...
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 19:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 68
צפיות: 1460

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

איש ווילנא כתב:
02 אוגוסט 2019, 02:30
עתניאל בן קנז כתב:
01 אוגוסט 2019, 20:52
וכן נהג הגר"א (מעשה רב), וחלק מתלמידיו.


האם יש לך מקור שחלק מתלמידיו נהגו כן ?
מי הם ?

לא רשום לפני, וקשה לי החיפוש. אבל דומני שאנשי 'אדרת אליהו' (קהילת רי"ש זילברמן), יש לפניהם מסורת כזו, ורשימה מבין התלמידים שנהגו כן.
על ידי עתניאל בן קנז
04 אוגוסט 2019, 18:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 68
צפיות: 1460

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

.. ולעניננו - זו השאלה עצמה. האם פירוש המילים: "נהגו לא להניחן כל היום" - היינו שיש מנהג מוחלט כלפי כל היום כולו. או כהבנת המשנה ברורה שהכל לפי הענין ולא התחדש שום גזרה חדשה. וגם להסוברים לא כהמשנה ברורה: האם הכונה שלא כל היום או שכל היום לא למשל בשעת הלימוד. במנחה. במעריב כשעם הארץ לא רואה. בשעת כ...
על ידי עתניאל בן קנז
01 אוגוסט 2019, 20:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.
תגובות: 68
צפיות: 1460

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

וכעת ברצינות: יש מקור שכתוב מפורש שראוי להימנע מזה? (כמובן כשאין שאלה של גוף נקי או מחשבות משוקצות המצריכות טיפול...) חבל שה'בן של רב' אינו פונה לאביו לשאול שאלה זו. יש ספר שקוראים לו שולחן ערוך, ונכתב ע"י יהודי צדיק בשם רבי יוסף קארו.  וכתוב בספרו כך (או"ח לז, ב): מצותן להיותם עליו כל היום, אבל מפ...
על ידי עתניאל בן קנז
05 מאי 2019, 01:05
פורום: דעת דורות
נושא: ר' אהרון מרקוס
תגובות: 3
צפיות: 223

Re: ר' אהרון מרקוס

לאיזה מטרה כוונתך?
כלומר, האם מידע ופרטים הסטוריים על חייו, או שמא במשנתו?

שכן על משנתו היו רבים שהעבירו ביקורת. וכידוע ספרו ה'חסידות' בעברית, עברה צינזורים רבים, ממהדורא למהדורא.
על ידי עתניאל בן קנז
05 מאי 2019, 01:02
פורום: דעת דורות
נושא: הרב עזריאל טאובר זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 1620

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

אני שמעתי (לא יודע אם זה הרב טאובר או גדול אחר שהגיב על דברי הרב פינקוס), שאין ערך לנשמת ישראל - אפילו יותר מכל קרבן שגוי יכול להקריב.
על ידי עתניאל בן קנז
05 דצמבר 2018, 21:57
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1252
צפיות: 47272

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 62

השאלה האם ספק ממזר שהתירה תורה, זה היתר גם על הצד שהוא ממזר, שהתורה התירתו כל זמן שאין ידוע בבירור שהוא ממזר. או שמא רק שהתורה התירה שאפשר לסמוך על הצד שאינו ממזר.
וכמובן שא' הנפק"מ הוא הדוגמא שהעלת.
על ידי עתניאל בן קנז
05 דצמבר 2018, 21:55
פורום: דעת דורות
נושא: המלבי"ם חשש מהצנזור?
תגובות: 12
צפיות: 541

Re: המלבי"ם חשש מהצנזור?

קודם כל, אין צריך שיחשוש מהצנזורה דייקא. מספיק שיחשוש שפרסום הדברים עלול לעורר חמתם של נוצרים, וההסתה שתבוא בעקבותיה, לא שוה את פרסום הדברים.

ומדוע בעצם הנך מעלה סימן שאלה האם חשש מהצנזור, מדוע שלא יחוש, וכי היה לו 'פרוטקציה' אצלם?
על ידי עתניאל בן קנז
05 דצמבר 2018, 21:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם החשמונאים חטאו - חנוכה
תגובות: 3
צפיות: 225

Re: האם החשמונאים חטאו - חנוכה

ר' צדוק הכהן מלובלין - פרי צדיק בראשית לחנוכה והנה בגמרא (שבת כ"א ב) הלשון וכשגברה בית מלכות חשמונאי וניצחום וכו' ואז לא היו מלכים רק אחר כך זרע זרעם לקחו להם שם מלוכה. והרמב"ן (בראשית מ"ט, י') כתב שמפני זה נענשו החשמונאים אף שהיו חסידי עליון ונעשה נס כזה על ידם ומכל מקום נענשו שלא נשתייר מזרעם כלל ...
על ידי עתניאל בן קנז
05 דצמבר 2018, 21:37
פורום: חנוכה
נושא: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה
תגובות: 10
צפיות: 384

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

כל הקושיא מדוע אין מסכת במשניות, מבוססת על ההנחה שאכן היה הלכות מסודרות מן התנאים אודות הלכות חנוכה, והשאלה מדוע לא נסדרו בכדי מסכת או באיזה פרק מסודר. אכן אם נתבונן בש"ס לא נמצא (או כמעט) דיונים מן התנאים אודות חג זה. למעט המחלוקת המפורסמת של בית שמאי ובית הלל, האם מוסיף והולך או פוחת והולך. ואף מח...
על ידי עתניאל בן קנז
26 מרץ 2018, 18:39
פורום: דיני ממונות
נושא: שטרות היתר עיסקא יחד בעת מכירת חמץ אצל הרב
תגובות: 14
צפיות: 1215

Re: שטרות היתר עיסקא יחד בעת מכירת חמץ אצל הרב

יש יהודי יקר, שענין רבית קרוב לליבו, והוא עושה נפשוות ותעמולה רבה לנושא.
גם ענין היתר עיסקא - שעורר עכשיו לחתום בשעת בדיקת חמץ, בכלל זה.
דברתי עמו, ושאלתיו שאלותו שונות, ולמעשה יצא שעיקר התועלת היא במודעות לציבור. התועלת ההלכתית - כאשר הצד השני לא חתם, מועטה מאוד...
על ידי עתניאל בן קנז
26 מרץ 2018, 18:36
פורום: כשרות
נושא: בדיקת חסה מחרקים - לתשומת לב!
תגובות: 7
צפיות: 982

Re: בדיקת חסה מחרקים - לתשומת לב!

לא הבנתי מה הקשר בין המחיר הזול לטיב הסחורה. כל מגדל שרואה שיש לו יותר מדי סחורה מאשר הזמנות, חייב למצא דרך להתפטר מהסחורה. [ירקות עלים חיי המדף שלהם קצר מאוד], ולכן הוא מוסר למשווק שימכור בזול - אפילו במחיר הפסד... (אם ישאר אצלו וירקב, יפסיד יותר). אין בזה להוכיח שום דבר על איכות הנקיון. הכל תלוי ב...
על ידי עתניאל בן קנז
18 מרץ 2018, 19:39
פורום: ספרים
נושא: ספרים שלא היו ולא נבראו
תגובות: 18
צפיות: 2330

Re: ספרים שלא היו ולא נבראו

ח.ש. כתב:שלחתי כעת מייל להרב צבי אריה פרידמן עם התמיהות שעלו כאן.
כשאקבל תשובה ממנו אעדכן בלא נדר.
חשבתי שגם האיש גם 'לא היה ולא נברא'. לפחות מישהו אחד בכל החוליה היה ונברא
על ידי עתניאל בן קנז
11 דצמבר 2017, 18:51
פורום: חנוכה
נושא: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 2718

Re: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה

באור הצפון של חסידי בעלזא [בחודש זה] הופיע כמה ציטוטים. אודות אלו שנהגו בפתילת פשתן לנרות חנוכה על פי המובא בשולחן ערוך הרב (רסד, א; על פי הבנתו בדברי הדרכי משה שם) 'פשתה נפוצה יותר טובה מכולם' . באירופה , שבו הפשתן מצוי, ומעובד יפה, היו נוהגים רבים לעשות הפתילות לנרות חנוכה מפשתן. ובהערות שם (לא הצ...
על ידי עתניאל בן קנז
11 דצמבר 2017, 18:49
פורום: חנוכה
נושא: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 2718

Re: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה

אאא כתב:דווקא ראיתי באיזה מקום שמכרו פתילות מפשתן.
אודה לך מאוד אם תוסיף ותפרט איזה המקום. אני מתענין מאוד בכך.
על ידי עתניאל בן קנז
04 נובמבר 2017, 23:42
פורום: חנוכה
נושא: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 2718

Re: ומנותר קנקנים: הידורים בפתילות ושמנים לנרות חנוכה

שמן גפת זית- הוא שמן הרבה פחות טוב משמן רגיל משום שהוא נעשה מהפסולת שנשארת לאחר שעשו את שמן הזית הרגיל (גפת- זה הפסולת של הזית שנשארת לאחר הסחיטה). למיטב זכרוני מוזכר בהלכה (אולי לגבי נרות שבת) שצמר גפן דולק הכי יפה וא"כ יש עדיפות להדליק בו. משנה ברורה הלכות חנוכה סימן תרעג: ומ"מ מצוה מן המובחר ליק...
על ידי עתניאל בן קנז
24 ספטמבר 2017, 23:34
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: סוגי אתרוגים רבים כדי לצאת ידי שיטות נוספות
תגובות: 20
צפיות: 5040

Re: סוגי אתרוגים רבים כדי לצאת ידי שיטות נוספות

יתכן גם שבכל אתרוג יש הידור שאין בחבריו. למשל אחד נקי לחלוטין, חבירו אינו נקי לגמרי אבל גידולו נאה וכיוצ"ב. (בכל דבר יש הידור לפי שיטות שונות) כך שאם נוטלים את כל כולם יחד מרווחים את כל השיטות. וכנראה סוברים, שיש הידור בלקחת אתרוג נוסף מהודר יותר, למרות שיצא ידי חובתו בראשון. (וכחקירה הידועה באחרנים).
על ידי עתניאל בן קנז
03 אפריל 2016, 20:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: סוף זמן סעודה ג'
תגובות: 15
צפיות: 2720

Re: סוף זמן סעודה ג'

אני תמה תמה אקרא על הכותבים החשובים דפה, ובפרט על פותח האשכול, דפשיטא ליה, דאם כבר שקעה חמה / יצאו הכוכבים, שוב אינו יכול לקיים מצות סעודה שלישית, כיון שכבר אינו 'היום'. דבר זו הוא פלוגתא רבתי, האם יכול לצאת ידי חובת סעודת שבת בזמן 'תוספת שבת', וכפי שמובא במגן אברהם (רסז, סוף סק"א), ופלא שהכותבים הת...

עבור לחיפוש מתקדם