החיפוש הניב 17 תוצאות

על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 15:21
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 144
צפיות: 699

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק יא הלכה יג כיוצא בדבר אתה אומ' בלכתך היום מעמדי וגו' בצלצח היכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצלצח והלא לא נקברה אלא בבית לחם חלקו של יהודה שנ' ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת ואין אפרת אלו חלקו של יהודה שנ' ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה אלא אמר לו עכשיו שאני מדבר...
על ידי אבקשה טוב לך
22 אוקטובר 2018, 13:10
פורום: דעת דורות
נושא: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!
תגובות: 144
צפיות: 699

Re: יא חשון יום פטירת רחל? כנראה שלא!

יש מקור קדום מתקופת בית שני על יא חשון, בספר היובלים, והוא המקור של ספר תדשא, הבעיה היא שאותו ספר הוא מספרי חיצונים שחולק על חז"ל בכל מיני דברים, ונשתמר ע"י הנוצרים וכן מצאו עותק במערות קומראן של האסייתים. ועד שדנים על התאריך יש לדון על המקום שעל פי הפסוקים בחומש ובנביא ובחז"ל יותר משמע שאינו בבית ל...
על ידי אבקשה טוב לך
30 מאי 2018, 14:43
פורום: כשרות
נושא: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות
תגובות: 260
צפיות: 14102

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

עיין תוספות עבודה זרה נ,ב . ועיין ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרמט - גנות הצעירים כו'. דאין הקדש לע"ג כמ"ש בע"א נ"א ב' ע"ג שהיה לה גינה כו' וע' בי"ד סימן קמ"ב סי"ג דשם פסק שאסו' וכמ"ש שם מ"ד ב' רבה בר עולא אמר גנובתיה מהכא כו' נוי מיהא איכא ובטור שם כ' ב' דעות וס' הראשונה סובר שהן מותרין שאין עובדין ...
על ידי אבקשה טוב לך
30 מאי 2018, 14:20
פורום: כשרות
נושא: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות
תגובות: 260
צפיות: 14102

Re: מסקנות רבני ב"ב בנושא הפאות

יש אומרים שהם גוזזים כדי למכור ולשלם חוב של עבודה זרה, ויש לעיין האם זה אסור כי צריך אחת מארבע עבודות ואולי גזיזה זה כמו שחיטה.
אני דיברתי עם הודי גוי שהגיע לתיירות בירושלים והסביר לי שזה כמו תגלחת הילדים של היהודים בלג בעומר, [הגוי הזה מעניין הרבה ביהדות ולכן הוא ידע להסביר לי]
לפי זה ודאי זה אסור,
על ידי אבקשה טוב לך
21 מאי 2018, 19:18
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילת שחרית אחרי זמנה
תגובות: 118
צפיות: 7703

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ישבתי בבית כנסת בירושלים בשעה 2 בצהרים האדמור נכנס התחיל לנגן כמה ניגונים ואח"כ ברכות השחר פסוקי דזמרה בנחת ברכות ק"ש ותפלה הכל על הסדר עם מנין חסידיו, וצ"ב לדעתם שהיו פטורין מתפילה של שחרית בגלל שלא יכלו לכוון, אבל כשרוצים להשלים יש דין שצריך קודם את התפלה של זמנה ואח"כ את התשלומין, דהיינו שהתפללו ...
על ידי אבקשה טוב לך
18 מאי 2018, 12:10
פורום: בית המדרש
נושא: מנודה צריך להרחיק ממנודה?
תגובות: 14
צפיות: 757

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

הגמרא לומדת דיני מנודה מבני ישראל במדבר שהיו מנודים לשמים, וכולם חיו ביחד,
כתוב שאשתו של מנודה לא צריכה להרחיק ממנו כי אשתו כגופו, ואכמ"ל
על ידי אבקשה טוב לך
18 מאי 2018, 12:06
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: הברקה מענינת לפרשת שבוע
תגובות: 5
צפיות: 735

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק
על ידי אבקשה טוב לך
17 מאי 2018, 21:56
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?
תגובות: 83
צפיות: 4660

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

רב יוסף אכן צמח ע"י לימוד התורה, אבל הלימוד של כל השנה ולא של שבועות, והאי יומא גרם בזה שקיבלו תרי"ג מצוות ולא רק תלמוד תורה, כי הלומד בלי מצוות שווה כמו הסיטונאי בשוק, ורב יוסף לא למד כל הלילה כדי להראות שמחת החג אלא ישב ואכל חצי יום ופסק שצריך חציו לכם, וכמו שפסק הרמב"ם ממנחה גדולה עושים עונג יו"ט...
על ידי אבקשה טוב לך
17 מאי 2018, 20:56
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?
תגובות: 83
צפיות: 4660

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

דברי רב יוסף שבלי קבלת התרי"ג מצוות בשבועות, לא היה מתגדל בלימוד התורה של כל השנה, ולא שנתגדל ע"י לימוד התורה של האי לילה, ולכן כתבתי שהענין החושב ללמוד כל הלילה ולומר תיקון זה לחסידים הראשונים כמבואר בזוהר ולמי שזה לא בא לו על חשבון דברים אחרים, ולא להפוך את זה לעיקר היום ולפי זה לסדר את שאר מצוות ...
על ידי אבקשה טוב לך
17 מאי 2018, 13:30
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?
תגובות: 83
צפיות: 4660

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

עיקר הענין להיות ער זה לומר תיקון, ובדורות קודמים היו הולכים לישון לאחר שסיימו את התיקון, בודאי שיש ענין להיות ער כל הלילה בלי להתבטל, אבל זה לחסידים הראשונים שלא השלימו את זה אח"כ עד אלול, ולא לכלל הציבור שגורם לו רפיון, [אל תדאג אני בעצמי לומד כל הלילה כמוך, וביום עד מנחה גדולה, לאחר שאני מסיים את...
על ידי אבקשה טוב לך
17 מאי 2018, 12:22
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?
תגובות: 83
צפיות: 4660

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

זכור לי שברוקח על התורה במדבר פרק כח פסוק כו, כותב משהו על יום הדין בשבועות, מי שיש לו אפשרות נא להעתיק לכאן. צריך לשים לב שעל פי רוב כשמוזכר בחז"ל תורה זה כולל את כל התרי"ג מצוות, ולא רק לימוד התורה שזו אחת מהתרי"ג ושקולה כנגד כולם, גם כשכתוב אם בחוקתי תלכו שזה כן הולך על לימוד התורה אבל צמוד לזה ת...
על ידי אבקשה טוב לך
10 מאי 2018, 12:19
פורום: בית המדרש
נושא: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית
תגובות: 59
צפיות: 3186

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

מצורף כאן עוד שתי מכתבים של הרב מרדכי אליהו בענין העליה להר הבית, וכתב שם שיש מקום שמותר לעלות לפי כולם, מישהו יודע להיכן הוא מתכוון?
אבל למה לנו לעסוק מה דעת הציבור הדתי לאומי, לפני שמיצינו מה דעת הרבנים החרדים, ולדוגמא מה דעת המקובל הרב דוב קוק מטבריה?
על ידי אבקשה טוב לך
09 מאי 2018, 23:23
פורום: סידור התפילה
נושא: התפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות
תגובות: 17
צפיות: 1261

Re: הפתחות של סדר התפילה בהמשך הדורות

בתחילת בית שני תקנו אנשי כנסת הגדולה מספר ברכות בשמונה עשרה, היה מהתחלה הבדל בנוסח בין ארץ ישראל לבני בבל, אנו היום מתפללים בנוסח של בני בבל שהוא יותר ארוך, יש סידור ארץ ישראל שמסביר חלק מזה. מתקופת הגאונים הסידור עבר עוד שינוי קטן של מילים פה ושם כל מקום לפי המדפיסים והמגיהים.
על ידי אבקשה טוב לך
09 מאי 2018, 23:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית
תגובות: 224
צפיות: 19221

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

מצורף מכתב על התכלת
על ידי אבקשה טוב לך
09 מאי 2018, 20:46
פורום: בית המדרש
נושא: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית
תגובות: 59
צפיות: 3186

Re: כרוזים ומודעות על איסור עלייה להר הבית

יש למישהו את החתימה של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ושל מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל נגד העליה להר הבית? נא לצרף לתועלת הציבור
על ידי אבקשה טוב לך
06 מאי 2018, 19:48
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת ציון
תגובות: 97
צפיות: 6812

Re: קדושת ציון

אני מכיר רק את יהודה אפשטיין שאינו שם בדוי
על ידי אבקשה טוב לך
06 מאי 2018, 18:05
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת ציון
תגובות: 97
צפיות: 6812

Re: קדושת ציון

אני קורא את עלון קדושת ציון מידי פעם, והוא כתוב בטוב טעם ודעת, מסביר את כל ענין ישוב ארץ ישראל על פי התורה, אדם המכונה בשם 'יואל אלחנן' לא נולד על טהרת הקודש... וחושב שגילה את אמריקה, אצלו עדיין הדברים מבולבלים, ולכן שלא יצעק על אחרים בלי להסביר ולדבר על תוכן הדברים, באתר שלו הוא רק מתלונן שחלק מהכו...

עבור לחיפוש מתקדם