החיפוש הניב 780 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
17 מאי 2019, 01:25
פורום: שבת קודש
נושא: בדין הגמ' לקבל שבת בתקיעת שופר
תגובות: 10
צפיות: 383

בדין הגמ' לקבל שבת בתקיעת שופר

בתפילה שנאמרה כעת ברוב עם בבית הכנסת תקעו בשופר, ועלה במחשבתי שמלבד הענין ששופר מעורר רחמים, יש גם שייכות בין השופר לשבת, וכדלהלן. בשבת דף ל"ה מבו' שהיה מנהגם לקבל שבת בתקיעת שופר. המעיין יבאר האם יש כאן רק "צפצוף" כמו היום, או שיש איזה טעם עמוק ששופר שייך לשבת האפשריות, א. שבת מעין עוה"ב עולם החירו...
על ידי רוצה לדעת
17 מאי 2019, 01:22
פורום: שבת קודש
נושא: שולחן שבת עם ילדים
תגובות: 20
צפיות: 3337

Re: שולחן שבת עם ילדים

הנה יש ילדים שאין להם סבלנות לישב הרבה זמן...
עצתי לעשות "הפסקה" כמו בחיידר, היינו בין מנה למנה וכיוצב"ז, יוצאים להפסקת משחקים מי שרוצה,
וממילא הילד נשאר רגוע מתחילת הסעודה, כי יש לו פת בסלו שעוד מעט הפסקה...
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 22:16
פורום: אקטואליה
נושא: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י
תגובות: 160
צפיות: 3903

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

את העבודה הנ"ל שמעתי מא' ששמע מהרב אולמן זצ"ל בדרשה בבית מדרשו,
וכך הוא העמיד את המעשה שרצו לעשות מחאות וכו' והחזו"א אמר שהחיזוק בזה עדיף על פני המחאות,
[שים לב, לא כתבתי שמנע המחאות, רק אמר שחיזוק "עדיף"]
חפשתי את המעשה ב"מעשה איש" וראיתי שנדפס.
וכתבתי לפי זכרוני.
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 21:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2788

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לי מפריע שלטי הפרסומות הדגיטלים הפועלים גם בשבת קודש
כאשר אתה הולך ברחוב והפרסומות ממשיכים לפעול כרגיל, באלומות אור מתחלפות וכו' ומשכנעים אותך ליכנס לאכול, לקנות חליפה וכו' וכו'
מלבד האיסור להביט בהם מדין שטרי הדיוטות, זה הורס את אוירת השבת ברחוב.
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 21:19
פורום: אקטואליה
נושא: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י
תגובות: 160
צפיות: 3903

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

כיצד נלחמים בפירצה בחומות הקדושה
ממרן החזו"א זיע"א.

מעשה איש.PDF
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 21:11
פורום: אקטואליה
נושא: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י
תגובות: 160
צפיות: 3903

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

הנושא כאן לא לחפש מי אשם, הנושא הוא "כאב" על שבת יומו דקוב"ה המחולל בריש גילי לעיני העמים, ואם כבר מחפשים מי אשם, אזי וודאי שגם "אשמים אנחנו" וכמו שהגרי"ס זיע"א אמר שכאשר הבן ישיבה מתחזק בתורה אזי אותו שירד מהדרך בפריז מתחזק גם כן, כל ישראל ערבין זה לזה, כולנו נשמה אחת, וכל אחד משפיע על ה"כלל ישראל"...
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 20:55
פורום: בית המדרש
נושא: לכבוד שבת קודש
תגובות: 1
צפיות: 128

Re: לכבוד שבת קודש

בקצירת האומר,
סעודת שבת היא סעודה עם המלך כביכול ב"ה, וכדאי' בשאילתות א' עייש"ה.
סעודת יו"ט היא "סעודת האדם",
לכך רק בסעודת האדם עצמו, ראוי שיחלוק שמחתו עם אחרים,
לא כן בשבת שהיא סעודת המלך אין ענין זה.
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 13:58
פורום: בית המדרש
נושא: צעד קטן לאדם - צעד גדול לשבת
תגובות: 6
צפיות: 309

Re: צעד קטן לאדם - צעד גדול לשבת

ובזוה"ק (ב, פ"ח, ב): ומשום דכל מהימנותא אשתכח בשבתא, יהבין ליה לבר נש נשמתא אחרא, נשמתא עלאה, נשמתא דכל שלימו בה כדוגמא דעלמא דאתי. ובגיני כך אקרי שבת, מהו שבת, שמא דקוב"ה, עכ"ל. שערי אורה שער ב': ודע כי האדם השומר שבת כהלכה, נעשה אותו אדם כמו כסא מרכבה לשם יתברך ויתעלה. ולפיכך נקראת "שבת מנוחה", ו...
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 13:53
פורום: בית המדרש
נושא: צעד קטן לאדם - צעד גדול לשבת
תגובות: 6
צפיות: 309

Re: צעד קטן לאדם - צעד גדול לשבת

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אין...
על ידי רוצה לדעת
15 מאי 2019, 01:22
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: משהו יודע היכן החז"ל על קבורת רשב"י במירון
תגובות: 2
צפיות: 142

Re: משהו יודע היכן החז"ל על קבורת רשב"י במירון

מצאתי בס"ד בזוה"ק רצו: מאן חמא (ס"א ערעורא וערבוביא) ערבוביא דחברייא, וכל ביתא הוה סליק ריחין, סליקו ביה בפורייה, ולא אשתמש ביה אלא רבי אלעזר ורבי אבא, אתו טריקין ומארי תריסין דכפר צפרי, וטרדאן בהו (ס"א דצפרי וטרדיא), והוו בני מרוניא צווחין בקטירין, דחשיבו דלא יתקבר תמן: בתר דנפק פורייא, הוה סליק בא...
על ידי רוצה לדעת
15 מאי 2019, 00:57
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: משהו יודע היכן החז"ל על קבורת רשב"י במירון
תגובות: 2
צפיות: 142

משהו יודע היכן החז"ל על קבורת רשב"י במירון

שלא ידוע היכן לקוברו וכו'
והיה אש וכו'
משהו כזה...
על ידי רוצה לדעת
14 מאי 2019, 23:35
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: טעם איסור מלאכה בספירת העומר מהמור וקציעה.
תגובות: 2
צפיות: 148

טעם איסור מלאכה בספירת העומר מהמור וקציעה.

מור וקציעה סימן תצג טעם איסור מלאכה בספירה: "עוד נ"ל משום שימים הללו הם דוגמת חול המועד (כי חג השבועות הוא כמו שמיני עצרת דחג) אלא שחס הקדוש ברוך הוא שלא לאסור מלאכת האנשים בימים ההם, דזמן חרישה וקצירה היא, מ"מ חשו חכמים לדבר, לאסור מלאכת הלילה, ושל נשים, עכ"ל. לשונו שהוי כחול המועד מבו' ברמב"ן, והמ...
על ידי רוצה לדעת
14 מאי 2019, 23:21
פורום: בית המדרש
נושא: בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"
תגובות: 5
צפיות: 786

Re: בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"

יש למשהו אפשרות לעלות תמונה של ס"ת ישנים לראות המנהג פעם בזה?
על ידי רוצה לדעת
14 מאי 2019, 21:48
פורום: בית המדרש
נושא: תורה לשמה, מה זה בכלל? האם זה עדיין מעשי בדורנו? או אולי טעינו בפירוש המילים.
תגובות: 13
צפיות: 472

Re: תורה לשמה, מה זה בכלל? האם זה עדיין מעשי בדורנו? או אולי טעינו בפירוש המילים.

כמדו' עיקר כוונת הנפה"ח היא שלשמה פירושו "לשם התורה עצמה" והיינו ש"התורה עצמה" שהיא "שמותיו של הקב"ה" צריכה להילמד, כעין דברי הגרי"ז בשם הגר"ח שגדר ברכת התורה אי"ז על "מצות" ת"ת, אלא על "התורה עצמה" כאשר אין התורה נלמדת הרי היא "עלובה" "עלבונה של תורה" העלבון הוא בהתורה עצמה שאינה נלמדת וזהו שאמר רש...
על ידי רוצה לדעת
13 מאי 2019, 19:52
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 416

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שה"ש (פר' ה') איתא: אחותי, שנתאחו לי במצרים בשתי מצות בדם הפסח ובדם המילה הה"ד "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי, זה דם הפסח, ואומר לך בדמיך חיי, זה דם המילה, עכ"ל. ועי בהג' ראמ"ה בברכות דף י"ט ע"א מה שרמז בקרא ד"ולאחותו" שע"י ב' מצות אלו פסח ומילה נעשה "איחוי", עיי"ש.
על ידי רוצה לדעת
12 מאי 2019, 01:13
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ואומר לך בדמייך חיי וכו' בספירת העומר
תגובות: 2
צפיות: 185

ואומר לך בדמייך חיי וכו' בספירת העומר

מנהג הספרדים לומר הפסוק "ואומר לך בדמייך חיי וכו'" קודם ספירת העומר
מה השייכות פסוק זה למצות ספירת העומר?
[הפשטות כי ספירת העומר היא לספור "ממחרת השבת-פסח" ל"שבועות", ואנו נטהרים וכו' ולכן מזכירים פסוק זה]
אשמח אם משהו יוכל להרחיב היריעה בזה.
על ידי רוצה לדעת
09 מאי 2019, 00:25
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ן שיר השירים
תגובות: 9
צפיות: 648

Re: רמב"ן שיר השירים

הוא כותב שם ששערי דמעות לא ננעלו ואח"כ מביא הפסוק בזכריה י"ד ח והיה ביום ההוא וכו'
אולי זה כוון הרב הנ"ל

ואכן ידוע שלא ברור שזה הרמב"ן
על ידי רוצה לדעת
09 מאי 2019, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ן שיר השירים
תגובות: 9
צפיות: 648

Re: רמב"ן שיר השירים

בס"ד אמש הביא הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א בשיעורו בשם רמב"ן בשיר השירים שהמעיין שייבקע לעתיד לבא מבית קודש הקדשים וילך ויתרחב וכו' כמבואר בדברי הנביאים ובכמה מקומות בש"ס נוצר מדמעות עם ישראל בכל הגלויות. בעוונותי הרבים איני מוצא דברי הרמב"ן הנ"ל. המוצא הישר ישמח את לבבי במאוד מאוד אם יפנה או...
על ידי רוצה לדעת
07 מאי 2019, 22:55
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ספירת העומר כשמונה עשרה!
תגובות: 2
צפיות: 190

ספירת העומר כשמונה עשרה!

ערוך השולחן אורח חיים סימן תפט סעיף ד: וצריך לספור מעומד ואסמכו אל תקרי בקמה אלא בקומה ועיקר הטעם מבואר בזוהר תצוה [ד' קפ"ג.] משום דהספירה עניין גדול כתפלת שמ"ע ולכן צריך מעומד, עכ"ל.

מי שיבאר מה הדימוי לשמו"ע בדוקא, אשמח מאוד!
על ידי רוצה לדעת
06 מאי 2019, 00:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר להשתמש בצורה של ירח
תגובות: 10
צפיות: 357

Re: האם מותר להשתמש בצורה של ירח

תראה כאן פרטי דינים בזה ממרן הגרנ"ק שליט"א לרפו"ש
חוט שני הל' עשיית צורות.PDF
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 17:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?

שמעתי פעם הכוונה ש"בן אמתך" לומר ש"נולד" עבד, ולא שבאמצע חייב "נעשה" עבד,
והנולד עבד, ה"עבדות" שלו יותר "טבועה בנפשו".
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:51
פורום: אקטואליה
נושא: הודעה חשובה לקראת סיום ישיבות בין הזמנים.
תגובות: 6
צפיות: 340

Re: הודעה חשובה לקראת סיום ישיבות בין הזמנים.

גם לי זכור לטוב ישיבות בין הזמנים שהשתתפי בהם בימי בחרותי ונשאר לי מזה טעם טוב לכל החיים ב"ה. אכן ראויים אותם אנשים בעלי אחריות על צאן קדשים לכל שבח! ובפרט אותם הפועלים בצנעה ומאחורי הפרגוד, ושלא ע"מ לקבל פרס. אשרינו מה טוב חלקנו שיש ביננו אנשים כאלה!! ברוך אשר יקים וכו' [זכיתי כבר לתרום ל"זכנו"...]
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

מצורף קובץ גליונות
קובץ מקוצר לפרשת קדושים תשעט.pdf
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

במצות כיבוד אב,
הנה אי' בגמ' שאין לתינוק דעת לומר אבא עד שיטעום טעם חיטה. ובגמ' בסוכה סמכו לזה הפס' יוסיף דעת יוסיף מכאוב.
כמדומה שיש כאן מוסר השכל שה"דעת" הראשונה שיש לאדם הוא לומר "אבא"
כלומר שההבנה הבסיסית בחיים זה שיש מהלך של "אבא"
והפוך בה דכולה בה!
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:22
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח
תגובות: 14
צפיות: 453

Re: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח

לפו"ר דיבר בהווה שרוב בנ"א מזכירים היו"ט בברכה אבל להרבה ראשונים הלא קידוש ביו"ט הוא מדרבנן, ולחלק מהשיטות יוצאים קידוש גם בתפילה, ויש שאמרו אפי' באמירת שבתא טבא וכו' איני בטוח שזאת כוונתו, אך לפו"ר אין סברא ששבועות יהא שונה משאר יו"ט, והיה לו לרוקח לכתוב כן מפורש, ולא לכתוב זה כאן בדרך אגב לספירת ה...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:20
פורום: אקטואליה
נושא: סיבה לתופעת הנשירה לדעת החזון אי"ש
תגובות: 26
צפיות: 983

Re: סיבה לתופעת הנשירה לדעת החזון אי"ש

מאירי ברכות: הורה בזה שאדם צריך לחדש תפלה על כל דבר שהוא רואה בעצמו שהוא צריך בו לעזר אלקי' ואז יתמיד מחשבתו בעבודת השם באין פירוד, עכ"ל.
והמעיין יבחר...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:17
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח
תגובות: 14
צפיות: 453

Re: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח

כוונת הרוקח שיש לאדם לציין לעצמו שזה אכן "יום טוב" כלומר אם אדם ישן מתחילת שבועות עד מוצאי שבועות.... וודאי לא יקיים את ענין הספירה,
רק כאשר הוא מציין שזה יו"ט [בקידוש או אף באמירה מענין כבוד היום, בזה הוא מעמיד את היו"ט ל"יום טוב כלפיו",
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

רמב"ן ריש הפרשה שבא לבאר לפרוש מתענוגות וכו' והנה דרשו חז"ל יכול כמוני וכו', וצ"ב מה שייך בזה להידמות לקב"ה. ונראה שהנה עיקר השגתנו בבורא ית' אינה בעצמותו ח"ו וכל ידיעותינו בו שהוא טוב ומטיב ואינו עומד כביכול לעצמו. וה"נ צריך להיות בדומה לו ע"י שלא יעמוד האדם לעצמו ויבטל את ה"אני" שבו כגדר עבד שאין ...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:12
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

ונתתי את פני באיש וכו' וברש"י אתפנה מכל עסקי וכו'. מבו' כאן עונש על המעביר בנו למולך שהקב"ה "מתפנה" כביכול מ"כל עסקיו" להעניש האיש ההוא. דבר מבהיל. והוא היפך מידת אברהם שכל ההבטחות באו לו "כי ידעתיו למען אשר יצוה וכו'". והנה אם אמרו זה על המעביר למולך יש לנו ללמוד על כל מעמיד בנו על דרך לא טוב שהוא ...