החיפוש הניב 780 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:11
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים
תגובות: 16
צפיות: 593

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

הארה שבחינת שבת ובחינת מקדש - דמיון להם. הדברים ידועים בספרים, ואביא מה שמצאתי בזה מהפרשה דידן. [יתכן וראיתי זה] האב"ע בפר' קדושים עה"פ "את שבתתי תשמורו ומקדשי תראו" וז"ל: את שבתתי תשמרו - בעבור המת שאין אבל בשבת. וטעם ומקדשי תיראו - על הכהן הגדול שלא יהיה כשאר האבלים וכן אזהרה על כל אנשי המקדש, עכ"...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:02
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח
תגובות: 14
צפיות: 453

Re: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח

מן הראוי לציין כאן לדברי המשך חכמה פר' אמור: תספרו חמשים יום - הענין כי ספירה הוא בכל מקום על שיהא משונה מזולתו במכוון. וזה בזב וזבה וספרה לה שבעת ימים, (ויקרא טו, כח) הוא כי תראה במכוון שיום זה טהור ולא ראתה נדה וכן הוא זיבה, וכן קרי ופליטת ש"ז, והרי ימים אלו נספרין במה שהם טהורים ומכוונים מזולתן, ...
על ידי רוצה לדעת
02 מאי 2019, 23:56
פורום: אקטואליה
נושא: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי
תגובות: 45
צפיות: 1616

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

מהרש"א סוטה כ"ב ע"א: ירא את ה' בני ומלך ועם שונים גו' ששונין הלכות כו'. שלמה קאמר האי קרא לבנו רחבעם ירא את ה' בני ומלך גם שאתה מלך ולא תהא בור שאינו ירא חטא גם אם קרא הרי שלא שנה ואמר גם עם שונים ולא שמשו ת"ח אל תתערב שהם ע"ה כדעת אחרים וכדמסיק שמורין הלכה מתוך משנתן בלא שימוש ת"ח אבל הלומד במשנה ב...
על ידי רוצה לדעת
02 מאי 2019, 23:06
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מנהג אי עשיית מלאכה בנשים בימי הספירה
תגובות: 14
צפיות: 538

Re: מנהג אי עשיית מלאכה בנשים, בימי הספירה

כתב הטור הלכות פסח סימן תצג מצאתי כתוב מנהג שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה עד שחרית משום תלמידי רבי עקיבא שמתו סמוך לשקיעת החמה ונקברו אחר שקיעת החמה והיה העם בטלין ממלאכה, על כן גזרו שלא לעשות שמחה בינתיים, ונהגו הנשים שלא לעשות מלאכה משתשקע החמה. ועוד שאנו סופרים העומר אחר שקיעת החמה ו...
על ידי רוצה לדעת
02 מאי 2019, 02:15
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית
תגובות: 47
צפיות: 1182

Re: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית

ברצוני להעתיק מה שכתב לי פעם ח"א שליט"א והמבין יבין, אם כי לא נוגע ישירות לנושא המדובר כאן אלא על המושג "כבוד שמים" באופן כללי. וז"ל: פעם ישב לידי בתפילה יהודי תמים נראה אפי' לא שיושב ולומד כל היום וכו', וקרא ק"ש באימה וביראה וכו', ממש לקנאות בו, חשבתי לעצמי: למה אני לא "שמח ומרוגש" עכשיו ש"המפלגה ש...
על ידי רוצה לדעת
01 מאי 2019, 23:35
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית
תגובות: 47
צפיות: 1182

Re: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית

יש לשונות בקדמונים שכבוד זה הנשמה. לא זוכר היכן מקרא מלא הוא בתהלים פרק נז ט ע֤וּרָה כְבוֹדִ֗י ע֭וּרָֽה הַנֵּ֥בֶל וְכִנּ֗וֹר אָעִ֥ירָה שָּֽׁחַר: וקאי על הנשמה המסתלקת אחת שישים בשינה, כמבואר בברכות וסנהדרין .(ועיין ברד"ק ובמצודות דוד בתהילים שם ) אכן לזה התכוונתי וכ"ה בהקדמת הבעל המאור בברכות: במקו...
על ידי רוצה לדעת
01 מאי 2019, 23:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.
תגובות: 7
צפיות: 344

Re: חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.

כל הזכויות שמורות להגאון הצדיק רבי אורי וייסבלום שליט"א מנהל רוחני בישיבת נחלת הלויים ותלמידו המובהק של הגר"ש וולבה. כך סיפר לי בנו שחטף ממנו מכות בילדותו כמנהגן של ישראל - שמעולם לא הכהו בפנים אלא מאחוריו. וטעמו: היתכן להכות בפנים, הרי זהו צלם אלוקים! "בן של רב" היקר! שמחתני עד למאוד, שזכיתי לכוין...
על ידי רוצה לדעת
01 מאי 2019, 23:11
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית
תגובות: 47
צפיות: 1182

Re: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית

יש לשונות בקדמונים שכבוד זה הנשמה. לא זוכר היכן ברור שתאוות הכבוד היא תאווה רצויה, ובאה מהנשמה שהיא חלק אלוק ממעל וכו', השאלה האם לקבל "כבוד" מהקב"ה או לקבל להבדיל וכו' וכו' וכו' כבוד מהזבל. לדוגמא בעלמא אם גדול הדור מכבד אותך מאוד, ובאותו זמן מגיע איזה אדם פחות ממנו ומתחיל לכבדך וודאי תאמר לו: עזוב...
על ידי רוצה לדעת
01 מאי 2019, 23:00
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם ל"כבוד" יש משמעות חיובית או שלילית
תגובות: 47
צפיות: 1182

Re: כבוד.

יעוי' בסידור הגר"א באבני אליהו על "טוב יצר כבוד לשמו" כ' וז"ל: שמעתי מאבא מארי הגאון זצללה"ה ע"ד כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו' האמנם שמים ושמי השמים לא יכלכלוהו הוא רוצה בכבוד השפלים שבעולם השפל וכל עולמות העליונים משמשים ונותנים מאור ושפע לעולם התחתון בעבור יתנו כבוד לשמו וזהו טוב שאין למעלה ממ...
על ידי רוצה לדעת
01 מאי 2019, 22:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.
תגובות: 7
צפיות: 344

Re: חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.

אגב דברי הרב "בן של רב" שליט"א על הסוטר לילד... נזכרתי בלשון התורת חיים בב"ק דף צ' ע"א שכ': והשתא ניחא הא דאיתא בפר' ד' מיתות א"ר חנינא הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר לועו של שכינה שנא' מוקש אדם ילע קדש. הרי שהחמירו חכמים בבשת יותר מבמכה שלא אמרו שהמרים יד ומכה את חבירו דהוי כאלו מרים ידו בשכינה, וה...
על ידי רוצה לדעת
30 אפריל 2019, 11:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.
תגובות: 7
צפיות: 344

חומר ההכאה בסוטר לועו של חבירו.

אגב דברי הרב "בן של רב" שליט"א על הסוטר לילד... נזכרתי בלשון התורת חיים בב"ק דף צ' ע"א שכ': והשתא ניחא הא דאיתא בפר' ד' מיתות א"ר חנינא הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר לועו של שכינה שנא' מוקש אדם ילע קדש. הרי שהחמירו חכמים בבשת יותר מבמכה שלא אמרו שהמרים יד ומכה את חבירו דהוי כאלו מרים ידו בשכינה, והט...
על ידי רוצה לדעת
29 אפריל 2019, 11:14
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות האם כמה היכן ולמי
תגובות: 40
צפיות: 1250

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

קראתי פעם שהגאון ר' הילל זקס זצ"ל נכד מרנא החפץ חיים זיע"א התנהג באיזה ענין בחומרה כהחזו"א, אף שהמ"ב גופיה היה מקיל בזה. ושאלוהו על כך מה ראה לכך, ואמר דבר נפלא, כל דור יש את הנסיונות שלו וכנגד זה קמו גדולי ישראל ועמדו בפרץ, וביאר ברוסיה כנגד הקומנטסים קמה תנועת נובדרוק כאשר פרצה תנועת ההשכלה הארורה...
על ידי רוצה לדעת
29 אפריל 2019, 00:26
פורום: פסח
נושא: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?
תגובות: 22
צפיות: 949

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

בני בכורי הוא ע"ש העתיד כמפורש ברש"י שבת פט: ובמהרש"א שם המעביר בניו, אי' בשפ"א בכ"ד שבקרי"ס זכו לתואר בנים, ולהמבו' ברש"י הנ"ל הביאור כי בקרי"ס כבר התחיל הארת מתן תורה וכמש"כ הספרונו עה"פ "אנכי ה'", עייש"ה. וכמו"כ עפ"י המבו' ברמב"ן שבקרי"ס נזדכך גופם להיות ראויים לאכילת המן, ועל אכילת המן אי' בקדמ...
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 23:49
פורום: אקטואליה
נושא: הסתגרות או פתיחה מבוקרת
תגובות: 25
צפיות: 723

Re: הסתגרות או פתיחה מבוקרת

בדור כמו היום, מה עדיף, לחנך את הילדים [ואת ההורים] להסתגר יותר ויותר, או שזה לא יחזיק מעמד, ועדיף מראש לבוא ולתת משהו מהעוה"ז, כדי שלא ירצו הכל... למשל. האם בדור כמו היום ראוי מטעמי חינוך לא להחזיק סרטים בבית, ולאסור על ילדים ובחורים ללכת לחברים שיש להם מחשב עם סרטים וכד', או שממילא יבוא גיל שהם י...
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 23:33
פורום: דעת דורות
נושא: מה פירוש המילים שהיה מושר על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל
תגובות: 4
צפיות: 480

מה פירוש המילים שהיה מושר על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

מישהו יודע מה תרגום מילות השיר שהיה מושר על ידו בהזדמניות רבות
שבסופו "יבנה המקדש וכו'"
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 23:31
פורום: דעת דורות
נושא: ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 21
צפיות: 1067

Re: ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

גם מה שחידש את המושג "בר בי רב דחד יומא"
שמתאספים ביומא דפגרא... ללמוד תורה מבוקר ועד לילה,
וכהיום נתפשט מאוד להרבה ימים בשנה.
הכל התחיל ממנו.
ת.נ.צ.ב.ה
ולמי שרוצה לעשות נח"ר לנשמתו אחר שלא זכה להשאיר זש"ק,
ילמד בספריו קול מנחם על התורה, [אולי יש עוד.]
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 22:59
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: עיצה לשוכח יום אחד לספור ספירת העומר, והוא ש"ץ, מה יעשה?
תגובות: 10
צפיות: 362

Re: עיצה לשוכח יום אחד לספור ספירת העומר, והוא ש"ץ, מה יעשה?

תלמיד חבר כתב:
28 אפריל 2019, 22:26
מדוע יש הבדל בין קריאת שכתוב שאינו יכול להוציא אם אינו גר באותו מקום כגון אם גר בפרזות אינו יכול להחציא את המוקפים וכן כאן
זכית לכוין לטענת הפרי חדש! אשריך!
ועי' בהר צבי המצורף
הר צבי.PDF
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 22:12
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: עיצה לשוכח יום אחד לספור ספירת העומר, והוא ש"ץ, מה יעשה?
תגובות: 10
צפיות: 362

עיצה לשוכח יום אחד לספור ספירת העומר, והוא ש"ץ, מה יעשה?

יש שמועה בשם הבית הלוי שהניגש ש"ץ ומתבייש ששכח יום אחד לספור, יבקש מא' מהציבור שלא יברך, והוא יוציאנו.
מי שידוע מקור השמועה נא יעלנה כאן.
כמו"כ יש ע"ז פרי חדש ועוד
מי שיודע דבר בענין, נא ישתף את כולנו.
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 21:14
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מישהו יכול להסביר לי מה עושים בספירת העומר?
תגובות: 12
צפיות: 421

Re: מישהו יכול להסביר לי מה עושים בספירת העומר?

הרוצה להחכים עוד יעי' בהכתב והקבלה פר' אמור (ויקרא כ"ג, י"א) ואביא לשונו: אבל להקרא ע"ש המדה לא מצינו, ולמה לא קראה בשם מנחת בכורים כאשר כינה בשם זה (בויקרא ב') ואם תקריב מנחת בכורים אביב, ושם זה יותר נכון לפי הזמן; אמנם אחרי שתכלית המכוון בתנופת מנחה זו להתבונן בינה שלא נייחס שפע הטובות הזמניות אל ...
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 13:59
פורום: פסח
נושא: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?
תגובות: 22
צפיות: 949

Re: “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” מי היא אותה שפחה?

בני בכורי הוא ע"ש העתיד כמפורש ברש"י שבת פט: ובמהרש"א שם המעביר בניו, אי' בשפ"א בכ"ד שבקרי"ס זכו לתואר בנים, ולהמבו' ברש"י הנ"ל הביאור כי בקרי"ס כבר התחיל הארת מתן תורה וכמש"כ הספרונו עה"פ "אנכי ה'", עייש"ה. וכמו"כ עפ"י המבו' ברמב"ן שבקרי"ס נזדכך גופם להיות ראויים לאכילת המן, ועל אכילת המן אי' בקדמו...
על ידי רוצה לדעת
28 אפריל 2019, 00:17
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם מותר בסעודת סיום מסכת לשיר עם כלי נגינה בימי העומר?
תגובות: 1
צפיות: 147

האם מותר בסעודת סיום מסכת לשיר עם כלי נגינה בימי העומר?

השאלה היא בסיום שכוונו אותו ל"אחרי פסח" שאז היה יותר נוח.
אם יש מקורות אשמח.
על ידי רוצה לדעת
25 אפריל 2019, 14:45
פורום: פסח
נושא: לא לשכוח היום!
תגובות: 5
צפיות: 246

לא לשכוח היום!

א. עירוב תבשילין
ב. להוציא כל המוקצה מהכיסים.
ג. סוף זמן ביעור מעשר שני, מי שיש בידו מעות חייב לבערם [שיעשה טיול לים...]

והנוהגים לעשר פעם שניה, ומשתמשים ב"קרן המעשרות של הרב אפרתי" שמעתי [לא בדקתי] שהם פרסמו שאפשר לעשר היום רק עד שעתיים לפני החג, ורק מיום א' בצהרים, משום דין פרוטה חמורה.
על ידי רוצה לדעת
25 אפריל 2019, 12:28
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1191
צפיות: 45893

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מדביק פת בתנור סמוך למוצ"ש
זורע בשבת ונקלט וצמח בחול
על ידי רוצה לדעת
24 אפריל 2019, 23:21
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות ז: מיום שברא הקב"ה את עולמו
תגובות: 5
צפיות: 237

Re: ברכות ז: מיום שברא הקב"ה את עולמו

עיי"ש בכת"ס שכאן היה הודאה על דבר שנעשה בדרכי הטבע.
וי"ל שכאן היה הודאה באופן של "פרסום הנס" וע"ד דברי כבודו, והיינו שבקריאת השם זה סיפור הנס ל"כל העולם" ולא רק הודאה לעצמה.
על ידי רוצה לדעת
24 אפריל 2019, 21:44
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין לקביעת מקום ללימוד התורה
תגובות: 7
צפיות: 310

Re: האם יש ענין לקביעת מקום ללימוד התורה

זכור לי משהו שכתוב כן, ואיני מוצא כעת
ובדרך צחות יש לומר שאם יש לקבוע מקום לתפילה ממילא צריך לקבוע מקום לתורה, כי הלא יש ענין להתפלל היכן שלומדים תורה "ביני עמודי" [ברכות ח']...
על ידי רוצה לדעת
23 אפריל 2019, 03:16
פורום: פסח
נושא: הארה נפלאה מהחתם סופר
תגובות: 1
צפיות: 138

Re: הארה נפלאה מהחתם סופר

כתוב בפסוקים שלפני שיצאו עם ישראל ממצרים אמר הקב"ה לעם ישראל שישאלו מהמצרים את ממונם כדי שיהיה להם במדבר ולא רצו עם ישראל לקחת את ממון המצרים והוא דבר תמוה כיון שבשעה שהיו ישראל על הים אחר שטבעו המצרים היה צריך משה למשוך אותם מהממון שלא יקחו אותו ויבאו להודות לקב"ה ומה ההבדל בין זה לבין הממון שהיה ...
על ידי רוצה לדעת
23 אפריל 2019, 01:48
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?
תגובות: 7
צפיות: 395

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

אכתוב בקצירת האומר, כמובן שהדברים מחודשים, אך אחר שנכתבו ע"י המאירי והשבלי הלקט, כמדו' שמוכרחים לומר כדלהלן, ספירת העומר נאמרה בתורה "ממחרת השבת" כלומר שהמחייב של של ספירת העומר הוא "ממחרת השבת", עד כדי שבשו"ת שואל ומשיב ח"ב סי' ה' יצא לחדש שאם לא הקריבו ק"פ, גם קרבן העומר לא מקריבים, ובאבנ"ז או"ח ש...
על ידי רוצה לדעת
21 אפריל 2019, 10:48
פורום: פסח
נושא: שמירת חלק ממצת האפיקומן
תגובות: 5
צפיות: 161

Re: שמירת חלק ממצת האפיקומן

ראה בכף החיים תע"ז סק"ו שהביא מנהג זה
ולא מחלק שם בין יו"ט ראשון לשני, ואיני יודע אם ראיה היא.
על ידי רוצה לדעת
21 אפריל 2019, 08:51
פורום: פסח
נושא: יום א' דחוה"מ - איך מרדכי הצדיק הציל אותנו? ע"י שלמד היום על מה שהקריבו/יקריבו היום
תגובות: 2
צפיות: 165

Re: יום א' דחוה"מ - איך מרדכי הצדיק הציל אותנו? ע"י שלמד היום על מה שהקריבו/יקריבו היום

עומר - אמונה [מהר"ל] היה זה ממחרת ה"שבת" - שבת יסוד האמונה בחידוש העולם, וכך פסח [מהר"ל] פרק שישי - המספר שש הוא מספר המיוחד לישראל [מהר"ל שלכך ס' רבא בכרס אחד, ששה סדרי משנה, ותושבע"פ עכו"ם הופקעו. למד עם "תלמידים" כמבו' ברש"י שם, כי רק בכח "אמונת חכמים" נזכה לגאולה- כבו' בביה"ל פר' בא. והפוך בה וכ...