החיפוש הניב 780 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
20 אפריל 2019, 23:33
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?
תגובות: 7
צפיות: 395

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

מאירי פסחים ז' שיוצאין בשהחיינו דליל הסדר,
יותר מפורש בשבלי הלקט הל' ספיה"ע רל"ד, עייש"ה.
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 13:06
פורום: פסח
נושא: וּמְגוּרֹתָם אָבִיא לָהֶם
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: וּמְגוּרֹתָם אָבִיא לָהֶם

מנהג הגר"א זיע"א לומר עכשיו [לאחר חצות] סדר הקרבת הפסח "ונשלמה פרים שפתינו"
והלואי ונזכה גם בפועל.
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 09:52
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת ויכולו מעומד
תגובות: 2
צפיות: 157

Re: אמירת ויכולו מעומד

מש"כ שיש לעמוד בקידוש משום הוי' זה מובא ברמ"א (רע"א, י): ונוהגים לישב אף בשעה שאומר ויכלו, רק כשמתחילין עומדין קצת לכבוד השם כי מתחילין יום הששי ויכלו השמים ונרמז השם בר"ת, עכ"ל. ועיי"ש במג"א סקכ"ב שהוא גם להשלים ע"ב תיבות שבקידוש. ועי' בשו"ת חת"ס או"ח סי' י' שביאר לקיים המנהג מה"ט שיש צירוף שם הוי'...
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 01:07
פורום: פסח
נושא: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!
תגובות: 10
צפיות: 402

Re: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

הנהגה נפלאה, ואפשר לעשותה גם כל שבת שאף הכנתה אינה קלה כ"כ. יש איזשהו מנהג מעניין שראיתי פעם ואיני זוכר כעת אצל מי שהוא היה שר פרק ממשלי לאישה שנקרא בשם "אשת חיל" ואע"פ שברור הדבר שהוא התכוין גם לדברים נשגבים ועמוקים ואכמ"ל אבל עכ"פ כלפי האישה שחושבת שזה מכוון אליה מאי איכפת ליה.. האם יש עוד מישהו ...
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 01:03
פורום: פסח
נושא: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!
תגובות: 10
צפיות: 402

Re: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

אפשר לשפר את ההנהגה להודות כמה ימים קודם... ואם צריך להיות חלק מהמתח הזה פשוט שאדם צריך להודות על כל צעד ושעל, וכמובן לעזור ולעזור וכו', רק שיש כאן הרגשה נפלאה כאשר כל המשפחה יושבת מסביב השולחן, ומחכים לרגע בו יתחיל ראש המשפחה את הסדר, אז, הדבר הראשון שהוא מתחיל הוא לומר תודה לאשה, וזה הרבה הרבה יו...
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 00:50
פורום: פסח
נושא: הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!
תגובות: 10
צפיות: 402

הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

שמעתי הנהגה של יהודי יקר שליט"א
שפותח את הליל הסדר ב-
אמירת "תודה רבה" לאשה ולילדים, שניקו וטרחו כ"כ לנקות הבית,
ובמיוחד לאשה שכל המתח על כתפיה....
וכמובן על עריכת השולחן וכו' וכו',
מי כעמך ישראל!

מצא חן בעיני, אמרתי אשתף הרבנים שליט"א.
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 00:27
פורום: פסח
נושא: פסח מצה ומרור
תגובות: 10
צפיות: 792

Re: פסח מצה ומרור

כבר עמדו בשאלה זו גדולי עולם, וזה כבר קושיה על לשון הקרא דכתי' "על מצות ומרורים יאכלוהו" והו"ל להקדים מרור למצה וכ' הצל"ח בפסחים קט"ז ע"א: דהנה סדר הפסח מצה ואח"כ מרור, וכיון שמצה רומז לגאולה ומרור רומז לשעבוד, היה להקדים מרור למצה שהרי השעבוד קדים לגאולה, אבל באמת אדרבה המרור הוא הגאולה האמיתית, שע...
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 22:09
פורום: פסח
נושא: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

למה לא,
תזכה בזה בחזרה,
ותאכל כמו הנחש שאוכל עפרא דארעא....
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 21:46
פורום: פסח
נושא: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: כמה הערות והארות לערב פסח\ בדיקת חמץ..

כבוד דורדיא היקר,
ראשית שמחתנו בדבריך הנפלאים כתמיד!

הברכה כוללת את הביעור שלמחרת,
היכן מניחים את החמץ, בכניסה לבית במקום שמור וקשור היטב היטב...
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 15:07
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2162

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ליכאו' הוא להיפך שכיון שכפר בעיקר בזה הוציא עצמו מן הכלל, וראה ממדרש שמואל על אבות פ"ב מ"ה: אי נמי אמר אל תפרוש מן הצבור שצריך לאדם להיות לו אמונה אומן שכל בית ישראל הם נפש אחת על דרך כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה וטעמא דמלתא לפי שאב אחד לכולנו אל אחד בראנו וכל בי...
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 04:53
פורום: פסח
נושא: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ
תגובות: 9
צפיות: 369

Re: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ

כדאי גם לנקות את המקלדת של המחשב, פעמים ויש בו פירורים ממש!
על ידי רוצה לדעת
18 אפריל 2019, 02:28
פורום: פסח
נושא: פלא נשגב על כל המכירה של החמץ ע"י המפעלים והחנויות
תגובות: 6
צפיות: 296

Re: פלא נשגב על כל המכירה של החמץ ע"י המפעלים והחנויות

בן של רב
נא יבאר השאלה,
מפעלים וכו' באמת לא מבטלים את החמץ, מי אמר לכבודו שהם מבטלים את החמץ כעפרא דארעא את כל המפעל הגדול שלהם,
סומכים על המכירה,
ואכן דעת הגר"א שלכתחילה אין לסמוך על מכירת חמץ בעין,
וכהיום נהגו לכתוב כמנהג המדינה ואולי זה כבר יותר קל.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 02:24
פורום: פסח
נושא: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ
תגובות: 9
צפיות: 369

Re: אשר אסרת התרתי ולהיפך -- מקומות שבאמת צריך לבדוק מחמץ

ג"א מצטרף להנ"ל מנסיון,
למשל השבוע מצאנו בכיס המעיל של הילד את ה"פת שחרית" וכבר היה זה לאחר כביסה!
כמו"כ יש לבדוק היטב את כל קופסאות משחקי הילדים וכו'

ויה"ר שלא נכשל.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 02:17
פורום: פסח
נושא: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.
תגובות: 73
צפיות: 1976

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

יש ויש ריח ניחוח. אבל מסוג אחר לגמרי כדלהלן: "ישלם ה' שכרך ותהי משכורתך שלמה" . אלו מילותיו של בועז לרות על הגיור שלה (אגב: לא לחינם בקרוב אנו מתקדמים אל המילים הללו ב49 יום כי זה אותו נושא ממש אלא שאנו עדיין בשלב שלפני הגיור עצמו = שבועות) וביאר הגר"א ששכר/משכורת לא מגיע בצדק רק למי שמתגייר כי הוא...
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 02:04
פורום: פסח
נושא: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.
תגובות: 73
צפיות: 1976

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

זה נהדר לפי מה שכבר נודע שקרבן פסח הוא קרבן גרות ייחודי. ובכל שנה חוזרים אנו בפסח ומחזקים את המצב של "גם את בדם בריתך שולחתך" - וכמו שאחז"ל שזה גם פסח ודם מילה. (וכבר נדפס בספרים בשם הגר"מ שפירא והגר"ל מינצברג עם ראיותיהם) וא"כ לדרוש כאן ריח ניחוח - זה לא לענין. כי ריח ניחוח זה דבר המתבקש כשבן מביא...
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 01:51
פורום: פסח
נושא: משכו וקחו לכם
תגובות: 7
צפיות: 319

Re: משכו וקחו לכם

דרישה סי' ת"ל: ומה שקשרו אותם בכרעי מטתם הוא משום דדרך הראשונים שהיו יושבין כל היום על המטה ויהיה לנגדם תמיד, עכ"ל.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 01:32
פורום: פסח
נושא: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.
תגובות: 73
צפיות: 1976

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

ט. בעיה של חוסר "ריח ניחוח" בזמן הגלות. רק להעיר שבק"פ אין דין "ריח ניחוח" [ראה נצי"ב ויקרא כ"ו ל"א: ולא אריח בריח ניחחכם. דאע"ג דהמקדש שומם מכ"מ אפשר דישאר המזבח במקומו ולהקריב עליו. וכמו שהיה באמת בחרבן בית שני. דמזמן חרבן הבית עד חרבן ביתר שאז נחרש ההיכל ונהרס המזבח. היה עוד המזבח קיים והקריבו ע...
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 01:11
פורום: פסח
נושא: משכו וקחו לכם
תגובות: 7
צפיות: 319

Re: משכו וקחו לכם

אולי יש לומר עוד על דרך צחות לרמז ל"מיטת" יעקב שהיתה שלמה,
והיינו שמעתה שפרשו מע"ז, שוב מיטת יעקב שלימה, בלא פגם, ומפגם ע"ז מצינו שיעקב חשש מאוד כדאי' בפסחים שמא וכו' וענו לו השבטים כשם וכו', ועי'.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 00:08
פורום: פסח
נושא: "מצות חבורה" על שום מה?
תגובות: 10
צפיות: 356

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

א. בפסח ישראל קדושים מדקדקין יותר. ב. כמנהג הרא"ש שהיה אוכל דוקא ממצות שהוא אפה, ואכן מעלת "חבורה" זה כאשר האדם בעצמו משתתף, וגם אם לא משתתף זה עצמו ש"מכיר" את ה"חבורה" זה מעלה. א. אני מדבר על אלו שאת כל שאר המוצרים קונים עם הכשר. ב. 'חבורה של הרב X מישיבת מיר' וכדו', זה נקרא ש"מכיר"?! צודק טעיתי
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 00:02
פורום: פסח
נושא: "מצות חבורה" על שום מה?
תגובות: 10
צפיות: 356

Re: "מצות חבורה" על שום מה?

א. בפסח ישראל קדושים מדקדקין יותר.
ב. כמנהג הרא"ש שהיה אוכל דוקא ממצות שהוא אפה, ואכן מעלת "חבורה" זה כאשר האדם בעצמו משתתף, וגם אם לא משתתף זה עצמו ש"מכיר" את ה"חבורה" זה מעלה.
על ידי רוצה לדעת
17 אפריל 2019, 00:00
פורום: פסח
נושא: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה מעובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו! [חת"ס]
תגובות: 1
צפיות: 179

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה מעובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו! [חת"ס]

החת"ס בדרשות [ח"ב דף רס"ב ע"ב לפסח תק"פ] כתב וז"ל: וי"ל דאיתא בפרק ערבי פסחים מתחיל בגנות ומסיים בשבח עבדים היינו מתחילה עע"ז היו אבותינו וכו'. והנה כמו שחייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים, כמו כן חייב לראות עצמו כאלו הוא היה מעובדי ע"ז, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו , והיום בלילה התחיל לעבוד ה...
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 15:43
פורום: ענינו של יום
נושא: שאלות על תרופות לפסח
תגובות: 2
צפיות: 182

Re: שאלות על תרופות לפסח

פורסם בעיתונות
מס' טלפון של העדה החרדית לברר
026700200
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 15:31
פורום: פסח
נושא: קובץ גליונות לפסח תשע"ט
תגובות: 1
צפיות: 159

קובץ גליונות לפסח תשע"ט

קובץ גליונות מורחב לחג הפסח תשעט.pdf
בכדי להצטרף אל מקבלי המייל בקביעות, שלח אימייל אל kovetz+subscribe@googlegroups.com
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 14:36
פורום: פסח
נושא: דברי שי"ח ממרן הגרח"ק שליט"א על פסח
תגובות: 0
צפיות: 121

דברי שי"ח ממרן הגרח"ק שליט"א על פסח

חוברת דברי שיח לפסח.pdf
כדי להצטרף אל מקבלי גליון דברי שי"ח, שלח אימייל אל divreysiach+subscribe@googlegroups.com
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 11:26
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2162

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

האם ישראל במצרים היו עם ציצית?
עי' ריטב"א בהגדש"פ פיס' ויהיו שם לגוי גדול שכותב שיש גורסים "מסויימים" ע"י ציצית שבבגדיהם.
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 11:12
פורום: פסח
נושא: כל האוכל מצה ע"פ כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו
תגובות: 7
צפיות: 322

Re: כל האוכל מצה ע"פ כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו

אגב, למה בכלל זה מציאות של "ארוסה",
איזה שייכות יש למצה קודם ליל הסדר שאנו קוראים לזה מציאות של "בא על ארוסתו",
אלא, כי כבר מר"ח התחיל הגאולה וכמו שדרשו יכול מר"ח וכו' וכן יכול מבעוד יום וכו', ועי'.
על ידי רוצה לדעת
15 אפריל 2019, 23:34
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2162

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ואפשר לפי מש"כ הרמב"ן [שמות פרק ג' פסוק י"ג] "ואמרו לי מה שמו", וז"ל והקב"ה משיבו למה זה ישאלו לשמי אין להם צורך לראיה אחרת, כי אהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם והיא הראיה הגדולה שיש אלהים בישראל קרובים אלינו בכל קראנו אליו. עכ"ד. אגב, כך גם כתב הרמב"ם על פורים בהקדמתו למנין המצות בריש ספר יד החזקה...
על ידי רוצה לדעת
15 אפריל 2019, 21:00
פורום: פסח
נושא: מעשה ב"כאבי רגלים" מחמת עבודה בחול המועד [מתוך דרשו]
תגובות: 3
צפיות: 204

מעשה ב"כאבי רגלים" מחמת עבודה בחול המועד [מתוך דרשו]

היה זה לפני 12 שנה, בשנת תשס"ז, כאשר אל ביתו של הרב חיים קנייבסקי הגיעה אישה ושאלה בפיה: "אני פקידה באחד הבנקים הגדולים בבני ברק, ולאחרונה כל עובדי המחלקה שלי נתקפו בכאבי רגלים חזקים. מדובר באנשים בריאים לכל דבר, שמעולם לא תקפום כאבים ברגליהם", ציינה האישה, "ואנו חוששים כבר להגיע לעבודה". הרבנית קני...
על ידי רוצה לדעת
15 אפריל 2019, 19:59
פורום: פסח
נושא: זוהתה חומרא חדשה: הגר"י ברטלר זצוק"ל נמנע מלכבות התאורה בביתו בחוה"מ!
תגובות: 41
צפיות: 1129

Re: זוהתה חומרא חדשה: הגר"י ברטלר זצוק"ל נמנע מלכבות התאורה בביתו בחוה"מ!

איש מבית לוי כתב:
15 אפריל 2019, 19:51
לענין הוצאה, מוכח מהרבה ראשונים שלא נאסר בחול המועד.
עי' לעיל שהובא שהחזו"א החמיר, ושכן הוא בשו"ת עמודי אור
איני בתוך הסוגי', רק מראה מקום אני לך
על ידי רוצה לדעת
15 אפריל 2019, 17:30
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2162

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כנגד ארבעה בנים דברה תורה. יש להתבונן מדוע מצוות סיפור יציאת מצרים היא לבנים לכתחילה ? ואולי אפשר לבאר שעיקר גלות מצרים הייתה על הילודה והילדים שבתחילה גזר פרעה על הזכרים וכל הזמן חשש "שמא התרבו עם ישראל", ולכן גם שעבדם, שהרי כאשר האדם עובד עבודה קשה בסוף היום הוא עייף, ואין בכוחו להעמיד דור המשך ל...