החיפוש הניב 1657 תוצאות

על ידי מבקש אמת
27 נובמבר 2019, 15:47
פורום: בית המדרש
נושא: למכור מחשב ללא חסימה\סינון
תגובות: 10
צפיות: 165

Re: למכור מחשב ללא חסימה\סינון

מה עם המ"ב סי' שמז (לא עיינתי כעת בנושא אז לא לטרוף אותי אם אני מדבר לא לעניין....) "ואסור להשאיל לאדם כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת אם לא שיש לתלות שיעשה בה מלאכת היתר ודוקא בדבר המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום (מ"א)" בא נגיד במקרה שאין דרכי ש...
על ידי מבקש אמת
27 נובמבר 2019, 15:39
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

כמה מגוחך לתלות את השקפת השאלתיזים באסכולה נוצרית. ממתי בדיוק הם הגו בכתבי הנוצרים. מלבד זאת פרושים וסכלים עד כדי שיגעון היו קימים גם בזמן חז"ל קודם לדת הנצרות בתצורתה הנוכחית [הנצרות בפועל קיימת כדת כמה מאות שנים אחרי פטירת יש"ו] אין כוונתי שהם הגו בכתבי הנצרות והגיעו למסקנה כזו. כוונתי היא שהגישה...
על ידי מבקש אמת
27 נובמבר 2019, 15:36
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בירור שי' הרשב"ם - לגבי שבועת היסת על הקרקעות
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: בירור שי' הרשב"ם - לגבי שבועת היסת על הקרקעות

ייש"כ אני שומע את הרעיון שבדברים, אך קשה לומר כן בד' הרשב"ם, הרשב"ם בדף ל"ג כ' 'ועוד' דהיינו דהוא ב' פירושים ולפי' הראשון אין נשבעין היסת אינו קשור כלל להא דהו"ל שני חזקה, אך אולי יש לדחוק כדבריך, אלא דברשב"ם בדף קכ"ח ע"א יעו' בד"ה אתה נתתו לי במתנה שכ' דאיירי או לאחר ג' שנים או בקטן המוטל בעריסה ו...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 19:55
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בירור שי' הרשב"ם - לגבי שבועת היסת על הקרקעות
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: בירור שי' הרשב"ם - לגבי שבועת היסת על הקרקעות

הרשב"ם כתב שנאמן בלא שבועה בגלל שאין נשבעין על הקרקעות ועוד שחזקת ג' שנים במקום שטר קיימא. בפשוטו אלו שני סברות נפרדות לגמרי, הראשונה היא פטור בהלכות שבועה והשניה היא פטור בהלכות טוען ונטען. אבל לכאורה הקצוה"ח הבין בכוונת הרשב"ם ששתי הסברות הם בהלכות טוען ונטען. והביאור בזה, שאחר שיש חזקת ג' שנים לא...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 18:53
פורום: בית המדרש
נושא: למכור מחשב ללא חסימה\סינון
תגובות: 10
צפיות: 165

Re: למכור מחשב ללא חסימה\סינון

שאלה זו דומה להרבה שאלות מצויות, כגון האם מותר למכור רכב לחילוני שבודאי יסע בו בשבת, או למכור משקפיים למי שאינו נזהר בראיית מראות אסורות, או למכור טלפון למי שידבר בו לשון הרע, וכלי סעודה למי שאינו מטבילם או יבשל בהם בשבת. ויש בזה אריכות דברים באשכול אחר אודות השבת אבידה במכשיר לא מסונן. תמצית הדברים...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:42
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 253
צפיות: 4678

Re: הקץ לדברי רוח!

בנין המשכן והמקדש הוא מצוה המוטלת על הציבור כמבואר ברמב"ם, והוא ענין של השראת השכינה בכלל ישראל. ממילא מובן שגם אם הגלות אינה מעכבת את הקרבת הקרבנות, כמו שאינה מעכבת הרבה מצוות אחרות בתורה, היא בהחלט מעכבת את המצוות המוטלות על הציבור 1. בשביל קרבנות (כדברי הר"י מפאריז הרע"א והחת"ס החזו"א וכו' ) צרי...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:32
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

מדרך העולם לשנוא את מי שעושה דברים משונים ביותר, ואין לזה שום קשר לשנאת ע"ה וכו' נכון שמי שיש בו יר"ש יותר, ישנא את חוסר הצניעות, אבל כל אדם מן הישוב שרואה אשה שמנסה לדרדר את צורת היהודי לצורה הזויה שגורמת חילול השם נורא ומפרקת בתי ישראל מתקומם וגם מתבייש בזה באופן טבעי, וגם אם ההתקוממות אינה דווקא...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:13
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

או לדוגמא היה יהודי בשם הר' האלבעראנס מנהיג קהילת לב טהור ומחותנו של הרב רומפלער, כאן בארה"ק הוא פחות מוכר אבל בארה"ב ובמיוחד בחסידות קאשווי יש שנאה עזה לאותה קהילה האם מישהו יגיד שזה בגלל סלידה מפרומקייט או שזה נובע בגלל ששם יש יותר משפחות שנפגעו ממנו), אותו הלברנץ שר"י היה רשע מרושע וכל ממשיכי דר...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:08
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

לדעתי. גם אם עצם הנידון היה נכון להעלות אותו בפורום זה. לא נכון לדבר על עצם הנידון תחת הכותרת של "בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל" הרי כל נושא הפורום התפתח מכך שהרב זצ"ל אחז מדרכם ולכן אין זה נכון לתקוף שיטה זו חזיתית בפורום שנפתח לע"נ רב שנפטר יום קודם לכן. מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני, יש מו...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 17:04
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

אמרת את הנקודה, חבל שאתה מטשטש אותה עם תוספת מלל מיותר. יראת שמים לא נמדדת רק בשנאת כל מה שמחוצה לה. מיראת שמים שואבים חיים של קרבת ה'. כמפורש בכמה פסוקים במשלי מענין יראת ה' - יראת ה' שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי יראת ה' תוסיף ימים יראת ה' מקור חיים יראת ה' מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה ...
על ידי מבקש אמת
26 נובמבר 2019, 15:10
פורום: דעת דורות
נושא: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)
תגובות: 166
צפיות: 2007

Re: בד"ה הרה"צ רבי אהרן צבי רומפלר זצ"ל (הרבי מתהילות ישראל)

יש לי מה להוסיף כהנה וכהנה. אבל מציק לי מאד שלא מדברים בכזה להט ובוז על שאינם הולכות בצניעות, ועל השקועים בעניני העוה"ז ועושים את הצלחת העוה"ז לעיקר. שני חילוקים בדבר: האחד, מי שמתקשה להתמודד עם יצרו הרי זה דבר טבעי ונורמלי, כך היא דרכו של עולם שאנשים מתקשים להתגבר על יצרם ונמשכים אחר תאוות עולם הז...
על ידי מבקש אמת
25 נובמבר 2019, 18:31
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 253
צפיות: 4678

Re: הקץ לדברי רוח!

למה זה טיעון לא הוגן ? דהיינו לכאורה נראה שהם כן דנו בזה כמו שדנים על כל התורה יש לציין שהם דנו לגבי הקרבת קרבנות ולא לגבי בנין המקדש. אלו שני ענינים חלוקים ביסודם, שכן הקרבת קרבנות היא מצוה שאיננה תלויה בציבור (למעט קרבנות הציבור) ונהגה בכל מקום ובכל זמן עד איסור הבמות, ואצל כל אדם, החל מאדם הראשו...
על ידי מבקש אמת
24 נובמבר 2019, 21:54
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 253
צפיות: 4678

Re: הקץ לדברי רוח!

עת רבי עקיבא איגר וחת"ס חשובה מאוד לכל בן תורה ובר דעת, אבל טיעון כמו - 'לא הבנתי בדיוק מה אתה אומר, אבל מזה שהם לא טענו את מה שאתה טוען, הדברים שלך כנראה לא רלוונטיים' - היא בעיני טיעון לא הוגן בשיח תורני. למה זה טיעון לא הוגן ? דהיינו לכאורה נראה שהם כן דנו בזה כמו שדנים על כל התורה יש לציין שהם ...
על ידי מבקש אמת
22 נובמבר 2019, 01:39
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שחצניות
תגובות: 6
צפיות: 221

Re: נשים שחצניות

להבהרת הענין, אין כוונת הירושלמי למה שנקרא בלשוננו שחצן כלומר בעל גאווה, אלא הכוונה שמאד חשוב להן איך נראות בעיני החברה (וכידוע שכך הוא גם בזמננו).
על ידי מבקש אמת
21 נובמבר 2019, 20:03
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 253
צפיות: 4678

Re: הקץ לדברי רוח!

מבחינה עקרונית נראה שנחלקו בזה הדעות, המנחת חינוך במצוה צה מצדד שיתכן ואפשר לבנות ביהמ"ק קודם ביאת המשיח, ומביא כהוכחה את המעשה דרבי יהושע בן חנניה ואת רבנו נתנאל מבעלי התוספות שרצה להקריב קרבנות בירושלים (אם כי זה אינו ראיה לבנין ביהמ"ק אלא להקרבת קרבנות בלבד) , אך כותב שהרמב"ם חולק על זה. בדורות ש...
על ידי מבקש אמת
19 נובמבר 2019, 18:20
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

עירובין כב. רבא אמר במי [מתקיים דברי תורה] שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כוונת הגמ' שחשקת התורה שבו תגבר על חששותיו ודרגת התמסרותו לבניו ובני ביתו. ולא שיכול להזיק לאחרים או לציבור או להיפטר מלפרוע חובות. אמת, ולכן אני מציין שחוב של האדם לדאוג לאשתו וילדיו לא גרע מחוב לאדם אחר.
על ידי מבקש אמת
19 נובמבר 2019, 02:43
פורום: אקטואליה
נושא: תרבות חילונית
תגובות: 115
צפיות: 1072

Re: תרבות חילונית

יש לי פה הרגשה מסוימת בנוגע לכל הויכוחים הללו. כמה שמדברים על החומות שנפלו ועל זה שהכל נחרב וכו' וכו', אני פשוט לא מוצא את זה. אני יושב בבית מדרש בו יושבים עשרות אברכים (שרובם אגב יוצאי ישיבות המוגדרות 'פתוחות' יחסית) וכמעט כולם יראים ושלמים בהנהגתם ובהנהגת בני ביתם (למעט אחד או שתיים שגם מצבם אינו...
על ידי מבקש אמת
19 נובמבר 2019, 02:29
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

רק דבר שהוא מינות ואפיקורסות ברורה אין לבדוק ובכלל זה כל מחשבות זרות שהם הפך דעת תורה. ביאור הלכה סי' א' ע"פ ספר החינוך מצוה ריג, שפז "מחשבות זרות שהם היפך דעת תורה" אין הכוונה למה שלא תואם עם מה שמכונה "דעת תורה" בימינו, אלא הכוונה למה שמביא את האדם לעקור דברים מן התורה, שהוא בכלל מינות, כמפורש לה...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 23:44
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

 לא אמרתי שאין לו דרך חלילה, רק שזו בעיה חמורה שהוא צריך להתמודד אתה בדיוק כמו ילד שהרעיבו אותו בגיל צעיר, ולא להאשים את האנשים השפויים שמספקים לילדיהם את החינוך הנדרש "בשטיפת מוח" רח"ל. לא מאשים את ה"שפויים", אבל אני מפקפק בנכונות ההשקפות אותם הנחילו לילדיהם בגיל צעיר. כמובן שהם עצמם נחלו את אותם ...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 22:08
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

מי שעמד מעט על טיבו של העולם של פעם (הן מהגמרא עצמה, והן ממקורות היסטוריים אחרים) רואה תמונה שונה לחלוטין. בעבר היה נהוג שאדם עזב את ביתו לכמה שנים בשביל להביא פרנסה, וממילא הונהג כך בבבל גם בשביל לימוד התורה. דברי הבל ללא שום מקור! עיין עירובין נ"ד ב' רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמהלכין מעיר לעי...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 22:04
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

לא אמרתי שאין לו דרך חלילה, רק שזו בעיה חמורה שהוא צריך להתמודד אתה בדיוק כמו ילד שהרעיבו אותו בגיל צעיר, ולא להאשים את האנשים השפויים שמספקים לילדיהם את החינוך הנדרש "בשטיפת מוח" רח"ל. לא מאשים את ה"שפויים", אבל אני מפקפק בנכונות ההשקפות אותם הנחילו לילדיהם בגיל צעיר. כמובן שהם עצמם נחלו את אותם ה...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 21:35
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

ולמי שכל כך קשה להאמין שראשונים כמלאכים כפשוטו ממש, יתכן שלא חינכו אותו לזה מגיל צעיר, ואלו התוצאות. הבנתי. במילים אחרות, אם לא עשו לך שטיפת מוח בגיל קטן, אין דרך שתשתכנע מהאמת. אני סבור שצריך לברר את האמת עם סברות לגופו של ענין, ולא לטעון טענות דמגוגיות מהסוג של "רק מי שחינכו אותו מגיל צעיר מבין א...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 17:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טומאת נדה בימינו
תגובות: 27
צפיות: 286

Re: טומאת נדה בימינו

בשעתו אמרו לנו בשם הגרנ"ק זצ"ל, שאנו תולים שפשוט שיש הרגשה, אלא שבאופי תקופת הציווליזציה, נשים לא שמות לב להרגשה. אך הטבע לא משתנה. ממילא גם אין מקום להערתו של רבי יצחק ברנד, כי שונים כתמים מוסת בטבעם, בזה יש הרגשה ובזה אין. לא הבנתי מה ההתרגשות של יאיר אור. הטבע לא השתנה? אם כן היאך תסביר את העובד...
על ידי מבקש אמת
18 נובמבר 2019, 17:01
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

לבד העובדה שכידוע רוב הסיפורים על גדולי ישראל מצוצים מן האצבע או מעוותים ללא הכר, ישנה עוד בעיה, והיא שאנחנו לא מכירים את הרקע הכללי של הסיפור. כנ"ל גם לגבי המעשה שהבאת על רבי איצלה בלאזר אבל אני חושב שמדובר בתופעה היסטורית שקשה להכחיש אותה ולא במעשה כזה או אחר [עי' ערך תופעת הפרושים בליטא על כל הק...
על ידי מבקש אמת
17 נובמבר 2019, 19:12
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

(היה מעשה באחד שנהיה פרוש ועזב את בני ביתו והלך להתבודד וללמוד תורה, והביאו את ר' איצל'ה פטרבורגר לדבר על לבו שעליו לדאוג למשפחתו, וההוא התעקש בדעתו. ואח"כ אמר ר' איצל'ה שלא הועיל כל דיבורו עמו, מאחר והוא התעקש להבין כפשוטו את דברי הגמרא שישים עצמו אכזרי על בניו כעורב. כנראה שהאחד כזה צריך לקיים כפ...
על ידי מבקש אמת
15 נובמבר 2019, 15:23
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

כדרכך אתה כותב שנון רהוט וברור אך הסתייגות אחת      זה כלפי עצמם כלפי השיטה כלפי החינוך לדרך כזאת אבל כלפינו אם בא לידינו עני כמדומני שכתב ע"ז הח"ח שגם אם הוא לא בגדר עני אבל הוא עני בדעת ולכן מצוה לפרנסו לגבי מה כתב כן החפץ חיים, ואיה מקומו? לאחר מעשה, אם בא לידינו עני שעניותו באה לו כתוצאה משיטה ...
על ידי מבקש אמת
14 נובמבר 2019, 22:20
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

מי שלא רוצה לעשות דור ישרים על סמך אידאולוגיות כאלו ואחרות יערב ויבוסם לו. רק בבקשה שלא יבוא לאסוף צדקה במקרה שיוולד לו ילד עם מום גנטי והוצאות הרפואה שלו יעלו סכומי עתק. ובמחשבה שניה, הנ"ל נכון גם באופן כללי. כל אלו שאינם עושים השתדלות בכל תחום שהוא בגלל טענות מהסוג של "הגזרה אמת והחריצות שקר" וכי...
על ידי מבקש אמת
14 נובמבר 2019, 18:29
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 745

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

מי שלא רוצה לעשות דור ישרים על סמך אידאולוגיות כאלו ואחרות יערב ויבוסם לו. רק בבקשה שלא יבוא לאסוף צדקה במקרה שיוולד לו ילד עם מום גנטי והוצאות הרפואה שלו יעלו סכומי עתק. ובמחשבה שניה, הנ"ל נכון גם באופן כללי. כל אלו שאינם עושים השתדלות בכל תחום שהוא בגלל טענות מהסוג של "הגזרה אמת והחריצות שקר" וכיו...
על ידי מבקש אמת
12 נובמבר 2019, 22:58
פורום: אקטואליה
נושא: ילדים ואזעקות
תגובות: 5
צפיות: 158

Re: ילדים ואזעקות

רוח הדברים של דברי הרב יצחק על אף שדבריו נאמרו בחכמה ובתבונה כדרכו יהיו רבים שהתנגדו לו. וודאי שאין היא מבטאת את דרך המלך שמקובלת בציבור [אם כי אני משער שהרב יצחק מודע לזה אלא שאף על פי כן סבור אחרת] הם מייצגים יותר את הצד היותר נוטה לציונות כאן בפורום ובפרט כאשר מדובר בחינוך ילדים גם אם הדברים נכו...
על ידי מבקש אמת
12 נובמבר 2019, 22:54
פורום: אקטואליה
נושא: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל
תגובות: 13
צפיות: 355

Re: אקטואלי - מכתב הגר"ח קנייבסקי על כך שלא יפלו טילים בבני ברק, ואין לפחד כלל

מכתב הגרח''ק.PNG צ"ע דהא קחזינן דלאו הכי הוא: https://www.jdn.co.il/news/israel/372927/ וכן יעויין כאן: https://ladaat.co/archives/31833 ומדברי רשב"י בספרי אין קושיא, דאדרבה דון מינה ומינה - הלא בארץ מצרים דהיום לא שורה ברכת יעקב, והיאך בטלו דברי הצדיק לאחר מיתתו, אלא ע"כ דיש לחלק בין ארץ מצרים דזמ...