החיפוש הניב 1411 תוצאות

על ידי בן של רב
28 אוגוסט 2019, 01:05
פורום: אקטואליה
נושא: להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?
תגובות: 35
צפיות: 733

Re: להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?

> זה לא סותר שכנראה יש טעות גדולה וניפוח מסולף בהבנת דברי החזו"א שזלזל באמירה של רבנים בזמנו שסברו כמו הרב אלישיב שיש כאן דינא דמלכותא. לכאורה החזו"א רק דיבר באופן כללי שהרשעים שזה עתה השתלטו אינם האדונים והפטרונים שלנו בעל כרחנו. אבל הוא לא התכוין להשחית את היושר הטבעי של כל קהילות החרדים בעניני כ...
על ידי בן של רב
27 אוגוסט 2019, 14:02
פורום: בית המדרש
נושא: "מידות שהתורה נדרשת" האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?
תגובות: 19
צפיות: 369

Re: האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?

אני מחלק את לשון הרמב"ם ת"ת א יא לקטעים - כי בכל קטע יש חידוש. (הפרשנות שלי היא בסוגריים, מוזמנים לחלוק ולהעיר). וזה לשונו: וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב. (רבוש"ע! איך אפשר? מה הוא למד בתנ"ך כל כך הרבה זמן? ) ושליש בתורה שבעל פה. (כולל כל החלקים שלה אבל רק גירסה בלי עיון) ושליש יבין ויש...
על ידי בן של רב
27 אוגוסט 2019, 00:51
פורום: אקטואליה
נושא: 3 מערכות יחסים.
תגובות: 9
צפיות: 473

Re: 3 מערכות יחסים.

אחר הדברים האלה גידל... גידלנו ורממנו את מעלת הבנים והאשה שוב ושוב. וכמעט התבלבלתי לחשוב שעבד זה משהו רע ואין בו ענין מהותי כי אם קביים סיעודיות למתחילים בלבד בדרך העולה. אבל הנה כעת האיר עלי אור העבדות וגיליתי משהו שכולנו מחוייבים בו תמיד דוקא לגשת לפני האדון בתורת עבדים. הלא היא תפילת שמונה עשרה כ...
על ידי בן של רב
27 אוגוסט 2019, 00:29
פורום: אקטואליה
נושא: שימת לב
תגובות: 3
צפיות: 200

Re: שימת לב

זה תוצאה של התפתחות ההתנתקות של שיטת הלימוד בימינו שהרחיקה לכת. ואסביר: הרי מה שעשית זה בעצם השבת אבידה קלאסית. ולמה לא היה נראה לנו פשוט? כי גם כשלמדנו אלו מציאות זה היה באופן מנותק מהחיים האמיתיים שלנו. ואמחיש: כשבני נ"י למד פרק "אלו מציאות" הסברתי לו שזה לא מסתדר ומבלבל ולא מובן מה שהוא עושה. כי ...
על ידי בן של רב
27 אוגוסט 2019, 00:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: 16 מכתבי רבנים בעד ונגד חידוש הסמיכה והקמת הסנהדרין.
תגובות: 4
צפיות: 167

16 מכתבי רבנים בעד ונגד חידוש הסמיכה והקמת הסנהדרין.

גיליתי כעת ספר מלפני 70 שנה שנראה שנכתב בהתרגשות גדולה ע"י הג"ר צבי מקובסקי זצ"ל (רב ואב"ד איפשהו באירופא ששרד את השואה ואח"כ עלה לארץ וכיהן כחבר בית הדין ד"קהילת קודש תל אביב" כלשונו) הספר הזה שנקרא "ואשיבה שופטייך" עוסק כולו בשאיפה לחדש את הסנהדרין. אוסף מכתבי רבנים על חידוש הסמיכה וסנהדרין בימינו...
על ידי בן של רב
26 אוגוסט 2019, 21:41
פורום: בית המדרש
נושא: "מידות שהתורה נדרשת" האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?
תגובות: 19
צפיות: 369

Re: האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?

משום מה אתה מתעלם למה שכתב הרמב"ם בהלי"ב - "במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם. אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה. ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו." אתה...
על ידי בן של רב
26 אוגוסט 2019, 02:50
פורום: בית המדרש
נושא: "מידות שהתורה נדרשת" האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?
תגובות: 19
צפיות: 369

"מידות שהתורה נדרשת" האם זה הגיוני לומר שכך היתה דרכו של הרמב"ם בלימוד?

אני מחלק את לשון הרמב"ם ת"ת א יא לקטעים - כי בכל קטע יש חידוש. (הפרשנות שלי היא בסוגריים, מוזמנים לחלוק ולהעיר). וזה לשונו: וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב. (רבוש"ע! איך אפשר? מה הוא למד בתנ"ך כל כך הרבה זמן? ) ושליש בתורה שבעל פה. (כולל כל החלקים שלה אבל רק גירסה בלי עיון) ושליש יבין וישכ...
על ידי בן של רב
26 אוגוסט 2019, 00:29
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ
תגובות: 128
צפיות: 2252

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

לגבי ה'מסורת' שהזכירו על צבעים: כמדומני שבשום מקום בפוסקים לא כתוב שיש כזה דבר 'מסורת'. (בציניות: אולי גם עצם זה שיש דבר שנקרא 'מסורת' - נמסר בחשאי ב'מסורת'?...) רבי שבח רוזנבלט למשל מכחיש מכל וכל את כל המושג 'מסורת', והוא אומר בפה מלא שהכל ענין של ידיעת הסוגיות עם דברי הפוסקים נטו. וכמובן גם הרבה ש...
על ידי בן של רב
26 אוגוסט 2019, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 34
צפיות: 971

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

אני מצרף סיכום של שאר מקומות בש"ס שמוזכר לשון זה.
דנתי שם בקצרה בכל אחד מהם האם זה הגיוני להסביר כפשוטו ממש.
ידקר בחרב.pdf
על ידי בן של רב
26 אוגוסט 2019, 00:00
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

אגב קשה לי, לדברי הסבורים שאפשר להקריב בזמננו, למה הגמ' אומרת בכמה מקומות "הלכתא למשיחא", הרי אין צורך לחכות לביאת המשיח בשביל דיני קדשים? שאלה ישנה. ולמעשה מתאים גם כאן לשון הגרי"ז (בענין אחר) "ההלכה היא כמו שכתוב בסידור". ובסידור זה מסודר כך ובדוקא כך (כמבואר בגמ' בפרוטרוט שהסדר של הסידור הוא סדר...
על ידי בן של רב
25 אוגוסט 2019, 20:48
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

כל פעם עם נושא אחר - תכלת, תכלת היא לא דוגמא טובה כי יש מחברי הפורום שאינם נגועים בלאומיות ומשיחיות בנושאים אחרים ובכל זאת עושים מלחמה למען התכלת [כמו שיש כאלה שעושים מלחמה למען זמן רבנו תם ביציאת השבת] אני מכיר הרבה שהקשר שלהם לתכלת הוא קשר הלכתי טהור וסתם אין קשר ישיר בין תכלת ללאומיות [רק זה נוג...
על ידי בן של רב
25 אוגוסט 2019, 16:47
פורום: אקטואליה
נושא: להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?
תגובות: 35
צפיות: 733

Re: להסוברים שאין דינא דמלכותא - מנין ההיתר הנהוג להשליט סוציאליזם ורווחה בכפייה?

אגב לאלו שמסבירים שאנחנו גונבים להם את הכסף בחזרה נראה שאם נאסוף את כל הכסף שלקחו כל החרדים בשנה האחרונה במישרין ובעקיפין ואחר כך נבדוק את ההכנסות שהם הביאו נקבל תמונה מאד עגומה לא בטוח. כי יש מקום אולי לומר שכמו שרבי הטיל המס רק על עמי הארצות ולא על ת"ח בטענה שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי ה...
על ידי בן של רב
25 אוגוסט 2019, 15:35
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

אגב קשה לי, לדברי הסבורים שאפשר להקריב בזמננו, למה הגמ' אומרת בכמה מקומות "הלכתא למשיחא", הרי אין צורך לחכות לביאת המשיח בשביל דיני קדשים? שאלה ישנה. ולמעשה מתאים גם כאן לשון הגרי"ז (בענין אחר) "ההלכה היא כמו שכתוב בסידור". ובסידור זה מסודר כך ובדוקא כך (כמבואר בגמ' בפרוטרוט שהסדר של הסידור הוא סדר...
על ידי בן של רב
25 אוגוסט 2019, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 34
צפיות: 971

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

שמעיה כתב:
24 אוגוסט 2019, 23:08
אין נביא רשאי לחדש מאומה מלבו. אם לכך אתה מתכוון.
לא.
אלא שאני הבנתי שהקבלה מבית דינו של שמואל הרמתי היתה הכרעה הלכתית מכח דרישת הפסוקים וסברות
ובית דין ותיק ובכיר זה הוא יותר סמכות מאשר דואג ראש הסנהדרין הצעיר (הוא מת בן 33).

מאידך אתה חידשת ששמואל לא חידש אלא רק העביר שמועה ממשה.
על ידי בן של רב
24 אוגוסט 2019, 23:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!
תגובות: 50
צפיות: 965

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

מעניין למה מפריעים ב א מ ת דברי הרב @דורדיא לרב @מבקש אמת. אני חושב שאולי מה שהפריע למבקש אמת, זה גם מה שהפריע לי. וכי אנו נמנעים ללכת למקומות מחללי שבת רק בגלל שהכוח החרדי אולי יכריח את הבעלים לסגור בשבת? וכי זה סוג של מסחר? הרי לא הולכים למקומות מחללי שבת, כי פשוט אין לי מה לחפש שם. כי זה מקום שמ...
על ידי בן של רב
24 אוגוסט 2019, 23:18
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

אגב קשה לי, לדברי הסבורים שאפשר להקריב בזמננו, למה הגמ' אומרת בכמה מקומות "הלכתא למשיחא", הרי אין צורך לחכות לביאת המשיח בשביל דיני קדשים? שאלה ישנה. ולמעשה מתאים גם כאן לשון הגרי"ז (בענין אחר) "ההלכה היא כמו שכתוב בסידור". ובסידור זה מסודר כך ובדוקא כך (כמבואר בגמ' בפרוטרוט שהסדר של הסידור הוא סדר...
על ידי בן של רב
24 אוגוסט 2019, 22:27
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2882

Re: להראות סרטים לילדים?

לא דברו אל דבר אחד לדעתי מרכזי ילד שמנעו אותו ממשהו כשהוא קצת יצא מהסינר של אמא הוא יסתחרר ספרו שבאו לרב שטיינמן שרוצים לפתוח ישיבה רק לבני אברכים ככה טהר'ס ההשקופה ענה להם הרב יש כבר כזאת.. מה היא וכאן לפי המספרים הזכיר הרב שם של ישיבה של נושרים ידועה.. איני יודע אם הסיפור נכון אבל המסר מזעזע באופ...
על ידי בן של רב
24 אוגוסט 2019, 22:10
פורום: אקטואליה
נושא: ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?
תגובות: 9
צפיות: 230

Re: ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?

היום יצא לי לראות עין בעין פאניקה היסטריה והתרוצצות המונית באוטובוס שבסה"כ התגלה בו מקק גדול יחסית שהתגלה כפעיל ונמרץ... כצפוי הפחד היה בעיקר אצל נשים וילדות... ולא נחה דעתם כלל עד שבס"ד הרגתיהו נפש לאחר מרדף ארוך יחסית... איני חולק על העובדה שזה שייך גם לסוגיית בל תשקצו ובזה יש גם לגברים שייכות וי...
על ידי בן של רב
23 אוגוסט 2019, 03:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!
תגובות: 50
צפיות: 965

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

את חטאי אני מזכיר היום ולאחר זמן ממושך שבו לא ביקרתי בגן החיות "התנכ"י" נכנעתי לילדיי והלכנו השבוע לטיול שם, והאמת היא שנזדעזעתי!! 70% מציבור המבקרים היו חרדים! (והשאר דלי"ם, ערבים ועוד טיפה חילונים) כך שלכאורה ברור הוא שאם ציבור היראים היה מדיר רגליו ממקום מחלל שבת זה הנהלת גן החיות היו חושבים פעמ...
על ידי בן של רב
23 אוגוסט 2019, 03:22
פורום: אקטואליה
נושא: ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?
תגובות: 9
צפיות: 230

ומוראכם וחיתכם יהיה - גם על שרצים? והאם הפחד מהם הוא קלקול קיצוני וירידת הדורות?

היום יצא לי לראות עין בעין פאניקה היסטריה והתרוצצות המונית באוטובוס שבסה"כ התגלה בו מקק גדול יחסית שהתגלה כפעיל ונמרץ... כצפוי הפחד היה בעיקר אצל נשים וילדות... ולא נחה דעתם כלל עד שבס"ד הרגתיהו נפש לאחר מרדף ארוך יחסית... איני חולק על העובדה שזה שייך גם לסוגיית בל תשקצו ובזה יש גם לגברים שייכות וית...
על ידי בן של רב
23 אוגוסט 2019, 02:47
פורום: הפורום שלנו
נושא: דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה
תגובות: 11
צפיות: 8515

Re: דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה

שלא יהיה שום שינוי במסך מלבד תוספת קטנה בתחתית ההודעה
"תודתך נתקבלה" (וכפי שאכן קורה אחרי רגע)
ולא שברגע הלחיצה יזוז ויעלם כל התוכן הקודם מהעיניים.

אני מניח שזה בדוקא כדי להדגיש את המסר שההודעה התקבלה אבל לטעמי לא יקרה כלום אם לא תהיה הודעה גדולה כזו.
על ידי בן של רב
23 אוגוסט 2019, 02:42
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 34
צפיות: 971

Re: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

בויכוח על כשרותו של דוד לבוא בקהל טען דואג האדומי כנגד ההיתר של "עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית". וטענתו היתה שאף נשים היה להם לקדם בלחם ומים לקראת נשות ישראל במדבר. וכיון שלא עשו כך נאמר גם עליהם הפסוק "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים". ולא היה מי שישיב ל...
על ידי בן של רב
19 אוגוסט 2019, 23:34
פורום: הפורום שלנו
נושא: דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה
תגובות: 11
צפיות: 8515

Re: דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה

כנראה כעת עשיתם שיהיה מהר יותר
(נכון?)

אך כמדומה שבעבר היה רק נכתב בתחתית ההודעה "תודתך התקבלה" או משהו כזה.
וזה בלי להפסיק לראות את דברי התורה הנפלאים שבמסך כלל
וגם לא לזמן קצר.
(גם זה נכון?)

ושוב תודה.
(זה בודאי נכון!)
על ידי בן של רב
19 אוגוסט 2019, 15:58
פורום: הפורום שלנו
נושא: דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה
תגובות: 11
צפיות: 8515

דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה

כל אימת שלוחצים על הסמל בצורת יד ומביעים תודה על הודעה של מישהו. צריכים להמתין עד שהמסך יחזור לעצמו. מסתמא זה גורם לרבים להתקמצן בהודאותיהם על הודעותיכם... כמדומני שבתוכנה שהיתה כאן בעבר זה לא היה. נכון? אז אם אין רבבות חברים בפורום החולקים על חידוש עצום זה... ואם זה לא קשה לשדרג בחזרה לשדרוג העתיק ...
על ידי בן של רב
19 אוגוסט 2019, 13:24
פורום: בית המדרש
נושא: "מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???
תגובות: 34
צפיות: 971

"מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב". כך מכריעים הלכה???

בויכוח על כשרותו של דוד לבוא בקהל טען דואג האדומי כנגד ההיתר של "עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית". וטענתו היתה שאף נשים היה להם לקדם בלחם ומים לקראת נשות ישראל במדבר. וכיון שלא עשו כך נאמר גם עליהם הפסוק "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים". ולא היה מי שישיב לו...
על ידי בן של רב
18 אוגוסט 2019, 22:24
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: הגר"א: יש 4 סוגים של אהבה "אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי" .
תגובות: 4
צפיות: 257

Re: הגר"א: יש 4 סוגים של אהבה "אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי" .

אולי זה המקום להעלות שאלה כאובה בחז"ל כתוב שהדרך לאהבתו זה על ידי "והיו הדברים האלה על לבבך" והנה ישנם רבים שעוסקים בתורה הרבה ויש גם שלהוטים אחר התורה האם באמת זה גורם לנו לאהבתו ??? אפשר להתווכח על זה ואם לא במידה מספקת מה הטעם??? הספר הנ"ל מטפל בזה. ולדידי נ"ל שזה כנראה רק למי שאכן רוצה בתוצאה ז...
על ידי בן של רב
18 אוגוסט 2019, 01:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: הגר"א: יש 4 סוגים של אהבה "אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי" .
תגובות: 4
צפיות: 257

הגר"א: יש 4 סוגים של אהבה "אחותי, רעיתי, יונתי, תמתי" .

בפרשת השבוע מוזכרת המצוה "ואהבת את ה' אלוקיך". והנה כידוע זו מצוה יסודית מאוד וקיומה תמידי והיא גם מתלווה לכל המצוות האחרות, ובכל זאת משום מה לא נחקרה כל כך. למעוניין אני מעלה כאן כקובץ את הספר "שערי אהבה". דברי הגר"א הובאו שם בפרק ג' [וגם ביאר בטוב טעם]. החידוש הגדול של הגר"א על רגל אחת הוא שיש 4 ס...
על ידי בן של רב
17 אוגוסט 2019, 22:18
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

הבנתי. אם כך הרי שהברכה הראשונה אינה דווקא על הגאולה השלימה רק גאולה מעונינו עכשיו מה הפירוש תקע בשופר גדול לחרותינו. לפי דבריך אין הכוונה חרותינו מהצרות אלא שארץ ישראל תהיה בידינו שנהיה בני חורין בארצינו ונשתחרר מעול המשעבדים בנו למה לא? ונראה לי יותר שנהיה חופשיים לעלות לארץ ישראל מכל מקום בעולם....
על ידי בן של רב
15 אוגוסט 2019, 21:24
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5167

Re: הקץ לדברי רוח!

ראיתי עכשיו בתחילת ספר שאלת דוד להגאון הגדול בדורו, רבי דוד קרלינר. [שמעתי פעם מערערים שעורך הספר הוסיף וגרע בספר זה ולא אדע אם כנה הוא] ושם חיבר קונטרס נגד אלו שרצו לעשות מעשה להקריב קרבן פסח בזמן הזה [הוא מתאר שבימיו גאוני ירושלים רצו לעשות מעשה בפועל וזה פלא שהדבר לא היה אפשרי מצד שלטון המוסלמים...

עבור לחיפוש מתקדם