החיפוש הניב 205 תוצאות

על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:07
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?
תגובות: 39
צפיות: 1120

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

וכפי האמור מתוך ספרי הקודש נתבאר שהראה להם שהוא מהול היינו מידת יוסף הצדיק 'מידת היסוד' שהיה שמור בטהרה בתוך טומאת מצרים וזהו 'כי פי המדבר אליכם' שידבר עימהם לשון הקדוש שהכוונה שידוע כי ברית המעור מכוון כנגד ברית הלשון כי זה תלוי בזה.
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:01
פורום: בית המדרש
נושא: מצות יישוב ארץ ישראל תלויה וקיימא במצות שמטה ויובלות
תגובות: 1
צפיות: 145

Re: מצות יישוב ארץ ישראל תלויה וקיימא במצות שמטה ויובלות

אמנם מאידך גיסא מבואר כאן באור החיים הק' שעצם ניתנת ארץ ישראל לעם ישראל לא היתה תלויה בשום תנאי כיון שאם היתה תלוי בתנאי הרי ח"ו אם התנאי בטל בטילה המתנה, וז"ל ושבתה הארץ, צריך לדעת וכו' אכן נתכוון ה' לומר סמוך לזכרון הנתינה להם שיור לה' בארץ, והוא אומרו אני נותן ולא מתנה חלוטה אלא ושבתה וגו' לה', ו...
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 22:54
פורום: בית המדרש
נושא: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש
תגובות: 7
צפיות: 251

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

משה רבינו עליו השלום מהותו ועצמותו היה 'נשמת התורה' וכל השאלה מעיקרא ליתא והבן.
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 22:44
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות
תגובות: 69
צפיות: 792

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

צא וראה שבעולם הישיבות החסידיות ישנה 'משנה סדורה' לכל הנושא ולומדים מסכת כתובות ומדלגים היכן שצריך לדלג, אכן מסכת יבמות נדה בוודאי שאינה נלמדת.
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 22:17
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור
תגובות: 12
צפיות: 392

Re: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור

ידועים דברי השפ"א זיע"א שכותב על ימי הספירה, שמי ששמור כדבעי ומקדש ומטהר עצמו באלו הימים, אזי אינו צריך כלל לחשוש אז בבואו 'הימים הנוראים'
על ידי טעם ודעת
15 מאי 2019, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: מצות יישוב ארץ ישראל תלויה וקיימא במצות שמטה ויובלות
תגובות: 1
צפיות: 145

מצות יישוב ארץ ישראל תלויה וקיימא במצות שמטה ויובלות

הנה נאמר בכתוב, וַיְדַבֵּר יְדֹוָד אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי וגו' וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַידֹוָד. מבואר כאן בכל הפרשה וכן בפרשת בחקותי דעיקר הגלות עם ישראל מן הארץ היה מפני שלא שמרו את מצות השמיטה והיובל, וכמו שפי' רש"י בחקותי ...
על ידי טעם ודעת
15 מאי 2019, 00:42
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות
תגובות: 3
צפיות: 277

Re: פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות

אולי אפשר נמי ליישב, פרעה הגיע למצב של 'אין שלטון ביום המות', כלומר מכה הבא הרי הוא מכת בכורות שדינו למות ככולם, אלא מאי, כיון שהיה מלך, ומלך פורץ גדר ומימלא מכת זה חשב שדינו שונה וא"כ מעתה שינצל מן ממכת בכורות , גם בידו להרוג את משה שמלך פורץ גדר.
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 22:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ווקאלי?
תגובות: 61
צפיות: 5861

Re: ווקאלי?

לילדים אשר הם יתומים ומאוד חשוב ומעיל להם לשמוע זמר, האם יש כאן מקום להתיר אף למחמירים בווקאלי.?
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 22:38
פורום: בית המדרש
נושא: בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"
תגובות: 5
צפיות: 784

Re: בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"

וראיתי שמביאים מה שמבואר בראשונים ומקורו קדוש מחז"ל דקבלה ממשה מסיני לכתוב כמה אותיות בתורה משונים ואות פ"א וטי"ת בכמה מקומות מלופפין ויש בזה סודות גדולים ועי' בגמרא שמצא צשה רבינו להקב"ה שכותר כתרים ותגין לאותיות וכו'. ולכאורה מה הטעם פסקו הסופרים לכתוב כן, ובחתם סופר כתב כיון שאין אנו בקיאים בדיוק...
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 22:36
פורום: בית המדרש
נושא: בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"
תגובות: 5
צפיות: 784

בענין האותיות המשונות ומלופפין "שבספר תורה"

בספר "התמונה" המיוחס לתנא רבי נחוניא בן הקנה מובא, כי התורה נכתבה בלשון עליונה ונשגבה מאד, ובסודי אותיות עליונות נוראות ונעלמות אשר לא יבינם מלאך ושר עליון. והקדוש ברוך הוא ביארם למשה רבינו ע"ה והודיע לו כל סודם ועניינם. ומשה כתבם ברמז בקוצי אותיות התורה, ובאותיות גדולות וקטנות, שבורות ועקומות, לפופ...
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 22:16
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

בפנים נמי מתבאר ענין מופלא של רבינו ר' צדוק הכהן שלעולם היה צריך לקיים את ההילולא אצל רבו 'רבי עקיבא' אשר היה שורש תורשבע"פ ואלא כיון שלא נפטר על מיטתו אלא נהרג עק"ה מקיימים זאת אצל רבי שמעון: וזה לשון קדשו : ספר פרי צדיק ל"ג בעומר וסיום הש"ס - אות א יום זה נקרא הלולא דרשב"י מפני שבו ביום נסתלק. אף...
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 20:00
פורום: בית המדרש
נושא: פרנסה עם השתדלות לא נקייה לגמרי
תגובות: 9
צפיות: 393

Re: פרנסה עם השתדלות לא נקייה לגמרי

כל הפרנסה הנשענת על הבטחון בה' אין כלל מקום לכל השאלה, אין הקב"ה מביא תקלה וכו', והרבה שליחים למקום.
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 19:55
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מאן דאמר בחז"ל שלא אוחז מענין תרין משיחין
תגובות: 3
צפיות: 148

Re: האם יש מאן דאמר בחז"ל שלא אוחז מענין תרין משיחין

משיח בן יוסף ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אל אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון... (זכריה יב י) זהר: זרוע השמאל (שהוא גבורה, נאמר בו שמאל דוחה וימין מקרבת, שאף על פי שהקדים (זמן הגאולה) ...
על ידי טעם ודעת
14 מאי 2019, 15:01
פורום: בית המדרש
נושא: מצאתי אתר מדהים ללימוד ועיון
תגובות: 22
צפיות: 818

Re: מצאתי אתר מדהים ללימוד ועיון

זה צריך משנת זהירות, ודי לחכימא.
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 20:59
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

זה ההקדמה: לב כל יתמלא גיל , בהגיע עת נועם ורצון בהארת אור המאיר , לחזות במחזה שנה בשנה האדיר והכביר , ישראל אשר בך אתפאר מצפין לצפון לייחל ולהעתיר בתפילות ובתחנונים , ישראל על סגולתו על כל שבטיו וגווניו זקנים ונעורים צועדים ונוהרים , אל תוך האור מופלא אור היוקד הם יוקדים , בשש מעלות לטהרות זו למעלה...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 20:16
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 708

מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

בביאור דברי הזוה"ק את פני אדון ה' דא רבי שמעון והמסתעף כל ענין ל"ג בעומר.
ל''ג בעומר.PDF
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 20:12
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: הכנה דרבה וביאור תוקף יומא ל"ג בעומר
תגובות: 0
צפיות: 120

הכנה דרבה וביאור תוקף יומא ל"ג בעומר

לב כל יתמלא גיל , ל''ג בעומר.PDF בהגיע עת נועם ורצון בהארת אור המאיר , לחזות במחזה שנה בשנה האדיר והכביר , ישראל אשר בך אתפאר מצפין לצפון לייחל ולהעתיר בתפילות ובתחנונים , ישראל על סגולתו על כל שבטיו וגווניו זקנים ונעורים צועדים ונוהרים , אל תוך האור מופלא אור היוקד הם יוקדים , בשש מעלות לטהרות זו ל...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 19:55
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 407

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

עוד ראיתי לבעל החיד"א בשמחת הרגל: רשע יראה וכעס שיניו יחרוק ומתוך רשעו כמתלהלה יורה זיקים כי כל מצות עשה אין בהם כרת ומדוע בקרבן פסח יש כרת לחדל לעשותו והלא הוא מצות עשה ובכל מ"ע ליכא כרת כי אם פסח ומילה וטמא תמ"ה יקרא מה העבודה הוא לכם שאף לסברתכ' שיש כריתות לעובר על ל"ת: אבל הק"פ אינו כי אם עשה ומ...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 19:49
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 407

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

ואמנם עוד ראיתי בדברי קדשו בעל השפ"א זיע"א בא תרנ"ו ו"ל והנה ב' מצות עשה שחייבים עליהם כרת 'פסח ומילה' והם ברית הלשון וברית המעור, ונקראו בריתות שעיקר החיות תלוי בהם, "ומימלא העובר עליהם נכרת חיו מן העולם עכ"ל.

ומימלא לכך מובן שעל כן באלו הב' דייקא איכא חיוב כרת כיון שנכרת חיו כנ"ל.
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 15:10
פורום: בית המדרש
נושא: "וזה בחינת"...
תגובות: 4
צפיות: 241

Re: "וזה בחינת"...

שמעתי כמה פירושים. פירוש אחד (מהרמ"ק): בחינה זה אותו דבר אבל לא אותו בחינה. אם תיקח טס של זהב ועליו תשים טס של כסף ועליו תשים טס של בדיל ועליו תשים טס של נחושת, ותשים במכונת הטבעה ותחתים את כולם באותה חותמת - הרי כולם אותה בחינה. אבל לא אותו עניין. כי זה זהב עם הטבעה ושוויו נגיד 1000 שקל, וזה פח עם...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:15
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 407

מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי].
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:08
פורום: בית המדרש
נושא: המלבין פני חבירו
תגובות: 8
צפיות: 334

Re: המלבין פני חבירו

האיסור לבייש אחרים הרמב”ם כולל את האיסור לבייש את הזולת בספר המצוות (לא תעשה שג): “שהזהירנו שלא לבייש קצתנו את קצתנו, וזהו העון אשר יקראו אותו מלבין פני חבירו ברבים”. בהלכותיו (הלכות דעות ו, ח) הרמב”ם מרחיב את הדיבור באיסור זה: “המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו, שנאמר: ‘ולא תשא עליו ...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:03
פורום: בית המדרש
נושא: האם השימוש בדחף הטבעי הוא שלילי או טבעי
תגובות: 32
צפיות: 1089

Re: האם השימוש בדחף הטבעי הוא שלילי או טבעי

עצם הדחף הטבעי זהו דבר מבורך, זהו חלק מהכלים שחנן אותו השי"ת כל אחד עם נטיעה שלו, שבזה הוא צריך לבחור באבן הבוחן עם הדבר ע"פ התורה, כי עצם הדחף זה הוא עבודת ה' שלו להעלות ולתקן הניצ"ק שיש בו אשר על כן נתן לו השי"ת הדחף לדבר ההוא כדי להעלתו וכמבואר בכל ספרי החסידות.
על ידי טעם ודעת
09 מאי 2019, 19:42
פורום: סידור התפילה
נושא: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...
תגובות: 12
צפיות: 505

Re: מדוע להתחיל את היום עם לעולם יהא אדם...

הראבי"ה - מגדולי ראשוני אשכנז - מביא לתפילה זו מקור מהתלמוד הירושלמי. בגרסתו של הראבי"ה, מופיע בירושלמי כך: "בשעה שהקב"ה מביט בבתי תיטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח ושאנן ושלוה ובית מקדשו חרב, הוא אפילון [= מאיים] לעולמו להחריבו. וכיוון שישראל נכנסין שחרית וערבית לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומייחדים שמו...
על ידי טעם ודעת
09 מאי 2019, 16:22
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם על מצוות נאמר לעולם ילמד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה...
תגובות: 11
צפיות: 403

Re: האם גם על מצוות נאמר לעולם ילמד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה...

נזיר כג עמוד ב (וזה כתוב בעוד מקורות) "והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן" ממקום שבאת שם נמצא התשובה, כל הלימוד עצמו היא קיום מצות 'עשה' של 'והגית' וכל כל זה נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה גם על עצם קיום הויגת, ומימלא מעלום לא היה מקום לחלק בין חלק ה...
על ידי טעם ודעת
05 מאי 2019, 20:16
פורום: דעת דורות
נושא: הרב עזריאל טאובר זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 1369

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

הוא גם היה הראשון שהכניס את המושג של "כוללי חושן משפט". יהא זכרו ברוך
על ידי טעם ודעת
01 מאי 2019, 14:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
תגובות: 8
צפיות: 362

Re: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

אוצר החכמה_609776.jpg
אוצר החכמה_173281.jpg