החיפוש הניב 205 תוצאות

על ידי טעם ודעת
15 אפריל 2019, 11:52
פורום: פסח
נושא: קרבן פסח הוא התיקון 'למכירת יוסף'
תגובות: 10
צפיות: 298

קרבן פסח הוא התיקון 'למכירת יוסף'

ראה בסה"ק סמיכת חכמים להמקובל האלוקי רבי נפתלי כ"ץ זיע"א (עמ' נא) 'דקרבן פסח' הוא תיקון 'למכירת יוסף' ולפי זה ביאר דמפני כך, 'מסכת שקלים' נשנה אחר 'מסכת פסחים' וז"ל, ותני שקלים אחר פסחים דאיתא במדרש רבה (מגלת אסתר פסיקתא רבתי פיסקא ט"ז) אכילת פסחים עמדה לישראל בימי המן דכתיב (אסתר ו' א') בלילה ההוא ...
על ידי טעם ודעת
15 אפריל 2019, 11:47
פורום: פסח
נושא: תיאור נפלא איך עלתה ביד יעקב בפסח להשיג את עשו בברכות
תגובות: 0
צפיות: 113

תיאור נפלא איך עלתה ביד יעקב בפסח להשיג את עשו בברכות

בספה"ק מנחם ציון לפסח מהרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב זצוק"ל וזל"ק, שיצחק המתין לברך את עשו עד שיהיה עת רצון והוא בליל פסח ועיקר הברכה היתה צריכה להיות בשעת האכילה, ולבסוף נתגלגל שהדבר שקבל יעקב הברכות, ואיתא במדרש בראשית רבה, ויהי אך יצא יצא יעקב, שעמד מאחורי הדלת, פירוש שמנהג ישראל שפותחין הדלת בשעה ...
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 21:39
פורום: ספרים
נושא: דפים מאוצר החכמה
תגובות: 4
צפיות: 953

Re: דפים מאוצר החכמה

גם הנני יכול להדפיס מאוצה"ח, מה הנך צריך.
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 21:34
פורום: ספרים
נושא: חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס
תגובות: 25
צפיות: 3795

Re: חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס

זה ספר נפלא ביותר ללומדי התרגום.
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 21:25
פורום: ספרים
נושא: באיזה מאגר תורני אתה משתמש
תגובות: 14
צפיות: 3764

Re: באיזה מאגר תורני אתה משתמש

יש גם אתר הנקרא 'סאפריה' שבו יש היום מאות רבות של ספרים ברמה גבוהה מאד עם הרבה קישורים והכל חינם

וזה הכתובת https://www.sefaria.org.il/
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 19:02
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2059

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כרם כתב:
14 אפריל 2019, 14:50
אשר גאלנו וגאל את אבותינו.
למה מזכירים "גאלנו" לפני "אבותינו" הלא קודם נגאלו אבותינו ואח"כ "אנחנו"?
אולי מכיון שכל ענין הגאולה הוא "שחייב אדם לראות את 'עצמו' כאילו יצא ממצרים" על כן יש הדגש אשר 'גאלנו' ע"י שגאל אבותינו.
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 17:08
פורום: פסח
נושא: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי
תגובות: 76
צפיות: 2059

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כרם כתב:
14 אפריל 2019, 14:50
אשר גאלנו וגאל את אבותינו.
למה מזכירים "גאלנו" לפני "אבותינו" הלא קודם נגאלו אבותינו ואח"כ "אנחנו"?
אולי מכיון שכל ענין הגאולה הוא "שחייב אדם לראות את 'עצמו' כאילו יצא ממצרים" על כן יש הדגש אשר 'גאלנו' ע"י שגאל אבותינו.
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 12:27
פורום: פסח
נושא: תוקף קדושת "ליל שימורים" במשנת התנא האלוקי 'רבי עקיבא בן יוסף'
תגובות: 5
צפיות: 310

Re: תוקף קדושת "ליל שימורים" במשנת התנא האלוקי 'רבי עקיבא בן יוסף'

ראה זכירה לחיים (לרבינו רבי חיים פלאג'י) דף קיט.
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 18:32
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט
תגובות: 17
צפיות: 612

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

עייין רבנו בחיי על שמות פרק כה פסוק ח (ח) ועשו לי מקדש. קרא המשכן מקדש על שם שהוא מקודש בשריית השכינה. ויתכן לומר לפי שהוא דוגמת בית המקדש של מעלה. ובמדרש (שמות רבה לד, ג) ועשו לי, אמר להם הקב"ה לישראל אתם צאני ואני רועה , אתם צאני שנאמר (יחזקאל לד, יז) ואתנה צאני, ואני רועה דכתיב (תהלים פ, ב) רועה ...
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 18:00
פורום: בית המדרש
נושא: מקורו של צורת המגן דוד
תגובות: 22
צפיות: 677

Re: מקורו של צורת המגן דוד

הנה כאן מצורף צילום מהספר:
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 17:54
פורום: בית המדרש
נושא: מקורו של צורת המגן דוד
תגובות: 22
צפיות: 677

Re: מקורו של צורת המגן דוד

יש שמצאו בתוך ה'מגן דוד' את כל ה-כ"ב אותיות התורה, ראה בספר הצופן לרב זמיר כהן שליט"א עמוד 134 עיי"ש.
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 15:11
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 119
צפיות: 7692

Re: היכן המקור? דחוף!

לענין האימרא כל האוכל דג ביום דג עיין שלחן לחם הפנים ח"ד עמוד ג' [לבעל מהר"י רקח] מקור הדברים עיי"ש.
על ידי טעם ודעת
09 אפריל 2019, 17:58
פורום: פסח
נושא: מחבר ההגדה
תגובות: 11
צפיות: 446

Re: מחבר ההגדה

כאן מצורף קונטרס שבו גם מבואר שבעל ההגדה היה "רבי עקיבא" זיע"א ועל כן באו כל התנאים קדישא לשהות בצילו בבני ברק.
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 19:20
פורום: פסח
נושא: ולמען תספר באזני בנך ובן בנך - האם יש חיוב לספר לנכד.
תגובות: 6
צפיות: 315

Re: ולמען תספר באזני בנך ובן בנך - האם יש חיוב לספר לנכד.

כאן יש לך ביאור ובירור מקיף על כל הנושא בהרחבה:
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 15:03
פורום: בית המדרש
נושא: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?
תגובות: 4
צפיות: 315

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

ר"ע היה בן גרים. דהיינו שאביו היה גר בעצמו או ממשפחת גרים. וככל הנראה היה ע"ה. כהמצוי אז שבדר"כ עמי הארץ היו משפחות שלמות, ולעומתם היו משפחות שלמות של חברים. ויוסף אביו של ר"ע היה כנראה ע"ה. ולכן לא היה שום מעשה מעניין שראוי להזכר בתלמוד. ומ"מ זכה שיצא ממנו ר"ע. ומכאן אמרו הזהרו בבני עניים וכו'. וה...
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 14:51
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!
תגובות: 4
צפיות: 294

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!

ובדרך אגב זהוי גם החילוק מה שאנו מצאים בין משה רבינו ע"ה השלום לבין התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף, שכתב הרמ"ע מפאנו כמה פעמים בספרו שכמו שמשה רבינו היה מחצב שורש התורה שבכתב, כך היה רבי עקיבא מחצב שורש 'תורה שבעל פה', והתורה שבכתב שהוא בחינת 'השמש' בתוקפה מאירה וזוהרת מתוך 'היום' ופני משה כפני החמה,...
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 14:34
פורום: פסח
נושא: נקיון הבית לפסח - מבטל היצה"ר
תגובות: 3
צפיות: 216

Re: נקיון הבית לפסח - מבטל היצה"ר

ואילו בליקוטי ישרים איתא: רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ״ל, כשהיה רואה בערבי פסחים נשים עוסקות בניקוי והכשרת הבית והכלים, תוך גירוד, קירצוף, שטיפה ורחיצה, היה אומר כדרך שאומרים בעת תקיעת שויפר בראש השנה: ״יהי רצון שאלו המלאכים היוצאים מ ן קשר״ק ( קירצוף, שטיפה, רחיצה, קירוד ) יעלו לפני כסא כבודך וימליצו ...
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 14:29
פורום: פסח
נושא: נקיון הבית לפסח - מבטל היצה"ר
תגובות: 3
צפיות: 216

Re: נקיון הבית לפסח - מבטל היצה"ר

פותחים הדלת אמר הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב זצוק"ל שכשם שנבראים מלאכים קשר"ק על ידי תקיעת שופר כך נבראים מלאכי קשר"ק על ידי עבודת הנשים לנקות את הבית מכל פירור של חמץ לכבוד פסח שכן קשר"ק נוטריקון קאשרן רייבן שויבען קראצען וכמו כן אמרו חז"ל שמו"ר א' י"ב בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים וכאשר ...
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 02:08
פורום: בית המדרש
נושא: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?
תגובות: 4
צפיות: 315

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

עיין בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה שיוסף אבי רבי עקיבא זיע"א היה גר צדק עיי"ש.
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 01:21
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!
תגובות: 4
צפיות: 294

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!

כאן בקובץ המצורף יש לך תשובה ערוכה מבעל הקב הישר זיע"א בספרו של אביו הק' בעל הברכת שמואל.
על ידי טעם ודעת
03 אפריל 2019, 21:24
פורום: פסח
נושא: תוקף קדושת "ליל שימורים" במשנת התנא האלוקי 'רבי עקיבא בן יוסף'
תגובות: 5
צפיות: 310

תוקף קדושת "ליל שימורים" במשנת התנא האלוקי 'רבי עקיבא בן יוסף'

מאמר הכנה דרבה, על גודל יקר ושגב עוצם ותוקף קדושת "ליל שימורים" במשנת התנא האלוקי רבי עקיבא בן יוסף.

ויבואר בביאור היטב עד דק, מדוע עזבו התנאים הקדושים את ביתם ואת 'מצות והגדת' והכלו כולם כאחד להסתופף בצילו ובמקומו דרבי עקיבא "בבני ברק"
על ידי טעם ודעת
03 אפריל 2019, 20:27
פורום: בית המדרש
נושא: "ילדים זה שמחה" - האומנם?
תגובות: 69
צפיות: 2172

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

בספרים נאמר, על מה שאיתא בפרשת הקהל, בכתוב והטף 'למה הם באים' כדי להביא שכר "למביאהם" שקאי על ההורים שטורחים ועמלים כל חייהם על הטף.
על ידי טעם ודעת
03 אפריל 2019, 15:40
פורום: בית המדרש
נושא: "ילדים זה שמחה" - האומנם?
תגובות: 69
צפיות: 2172

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

כשנולד הילד מברכים עליו בשם ומלכות ברכת הטוב והמיטב!!!!