החיפוש הניב 205 תוצאות

על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 20:01
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 311

Re: מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר

ומוסיף 'הבני יששכר' זיע"א, ועתה אתה ברוך ה' קורא נעים תשכיל ותבין אשר ביום זה (ה-ל"ג) התחלת התגלות 'הטוב' של התורה שנגנז בה האור כי טוב וכו', הנה רבי שמעון בן יוחאי קראוהו 'בוצינא קדישא' כי על ידו נתגלו באיתגליא סודות התורה הוא סוד האור כי טוב הגנוז בתורה, על כן נקרא ספרו הקדוש 'זהר' אור המבהיק מסו...
על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 15:05
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ארבעים ושניים פירושי האור החיים הקדוש ל'בחוקתי'
תגובות: 8
צפיות: 298

ארבעים ושניים פירושי האור החיים הקדוש ל'בחוקתי'

מי יכול להעלות כאן את מקור הסיפור הקשור למ"ב פירושים שכתב האור החיים הקדוש ושהגיע עד מעבר לסמבטיון ושם שמע מהרב דשם מה ששמע ממתיבתא דרקיע וכו' וכו',
על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 14:58
פורום: בהעלותך
נושא: פרשת בהעלותך-למה נגרע
תגובות: 3
צפיות: 200

Re: פרשת בהעלותך-למה נגרע

אין מוקדם ומאוחר בתורה !!
על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 14:57
פורום: בהר
נושא: חטי"ל סימן
תגובות: 5
צפיות: 349

Re: חטי"ל סימן

מי מחכמי הפורם יכול לתת מידע, מי חיבור את כל הסימני"ם שבסוף הפרשה?
על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 14:28
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 311

Re: מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר

ראה בדברי בעל הבני יששכר זיע"א שכתב : ובזה תבין מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ומאורות ביום זה, לכבוד האור כי 'טוב' שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר טו"ב ימים קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונל...
על ידי טעם ודעת
21 מאי 2019, 14:14
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 311

מאמר הכנה רבה לתוקף ועוצם קדושת יומא ד-ל"ג בעומר

לב כל יתמלא גיל , בהגיע עת נועם ורצון בהארת אור המאיר , לחזות במחזה שנה בשנה האדיר והכביר , ישראל אשר בך אתפאר מצפין לצפון לייחל ולהעתיר בתפילות ובתחנונים , ישראל על סגולתו על כל שבטיו וגווניו זקנים ונעורים צועדים ונוהרים , אל תוך האור מופלא אור היוקד הם יוקדים , בשש מעלות לטהרות זו למעלה מזו עולים...
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 21:13
פורום: עירובין
נושא: עירובין נד: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 13
צפיות: 644

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

שמעו נא רבותינו לשון אשר כתב אותה רבינו גרשום מאור הגולה על רבי עקיבא!!!

במסכת בבא בתרא דף יב ע"ב וזל"ק  שהרי רבי עקיבא דקים לן דלא היה מעולם גברא כוותיה ע"כ.    

וראה בדברי הרמ"ע מפאנו : כשם שמשה רבינו היה מחצב שורש תורה שבכתב, כך היה רבי עקיבא מחצב שורש תורה של בעל פה.
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 21:03
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של רבי עקיבא
תגובות: 39
צפיות: 1203

Re: קברו של רבי עקיבא

עיין בספה"ק אמת ליעקב להמקובל רבי יעקב שאלתיאל נינייו זצוק"ל (מערכת אות רי"ש) לתת טעם לשבח מדוע נקבר רבי עקיבא זיע"א בעה"ק טבריא ת"ו ולא בעיר אחרת מארץ ישראל, והוא בהקדים מה שכתב הרב חסד לאברהם בעין הארץ בבחינת ארבע ארצות באיזה ספירה הם אחוזים כתב דעיר הקודש טבריא ת"ו היא אחוזה בספירת הוד יע"ש, ואם ...
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 19:03
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 828

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

מענין לענין לדוגמא, מל"ג בעומר ניתן להבין עד כמה העיוות המסוכן של היחס ליום הזה שנכנס ע"י שיווק חסידי עממי, עלול לחדור לכל שדרות העם כאילו זה עובדה מושרשת מדורי דורות, אם לא יציגו את העמדה המנוגדת למשל של החת"ס שסבור שזה איסור לנסוע למירון ולחגוג שם את היום הזה. \ולמשל מנהג ההדלקות שאין לו שום מקור...
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 15:08
פורום: שבת קודש
נושא: אמירת ויכולו מעומד
תגובות: 2
צפיות: 200

Re: אמירת ויכולו מעומד

ולגבי אמירת ויכלו שצריך להיות בעמידה דווקא, יש לזה עוד טעם, והוא מפני שאמירת ויכלו הוא מעשה עדות, ובגמ' שבועות ל מבואר דהגדת עדות היא בעמידה.
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 14:46
פורום: שבת קודש
נושא: עונג שבת בלימוד תורה
תגובות: 15
צפיות: 462

Re: עונג שבת בלימוד תורה

יש שפת אמת מדהים וידוע שאומר שכל התורה שיהודי לומד בשבת קודש אינו שוכח אותו לעולם .
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 14:37
פורום: סידור התפילה
נושא: מוח ולב - הספר שהשפיע יותר מכל
תגובות: 15
צפיות: 744

Re: מוח ולב - הספר שהשפיע יותר מכל

מה היחידיות של הספר הלזה בכמה מילים
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 13:53
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 103
צפיות: 3897

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הסיפור שכתבתי האם לזה התכוון המשורר, והאם מישהו ירד לעוצמת המעשה?
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 02:33
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של רבי עקיבא
תגובות: 39
צפיות: 1203

Re: קברו של רבי עקיבא

רבי עקיבא קבור בטבריה ואפילו האור החיים הקדוש עלה שם לקברו ביחד עם רבי חיים אבועלפיה זיע'א
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 02:00
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 103
צפיות: 3897

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

עכשיו לפני פסח נפטר אחד מגדולי מזכי הרבים הרב רבי עזריאל טאובר זצ"ל והוא סיפר פעם סיפור מדהים מאד. באחד ההרצאות שנתן פעם עסק בנושא של נקי כפיים בעניני ממונות וישרות בעסקים, ודיבר על כמה צריך להיזהר בזה ולנהוג רק בדרך התורה וכו' , אחרי השיעור ניגש אליו יהודי שהשתתף בשיעור והתעורר מזה מאד, ואמר לרבי ע...
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 00:58
פורום: סידור התפילה
נושא: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?
תגובות: 28
צפיות: 891

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

כשאומרים פסוק זה פותח וגו' ממשמשים בתפילין ובפוסקים נפסק שחייבים לכיוון הזה ואם לא כיוון צריך לחזור, ולמאי שהתבאר שהבקשה זה על גודל השפע הנפשע מן הצנור שכל אחד יזכה לקבל את חלקו, אפשר להבין אולי האי.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 20:56
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 828

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

בבקשה לא לסטות מעיקר הנושא: במחילה מכבוד כולם, כל התחקיר של בלוי שוה פחות מכליפת השום, יש לנו רועי רבותינו הק' שכתבו בפירוש שחור על גבי לבן. הבעל התניא בסידור הרב  זיע"א שכותב בפירוש [על יום ל"ג בעמור] איננו צריך הסכמתו של בלוי בעל הבני יששכר זיע"א גם אינו צריך את הסכמתו של בלוי רבינו מנחם מענדל מרי...
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 15:29
פורום: סידור התפילה
נושא: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?
תגובות: 28
צפיות: 891

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ומשביע לכל חי 'רצון', בספה"ק נכתב דרצון אותיות צינור והבקשה היא שנהיה מחוברים לצינור אשר משם מגיע השפע הגדול מיד הקב"ה.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 14:45
פורום: סידור התפילה
נושא: איך באמת ובתמים קוראים קריאת שמע באופן אמיתי. (ההכנה האמיתית לשבועות)
תגובות: 19
צפיות: 612

Re: איך באמת ובתמים קוראים קריאת שמע באופן אמיתי. (ההכנה האמיתית לשבועות)

הא לך מה שכתב רבינו הקדוש בעל השפ"א זיע"א בשפת אמת ליקוטים חודש ניסן [מכתב] שפת אמת ליקוטים - לחודש ניסן ולזאת הנני מגלה לך מה שאני יודע בזה דרך האמת. וזה הוא שכלל היחוד שמיחדין בכל יום שמע ישראל כו' שזה צורך גדול לידע מהות הענין ואשר נודע לי באר היטב באמת לא על פי אומד השמיעה רק מתוך ספרי הקדושים ה...
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 13:57
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 828

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

אחרי שתלמידי הבעש"ט זעי"א קבע בו מסמרות שזה יום ל"ג בעמור יומא דהיללוא דהרשב"י, אזי לא משנה ולא מעניין כל הנידון אם הכתב יד ודפוס ראשון וכו' וכו' וכו' כל מה שכתבו הם דברי אלוקים חיים ברוח קדשם ואין להרהר אחר זה בכלום.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 01:31
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בעריכה תורנית
תגובות: 2
צפיות: 211

Re: עזרה בעריכה תורנית

תפנה לכאן gotlieeb637@gmail.com
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 01:28
פורום: בית המדרש
נושא: שמיטה במציאות ימינו
תגובות: 11
צפיות: 335

Re: שמיטה במציאות ימינו

הדבר הכי מוצלח זה לקחת את הילדים בשנת שמיטה למושבים כגון קוממיות בית חלקיה ולהפגיש את החקלאים עם הילדים וישמעו מכלי ראשון את המסירות נפש ואת ההלכות של שנה זו ואת ההתמודדות שיש וכן את הניסים הגדולים שקראו להם שהתקיים בהם וצוותי את ברכתי.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 01:14
פורום: שבת קודש
נושא: שולחן שבת עם ילדים
תגובות: 20
צפיות: 3616

Re: שולחן שבת עם ילדים

אשתדל להעלות כאן מהנסיון שלי, א' לפני שבת אני מכין עם כל ילד מגיל 5 ומעלה 3 חידושים או משלים על הפרשה לפי הבנתו, ולפי הרמה שלו, ואני מדפיס לכל ילד את שלו על דף, ב' אני משתדל מאד שכל החידושים וכד' יהיה על אותו נושא, ג' ואז בסעודה כל אחד מתחילת הסעודה כבר רוצה להגיד, אך כמובן יש לזה סדר רק אחרי המנה ...
על ידי טעם ודעת
18 מאי 2019, 22:01
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"
תגובות: 48
צפיות: 828

Re: מאמר נפלא מאוד "את פני אדון ה' דא רבי שמעון"

גם מתבאר בפנים דברי הזוה"ק עה"פ, את פני אדון ה' דא רבי שמעון, שהיו שנתקשו טובא בהבנתו, עיין בפנים אות ב'.
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:34
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור
תגובות: 12
צפיות: 428

Re: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור

[אמור תרמ"ב] ימי הספירה נזכרים תוך המועדות שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם מיצ"מ עד קבלת התורה. וכתי' תמימות תהיינה ובמד' אימתי הן תמימות כשעושין רצונו של מקום. כדאיתא ע"פ יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. כמו כן קאי על ימים אלו דכתי' תמימות תהיינה ונק' ימי...
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:19
פורום: אמור
נושא: חידה: כמה פעמים ביום כל אחד מקיים מצות ונקדשתי.
תגובות: 17
צפיות: 601

Re: חידה: כמה פעמים ביום כל אחד מקיים מצות ונקדשתי.

ישנה אמרה חסידות מבית מדרשה של קאצק, שניים שיושבים ואין בניהם, שאין בהם רע אלא ששמורים בקדושתם וטהרתם, זה עצמו זו דברי תורה,
ומימלא גם לענין ונתקדשתי, כל רגע ורגע ששומר עצמו במחשבתו ובמעשיו להיות טהור בלתי לה' הרי שמקיים הנ"ל.
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:14
פורום: ויגש
נושא: פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה
תגובות: 4
צפיות: 294

Re: פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה

צא וראה מה שכתב רבינו בעל השפ"א זיע"א וזל"ק: ספר שפת אמת - בראשית - פרשת ויגש - שנת [תרל"א] ויגש אליו יהודה. מלשון הודאה והוא כל איש ישראל. שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה שנקראו יהודים על שם שמודין להשי"ת על כל דבר קטן וגדול שיודעין שהכל ממנו ית' כו'. ועי"ז יכולין ליגש. וזה עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל א...

עבור לחיפוש מתקדם