החיפוש הניב 295 תוצאות

על ידי ייעוץ תורני
02 מאי 2019, 14:10
פורום: ספרים
נושא: ספרים חדשים
תגובות: 38
צפיות: 2620

Re: ספרים חדשים

'חישבתי דרכי' חלק ב' - על עולם הכוללים והמסתעף.

נכתב ע"י רבי יעקב בוצ'קובסקי - מחבר 'בעצתך תנחני' - להתמודדויות של האברכים.

וכן חיבר את רב המכר 'תורתו ואומנותו' - להתמודדויות של החרדים שעובדים.

וכן ערך את 'שותף לדף' של הרב משה יודלוב - לבחורים המתקשים בלימוד.
על ידי ייעוץ תורני
01 מאי 2019, 16:38
פורום: בית המדרש
נושא: חדש! גליונות מיוחדים מטעם ארגון תושיה
תגובות: 1
צפיות: 240

Re: חדש! גליונות מיוחדים מטעם ארגון תושיה

סיכום מעלת התלמידים תצוגה (1).pdf
מענין לענין באותו ענין...
על ידי ייעוץ תורני
01 מאי 2019, 16:34
פורום: בית המדרש
נושא: חדש! גליונות מיוחדים מטעם ארגון תושיה
תגובות: 1
צפיות: 240

חדש! גליונות מיוחדים מטעם ארגון תושיה

1556636940009_עלון 14 תושיה למייל.pdf
עלון 14 תושיה למייל.pdf
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:54
פורום: סידור התפילה
נושא: היכן נמצא העולם הבא?
תגובות: 45
צפיות: 1029

Re: היכן נמצא העולם הבא?

אם נכריע כך - א"כ הפחד מהמוות הוא הגיוני ומתבקש
ואילו האמירה על השכר למעלה היא טעות חינוכית חמורה כי זה עובר ליד האוזן ולא נקלט כי הלב שונא את הלמעלה ומפחד ממנו פחד - מות...

כמה שזכור לי לא מצאתי בתפילה רק בקשות על שינוי החיים כאן למטה.
יש מקום שמתפללים על למעלה?
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:45
פורום: סידור התפילה
נושא: היכן נמצא העולם הבא?
תגובות: 45
צפיות: 1029

Re: היכן נמצא העולם הבא?

וכן המשנה באבות ד' ט"ז - העוה"ז דומה לפרוזדור - זה כפשוטו ממש הכנה לטרקלין פיזי כאן באיזור הטבעי שלי, כמובן אחרי התחייה אם אצטרך למות קודם ח"ו. {למה ח"ו? כולם אומרים כך... נראה שפתאום כולנו סוברים בזה להיפך מהמקובל אצלנו עצמנו כדלעיל. כלומר: שם למעלה זה לא העולם הבא אלא רק עוד פרוזדור לא הכי רצוי......
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:33
פורום: סידור התפילה
נושא: היכן נמצא העולם הבא?
תגובות: 45
צפיות: 1029

Re: היכן נמצא העולם הבא?

רק כדי להיות בטוח.
א"כ הלכה למעשה עלי לכוין כשאני מבקש "ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא" = שאקבל את כל זה כאן בארץ היכן שאני גר
(או שמא יזיזו אותי לנחלתי המקורית בשבט שלי? ועכ"פ זה לתמיד)
???
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:16
פורום: סידור התפילה
נושא: היכן נמצא העולם הבא?
תגובות: 45
צפיות: 1029

Re: היכן נמצא העולם הבא?

תודה. עיינתי שם כעת ונראה שלהראב"ד עולם התחייה זה העולם הבא. וא"כ המקובל אצלנו תמיד להצביע כלפי מעלה - הוא הכרעה כהרמב"ם. האמנם? גם ברבינו בחיי ורס"ג שצוטט במקום שקישרו לעיל נראה שחולקים על הרמב"ם. וא"כ הענין קצת מתמיה שבמחוזותינו לא הזכירו מעולם שני צדדים. האם זה נכון להעמיד את זה כמחלוקת הפשטנים ע...
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:09
פורום: סידור התפילה
נושא: היכן נמצא העולם הבא?
תגובות: 45
צפיות: 1029

היכן נמצא העולם הבא?

אני מחפש מקורות האם כשמוזכר "העולם הבא" - זה כפי שמקובל אצלנו להצביע כלפי מעלה.
או שזה עולם התחיה בגוף - וכמשמעות הפשוטה של הרבה פסוקים וגמרות.
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:05
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר
תגובות: 12
צפיות: 445

Re: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר

מישהו אי פעם נהג להזדרז ולהרוג כל מי שהולך לומר משהו לא נכון בלימוד?
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 23:00
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר
תגובות: 12
צפיות: 445

Re: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר

היש"ש הזה מרפסין איגרא כי בגמ' ובפוסקים בכל מקום לא הובא רק ג' עברות.

מה גם שהוא מדבר על גוי.
והרי גוי שאסור ללמדו ממילא הוא חושב לבד כל מיני דעות בדעת אלוקים. וכמובן ברוב המקרים הוא לא קולע לדעת תורה וזה לא מפריע לאף אחד כי איננו מצווה לדעת תורת אמת.
אז למה בדיוק כאן יהיה כ"כ חשוב עד כדי פיקוח נפש?
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 22:45
פורום: בית המדרש
נושא: דעת מרן הגריש"א בת"ת
תגובות: 25
צפיות: 821

Re: דעת מרן הגריש"א בת"ת

כעת מובן הרבה יותר הקושי מהיכ"ת שאמר אביי יהא תורה.
אולי בהמשך יבואר.
{ מחד חוששני מלהכביד ומאידך זה מידי מתומצת ויש דברים שנראים לא תקינים...}
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 22:43
פורום: בית המדרש
נושא: דעת מרן הגריש"א בת"ת
תגובות: 25
צפיות: 821

Re: דעת מרן הגריש"א בת"ת

אך הנה באמת התורה לא מזכירה כלל ללמוד עד ספר דברים. וכנראה צורת התורה הבסיסית כלפינו היא להבין קודם כל שהארץ היא המטרה של ה' ונתאוה לדור בתחתונים וכו'. ולכן התורה מאריכה קודם כל בניהול חיי הכלל והפרט כרצונו. בשלב ב' מגיעה מצות ושננתם - שע"פ הפשט הפשוט השינון הוא ג"כ איך לדעת ולא הצורך לעשות שטייגען ...
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 22:28
פורום: בית המדרש
נושא: דעת מרן הגריש"א בת"ת
תגובות: 25
צפיות: 821

Re: דעת מרן הגריש"א בת"ת

ברשות הת"ח אציע מהלך מחודש (או שלא?) במצות ת"ת הפותר דילמות לרוב. בהקדם כמה קושיות. א. אם כל הסיבה שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה - אז למה הוא גדול? ב. אם הלומד שלא על מנת לקיים אפילו תורה אין לו אז למה לומדים דברים שהם ממש לא על מנת לקיים? ג. איך היה פשוט לכל גדולי עולם שאני לומד כאן ופלוני מושפע ומתח...
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 22:20
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר
תגובות: 12
צפיות: 445

Re: הצעה מחודשת למעשה ריש לקיש שקפץ הנהר

לא קשור לביאור הנ"ל, אבל אני נזכר שפעם חזרה בתי מבית הספר עם חוברת זה"ב - זהירות בדרכים. פתחתי את החוברת, והנה אני רואה מועתק המעשה הנ"ל מהגמרא, עדיין לא הבנתי את הקשר לזהירות בדרכים, אני מתחיל לקרוא ולהפתעתי אני רואה שם סיפור חדש לגמרי, כולנו יודעים כי למה ריש לקיש לא הצליח לחזור בקפיצה משום שתש כ...
על ידי ייעוץ תורני
30 אפריל 2019, 01:04
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 63
צפיות: 1831

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

וכי זה לא פשוט?
בכל הדורות כולל כל הדורות עשו התאמות לאור המציאות המשתנה.
לא שינויי מהות ולא שינויי נוסח - אלא החזרת הלב אל התורה באלף ואחד דרכים.
כל הספרים שנתחברו באו על הבסיס היסודי שהספרים הקודמים כבר קצת פחות מחוברים אלינו, ולזה הוסיפו 'קישורים'...
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 23:00
פורום: בית המדרש
נושא: דעת מרן הגריש"א בת"ת
תגובות: 25
צפיות: 821

Re: דעת מרן הגריש"א בת"ת

יש לך הגדרה מדוייקת מה נכלל במצוות תלמוד תורה? האם הרפואות בגיטין נחשבות כתלמוד תורה? אם כן, למה? והאם רפואות המוזכרות בספרי הרמב"ם הינם תלמוד תורה? מתי סיפורי צדיקים נחשבים כת"ת ומתי לא - האם דווקא כשמוזכרים בגמ', בראשונים, באחרונים או בספרי זמננו? כמדומנני שהגדר של מצות ת"ת אינו ברור ומוגדר כלל, ...
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 17:00
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 63
צפיות: 1831

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

אם מביאים בשמו שאסור לשנות - על כרחך שהוא גם לאשינה.
ואני עד שהוא שינה גם שינה בענינים מהותיים על פי סברות או ראיות.
(חידושיו המחודשים נאמרו מפיו לאזני ללא מתווכים)

כעת מובן ההקשר?
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 16:46
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?

'אנה' ולא 'אנא', זה כמו איפוא/לאן, וצ"ע. ומענין לענין באותו הפרק: לכאורה תפילתו זו לא התקבלה - כי לא זכה להגיע לחצרות בית ה' (שזה עזרת ישראל ועזרת נשים) ולאונסו לא הקריב שם את נדריו נגדה נא לכל עמו. אולי זו בכלל לא בקשה אלא חזרה על ה"נדרי לה' אשלם". וגם הרחבה של הנדר - שזה יקויים "נגדה נא לכל עמו" ו...
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 16:29
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות האם כמה היכן ולמי
תגובות: 40
צפיות: 1249

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

החזו"א (שכידוע לאלו שהכירוהו - לא היה חזונישניק...) אמר 'איננו צריכים קרבנות!'
תוכן דבריו הוא שיראה ואהבה הם תמיד צריכים להקביל בעלייה שווה ופרופורציונלית.
וכאשר היראה גוברת והאהבה לא - התוצאה היא שנאה וניכור בעומק הלב ח"ו.
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 16:24
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות האם כמה היכן ולמי
תגובות: 40
צפיות: 1249

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

רוצה לדעת כתב:
29 אפריל 2019, 11:14
אני מקוה שדייקתי בדברים, ומקוה יותר שהדברים יובנו כדבעי, ולא ייקחו לי אותם למקומות בלתי רצויים, וד"ל.
אולי ראוי שהדברים הללו יהיו בכותרת כל אשכול שייפתח כאן בעתיד.
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 16:09
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 63
צפיות: 1831

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

כן. סטייה נוספת: האיסור המחודש 'לשחוט דברים מקודשים מדורי דורות' לא נשמר כלל ע"י מי שכתבו זאת בשמו כפי שהכרתיו וכפי ששמעתי מפיו חידושים רבים ומהפכניים. כך דרכה של תורה וכך דרכם של ת"ח שאינם משאירים אבן על אבן בתורה. וכך גם בסידור - לפלפולא כמובן. ולמעשה פשיטא שלא משנים נוסח למרות שיש הערות. כי יש לנ...
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 15:59
פורום: סידור התפילה
נושא: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו
תגובות: 63
צפיות: 1831

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

כמדומה שיש כאן נסיון להסיט את האשכול ולשים בפה של אנשים כוונות זדון. באמת מישהו חשב שמישהו חשב לשנות בפועל? ואם כבר סוטים מהמטרה האמיתית - אסטה גם אני ואציין שגם הרב אלישיב שזכיתי להכירו (לפי עניות דעתי) היה מנשק את הס"ת באופן שתקפו כאן בחריפות. וזאת על פי חידוש שדייק מהרמב"ם בהלכות שמירת הגוף והנפש...
על ידי ייעוץ תורני
28 אפריל 2019, 15:51
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6103

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

לטעמי ההקצנה בדיון קצת חסרת פרופורציות. הרי אין ויכוח על גדלותם של בודדים בתוך הרבנות בעבר וגם בהווה. ומאידך אין ויכוח שיש במערכת גם את ההיפך הגמור ואכמ"ל. כי כל ילד יודע שהם נבחרים לא לפי תורה ולא לפי יראה אלא לפי פרוטקציה וקשרים פוליטיים, ויעידו על כך כתלי כלא מעשיהו... וכיון שלא מזכירים שמות מסוי...
על ידי ייעוץ תורני
28 אפריל 2019, 15:36
פורום: פסח
נושא: עדכונים הלכתיים ופרקטיים בכל עניני חמץ שעבר עליו הפסח
תגובות: 6
צפיות: 373

עדכונים הלכתיים ופרקטיים בכל עניני חמץ שעבר עליו הפסח

אבקש את עזרתכם בכל הנוגע לחומרא זו של חמץ שעבר עליו הפסח.
הן במידע הלכתי והן בעדכונים.
תודה מראש.