החיפוש הניב 66 תוצאות

על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קשר של תפילין [של ראש]
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: קשר של תפילין

איש מזרע אהרן כתב:
18 יוני 2019, 13:35
אני מדבר על קשר של ראש, שמחמת ההידוק מאבד את צורתו, ואני רוצה לשים משהו מבפנים.

לא הבנתי,
אתה רוצה להכניס לתוך הקשר בפנים בין הרצועות ??
על אף שאיני בתוך הסוגיא כעת, אך מסתבר בדעת בעלי בתים שלי כי זה חציצה,
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא
תגובות: 14
צפיות: 489

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

  ?? ועוד איך אמר..והשווה בין מעשה מרכבה לתורת הקבלה הוא אכן השווה מעשה מרכבה לקבלה במידה מסויימת ולמד ממעשה מרכבה לקבלה, אך לגבי קבלה כ' שלא יסיח דעת ולא יפסיק בשיחה, אבל לא כ' בזה שלא יפסיק לעניית איש"ר, ויש לדון בדבריו  ובכלל יל"ד אם דברי הגמ' בברכות הובאו להלכה, כי יתכן כי הגמ' בברכות אינו להלכ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:31
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ
תגובות: 15
צפיות: 560

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

לגבי עצם החקירה חיפשתי בבר אילן ולא מצאתי,
אוצר החכמה אין לי,
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא
תגובות: 14
צפיות: 489

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע. לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!   עיין בשל"ה שלא כתב זאת ?? ועוד איך אמר..והשווה ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 12:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קשר של תפילין [של ראש]
תגובות: 10
צפיות: 348

Re: קשר של תפילין

איש מזרע אהרן כתב:
17 יוני 2019, 10:14
האם מותר לשים משהו בתוך קשר התפילין כדי לייצבו?

אני חושב שנוהגים לקשור מבחוץ עם גיד
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 12:50
פורום: כשרות
נושא: מישהוא יודע לספק לי מידע על ההכשר הזה מצורף תמןנה
תגובות: 7
צפיות: 436

Re: מישהוא יודע לספק לי מידע על ההכשר הזה מצורף תמןנה

yosf כתב:
17 יוני 2019, 12:33
יש אפשרות לבדוק בעולם התורה
יש שם פירוט של כל ההכשרים

מה זה עולם התורה
אולי תעלה קישור 
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 12:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דברי תורה עם תפילין
תגובות: 102
צפיות: 2385

Re: דברי תורה עם תפילין

מאד מעניין, אין שום איסור לדבר דברי תורה או ללמוד עם התפילין, ולהרבה פוסקים אין איסור היסח הדעת בשעת הלימוד, מה שכן יש פוסקים שהביאו כי בשעת הלימוד אין מצוה ללכת בתפילין, מאחר שכל התפילין הוא למען תהיה תורת ד' בפיך, הרי שבשעת הלימוד אשר זו היא המטרה אין כבר ענין להיות מלובש בתפילין, (כמדומני כי סברא...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:55
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ
תגובות: 15
צפיות: 560

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

ביראים נמי ס"ל כשי' התוס' דהוא מדבנן, והוא מסיק זאת מכח מה דמצינו בגמ' לחלק בין נשיאות כפיים במקדש לנשיאות כפיים במדינה, דבמקדש כהן גדול מרים ידיו מול כתפו כדי שלא יגביה ידיו מעל הציץ ואילו במדינה ושאר הכהנים מגביהים מעל הראש, ולכאו' הרי גם בשאר הכהנים הרי מכח האי ק"ו דקדושת התפילין גדולה משל ציץ אמ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:48
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ
תגובות: 15
צפיות: 560

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

התוס' במנחות הק' על האי ק"ו מציץ דהלא הציץ האזכרה גלויה ואילו בתפילין האזכרות מחופות בתפילין, ומכח זה הסיקו דעיקר איסור היסח הדעת הוא מדרבנן עיי"ש, ולכאורה גם זה תלוי בב' צדדי חקירה הזו, דאי נימא דעצם ריבוי האזכרות הוא זה שקדושתו גדולה בזה איכא שפיר קושיית התוס' דאיכא פירכא על האי ק"ו, אך אי נימא דר...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:20
פורום: דעת דורות
נושא: שם רשעים ירקב
תגובות: 52
צפיות: 1694

Re: שם רשעים ירקב

בעיר בית שמש ברמה ה' איפה שיש כעת מריבות אם השכונה תאוכלס בחרדים או חילונים, וראש העיריה הנוכחית מעונינת שתאוכלס בחילונים, ובפועל רוב אלו שזכו בדירות למשתכן שם הם חרדים, הראש העיר הקודם הרב אבוטבול כבר דאג לכך כאשר ראה כי לא יוכל לתת שמות על שמות רבנים, אז מצא פיתרון יצירתי לתת את השמות על שמות חודש...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:16
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ
תגובות: 15
צפיות: 560

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

במס' מנחות וביומא ילפי' איסור היסח הדעת בתפילין בק"ו מציץ מהא דבציץ יש רק אזכרה אחת ואילו בתפילין יש כ"א הזכרות, זכור לי חקירה בזה  האם הק"ו הוא דהא דתפילין יש בה כ"א הזכרות הוא עצם זה שיש בה ריבוי אזכרות בזה הוא חמור יותר מציץ, או דריבוי האזכרות הוא סיבה שעצם התפילין קדוש יותר, כמדומני ששמעתי זאת ...
על ידי יושב אהל
13 יוני 2019, 15:43
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש רעיון לשיעור
תגובות: 14
צפיות: 608

Re: מחפש רעיון לשיעור

גבריאל פולארד כתב:
12 דצמבר 2018, 19:22
מנחת חינוך

גם אני מצטרף לרעיון זה,
ספר מנחת חינוך הוא ספר מאד יסודי נותן היקף אדיר במצוות, ולא צריך ריכוז גדול כי עוברים ממצוה למצוה,

לדעתי גם מדרש רבה הוא ספר שמומלץ לקבוע שיעור על זה
על ידי יושב אהל
13 יוני 2019, 15:32
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: איך להתנהג בגמ"ח
תגובות: 11
צפיות: 444

Re: איך להתנהג בגמ"ח

תרשו לי לומר דבר מנקודת מבטי כמנהל גמ"ח וגם כמשתמש בשירותי גמחי"ם אין שום חובה לפתוח גמ"ח... אלא מאי... מה הוא רחום מה הוא חנון להתדבק במידותיו וכו'!! מנקודת מבט זו שכל עצמותו של גמ"ח הוא לפני ולפנים וכל הנהגתו של מנהל גמ"ח הוא איש חסד ולא יקוב הדין נראה לי שצריך מטה כלפי חסד 99% ורק במקרים קיצוניי...
על ידי יושב אהל
13 יוני 2019, 12:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?
תגובות: 41
צפיות: 1494

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

הסיפור כשלעצמו נשמע מוזר, וכי צדיקים הם יותר מאשר עם ישראל. בפרט שאלו חטאו כשלא עלו לארץ עם ירמיה שהחזיר מיעוטן מלחלח וחבור (ערכין לג.) ואני מוסיף להקשות והרי לא היה להם את בית המקדש השני שישפיע עליהם וי' השבטים גם לא זכו כ"כ לביהמ"ק הראשון ומלכים צדיקים והרשיעו מהר לפני יהודה. אבל הקושיות אינם משנ...
על ידי יושב אהל
13 יוני 2019, 12:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?
תגובות: 41
צפיות: 1494

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

ידוע הסיפור בעל אקדמות שנסע לעבר הסמבטיון חילל שבת מפני פיקוח נפש ונשאר שם, נשאלת השאלה הרי מותר לחזור מפני שלא יבוא לידי שלא ירצו לעתיד לחלל בשביל פיקוח נפש א"כ מפני מה נשאר שם ולא חזר??? כי אחרת לא היה סיפור... במחילה מכבוד תורתו, הגישה הזו של לזלזל בסיפורים המקובלים משנות דור, היא בעיה גדולה, בק...
על ידי יושב אהל
12 יוני 2019, 13:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה
תגובות: 3
צפיות: 257

Re: מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה

מה הקשר בין מכירת ס"ת כדי לאפשר הכנסת כלה לזריקת מיני מתיקה שאינו הגורם להכנסת כלה ורק ענין סגולי בשעה שגורם בזיון לס"ת
על ידי יושב אהל
12 יוני 2019, 12:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה
תגובות: 3
צפיות: 257

מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה

נהגו לזרוק על החתן בעת העליה לתורה מיני מתיקה, מנהג זה מקורו הוא בגמ' אלא דשם איירי לגבי שעת החתונה, בשלב מסויים מנהג זה הועתק גם לגבי העליה לתורה, מנהג זה כבר הובא גם במשנה ברורה (סי' קע"א), אלא מה שמעניין אותי, לכאורה למה אין בזה משום פחיתות כבוד בבית הכנסת ובפרט בעת קריאת התורה, (בשמחת תורה נהגו ...
על ידי יושב אהל
06 יוני 2019, 15:01
פורום: בית המדרש
נושא: כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמים
תגובות: 10
צפיות: 356

Re: כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמים

מה הגדר של "פוסק מדברי תורה"? מי שלומד נניח שעה, אינו יכול לעשות אתנחתא בין פרק לפרק? אני מבין שאם יש לו צורך אמיתי לצאת, או אם הוא מתעייף וטובת הלימוד שיעשה אתנחתא, אין בזה איסור. השאלה במי שאין בו את זה, ויכול ללמוד רצוף שעה, אבל הוא סיים נניח את תלמודו במסכת אחת ורוצה לעבור לשניה, אסור לו להפסיק...
על ידי יושב אהל
06 יוני 2019, 14:57
פורום: בית המדרש
נושא: קניית דירה להשקעה בחו"ל
תגובות: 7
צפיות: 334

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי יושב אהל
06 יוני 2019, 13:28
פורום: בית המדרש
נושא: קניית דירה להשקעה בחו"ל
תגובות: 7
צפיות: 334

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

שם מדובר בשדה, וכבר אמרו חז"ל שהרוצה להפסיד כספו ישכור פועלים ואל יישב עמהם, ומאחר שכשמשיח יבוא נהיה בארץ ישראל הרי זה מניח מעותיו על קרן הצבי, אך המתפרסם כהיום הוא על דירות להשקעה כך שאף לאחר ביאת המשיח נוכל להמשיך ליהנות ממנו, עוד אוסיף בזה מה ששמעתי מהר' חה"ר שהיה נוכח פעם בפגישתן של הרה"ק בעל הד...
על ידי יושב אהל
30 מאי 2019, 13:16
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של הרמח"ל
תגובות: 13
צפיות: 570

Re: קברו של הרמח"ל

היום בלילה היא"צ
היום שמעתי מאחד בשם הר' י'הודה שטרן, שטוען כי באמת קברו אותו בכפר יאסיף, אך בהמשך פינו אותו לטבריה,
קצת מוזר אבל כך הוא טוען
על ידי יושב אהל
20 מאי 2019, 15:09
פורום: הפורום שלנו
נושא: הצעה לפתוח אשכול ומפתח של כל האשכולות והנושאים הנידונים
תגובות: 14
צפיות: 1140

הצעה לפתוח אשכול ומפתח של כל האשכולות והנושאים הנידונים

כאחד שרק לאחרונה התחברתי לפורום,
אך מאידך כשעולה לי נושא בראש לפעמים קשה למצוא אם זה כבר נפתח אשכול על זה,

ורק בימים האחרונים שמתי לב לכמה אשכולות שנפתחו עד שאחד הביא שיש כבר על זה אשכול,

חשבתי אולי מהראוי לעשות איזה אשכול אם מפתח של כל האשכולות שנפתחו מקוטלג לפי נושאים
על ידי יושב אהל
20 מאי 2019, 12:32
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: פטירת רבי מאיר ביום יד אייר
תגובות: 26
צפיות: 666

Re: פטירת רבי מאיר ביום יד אייר

רבי מאיר בעל הנס הוא כינויו של עושה נפלאות הקבור בטבריה . הכינוי מופיע החל מהמאה השישית לאלף השישי, ומקובל לזהות אותו עם התנא רבי מאיר, אך יש השוללים זיהוי זה. קברו, קבר רבי מאיר בעל הנס, הוא מוקד עלייה לרגל. הייחוס של הקבר לתנא רבי מאיר מבוסס על סיפור בתלמוד על נס שנעשה לתנא רבי מאיר - חיילים רומא...
על ידי יושב אהל
19 מאי 2019, 15:28
פורום: דעת דורות
נושא: ר' מרדכי הלוי הורוויץ - מפרנקפורט, חתנו של בעל הערוך לנר
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: ר' מרדכי הלוי הורוויץ - מפרנקפורט, חתנו של בעל הערוך לנר

האם מישהו יודע פרטים עליו, על תפקידו הרשמי וקהילתו, ומקום קבורתו, ראיתי השבוע בעלון סיפור מעניין שהוא היה רב של קהילת הרפורמים מטעם הממשלה, על אף היותו חרדי וירא שמים, יש למישהו יותר פרטים בענין זה ??? ר' מרדכי הורוויץ.jpg פניני הרמה - פ''ג.pdf עכשיו אני רואה שהשבוע היה הבהרה שם בעלון ותיקון טעות ע...
על ידי יושב אהל
19 מאי 2019, 12:18
פורום: דעת דורות
נושא: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה
תגובות: 109
צפיות: 12262

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

רבי משולם דוד בן הענדל, כך צריך לומר, שליט"א לרפו"ש בתושח"י לגופו הבנתי שמצבו לא טוב, למרות שאינו מאושפז להלן ממה שמתפרסם היום  הנהג נפטר: ראש הישיבה הגיע לכותל במוצ"שזקן ראשי הישיבות הגרמ"ד סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק הגיע במוצאי שבת לכותל המערבי. 'בחדרי חרדים' עם הסיבה מדוע ראש הישיבה לא הגיע ביו...
על ידי יושב אהל
13 מאי 2019, 14:52
פורום: דעת דורות
נושא: ר' מרדכי הלוי הורוויץ - מפרנקפורט, חתנו של בעל הערוך לנר
תגובות: 4
צפיות: 270

ר' מרדכי הלוי הורוויץ - מפרנקפורט, חתנו של בעל הערוך לנר

האם מישהו יודע פרטים עליו, על תפקידו הרשמי וקהילתו, ומקום קבורתו,

ראיתי השבוע בעלון סיפור מעניין שהוא היה רב של קהילת הרפורמים מטעם הממשלה, על אף היותו חרדי וירא שמים,
יש למישהו יותר פרטים בענין זה ???

ר' מרדכי הורוויץ.jpg

פניני הרמה - פ''ג.pdf
על ידי יושב אהל
12 מאי 2019, 15:27
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של הרמח"ל
תגובות: 13
צפיות: 570

טענת אלו הטוענים שקבור בכפר יאסיף ולא בטבריה

תקופת ארץ ישראל הייתה ונותרה העלומה ביותר בחייו של הרמח"ל. במהרה החלה באמסטרדם להתפרסם גדולתו ברבים ועל כתביו לא עלה שבט החרמים. לכאורה טבעי היה שיישאר באמסטרדם עד קץ הימין. רצף האגרות נשמרו ככל הנראה ע"י רבו מהר"י בסאן, וכשהסתלק לבית עולמו (תצ"ט) כבר שקעה להבת הפולמוס וממילא פסק התיעוד. למעט מכתבים...
על ידי יושב אהל
09 מאי 2019, 14:18
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של הרמח"ל
תגובות: 13
צפיות: 570

מצרף מאמר להוכיח כי הקבר בטבריה היא הנכונה

בהמשך אשתדל להעלות מאמרים נגדים
53576077.pdf
על ידי יושב אהל
09 מאי 2019, 14:14
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של הרמח"ל
תגובות: 13
צפיות: 570

קברו של הרמח"ל

היות שראיתי באשכול סמוך על ר' עקיבא עלה הנושא של קברו של הרמח"ל,
והיות כי בנושא זה יש פולמוס מורחב,
לכן חשבתי כי מתאים לזה לפתוח אשכול חדש,
בו יעלו החברים את הידוע להם בנושא
על ידי יושב אהל
09 מאי 2019, 12:51
פורום: דעת דורות
נושא: קברו של רבי עקיבא
תגובות: 39
צפיות: 1128

Re: קברו של רבי עקיבא

בספרי המסעות הישנים לא מוזכר בטבריה קברו של הרמח"ל

עבור לחיפוש מתקדם