לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 466 תוצאות

על ידי ספר וסופר
06 פברואר 2020, 13:00
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3730

Re: הדור הבא - לאן?

וכמו שאמר מרן הגרא"מ שך זצוקלל"ה שהכופר בביאת המשיח משום שמאמין שהוא כבר בא, הרי הוא ככופר שמאמין שלא יבוא לעולם המאמר הזה לא מכבד את אומרו, על כן אני נוטה להניח שהוא ז''ל לא אמרו.  בכל מקרה, אמירת דברים לא מובנים בשם גדול זלה''ה, אינה הופכת את התוכן לנכון. כשאנו דנים על דבריך מתוך היגיון - אין אנו...
על ידי ספר וסופר
05 פברואר 2020, 16:41
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

תגובה לתגובתו של @יואל נהרי שליט"א אין ספק, ולא נראה שיש חולק בענין כח חז"ל לדרוש ולחדש בתורה שבכתב אף דברים שלא שמעו בקבלה איש מפי איש, ודבר זה אינו צריך לפנים. הנידון הוא במקום שההלכה 'עוקרת' מקרא, דהיינו במקום שעל פי הפשט המובן הוא הפוך ומנוגד לגמרי למה שחז"ל פירשוהו, וכמו 'עין תחת עין' וכן 'ארבע...
על ידי ספר וסופר
05 פברואר 2020, 00:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 55
צפיות: 719

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

צביה יש לדון בשם זה, לנקבת הצבי קוראים  צְ ב ִ יה וככל הפסוקים בשיר השירים 'תאמי צביה'. אולם השם המוזכר בתנ"ך [אמו של יאשיהו-הפטרת שקלים] הוא צ ִ ב ְ יָה, ובאמת אצל הדתיים לאומים יש הרבה צְ ב ִיה ואצל החרדים יותר מקובל צ ִ ב ְ יָה [כמו במשפחות גריינמן, אויערבך, פרוש ועוד]. מעניין אם בסופו של דבר הכ...
על ידי ספר וסופר
03 פברואר 2020, 15:26
פורום: בית המדרש
נושא: ישיבה לבני תלמידי חכמים
תגובות: 21
צפיות: 390

Re: ישיבה לבני תלמידי חכמים

יש בחוברות הרבה דברים יפים, ונידונים חדשים/ישנים, לאו דוקא בנושא לימוד האב את בניו, אלא גם בצד הפרקטי של אופן הלימוד בישיבות בכלל, ועל חלוקת ישיבה קטנה מישיב"ג, ועוד. וכן במישור העיוני בענין שינון ולימוד ודיבור בלימוד, וכן הרחבה גדולה במעלת 'תורת א"י', עם הארות ומובאות יפות בנושא זה, וכמו חלוקת ת"ח ...
על ידי ספר וסופר
30 ינואר 2020, 10:30
פורום: בא
נושא: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.
תגובות: 28
צפיות: 220

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

לכאורה הנקודה המרכזית בדיון הזה, הוא כיון שחיוב הנחת תפילין לא מופיע בתורה כחיוב על 'תפילין' כיחידה אחת, אלא ציווי על כל פרשה פרטית בנפרד להניחה כטוטפת על הראש וכאות על יד, ובאה הלמ"מ לקבוע את צורת המצוה כמראה התפילין שלנו - יש לדון האם על ידי הלכה זו, שם המצוה נהייתה 'תפילין', וארבע הציוויים הם ארב...
על ידי ספר וסופר
30 ינואר 2020, 10:09
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אבל בעיקר הדבר מה שאני טוען שודאי הכל בנוי על השפעה חיצונית כפי שהיטבת להגדיר בדוגמאות, אבל לדעתי הנושא העומד לפתחנו (בטענה על דרך ההבנה בתורה) זה לא על צורת הדבר אלא על איך דרך היחס בין המשפיע והמקבל, היינו שתמיד אבל תמיד המקבל מוכרח לעמוד בנקודה שהוא מקבל ואצלו הדברים נתפסים, והיינו שזו נקודת ההב...
על ידי ספר וסופר
29 ינואר 2020, 23:45
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני מבין שהפשט בזה כיון שהתורה היא העומק של כל דבר שקיים בעולם והיא העומק של העולם, ולכך כיון שבאדם יש דעה ושכל שהבדיל אותו מבהמה, הוא מגלה אצל עצמו את העומק של התורה , ובלי ההבנה שלו בעמוק התורה כיצד שכלו ידבק בבורא, והיינו שהוא מגלה אצל עצמו עוד עומק שהתורה גילתה לו, משל למה הדבר דומה אדם שמקבל ח...
על ידי ספר וסופר
29 ינואר 2020, 10:51
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

רבי מאיר הבין כך באופן פשוט, וכך זה מובן בקריאה רגילה. ברוריה דייקה את הפסוק, שסוף סוף כתב 'חטאים' ולא כתב 'חוטאים' וזה נותן אפשרות לקרוא את הפסוק באופן שונה מהפשט הפשוט. [או יותר נכון 'עומק הפשט', כי גם לפי דבריה יתכן שהכוונה בקריאה הפשוטה, שייתמו האנשים שחוטאים, אולם הפסוק רומז שהם לא יתמו על ידי ...
על ידי ספר וסופר
29 ינואר 2020, 09:25
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש משהו אמצעי. יש שחושבים שיתכן להבין מישהו מבלי לערב את השכל בכלל. זה טעות. כי כאשר אתה קורא 'ראשון', ואתה חושב שבעיקרון הבנת אותו רק שזה לא מסתדר עם השכל שלך, אין לך שום ראיה שבאמת הבנת אותו. קרה לי אינספור פעמים, שהיתה לי קושיא בהבנת הראשונים, וניגשתי לאברכים בכולל, והם עיקמו את השכל בלי סוף כדי ...
על ידי ספר וסופר
28 ינואר 2020, 23:25
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

אז מנין לה לברוריה שיתמו חטאים ולא חוטאים אם אמרת אחרת??? אתה יכול לשאול כך על כל דרשה, [אף אם זה יכנס בסוף בעומק פשוטו של מקרא, על ידי המשך הפסוק 'וממילא רשעים עוד אינם', גם הרבה דרשות נכנסים בעומק פשוטו של מקרא, ואין זה מוציא מידי פשוטו]. זוהי הצעתי ולהסביר ולחלק בין המקרה ההוא לבין מקרים אחרים [...
על ידי ספר וסופר
28 ינואר 2020, 23:21
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

זה נכון לגבי שנאת הרע כשלעצמו, אבל לא לגבי האנשים. יעויין בהודעתי לעיל במעשה מהסבא מסלבודקה, ובמה שציינתי ע"ז ממה שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים, ול"ק מהא דבאבוד רשעים רינה, דזה מצד הרשע וזה מצד האדם, וכמו שאמרו רבותינו "יתמו חטאים ולא חוטאים". בתפילה לא אומרים יתמו חטאים, אלא יתמו חוטאים [וכן הוא ...
על ידי ספר וסופר
28 ינואר 2020, 19:14
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

לגבי הנ"ל: כמובן, אין יכולת בידי כל אדם להחליט על אנשים מסוימים למי הם שייכים, כי זה לא מתחלק לא לפי מפלגות ולא לפי גושים, [ומי יודע כמה מהם נמצאים בתוככי בתי המדרשות], אלא כך הוא באופן כללי, ובאופן פרטי - בוחן לבות וכליות ה'. אולם רק הערה אחת קלה: אחד המבחנים שנתנו חז"ל לדעת לאן לב האדם נוטה, הוא ...
על ידי ספר וסופר
28 ינואר 2020, 17:48
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

לגבי הנ"ל: כמובן, אין יכולת בידי כל אדם להחליט על אנשים מסוימים למי הם שייכים, כי זה לא מתחלק לא לפי מפלגות ולא לפי גושים, [ומי יודע כמה מהם נמצאים בתוככי בתי המדרשות], אלא כך הוא באופן כללי, ובאופן פרטי - בוחן לבות וכליות ה'. אולם רק הערה אחת קלה: אחד המבחנים שנתנו חז"ל לדעת לאן לב האדם נוטה, הוא ב...
על ידי ספר וסופר
28 ינואר 2020, 16:25
פורום: אקטואליה
נושא: זכור את אשר עשה לך עמלק!
תגובות: 90
צפיות: 843

Re: זכור את אשר עשה לך עמלק!

תיקוני הזהר תיקון כא וְרַשִּׁיעַיָּא דְאִינוּן עִרֶב רַב אִתְּמַר בְּהוֹן סוֹ''ף פָּסוּ''ק, דְּאִינוּן מִזַּרְעָא דַעֲמָלֵק דְּאִתְּמַר בֵּיהּ (שמות יז טו) וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס י''הּ, וְאִינוּן חָמֵשׁ מִינִים עֲמָלֵקִים גִּבּוֹרִים נְפִילִים עֲנָקִים רְפָאִים, דְּכֻלְּהוּ מִסְתַּלְּקִין וּמִ...
על ידי ספר וסופר
24 ינואר 2020, 10:00
פורום: וישב
נושא: פרשת וישב
תגובות: 12
צפיות: 1653

Re: פרשת וישב

לזכרוני, הסוגיא בגמרא ביומא דנה על חיוב עסק התורה. והגמרא מביאה, שיש שלש טיעונים למה לא עסקו בתורה, א - עשירות וטרדתה, ב - עניות וטרדתה, ג - רשעים -'טרוד ביצרי הייתי'. ועל זה הגמרא מביאה, כלום היית טרוד יותר מיוסף? ומתארת את התחבולות שעשתה לו אשת פוטיפר, 'בגדים שלבשה שחרית וכו''. וממילא זה לא נוגע ל...
על ידי ספר וסופר
24 ינואר 2020, 09:46
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 910

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

ט. האם ככל שאדם יותר בוטח בה׳ ומאמין בישועתו - כך תהיה לו באמת יותר השגחה ויותר נסים? 'הבוטח בה' חסד יסובבנהו'. ציטוט הפסוק אינו עונה על השאלה, היות ויעו"ש במפרשים (מצודות ומלבי"ם) שמפרשים שהכוונה שמי שבוטח בה' יודע שכל המכאובים שמגיעים אליו הם לטובתו, כך שאין זו הבטחה כלל שיהיו לו יותר ניסים. התשו...
על ידי ספר וסופר
23 ינואר 2020, 16:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לרוץ על קברים כדי לראות סרטון של שיירת נשיא רוסיה?
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: האם מותר לרוץ על קברים כדי לראות סרטון של שיירת נשיא רוסיה?

אני סתם כך לא חושב ששייך אצל פוטין ודומיו הענין הזה, גם אם היה לו דין מלך. כי כאשר אמרו חז"ל 'שאם יזכה יבחין', הכוונה שהכבוד שמעניקים למלך הוא המקסימום האפשרי בדעתנו למושג כבוד, ועדיין כאשר נזכה, ונראה את מלך המשיח, נבחין את ההבדל. אולם היום, מושג הכבוד ירד פלאים, וכמעט אין טקסים מרשימים באמת. ורוב ...
על ידי ספר וסופר
23 ינואר 2020, 10:47
פורום: אקטואליה
נושא: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?
תגובות: 30
צפיות: 910

Re: רציונליות בהשקפה הליטאית - עד כמה?

כמו שהזכירו, זה קצת בדיחה לנסות לקבל תשובות על כל כך הרבה שאלות יסודיות על רגל אחת. אולם לחביבותו של השואל, וכן בשביל האתגר [לא מלאתי מבחן בן עשר שאלות מזמן החיידר], אתרום את חלקי בקצרה. א. כמה האדם צריך להסתכל על המציאות במבט של טבע? ג. האם להסתכל על כל דבר שקורה לי במהלך היום-יום כמסר ישיר שעליי ל...
על ידי ספר וסופר
21 ינואר 2020, 14:34
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

פילוסופיה יהודית כמו כוזרי בלי קשר לנושא האשכול [ואולי דוקא עם]. הספר כוזרי הוא במהותו ספר 'אנטי פילוסופי', זה ספר יהודי אותנטי [הספר מיוסד נגד הפילוספיא, ואחד הראשונים שהמלך קורא אליו הוא הפילוסוף, והיהודי אח"כ בתורו מזלזל בו כהוגן. אם כי שהוא מתייחס לדבריהם מעט, בסוף חלק חמישי]. וחבל שלא לומדים א...
על ידי ספר וסופר
20 ינואר 2020, 09:17
פורום: כשרות
נושא: תרסיס שמן קנולה בד"ץ בית יוסף
תגובות: 39
צפיות: 401

Re: תרסיס שמן קנולה בד"ץ בית יוסף

אני לא יודע.
אבל עובדה היא שלא ניתן למצוא תרסיס שמן מכשרות אחרת, והלא דבר הוא.
[לפחות לפני כמה שנים, כשחיפשתי].
על ידי ספר וסופר
19 ינואר 2020, 11:02
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?
תגובות: 25
צפיות: 662

Re: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?

חזק וברוך כתב:
19 ינואר 2020, 01:49
קשה ללמוד מהנהגת הגר"ש לכל אדם, מפני שצדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, בפרט במידי דאכילה כמבואר בגמ' ובתוס' (חולין ה, ב).

חלילה!
וכי יש רשות לאדם גדול לסמוך על זה?
אין טיעון יותר רחוק על הגר"ש זצ"ל מאשר חשיבה כזאת.

כבר כתבתי שיש כאן הבדלי גישה. לא ברור מה גדריה.
על ידי ספר וסופר
19 ינואר 2020, 10:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הגיית שם "א-הי-ה"
תגובות: 32
צפיות: 254

Re: הגיית שם "א-הי-ה"

יש החושבים שאסור להזכיר שם אהיה אשר אהיה, כשם שאסור להזכיר הויה, והדבר אינו נכון. מותר להזכירו כדרך שמותר להזכיר בדחילו ורחימו שם אלוהים כמו שנוהגים בתפילות, וכמו שנוהגים חכמי הספרדים. והטעם מדוע שם אהיה שהוא בעצם כמו שם הויה (ולכאורה אף גבוה ממנו) מותר לומר, האריכו, וראה במש"ח שם על הפסוק שביאר בז...
על ידי ספר וסופר
16 ינואר 2020, 09:55
פורום: שמות
נושא: התורה מרחיקתנו מלהאמין במשה כאמונת הנוצרים
תגובות: 16
צפיות: 190

Re: התורה מרחיקה את אמונתנו במשה מאמונת הנוצרים

אתה בודאי צודק שהתורה לא מתייחסת לכל עבודה זרה פרטית, אולם היא מתייחסת לטעות הכללית של עבודה זרה. והנצרות היא לא 'פרט' בעבודה זרה, אלא היא טעות כללית מאוד, בעניינים שבייחס שבין האלוהות ובין הנבראים, ואם זה שטות לדעתנו הישרה, הרי עבודה זרה היא שטות לא פחות, ועדיין יש לצערנו מקום גדול לטעות זו בעולם. ...
על ידי ספר וסופר
16 ינואר 2020, 09:01
פורום: שמות
נושא: התורה מרחיקתנו מלהאמין במשה כאמונת הנוצרים
תגובות: 16
צפיות: 190

Re: התורה מרחיקה את אמונתנו במשה מאמונת הנוצרים

 פנינה יקרה שכתב בספר 'הגות בפרשיות התורה': הפרט הראשון בקורות משה רבינו, מושיעם של ישראל, הוא יחוסו לאביו ולאמו – "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי". בפרשת וארא יש יותר אריכות על יחוסו, אך כאן לא כתוב 'וילך עמרם ויקח את יוכבד', אלא מדגישה התורה רק את העובדה שאיש נשא אשה והרתה לו ונולד משה. פרט אחד...
על ידי ספר וסופר
16 ינואר 2020, 08:32
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?
תגובות: 25
צפיות: 662

Re: האם הגר"ש אויערבך זצ"ל והגר"ע אויערבך שליט"א נהג\נוהג לעשר שנית?

נ. ב. בביתו היה מחמיר? אז איך אכל תאנים וכדומה? מה זה נוגע? בענין תאנים, כידוע, זה מאוד תלוי בעצים שונים, באזורי גידול, בתקופות שונות של הקיץ וכו', ויש תאנים נקיות לחלוטין, וזה דבר שניתן לבדוק בבירור [אני מדבר על תאנים טריות - שזה מה שהוא אכל], ורק מתעקש החושש מחיידקים הנמצאים בפירות לא מסוגל להאמי...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 22:01
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש לקחת בחשבון כי הדיון אצלינו בסוגיות שכאלו הוא בבחינת "שימוש באוצר מילים קטן"... תפוחי זהב במשכיות כסף! והמצב הזה יוצר, שכאשר מדברים דברים עדינים ודקים, הן לביקורת והן לשבח, זה גורם לאנשים לא להבין את השפה בכלל. רק מפטירים - 'אהה! זה שוב אותו אחד שאומר שכולם קצת צודקים וקצת לא', ואת מה שהוא בא לו...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 18:44
פורום: ענינו של יום
נושא: שובבי"ם
תגובות: 12
צפיות: 266

Re: שובבי"ם

מטעות זאת בדיוק באתי להפקיע, כשאמרתי שזה לא בעיה של קשב וריכוז. בתורה מלבד בעיית קשב, יש בעיה של טומאה מול קדושה. טוב שהתבארו הדברים, מכיון שבהודעה הקודמת הרב @ספר וסופר כתב שהקושי הוא מחמת המופשטות של הדברים וניתוקם מהגשמי, ועל זה כתבתי ששייך בכל חכמה. עכשיו הוא מבאר את דבריו שיש כאן ענין מיוחד מש...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 15:09
פורום: ענינו של יום
נושא: שובבי"ם
תגובות: 12
צפיות: 266

Re: שובבי"ם

כי הקושי האמיתי לחשוב בדברי תורה זמן ארוך, הוא לא מצד חוסר 'קשב וריכוז', אלא בגלל שהעולם הרוחני והמופשט זר לנו, ואנחנו אוהבים להשתעשע בחיים המוחשיים שעל פני האדמה ולהתענג עליהם. וכאשר האדם מרגיל את עצמו ואת מחשבותיו להיות 'תפוסות' בעניינים שכליים ותורניים, בעומק, ובירידה לפרטים, הוא עוקר את עצמו מת...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 15:02
פורום: ענינו של יום
נושא: שובבי"ם
תגובות: 12
צפיות: 266

Re: שובבי"ם

אני הקטן מצאתי הרבה תורה בכל מה שזז. גם בכל פרטי המציאות ניתן לראות את ה'. ואני לא רואה שום גריעותא בכך שזה מוחשי חי ותוסס. כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים וכו'  מי שחושב שתורה ענינה סתם לברוח מהחומר (ולא לנהל אותו לפי סדרי הבורא) ילך לו אל הנצרות הארורה ופתאום הוא יבין מהיכן נשאבו דבריו. מי...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 00:05
פורום: ויחי
נושא: איך יעקב מאשים את שמעון ולוי על "ידים ידי עשיו" - ומאידך הוא מברך את בניו שיהיו אריות/זאבים/נחשים.
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: איך יעקב מאשים את שמעון ולוי על "ידים ידי עשיו" - ומאידך הוא מברך את בניו שיהיו אריות/זאבים/נחשים.

השבטים שייכים לעולם המתוקן של 'וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ'.

בכל החיות הללו יש כוחות עצומים שמגלים את כבודו של מקום, וכארבע חיות המרכבה, שביניהם אריה [שנמצא בצד ימין כנגד החסד!. (רי"ו =ג"פ ע"ב - חסד, ולא רק פ"א גבורה)], הרע שבהם לא מוכרח מצד עצם מה שהם באים לשקף.

עבור לחיפוש מתקדם