לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 466 תוצאות

על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 14:31
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הקורונה - במרכזי הכפירה!!!
תגובות: 37
צפיות: 867

Re: הקורונה - במרכזי הכפירה!!!

עדיין לא התברר כאן מה כלול במילה 'כפירה', ואיך דנים אם הם כופרים או לא? אין ספק שדת האסלם היא אחת ההתנגדויות לדת ישראל, והם כופרים בנבואת משה אדון כל הנביאים שהיו לפניו ושיהיו לאחריו, וממילא הם כופרים בתורה [כל הבנה אחרת במושג היא כפירה במושג], והם מצווים להשפיל את הכופרים שאנחנו בכללם. כל מי שדיבר,...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 14:07
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?
תגובות: 22
צפיות: 183

Re: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?

אתה מערב לדעתי בין הסיבות לבין עצם הדבר אהבה חלה בנפש בלבד [והאבר העקרי המתייחס לנפש הוא הלב], והלב הוא חלילה וחס לא משאבת דם, כי באותה מידה המח הוא מרכז עצבים וכו', האיברים של האדם הם נושאי הנפש וחלקיה השונים, וכמו שהם נושאים את השכל ותכונותיו [והשכל אף הוא מתייחס אל הנפש או הנשמה, אולם הנפש באופן ...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 13:15
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?
תגובות: 22
צפיות: 183

Re: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?

נחש אינו נוקם ונוטר מחמת "רגש", אלא בגזירת הקב"ה ואיבה אשית וגו' הנחש הוא בריסקער, הוא אומר לפני הנקמה שלו 'לשם יחוד'? המילה רגש אינה בדיוק מוגדרת, ולאו דוקא נצרכת. אדם הוא בעל נפש, ויש לנפש מצבים שונים, ויש מילים שתפקידם להגדיר את המצבים הללו, וקשה מאוד לדבר על מילים שמגדירים מצב נפשי בהקשר אחר, ז...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 12:36
פורום: ענינו של יום
נושא: הלומד מסכת מגילה מקיים מצוות מחיית עמלק !
תגובות: 11
צפיות: 357

Re: הלומד מסכת מגילה מקיים מצוות מחיית עמלק !

מסתבר מאוד שיש קיום מחיית עמלק גם בלא קשר לדין 'נשלמה פרים שפתינו', הרי מבואר שיש ענין עיקרי מאוד במלחמה נגד עמלק שזה יהפך להיות חלק מהתורה. וכבר בקשה אסתר כתבוני לדורות, ולכל אחד משלשה חלקי התנך יש חלק במחיית עמלק, וכבר אמר הקב"ה למשה - כתוב זאת זכרון בספר. ושם כתוב - ושים באזני יהושע, ומשמע שיש ענ...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 12:28
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?
תגובות: 22
צפיות: 183

Re: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?

תאמין או לא, הייתה לי תחושה שמה שכתבת זה עקיצת פורים קלילה, אבל מה הפסדתי בלהתייחס לזה ברצינות. בכל צחוק טמון רצינות [ואדם ניכר בשחוקו]. לגבי עצם הדברים שלך, אני לא יכול להסכים שיש 'הנהגה' שאינה שייכת לפנימיות הנפש כלל, מה שמכונה בעגה בריסקאית - 'דין', וכי ניתן לומר לעמלקי אני לא שונא אותך אלא יש ל...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 11:29
פורום: פורים
נושא: שתייה ושכרות בליל פורים - והפיוט "ליל שיכורים" במחזור ויטרי
תגובות: 16
צפיות: 189

Re: שתייה ושכרות בליל פורים - והפיוט במחזור ויטרי

מה שיותר 'מלחיץ' בפיוט הזה הוא האיסור לשתות מים... מדובר אחרי צום.
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 11:25
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?
תגובות: 22
צפיות: 183

Re: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?

את האמת שכתבתי את דברי מעט באירוניה אמנם אין לי ספק שיש אצלך פירוש נפשי לחילוק בין שנאה שכלית לבין שנאה יצרית, אבל באופן כללי הדיבורים הללו הם קצת בגדר 'קוד' בשבילי, כי שנאה היא דבר נפשי, כמו שמחה, אהבה, עצב, כעס וכו' וכו', והיא מדה ממדות הנפש. יתכן והיא תהיה נתונה להכרעת הדעת, ויתכן שהיא תתפרץ ללא ...
על ידי ספר וסופר
09 מרץ 2020, 09:13
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?
תגובות: 22
צפיות: 183

Re: מקור שצריך להרוג עמלקים באכזריות?

אבל סיף היא מיתה קלה, ולמה לא הרגו את עמלק באש או בסקילה. סייף זה קולא כשהורג כפי מצוותו בהרוגי ב"ד, אך ניתן לקיים זאת באכזריות יתירה ע"י מכות חרב בכל גופו. ולעצם השאלה לכאו' לפי המבואר ברמב"ם על מצות זכור שזה לעורר שנאה, א"כ בעקבות השנאה תבוא אכזריות ובעקבות האכזריות תבוא שנאה. כיצד שנאה מביאה ליד...
על ידי ספר וסופר
02 מרץ 2020, 16:24
פורום: דעת דורות
נושא: ספר חמדת ימים
תגובות: 6
צפיות: 129

Re: ספר חמדת ימים

עוד דבר אחד. יש שני טיעונים מרכזיים על הספר הנ"ל. א. זיוף וגניבה [משהו כעין 'מקור ברוך', אלא שבכל מקום צריך לדעת מהו הזיוף ומה רוצים לשווק איתו]. ב. שבתאות. והנה, בנוגע לשבתאות, כידוע לא כל ספר שיש בו מוטיבים שבתאיים נפסל מעל שולחן הקודש, כך היא המציאות, ולא כאן המקום לברר את הסיבה. אולם זכור לי שהט...
על ידי ספר וסופר
02 מרץ 2020, 16:18
פורום: דעת דורות
נושא: ספר חמדת ימים
תגובות: 6
צפיות: 129

Re: ספר חמדת ימים

מלבד המאמרים המחקריים, שהם בדרך כלל מתמקדים בהיבטים מסוימים, יש באוצר החכמה שלשה חיבורים מרכזיים על הספר. אחד - הנ"ל, 'שערי חמדה', שמודפס בתור מבוא להדפסה החדשה של חמדת ימים. השני - 'אוצר חמדת ימים' - של קוסובסקי. שניהם מהללים ומשבחים את הספר. השלישי - אר"ש חמדה. המשמש כקטגור. לא קראתי את זה לאחרונה...
על ידי ספר וסופר
02 מרץ 2020, 01:13
פורום: כשרות
נושא: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף
תגובות: 197
צפיות: 2818

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

טוב. בדקתי בהלכה. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב הלכה ז בית דין של שלשה כו' צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב, וכל אלו הדברים מפורשין הן בתורה, הרי הוא אומר אנשים חכמים ונבונים הרי בעלי חכמה אמור, וידועים לשבטיכם אלו שרוח...
על ידי ספר וסופר
02 מרץ 2020, 00:04
פורום: בית המדרש
נושא: מה לענות לבעל תשובה
תגובות: 53
צפיות: 785

Re: מה לענות לבעל תשובה

באמת כמו שכתב הרב @נבשר אין זה רק ענין למצבים חריגים, אלא לכלל דרכי העבודה.
אולם נוגע במיוחד למצבים שלפעמים ראוי להתייחס אליהם ממש כ'אינו יכול'.
על ידי ספר וסופר
02 מרץ 2020, 00:00
פורום: בית המדרש
נושא: מה לענות לבעל תשובה
תגובות: 53
צפיות: 785

Re: מה לענות לבעל תשובה

כתבתי לפני שראיתי את ההודעה של הרב נבשר וזה באמת שוי לתרוויהו, וכולם מכוונים לאותו הדבר. = = = לא חשבתי שאמרת אחרת ממני, אולי אני אפילו מסביר אותך, רק רציתי להדגיש כאן משהו שלדעתי חסר בדיון, ואף אתה מסתובב סביבו, אבל לדעתי לא הודגשה מספיק הנקודה. וזה הסיבה שאני מתערב כאן, למרות שהדברים מאוד דקים ועד...
על ידי ספר וסופר
01 מרץ 2020, 23:18
פורום: בית המדרש
נושא: מה לענות לבעל תשובה
תגובות: 53
צפיות: 785

Re: מה לענות לבעל תשובה

בגמרא יש מושג 'יצר אלבשה' שנקרא 'אונס'. אין בזה שום הוראת היתר חלילה לכלום, אבל כבר כתוב בגמרא שיש לפעמים כוחות נפש נוראים כאלו שזה נקרא בגדר 'אונס' [שם מדובר שזה התחיל מאונס, אולם אם ההתחלה היתה מרצון אין בזה כדי לקבוע אותה כאנוסה אפילו שכעת היא  לא יכולה  לפרוש, אולם אם בצורה אחרת זה בא אין לנו מו...
על ידי ספר וסופר
27 פברואר 2020, 21:38
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

כלפי ליא כתב:
27 פברואר 2020, 20:16
 אפשר לקרוא קצת פרטים כאן:
https://isheiisrael.wordpress.com/2017/ ... %A1%D7%A7/

מה פשר האתר הזה?
על ידי ספר וסופר
27 פברואר 2020, 21:32
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

כדי לך לנסות להשיג את מאמרו של הרב ד.צ. הילמן בקשר לספר הגאון הנ"ל. אחד הטענות המרכזיות שם הוא הבאת ציטטות מסולפות וקטועות מספרי החסידות. וכן הסתמכות בעיקר על ספרי החוקרים המשכילים ששנאו את החסידים מסיבתם הם. המאמר היה פעם תחת ידי אך אבד לי אשמח אם מישהו יוכל להעלותו   יש לי ב'מאגרים' שתי קבצים תחת...
על ידי ספר וסופר
27 פברואר 2020, 15:34
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

הודעת הרב מסיח לפי תומו שליט"א, מוכיחה לי שצדקתי בדברי על הקושי לדון על זה בפורום [לפחות מבחינתי]. הוא כבר כותב 'מתוך בית המדרש', אולם כל דבר שהוא אומר הוא מקום לפתיחת דיון, ולרוב דקותם של הדברים אין כח במקלדת המבוססת על משא ומתן להביע אותם. כי כל דבר שאני מעלה על דעתי לכתוב, תלוי ועומד בתפיסות קודמ...
על ידי ספר וסופר
26 פברואר 2020, 09:18
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

... ייש"כ א. באשר להעלאה לפורום יתכן והינך צודק, כמובן זה תלוי מי ישתתף ויגיב ב. הפרחת דיבורים מאידך, ומאידך גיסא לומר בעלמא ענינים דקים וארוכים, זה גם לא שיטה, אם נשזרים דברי ביקורת, צריך גם למלאות בתוכן אחר, העניין של צימצום כפשוטו או לאו כפשוטו, קשה לי להצביע על נקודה היסטורית, אבל אין ספק שהוא ...
על ידי ספר וסופר
26 פברואר 2020, 00:16
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

לעבדיג יענקל כתב:
25 פברואר 2020, 23:18
 
הסבריך יפים לבאר מה החסידים חושבים (עכ"פ אחד מהם..) על הגר"א ותלמידיו, עדיין נשאר לנו לברר מה הגר"א ותלמידיו חושבים על עצמם.
על ידי ספר וסופר
25 פברואר 2020, 23:39
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

ספר וסופר כתב:
25 פברואר 2020, 21:01
הרב ויינפלד
הרב צבי אינפלד

[לא ניתן לתקן, לכן אני כותב בהודעה נפרדת]
 
על ידי ספר וסופר
25 פברואר 2020, 21:01
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות
תגובות: 61
צפיות: 1124

Re: ריכוז חומר אודות מחלוקת הגר"א ובעל התניא מהמסד עד הטפחות

נראה לי שהספר הכי מקיף וברור בעניין זה הוא ספרו של דב אליאך הגאון חלק ג איני יודע אם אפשר להשיג עדיין הספר קרוב להיות 'ילדותי', בודאי כלפי הצד החסידי, אולם גם כלפי הצד של אדוננו הגר"א. וכמו כן הנסיון לברר סוגיא עדינה ומורכבת זו על גבי פורום, גם כלול לכאורה תחת הגדרה זו. מי שלאחרונה קצת העלה את הרמה...
על ידי ספר וסופר
25 פברואר 2020, 14:36
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 603

Re: רבי אברהם אבועלפיא

לא התכוונתי שהוא כתב את כל הספר בשביל זה, [למרות שהוא כותב שהוא התעורר לכך בנאומו של הרב שך על חב"ד]. התכוונתי, שכאשר הוא שואל את הגרחש"ק זצ"ל האם יתכן ש'גדול הדור' [במקרה דנן - הרשב"א] יוצא נגד מישהו, ואז בהמשך הדורות מתגלה באמת שאותו אחד שהוא יצא נגדו לא היה כפי שחשב גדול הדור שהיה חי בתקופתו, האם...
על ידי ספר וסופר
25 פברואר 2020, 06:36
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 603

Re: רבי אברהם אבועלפיא

כידוע החלק האחרון של הספר 'שערי קדושה' של רח"ו, שכל השנים לא נדפס בתואנה שהוא 'מלא שמות וכו', הוא העתק מדויק מספרו של ר' אברהם אבועלפיא, והיום זה נודע בשערים, וכפי שנדפס לעינינו. עי' הקדמת ר' אמנון גרוס מבית שמש, שהוא המהדיר של כתבי הרב אבועלפיה, מה שהאריך בזה. והדברים שכתובים בספר 'משיחי וכו'', עני...
על ידי ספר וסופר
24 פברואר 2020, 16:00
פורום: סידור התפילה
נושא: מוח ולב - הספר שהשפיע יותר מכל
תגובות: 8
צפיות: 456

Re: מוח ולב - הספר שהשפיע יותר מכל

רבים לא יודעים שכמעשהו במח ולב, עשה גם ב-'כי-אם', שכקודמו כך גם הוא נדפס כהקדמה לספר זכרון שעל ידי מכון ירושלים, אלא שהפעם הזכרון הוא לגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל, ר"י סלבודקא, חתנו של ר' אייזיק שער. [אינני יודע אם נדפס בנפרד]. לטעמי החיבור הזה עולה על קודמו, אולי בגלל שהוא מלא בניחוח של סלבודקא [דליט...
על ידי ספר וסופר
23 פברואר 2020, 23:18
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 891
צפיות: 30915

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מקווה שדברי יובנו. יש דבר מאוד מעניין אצל הרב אוריה, שהוא יכול לדבר על שתי עמדות (שלכאורה) מנוגדות ולהסבירם עד הסוף עד כדי שכשומעים ממנו על דעה א' כ"כ מזדהים איתה עד שיכול להווצר כמין זלזול בדעה השניה שאיך אפשר לחשוב כב' הרי וודאי כא' וכו' ואלו בשיעור אחר הוא ידבר על ב' ויהיה את אותו דבר אבל הפוך. ...
על ידי ספר וסופר
23 פברואר 2020, 15:36
פורום: ספרים
נושא: ספר שם עולם - זהירות
תגובות: 11
צפיות: 242

Re: ספר שם עולם - זהירות

ולא שאני מעיז להכניס ראשי ולהביע דעה במקום נורא ועליון כל כך, אבל לכאורה, עם כל חריפות דבריו של הגאון בעל 'ים החכמה' שליט"א, יש פנים אחרות לדבר, וכמו שכתב הנ"ל. [...]. להכניס ראשך ולהביע דעה במקום גבוה כזה אתה מפחד ולהביע דעה נגד אדם גדול וקדוש כזה אתה לא מפחד???? לא שאסור להביע דעה ח"ו, אבל הסגנון...
על ידי ספר וסופר
23 פברואר 2020, 15:11
פורום: ספרים
נושא: ספר שם עולם - זהירות
תגובות: 11
צפיות: 242

Re: ספר שם עולם - זהירות

היטיב להגדיר את הענין הרב ayedavid שליט"א ולא שאני מעיז להכניס ראשי ולהביע דעה במקום נורא ועליון כל כך, אבל לכאורה, עם כל חריפות דבריו של הגאון בעל 'ים החכמה' שליט"א, יש פנים אחרות לדבר, וכמו שכתב הנ"ל. אמנם אמת, שהיום, אחרי שזכינו לאור הגדול של תורת הגר"א מחד ותורת החסידות מאידך, קצת קשה לחשוב על ה...
על ידי ספר וסופר
21 פברואר 2020, 14:11
פורום: סידור התפילה
נושא: אתה חונן דווקא על תורה
תגובות: 23
צפיות: 161

Re: אתה חונן דווקא על תורה

מלך שבא כתב:
21 פברואר 2020, 13:28
מישהו דיבר כאן על ברכת אבות?

כוונתי לשאול, אם תוכן השמו"ע הוא הבקשה הספציפית על רפואה ופרנסה, למה מה שמעכב בפועל זה הכוונה בברכת אבות?

המילים 'שוכחים וכו'', היו על משקל מדויק של מה שאתה כתבת, וכמו שהעירו כאן.
על ידי ספר וסופר
21 פברואר 2020, 13:22
פורום: סידור התפילה
נושא: אתה חונן דווקא על תורה
תגובות: 23
צפיות: 161

Re: אתה חונן דווקא על תורה

אגב, אני לכשעצמי לא כיוונתי את דברי על תורה, רק הרב פותח האשכול לקח את זה לשם וזרמתי איתו בהודעתי השניה [דעה וחכמה הם שני דברים שונים מבחינתי]. אני דיברתי על עצם העמידה לפני המלך ועל מה שמבקשים ממנו בשעה זו, ורצוני לומר, שכל שפע הבא מאיתו יתברך הן בדעת הן ברפואה והן בפרנסה - אם הוא בא על ידי התפילה ...
על ידי ספר וסופר
21 פברואר 2020, 13:00
פורום: ספרים
נושא: ספר שם עולם - זהירות
תגובות: 11
צפיות: 242

Re: ספר שם עולם - זהירות

נו נו...

[זהירות צריך תמיד].

עבור לחיפוש מתקדם