החיפוש הניב 72 תוצאות

על ידי אריה ענק משער האריות
05 אפריל 2016, 11:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שבע יפול צדיק וקם
תגובות: 15
צפיות: 2979

Re: שבע יפול צדיק וקם

רד"ק (שמואל א' ב, ה)
ומה שאמר שבעה אינו דוקא אבל הוא כך חשבון כי כן דרך הכתוב כשירצה לומר רבים יאמר שבע כמו אומללה יולדת השבעה שבע כחטאתיכם שבע יפול צדיק וקם לפי שהעולם במספר שבעה ז' ככבים משרתים שבע ימי השבוע
על ידי אריה ענק משער האריות
05 אפריל 2016, 11:41
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שבע יפול צדיק וקם
תגובות: 15
צפיות: 2979

Re: שבע יפול צדיק וקם

תיקוני זוהר (ק, ב)
ודא גרים ליה כי שבע יפול צדיק וקם דחב בשכינתא דאיהי בת שבע ובגין דא נפל בשבע דאתתא גרים לה מיתה
על ידי אריה ענק משער האריות
03 אפריל 2016, 00:56
פורום: פסח
נושא: תפיחת הקמח שלנו.
תגובות: 5
צפיות: 1672

Re: תפיחת הקמח שלנו.

כבוד שמים כתב:התפיחה היתה ניכרת בצמיגות ואוריריות הבצק אף שלא הי' ניכר שגדל בנפחו.
מה זה הסימן של צמיגות ואוריריות הבצק???
איך זה קשור לסדקים והכספת פנים המוזכר בשו"ע???
על ידי אריה ענק משער האריות
31 מרץ 2016, 00:26
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול סימנים לזכור סימני השו"ע
תגובות: 31
צפיות: 5330

Re: אשכול סימנים לזכור סימני השו"ע

ספר עם סימנים לכל סימני השו"ע
הדרך הטוב והישר.pdf
על ידי אריה ענק משער האריות
30 מרץ 2016, 23:56
פורום: בית המדרש
נושא: הספיקות שבש"ס
תגובות: 5
צפיות: 1561

Re: הספיקות שבש"ס

שמעתי בשם הגרי"מ מורגנשטרן שליט"א
שהבעיות בש"ס יכלו להגיע לידי פתרון בכוח הפלפול על פי הפשט והטעם שאמרו עליהם תיק"ו הוא לפי שהעיקר הוא דרך האמת על פי הסוד שבו כל הבעיות נעלמים מעיקרם.
ולכן אליהו הוא המתרץ אותם כי תורת הסוד נגלית לצדיקים על ידי אליהו.
על ידי אריה ענק משער האריות
16 מרץ 2016, 21:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילות על שני אנשים בשם "יעקב בן מרים".
תגובות: 7
צפיות: 1939

Re: תפילות על שני אנשים בשם "יעקב בן מרים".

ברוך דיין האמת ראש כולל "מעלה אדומים" הרב יעקב כוכב זצ"ל ממודיעין עילית הלך לעולמו. שעות ספורות לאחר פטירתו נולד לו בן שכנראה יקרא על שמו הרב יעקב כוכב.jpg בא ממשפחה לא חרדית, הרב חיים כץ קירב אותו, הוא היה יושב שעות שעות וגורס בשקידה, למד בקול תורה ורכש ידע עצום ומדהים כמונח בקופסה, אחר נישואיו היה...
על ידי אריה ענק משער האריות
16 מרץ 2016, 21:42
פורום: פורים
נושא: שהחיינו כפול
תגובות: 4
צפיות: 1575

Re: שהחיינו כפול

שם לכאור' החשש למ"ד קדושה אחת הם. וזה לא כ"כ שייך כאן שהם שני חיובים שונים
על ידי אריה ענק משער האריות
16 מרץ 2016, 01:03
פורום: הפורום שלנו
נושא: קישורים תורניים-מדהים
תגובות: 24
צפיות: 13133

Re: קישרים תורניים-מדהים

יש אפשרות שהקישור יזהה גם את הפסוק
כלומר שהודעתך הנ"ל כתבת שמות יח כא" והקישור לא מזהה אלא את הפסוק
אם תרשום שמות יח כא הוא יזהה את הפסוק כא בפרט
על ידי אריה ענק משער האריות
16 מרץ 2016, 00:52
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור
תגובות: 4
צפיות: 1772

Re: חיפוש מקור

משך כתב:האם המימרא "המלכת את חברך עליך בנחת רוח" נזכרת בתנא דבי אליהו?
לא.
אבל כן הוא במסכת חיבוט הקבר פרק ד [אוצר מדרשים עמוד צג]
על ידי אריה ענק משער האריות
16 מרץ 2016, 00:43
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: גמ"ח המרת קבצים חינם ועוד
תגובות: 1
צפיות: 1470

גמ"ח המרת קבצים חינם ועוד

לאחר תקופה ארוכה בה לא היה הגמ"ח פעיל עתה חזר לפעילות.
גמ''ח המרת קבצים_עמוד_1.jpg
גמ''ח המרת קבצים_עמוד_2.jpg
על ידי אריה ענק משער האריות
15 מרץ 2016, 09:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילות על שני אנשים בשם "יעקב בן מרים".
תגובות: 7
צפיות: 1939

תפילות על שני אנשים בשם "יעקב בן מרים".

ברחבי מודיעין עילית יש מודעות רבות בבקשה להתפלל על "יעקב בן מרים" תושב העיר החולה במחלה הנוראה. ויש גם את הרב יעקב בן מרים שליט"א אחי הגאון הגרי"ג אידלשטיין שליט"א הזקוק לישועה. ונסתפקתי בענין מי שמתפלל על שני חולים אלו אם יש לו צורך שיזכיר את השם שתי פעמים. ואם מזכיר רק פעם אחת ובדעתו למי שנתכוון ב...
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 01:06
פורום: סידור התפילה
נושא: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'
תגובות: 15
צפיות: 3970

Re: ברוך שפטרני מעונשו 'שלזה', או 'של זה'

הצורה הנכונה של האמירה היא: ברוך שפטרני מעונשו שלזה", כשהמילה "של" מחוברת למילה הבאה כאשר ה"למד" מודגשת והמילה הבאה מיודעת (עם ה"א הידיעה) אבל בהבלעת הה"א, כלומר בלשוננו היינו אומרים: "ברוך שפטרני מעונשו של הַזֶה" (ולא "של זה"). צורה זאת הייתה נהוגה בלשון חכמים (חז"ל), ואנחנו מוצאים אותה בכתבי היד ה...
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 01:02
פורום: בית המדרש
נושא: זכר לחורבן
תגובות: 9
צפיות: 2527

Re: זכר לחורבן

וכי בזמן חז"ל ובזמן השו"ע היה בזה כללים חד משמעיים?
העיקרון הוא ברור! שיהיה ניכר משהו לזכר החורבן ותו לא.
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 01:00
פורום: פורים
נושא: מודעה רבה לאורייתא
תגובות: 2
צפיות: 1276

Re: מודעה רבה לאורייתא

א. כל הדין שתליוהו וזבין זביניה זבינא הוא משום שדברים שבלב אינם דברים כי אין אדם יודע מה שבלב חבירו. וכאן הרי הקב"ה יודע מה שבלבם של ישראל. ב. כל הדין שתליוהו וזבין זביניה זבינא הוא משום שסוף סוף על ידי המכירה נפטר מהאונס מה שאין כן כאן שנשארו ישראל בכפייתם לעולם. ג. הכלי יקר (יתרו י"ט, י"ז) כ' דבאמ...
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:45
פורום: סידור התפילה
נושא: מגן אבות
תגובות: 2
צפיות: 1463

Re: מגן אבות

משמע בגמרא סוכה (דף לח ע"ב) בסוגיא דשומע כעונה, שיכולים לצאת יד"ח בחציו באמירה וחציו בשמיעה. והדבר מפורש יותר בירושלמי סוכה (פ"ג ה"י) דאיתא שם: בעין קומי רבי חייה בר בא מניין אם שמע ולא ענה יצא, אמר לון מה דאנן חמין רבנן רברביא קיימין בציבורא ואילן אמרין ברוך הבא ואילן אמרין בשם ד' ואלו ואלו יוצאין ...
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:41
פורום: בית המדרש
נושא: שליחות לשילוח הקן
תגובות: 2
צפיות: 1072

Re: שליחות לשילוח הקן

לשיטתך העושה שליח לגנוב או להרוג או לחפור בור וכל כיוצ"ב מדוע איצטריך לפטור המשלח משום שאין שליח לדבר עבירה
תיפוק ליה מצד דאין כאן מה שישייך את המשלח למעשה
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:27
פורום: כשרות
נושא: תרומות ומעשרות
תגובות: 11
צפיות: 1619

Re: תרומות ומעשרות

לכאורה אם יש שדה תפו"א חצי' ודאי א"י וחצי' ספק אזי נותני ההכשר לא יספקו לנו סחורה משם.
וכן אין לחשוש שהתערבו למשגיח המפריש הארגזים ונשמט לו א' ואז טבל וחולין מעורבים. דלאו בשופטני עסקינן.
ולגבי בשסק שהפירות הם משני שנים במעשרות. הלא מפרישים על תנאי שני או עני.
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הכשר מצוה
תגובות: 10
צפיות: 2537

Re: הכשר מצוה

כן מצינו לענין ס"ת עכ"פ.
ולענין מאכלי שבת הלא אשתו כגופו.
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קבלה לדבר מצוה
תגובות: 7
צפיות: 1834

Re: קבלה לדבר מצוה

ממ"נ אם חושש לכשרות הרי חושש.
ואם כבר לא הרי יוכל להשאל על מה שכבר נהג
על ידי אריה ענק משער האריות
13 מרץ 2016, 00:18
פורום: פורים
נושא: שהחיינו כפול
תגובות: 4
צפיות: 1575

Re: שהחיינו כפול

מסתימת הפוסקים נר' לכאו' שכן.
על ידי אריה ענק משער האריות
10 מרץ 2016, 23:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור לפני מוסלמי המשתחווה
תגובות: 14
צפיות: 2468

Re: לעבור לפני מוסלמי המשתחווה

כיון שנתבאר שזה מפריע בתפילה אז משום איבה אסור להפריע להם
על ידי אריה ענק משער האריות
08 מרץ 2016, 11:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חניה על המדרכה
תגובות: 11
צפיות: 2386

Re: חניה על המדרכה

אם הוא לא משלם את הקנס מכסף של עצמו אלא מכסף של אחר זה גזל.
בדר"כ אם נשאר 130 ס"מ למעבר אזי הקנס רק 250 ש"ח ולא 500 ש"ח
על ידי אריה ענק משער האריות
07 מרץ 2016, 12:30
פורום: הפורום שלנו
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 1
צפיות: 1232

Re: לשון הרע לתועלת

אחד התלמידים כתב:יש צורך דחוף לקבוע כללים ברורים להבאת לשון הרע לתועלת בתוך הפורום.
נראה לי שהחפץ חיים כבר קבע לדיבור לשון הרע לתועלת. ומה לי זה מה לי הבאה לתוך הפורום?
על ידי אריה ענק משער האריות
07 מרץ 2016, 09:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדוע משה רבינו לא יכל?
תגובות: 5
צפיות: 1720

Re: מדוע משה רבינו לא יכל?

שמא על כן הוסיפה התורה בדווקא שמלבד מה ש"שָׁכַ֥ן עָלָ֖יו הֶעָנָ֑ן" גם נוסף "וּכְב֣וֹד ה' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן".
ויהיה פירוש הפסוק כך: שמלבד מה ש"שָׁכַ֥ן עָלָ֖יו הֶעָנָ֑ן" גם נוסף "וּכְב֣וֹד ה' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן". ולכן "לֹא־יָכֹ֣ל מֹשֶׁ֗ה לָבוֹא֙ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד".
על ידי אריה ענק משער האריות
06 מרץ 2016, 22:14
פורום: פורים
נושא: האם אפשר שכמה אנשים יקראו ממגילה אחת, מכמה כיוונים?
תגובות: 18
צפיות: 3753

Re: האם אפשר שכמה אנשים יקראו ממגילה אחת, מכמה כיוונים?

בר מיניה דהמשגיח הלא הביא דעת גדולי הפוסקים.
ומענין לענין הלא איך יוצאים ידי חובה באותן התיבות הכתובות שה"כתיב" אינו ה"קרי" (ועד"ז בס"ת) הלא בהם אינו קורא מתוך הכתב?
ויש לחלק.
על ידי אריה ענק משער האריות
04 מרץ 2016, 15:26
פורום: פורים
נושא: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!
תגובות: 11
צפיות: 2548

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

מה הקשר נשמת משר"עה נותנת ולא מקבלת, אני בסה"כ העתקתי את הכ' באלשיך. אפרש את כוונתי. אתה לא העתקת מה שכתב באלשיך כי הוא לא אמר שזה על דרך ה סוד . בזה שכתבת שדבריו [דרך אגב לא אלשיך אלא קיצור אלשיך בשם רלב"ג] הם על דרך ה סוד חשבתי שיש לך מושגים בקבלה ויש לך הסבר לדברים על דרך הקבלה. במושכל ראשון חשב...
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 22:19
פורום: הפורום שלנו
נושא: מחיקת תגובה
תגובות: 15
צפיות: 3496

Re: מחיקת תגובה

אני רואה אפשרות של עריכת ההודעה אפילו אם הגיבו אחרי
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 22:18
פורום: פורים
נושא: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!
תגובות: 11
צפיות: 2548

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

מצאתי בילקוט יוסף (הל' מתנות לאביונים)שאפילו לדעת הרלב"ג א"צ לכוון למעשה בעת נתינת המתנות לאביונים עבור נשמת משה רבינו ומספיק שמרדכי תיקן את זה בעבור זה.
והוכיח מזה למעשה שאם מישהו מארגן לימוד לע"נ אין צורך שהלומדים יזכירו ויכוונו לע"נ אלא מספיק שהמארגן אירגן את הלימוד בשביל זה.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 22:14
פורום: פורים
נושא: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!
תגובות: 11
צפיות: 2548

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

יודע ספר כתב:לכאורה זה 'הידור' נוסף במתנות לאביונים ע"ד הסוד.
כבודו מבין בסוד?
הלא לפי הסוד [ראה בסידור הר' קוינקא לכוון להאיר מנה"י דאו"א לנוק'] אדרבה נשמת משה היא הנותנת ולא המקבלת וצ"ע.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 16:05
פורום: סידור התפילה
נושא: פסיקים בתפילה ובברכות
תגובות: 77
צפיות: 12600

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

אריך כתב:
אריה ענק משער האריות כתב:אני נוהג משום כך לקרוא הכל יחד בלי פסיק כלל וכן שמעתי נוהגים.
אריה! זה לא פותר את הבעיה, מה לכוון. אא"כ יש לך ראש ענקויכול לכוון ביחד שתי כוונות.
דווקא כאן הכי קל לכוון מלת תמיד פעמיים גם בעוד שאתה אומר אותה פעם אחת אם רק תאריך בה קצת.

עבור לחיפוש מתקדם