החיפוש הניב 72 תוצאות

על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 16:03
פורום: בית המדרש
נושא: כוחו של מבט ראשון
תגובות: 11
צפיות: 2565

Re: כוחו של מבט ראשון

שמעתי פעם בשם הגר"א שכל אלו הגזירות שאין להם הבנה כל כך באמת אינם הטעם העיקרי כי הטעם העיקרי הוא על דרך הסוד אלא שאם לא היה איזה טעם קלוש על דרך הפשט לא היו מתקנים את הדבר כי כל סוד מוכרח שיהיה תואם אל הפשט עכ"פ בצד מה.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 09:56
פורום: פורים
נושא: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!
תגובות: 11
צפיות: 2548

Re: חיפוש מקור: מרדכי תיקן מתנות לאביונים לעילוי נשמת משה רבינו!!

מכאן מקור נפלא לכך שעל ידי נתינת צדקה עבור נשמת איזה צדיק ואפילו משה רבינו יתפלל הצדיק מלמעלה.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 09:37
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט
תגובות: 9
צפיות: 8043

Re: מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

אפשר להוסיף כל ספר שנצרך ממאגר היברו בוקס אך החסרון [מלבד שזה קובץ pdf ולא טקסט] זה ש התוכנה לא עושה חיפוש בקובצי pdf. אני הורדתי מהאתר hebrewbooks.org את עשרות הספרים שאני צריך והתוכנה אקרובט רידר בעברית חינמי כן עושה חיפוש בקובצי PDF. יש אפשרות גם חיפוש מלה בכל קבצי PDF שבמחשב או שבתיקייה מסוימת ...
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 09:23
פורום: סידור התפילה
נושא: פסיקים בתפילה ובברכות
תגובות: 77
צפיות: 12596

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

בסידור רבי יעקב עמדין מכת"י ובסידור וילנא הנוסח הוא'ובטובו הגדול תמיד, לא חסר לנו'
ובסידור של הרב נתן שפיר מהורודנא, וכן בעץ יוסף באוצר התפילות, וכן ביוש"ה, ובע"ת הנוסח הוא'ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו'
אני נוהג משום כך לקרוא הכל יחד בלי פסיק כלל וכן שמעתי נוהגים.
על ידי אריה ענק משער האריות
02 מרץ 2016, 00:02
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: קבלת צינתוק בעת קבלת מייל
תגובות: 47
צפיות: 13943

Re: קבלת צינתוק בעת קבלת מייל

הצטרפתי הבוקר וחוץ מצינתוק אחר לאחר ההצטרפות לא קיבלתי במשך כל היום על אף שקיבלתי כמה וכמה מיילים.
יש למישהו נסיון בזה?
על ידי אריה ענק משער האריות
01 מרץ 2016, 12:47
פורום: הפורום שלנו
נושא: מחיקת תגובה
תגובות: 15
צפיות: 3496

Re: מחיקת תגובה

טוב מאוד שהאפשרות הזו קיימת לא רק בדקות הראשונות כמו בשאר הפורמים.
אמנם דבר אחד חשוב מאוד.
כאשר המשך האשכול נסוב על הדברים שבתגובה ויוצא התגובה ימחקנה
יגרם חוסר הבנה לקוראי שאר האשכול וחבל
על ידי אריה ענק משער האריות
01 מרץ 2016, 12:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קוביה הונגרית
תגובות: 28
צפיות: 4617

Re: קוביה הונגרית

יש לדון גם מצד כותב (כמקרב חלקי תמונה), או מצד בנין בכלים, או מצד מוקצה לגדולים לדעת השו"ע.
על ידי אריה ענק משער האריות
01 מרץ 2016, 11:11
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מסכת אבות | פרק ג משנה י
תגובות: 1
צפיות: 976

Re: מסכת אבות | פרק ג משנה י

חידש מו"ר אבי: מוציאין את האדם מן העולם : אדם שמפנק את עצמו בהנאות גשמיות לא יזכה ללמוד ולהבין תורת הסוד שנרמזת במילה "העולם", משום שהיא סוד והיא בהעלם לכל אדם אלא רק מי שראוי לעסוק בה. אולי לפי זה יובן דברי המשנה: וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם: כי...
על ידי אריה ענק משער האריות
01 מרץ 2016, 09:09
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י
תגובות: 28
צפיות: 4585

Re: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י

ראה בזוהר פנחס (רלז, ב) "ראשי העם ודאי ולא ראשי בני ישראל ומן העם אית לן למילף כתיב הכא העם וכתיב התם (שמות לב) וירא העם, (שם) ויקהל העם, (שם) ויפול מן העם אבל ת"ח ויצמד ישראל לבעל פעור ולא פלחו ליה אבל מן סיפיה דקרא אוכח דכתיב ויאכל העם וישתחוו ולא כתיב ויאכל וישתחו ישראל, אלא העם כיון דכתיב ויצמד ...
על ידי אריה ענק משער האריות
29 פברואר 2016, 23:33
פורום: בית המדרש
נושא: כוחו של מבט ראשון
תגובות: 11
צפיות: 2565

Re: כוחו של מבט ראשון

יעוין בדרשות חת"ס (ח"ב דף רמד ע"ב בהערה) שהחת"ס הקפיד מאוד שבגד אדום לא יראה ולא ימצא בביתו.
משמע קצת אף לזכרים. ושמא ס"ל שהוא עדיין חוקות הגויים דאי משום פריצות ליכא בזכרים.
ואפשר לפרש הכוונה בבגדי נקבות
על ידי אריה ענק משער האריות
29 פברואר 2016, 23:13
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש צער שיש למת שמעלים אותו באוב
תגובות: 7
צפיות: 1837

Re: האם יש צער שיש למת שמעלים אותו באוב

אריך כתב:שמואל א' כח, טו: אצל בעלת האוב שהעלתה את שמואל, אומר שמואל לשאול: למה הרגזתני לעלות. ולפי פשוטו רואים שיש בכך צער. וכן מפרש הרד"ק שם. (ודרשת חז"ל ידועה).
יש לחלק שהרי שמואל נצרך לצאת מגן עדן מקום עינוג הנשמות מה שאין כן אם הוא רשע ונשמתו נעה ונדה בכף הקלע יש לומר שדווקא אולי ישמח בזה להפיג השמום
על ידי אריה ענק משער האריות
29 פברואר 2016, 23:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י
תגובות: 28
צפיות: 4585

Re: מה קרה ל'ערב רב' כשנכנסו לא"י

ברעיא מהימנא (עקב רעג, א): והא תנינן אין מתחילין בשני ואין מסיימין בד' דהיינו בב"ד עם ערב רב דלא הוו שלוחי מצוה דלא אתגיירו לשם שמים ולבתר דאתעברו מעלמא מני קודשא בריך הוא לנטלא שני לוחות אבנים כראשונים. הרי מפורש שקודם הלוחות השניות כבר עברו כולם מן העולם. ומה שהעירו החברים וביארו שמצינו עוד ערב רב...

עבור לחיפוש מתקדם