החיפוש הניב 69 תוצאות

על ידי ידידיה
07 מאי 2019, 22:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת גברים במקווה כשרה
תגובות: 45
צפיות: 1265

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

ואני תמה מאד על מנהלי המקוואות של הגברים שאינם מעסיקים "בודקי כשרות מקוואות" גם עבור מקוואות של גברים כמו מקוואות של נשים, שהרי בדיני ממנות עסקינן. והרי רבבי רבבות בני אדם צדיקים וקדושים מזילים מכיסם ממון מידי יום ביומו רק כדי לקבל על עצמם קדושה וטהרה ואם המקוה פסול, נמצא גזל בידם. והרי גזל הוא איס...
על ידי ידידיה
07 אפריל 2019, 16:23
פורום: ספרים
נושא: בית אהרן וישראל ר''ב
תגובות: 1
צפיות: 309

בית אהרן וישראל ר''ב

וגם חידה לקוראים:
מה משותף לג' שלום, ש"י עגנון, "ד' לאור 'בין קצנאו לקצנאו הדרך לא ארוכה ויער גדול של ארנים נותן צל', מוסף הא' ", ודניאל הרשקוביץ?
על ידי ידידיה
22 דצמבר 2018, 20:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם התפילין שלך מודבקות?
תגובות: 3
צפיות: 244

האם התפילין שלך מודבקות?

כידוע דעת הביה"ל (ל"ב נ"א) שאין לדבק התיתורא בדבק קודם התפירה, דדבק חשיב חיבור כתפירה כו'. וכתב החזו"א (י"א י') שכוונת הביה"ל לאסור גם להדביק אחר התפירה. בימים האחרונים התעוררו באחת הקהילות החשובות בב"ב, שנהגו עד היום להקפיד שלא להדביק התיתורא אפי' אחרי התפירה וכד' החזו"א, שמנהג הסופרים לפעמים להניח...
על ידי ידידיה
15 נובמבר 2018, 22:27
פורום: בית המדרש
נושא: זכויות נבחרי ציבור
תגובות: 9
צפיות: 411

זכויות נבחרי ציבור

האם לנבחרי ציבור בזמנינו יש חזקה על משרתם, למשל ראש עיר או מנהל מוסד שאין נגדו טענות מיוחדות שנוהג שלא כראוי אבל כרגע יש מוצלחים ממנו, האם יש לו חזקה על המשרה? אם אין חזקה, מה הדין באופן שידוע שבעל המשרה "יקח את הענין ללב" גם במשעות המילולית של הדברים, ויכול לבוא לידי סכנה, האם יש להתחשב בזה או דאיה...
על ידי ידידיה
29 אוקטובר 2018, 18:45
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש כתובת מייל
תגובות: 1
צפיות: 230

Re: מחפש כתובת מייל

אני זקוק למייל/טל' של הר' עדיאל ברויאר
תודה מראש
על ידי ידידיה
15 יולי 2018, 23:24
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?
תגובות: 175
צפיות: 4114

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

יש להדגיש שגם המתירים במעוברת בת"ב נדחה לא התירו אלא כבעל ברית, דהיינו להתענות עד אחר המנחה, ודלא כאיזה ממלקטי זמנינו ששגו בזה והתירו לגמרי.
על ידי ידידיה
14 יוני 2018, 23:35
פורום: כשרות
נושא: כלאיים באבטיח
תגובות: 11
צפיות: 1707

Re: כלאיים באבטיח

הודעה שקיבלתי [ומקורה ברה"ג אליהו בייפוס מראשי משמרת השבת]: שלום רב לצערנו כל האבטיחים היום מורכבים על דלעת יש רק מגדל אחד שמוכר עכשיו במשנת יוסף אבטיחים כשרים האבטיח לא נאסר אבל בכל אחד נעשה איסור דאורייתא של הרכבת כלאים וכיון גם שמגדל זה בקשיים יש מצוה גדולה לקנות עכשיו במשנת יוסף כדי לחזקו ולפרסם...
על ידי ידידיה
19 ינואר 2018, 11:01
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה דפוס של המרדכי השתמש הש"ך
תגובות: 2
צפיות: 663

Re: באיזה דפוס של המרדכי השתמש הש"ך

נכון. תודה רבה!
על ידי ידידיה
17 ינואר 2018, 18:13
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה דפוס של המרדכי השתמש הש"ך
תגובות: 2
צפיות: 663

באיזה דפוס של המרדכי השתמש הש"ך

שמתי לב שברוב אם לא כל המקומות שהש"ך מציין למרדכי לפי סימנים, הציון אינו מתאים למספור שבמרדכי לפנינו, וגם לא למיספור של סימני המרדכי הנדפסים בסוף המסכת [ואלו המקומות שראיתי בחלק יו"ד: סי' צ"א ס"ק ט"ז, סי' ק"א סק"ו (ב"פ), ארוך מש"ך סי' ע' ד"ה כתב המרדכי, שם סי' ע"ז ד"ה גרסי', [בד"ה כתב עוד הציון מתאי...