הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 171 תוצאות

על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 21:34
פורום: דיני ממונות
נושא: דיבר בקידוש או הביא קוגל תפו"א, האם מגלגלים עליו את הכל
תגובות: 16
צפיות: 330

Re: דיבר בקידוש או הביא קוגל תפו"א, האם מגלגלים עליו את הכל

בודאי הוא נהנה מהקידוש. הרי הוא חייב לעשות קידוש, כפי המנהג שמקורו במהרי"ק ומובא בשו"ע. ובכל אופן היה מסתכלים עליו כקצמן ולא נורמלי אם הוא לא היה עושה קידוש, אחר שהוא שילם 1,300 ש"ח לקנות חתן בראשית. אין חיוב בחו"מ לעשות קידוש [ובפרט אם קנה ע"ד שלא לעשות קידוש]. ואם מישהו קיים מנהג עבורי [למשל שהדל...
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 21:12
פורום: כשרות
נושא: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי
תגובות: 24
צפיות: 477

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

בעלון פנינים משולחן רבינו, איני זוכר היכן [באמת חבל מאד שלא מדפיסים את כל העלונים בספר מסודר עם מפתחות, יש שם אוצרות גדולים]
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 21:09
פורום: כשרות
נושא: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי
תגובות: 24
צפיות: 477

Re: ילד שמבקש לטבול בשבילו כלי

דן בזה הגר"א גנחובסקי [כמדומני שהנידון האם שייך לפנ"ע במתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, בשוגג] ובד"כ זהו חד עברא דנהרא ומסתבר להקל וכעת אני חושב שאם באמת הקטן אינו נאמן וחשוד לשקר ולומר שטבול א"כ ודאי ראוי להטביל לו, שיש לחשוש שא"כ לא יטביל וישקר שהוא טבול ומי שבאמת רוצה להציל חבירו מאיסור, ...
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 20:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שינוי נוסח הברכה בין טבילת כלי אחד לכמה כלים, ובמזוזה
תגובות: 13
צפיות: 391

Re: שינוי נוסח הברכה בין טבילת כלי אחד לכמה כלים, ובמזוזה

שמעתי להעיר, בהל' טבילת כלים עיין טור ושו"ע יו"ד סימן ק"כ סעיף ג' שכתבו אם מטביל כלי אחד מברך על טבילת כלי ואם מטביל כמה כלים מברך על טבילת כלים. ולמה לענין מזוזה שנוסח הברכה היא לקבוע מזוזה, לא מצינו חילוק בין אם קובע מזוזה אחת לכמה מזוזות ואינו מברך לקבוע מזוזות. יש לומר בזה דבר חדש, מה שבטבילת כ...
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 20:53
פורום: דיני ממונות
נושא: דיבר בקידוש או הביא קוגל תפו"א, האם מגלגלים עליו את הכל
תגובות: 16
צפיות: 330

Re: דיבר בקידוש או הביא קוגל תפו"א, האם מגלגלים עליו את הכל

לא הבנתי כלל מה הסברא לחייבו,
לכאו' החילוק פשוט, בעמד ניקף וגדר את הרביעית יש לו הנאה ממונית מכל המחיצות, ובנידו"ד הוא [גופו] אינו נהנה משאר הקידוש אלא שאר המתפללים.
על ידי ידידיה
27 אוקטובר 2019, 00:12
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

אתה באמת חושב שמישהו היה ממציא את הטעמים האלו אם לא היה מנהג קיים שבחורים לא ינענעו?
על ידי ידידיה
26 אוקטובר 2019, 23:46
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

כן זה שבחורים חסידיים בחלק מקהילות החסידים אינם מחזיקים ד' מינים פרטיים ומבטלים בכך את מצות הנענועים בהלל, הגם שהיום ניתן לרכוש במחיר דיי סביר סט ד' מינים כשר לכל בחור, והסיבה לכך היא שאצל חסידים זה נחשב לסטיה מן המסורת להיות פרומער יותר מהדורות הקודמים זו דוגמה יפה שמראה שגם לשמרנות יש חסרונות [אי...
על ידי ידידיה
25 אוקטובר 2019, 09:13
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 11
צפיות: 148

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

זו לא "טעות נפוצה", בכס"מ (יסוה"ת ה' ג') מפרש שנחלקו בזה הראשונים, לרש"י ערקתא דמסאנא אינו אלא מנהג ולהרמב"ם הוא ל"ת. ויש עוד ראשונים לכאן ולכאן. ואפשר לומר שהראשונים בשבת הבינו כרש"י [ועי' בריטב"א שבת ק"ל א', וי"ל דהיינו מנהג מלתא דחוקות הגויים].
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 21:05
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

כמובן שדיברתי על מה שנידון לעיל, על שמרנות למנהגים, לא על שמרנות למקורות.
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 21:01
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

כמו שכתבתי יתכן שיש כאלו שיחשבו שאפשר ליישב מנהג זה אבל המציאות שזו קולא ושמי שאוחז בהשקפה ה"לא שמרנית" מבין מיד שאין להקל בזה. ואם כבר שאלת אז קח ציטוט תשובות והנהגות כרך א סימן שפה  וראיתי אצל כמה חסידים מנהג משונה שבחור לוקח לולב לצאת בו אבל אינו מנענע, ומענה בפיהם שכך המנהג אצלם שבחור אינו מנענע...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 393

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

במחלוקת מ"ב ואשל אברהם הלכה כמ"ב גם בדרבנן.
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:55
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מנהג הושענות הוא שמחה של מצוה?
תגובות: 20
צפיות: 521

Re: מנהג הושענות הוא שמחה של מצוה?

איש ווילנא כתב:
24 אוקטובר 2019, 19:57
ודבר נוסף שכל מי
שיש לו אוזן בוחנת שומע בהושענות צליל של שירה ולא של בקשות
ומדברים בשבחם של ישראל והקב"ה וארץ וירושלים ובית המקדש
כל הסגנון הוא סגנון של שירה ואל של תחינה
כנראה שאין לי אוזן בוחנת. אני שומע בהושענות כמעט רק בקשה ותחנונים.
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:50
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 11
צפיות: 148

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

בהקשר לתפילין. הפרי מגדים לא אומר שאין מצווה כל היום רק אומר שיש מצווה כל היום מדרבנן ולא מן התורה ולדידי מבואר הדבר בדברי הראשונים שבת מט א שיש חיוב כל היום ממה ששאלו שם איך אלישע בעל כנפים הוריד התפילין מחמת סכנה הרי יש למסור הנפש משום שעת השמד אמנם הריטב"א שם כתב שם באמת ליישב על דרך זה שאינו חו...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 20:45
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

כן זה שבחורים חסידיים בחלק מקהילות החסידים אינם מחזיקים ד' מינים פרטיים ומבטלים בכך את מצות הנענועים בהלל, הגם שהיום ניתן לרכוש במחיר דיי סביר סט ד' מינים כשר לכל בחור, והסיבה לכך היא שאצל חסידים זה נחשב לסטיה מן המסורת להיות פרומער יותר מהדורות הקודמים זו דוגמה יפה שמראה שגם לשמרנות יש חסרונות [אי...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 13:29
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 11
צפיות: 148

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

מה שכתבת שנשים אינם מחוייבות לברך יש לדון בזה ובלא ראיה אני לא רואה בזה סברא לפשוט הדבר ברכי יוסף אורח חיים סימן תקפט  והנה כשתסתכל בדברי הרא"ם בתוספותיו אתה הראת לדעת דמשמע ליה דלר"ת אם הנשים עבוד מצות עשה שהזמן גרמא חיבות לברך. יע"ש היטב. ואין נראה כן מדברי הראב"ד בהשגות פ"ג דציצית (ה"ט) ומהרא"ש ...
על ידי ידידיה
24 אוקטובר 2019, 00:08
פורום: שבת קודש
נושא: טעות בזמירות שבת ?
תגובות: 72
צפיות: 809

Re: טעות בזמירות שבת ?

בזמירות ליל שבת - כל מקדש, אנו אומרים בקטע האחרון: 'ה' אלקי ישראל אהבת תמים'. שמעתי טוענים, שמדובר בטעות, א. כי אין ביאור למילים האלו. ב. כל הקטעים בזמר זה מסתיימים בסוף עם פסוק: 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', 'ברוך ד' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל', 'זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו', 'ויכל אלקים ביום השבי...
על ידי ידידיה
23 אוקטובר 2019, 17:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 393

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

נכון. אבל כ"ז כשקדם, אבל כשלא קדם אלא ששניהם התחילו יחד ואחד מאריך יותר מדאי לכאו' ל"ש סברא זו.
על ידי ידידיה
23 אוקטובר 2019, 17:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 393

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

וצ"ע בכהאי גוונא שמאריך בתפילו שיהא חשוב כבא בגבולו.  לא הבנתי מה צדדי הספק בזה. יש בביהכנ"ס שלי איזה שוטה שבקביעות מסיים שמו"ע כמה דקות אחר גמר התפילה, ובאופן קבוע נעמד באמצע ביהכ"נ או במערבו ולא בכותל המזרח [הוא גם מגיע מאוחר כך שקשה לראות אותו ולברוח ממנו לפני תחילת שמו"ע]. יש צד שע"פ חו"מ מותר ...
על ידי ידידיה
23 אוקטובר 2019, 17:02
פורום: סידור התפילה
נושא: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות
תגובות: 11
צפיות: 207

Re: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות

לכאו' פשוט שמי שגמר שמו"ע אחר תחילת חזרת הש"ץ, שכבר לא יוכל לשמוע כל חזרת הש"ץ, מותר לו לשבת.
על ידי ידידיה
23 אוקטובר 2019, 17:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 393

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

לענ"ד פשוט שכל מי שעומד שמו"ע בביהכ"נ הציבורי במקום או בזמן שאסור לעשות כן, כגון שמאריך במידה קיצונית מהמקובל, מותר לעבור כנגדו, והרי זה כאילו יפרוץ אדם לביתי וייעמד שם לתפילת שמו"ע. הבעיה היא שאם נקבע שמותר לעבור כנגדו שוב נמצא שאין איסור במה שמתפלל בצורה כזו וא"כ יהא אסור לעבור כנגדו, והרי"ז כגלגל...
על ידי ידידיה
22 אוקטובר 2019, 18:14
פורום: דעת דורות
נושא: הגר"נ קרליץ
תגובות: 66
צפיות: 1902

Re: הגר"נ קרליץ

סיפור לא מובן. הדבר מפריע לכל בני הבית מגדול ועד קטן. הוא ניסה להעלות נקודה מסוימת, דהיינו שחסר לנו בהרגש של השני, שהרי אם חבר קרוב או אדם קרוב אליך היתה לו שמחה, בטח שהייתה מוצא דרך להרדים את הקטנים למרות הרעש וכן על זה הדרך..פשוט להרגיש את השני ולא לחשוב רק על עצמך (שזה ד"א יסוד שכבר אמרו ר' ירוח...
על ידי ידידיה
22 אוקטובר 2019, 18:04
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 83
צפיות: 4053

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

‏‏אמרי יחזקאל סוכה תשפ - גליון 2.pdf
על ידי ידידיה
19 אוקטובר 2019, 21:29
פורום: כשרות
נושא: סוכות במסעדות
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: סוכות במסעדות

רוצה להתעלות כתב:
19 אוקטובר 2019, 19:57
א"א לזהות אם מי שבנה את הסוכה הוא שומר תורה ומצוות, ואם לא, הסוכה פסולה

מפורש בגמ' שסוכת גויים כשרה.
על ידי ידידיה
19 אוקטובר 2019, 21:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אחיזת ד' מינים בהושענות
תגובות: 4
צפיות: 108

Re: אחיזת ד' מינים בהושענות

יש לי הערה אשמח לתגובות אם היא נכונה יש הרבה שבאמירת ההושענות מחזיקים את כל הד' מינים ביד א' וביד השניה את הסידור, ולכאורה אין זה כמו שנתקן וכמו שכתוב במתני' "לולב בימינו ואתרוג בשמאלו", וא"כ ממש אין הם מקיימים את עיקר התקנה לומר הושענות עם הד' מינים [ואף אם זה לא מעכב וצריך תלמוד בזה, מ"מ לכאורה ה...
על ידי ידידיה
18 אוקטובר 2019, 12:25
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם נשים מברכות לישב בסוכה?
תגובות: 33
צפיות: 428

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

אין זה סותר מה שכתבתי, משום שעכ"פ לדעת ר"ת האכילה מהווה מעשה דירה מצד עצמה גם ללא שינה ושאר תשמישים, וממילא גם אם האשה נכנסת רק לאכול פעם אחת יש ע"ז שם מעשה דירה ויכולה לברך ע"ז. אגב, למרות שאכן במשנ"ב בשם הח"א כתב כדבריך עפ"י שיטת ר"ת, יש לציין שבדברי הרא"ש בפ"ד דסוכה סי' ג מובאת סברת ר"י שחולק ול...
על ידי ידידיה
18 אוקטובר 2019, 12:21
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 11
צפיות: 148

Re: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

המ"ב פוסק למעשה לא לברך, אך ורק על פת או מזונות, לאלברך הכוונה שאסור לברך. כנראה שאין ספר מ"ב מצוי במקומך, לכן אעתיק לך את לשונו בסקמ"ח שציינתי לעיל משנה ברורה סימן תרלט סקמ"ח והמתענה בסוכות או שאין דעתו לאכול פת באותו יום אז לכו"ע כל אימת שיצא יציאה גמורה חייב לברך דדוקא כשאוכל פת ס"ל להנהו פוסקים...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:40
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה
תגובות: 11
צפיות: 148

האם מי שיושב בסוכה כשאינו חייב בזה חייב לברך לישב בסוכה

מבואר בפוסקים סי' תרל"ט ס"ח שמעיקר הדין יש לברך לישב בסוכה גם שלא בשעת אכילה, ואע"פ שאין חיוב לשבת בסוכה שלא בשעת אכילה מ"מ כיושב מקיים מצוה ומברך ע"ז. ואיני יודע האם חייב לברך או שיכול לברך ואינו חייב. [נשים שמקיימות מ"ע שהז"ג גם לר"ת שיכולות לברך בפשטות אינם חייבות לברך, מאידך מי שהניח תפילין פעם ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:32
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: האם נשים מברכות לישב בסוכה?
תגובות: 33
צפיות: 428

Re: האם נשים מברכות לישב בסוכה?

הנה בפשטות לפי מה דקיי"ל כר"ת דנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא אם כן הוא הדין נשים מברכות על הסוכה וכן מנהג העולם. לולא דמסתפינא אמינא, שבסוכה יש מקום לומר שלא יברכו, הרי מצוות סוכה היא תשבו כעין תדורו, והנה נצייר לעצמנו אשה שאוכלת וכו' הכל חוץ לסוכה ורק באה לאכול כזית או כביצה בסוכה כדי לברך, ...
על ידי ידידיה
17 אוקטובר 2019, 23:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אשה נהגת
תגובות: 135
צפיות: 2322

Re: אשה נהגת

עוד בימי אבותינו, נשים היו נוהגות, ואף אחד לא היה לו איזה הרגש או איזה קנייטש שהוא התנשא בו על אחרים. פסוקים רבים מתארים זאת: וַתָּ֨קָם רִבְקָ֜ה וְנַעֲרֹתֶ֗יהָ וַתִּרְכַּ֙בְנָה֙ עַל־הַגְּמַלִּ֔ים וַתְּמַהֵר וַתָּקָם אֲבִיגַיִל וַתִּרְכַּב עַל הַחֲמוֹר. וַיְהִ֣י בְּבוֹאָ֗הּ וַתְּסִיתֵ֙הוּ֙ לִשְׁא֤וֹ...

עבור לחיפוש מתקדם