הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 3467 תוצאות

על ידי שאר לעמו
23 אוגוסט 2020, 19:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איסור לא תחנם
תגובות: 15
צפיות: 243

Re: איסור לא תחנם, אנא עזרו לי להבין !!!!!

רש"י ע"ז ריש דף כא, שזה ב' איסורים חן וחנייה.
על ידי שאר לעמו
23 אוגוסט 2020, 13:31
פורום: דעת דורות
נושא: הגייה בלשון הקודש - ההיסטוריה
תגובות: 56
צפיות: 5507

Re: הגייה בלשון הקודש - ההיסטוריה

הרב יעקב לויפער כתב ע"כ מאמר ארוך בקובץ חצי גבורים יא, תמוז תשע"ט
עמודים תל"ה -תפ"ו.
על ידי שאר לעמו
21 אוגוסט 2020, 18:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ישוב ארץ ישראל בפריפריה
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: ישוב ארץ ישראל בפריפריה

רש"י (גיטין דף ח ע"ב ד"ה משום) כתב ישוב ארץ ישראל - לגרש עובדי כוכבים ולישב ישראל בה עכ"ל. וא"כ השאלה היא אם ישראל משומד דינו כגוי. ואם יש נ"מ אם הוא תינוק שנשבה, או סוף כל סוף אינו מקיים מצות התורה. אם הוא אינו מגרש גוי ע"י ישיבתו, אלא שנתוסף ישראל בנוסף להגוי, צ"ע אם יש מצוה כלל. ואולי בכל ענין ר...
על ידי שאר לעמו
21 אוגוסט 2020, 18:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ישוב ארץ ישראל בפריפריה
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: ישוב ארץ ישראל בפריפריה

בנעורי שמעתי שראש ישיבת ירוחם הגר"ר טיקוצ'ינסקי זצוק"ל אמר שהישיבה מרחיבה את דין א"י עד ירוחם, ע"פ התוס' ריש גיטין "דאפילו בצד של ארץ ישראל צ''ל בפני נכתב וכו' לפי שהוא בסוף הגבול ורחוק מעיקר ישוב ארץ ישראל ומופלג מן הישיבות ובתי דינים" הוא התכוון בדרך צחות לפי שיטת ר"י בתוס' ריש גיטין שדין בפני נכ...
על ידי שאר לעמו
20 אוגוסט 2020, 10:20
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חדש! אתר ישיחנה - להתייעצות אנונימית בנושאים רוחניים ובכל נושא של מצוקה
תגובות: 59
צפיות: 1628

Re: חדש! אתר ישיחנה - להתייעצות אנונימית בנושאים רוחניים ובכל נושא של מצוקה

הרגשות כהו? זה כמו עיתון? (ובכלל מי ממליץ על קריאת עיתון..) אני נזכר שבפורום תורני מפורסם אחד הכותבים החשובים בו, מלא דעת, הו"ל ספר שנמכר הרבה, לשאלתי האישית הוא לא פרסם מאחרי שער הספר כתובת מייל לפניות וכיו"ב, ונימק זאת בכך שיש הבדל בין שותפותו האישית בפורום על פלטפורמה אינטרנטית, לבין פרסום כתובת ...
על ידי שאר לעמו
20 אוגוסט 2020, 00:28
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: רש"י פרשת שופטים- מתי קבלו שבעת השבטים את חלקם?
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: רש"י פרשת שופטים- מתי קבלו שבעת השבטים את חלקם?

אין מהפסוק ביהושע הכרע שחלקו אחר מות יהושע, ואפשר שחלקו מיד. שהרי כיבוש כבר היה לפני כן בשבע שכיבשו, ולא נותר להם אלא לחלק. ודברי פירוש הגר"א לא הבנתי (וכתבם הגרמ"מ משקלוב מפי הגר"א, ושמא לא ירד לסוף דעתו) . ובאמת עכצ"ל שמיד אחר שבאו לשילה חלקו לשבעת השבטים, וגם צ"ל שזה היה עדיין בי"ד שנה של כיבוש ו...
על ידי שאר לעמו
19 אוגוסט 2020, 22:05
פורום: בית המדרש
נושא: האם תשובה לר"י זה להיות 'מתייצב על דרך טוב'???
תגובות: 2
צפיות: 90

Re: האם תשובה לר"י זה להיות 'מתייצב על דרך טוב'???

פשוט שדעת רבינו יונה, שהעיקר הוא מתייצב על דרך טוב (שזו צורת עזיבת החטא, וגם כולל ווידוי שהוא גם חרטה).
ואמנם אפשר להחליט כך ברגע אחד, אך שכדי זה לא יהיה חלילה למפרע בטל ומבוטל - חייב המשך, שאל"כ גם מעיקרא ליתא.
וזה מה שפירש הגר"א במגילת אסתר על הפסוק 'ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים בבשמים' ע"ש.
על ידי שאר לעמו
19 אוגוסט 2020, 22:00
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ת בר אילן פרוץ
תגובות: 57
צפיות: 1014

Re: שו"ת בר אילן פרוץ

ניסיתי ללמד זכות על הוראה זו..
מה שכן שמוכח למעלה מכל ספק, שא"א להתיר "כי בלאו הכי לא תקנה" כי עינינו הרואות במקרה כשלך שזה לא בהכרח נכון,
וזה ללא קשר גם מצד שזו הסגת גבול כשלעצמה, וכפי שכתבתי לעיל.
על ידי שאר לעמו
19 אוגוסט 2020, 21:50
פורום: בית המדרש
נושא: האם יהיה בחירה אחרי ביאת המשיח???
תגובות: 21
צפיות: 300

Re: האם יהיה בחירה אחרי ביאת המשיח???

למה אדרבא? אם לא יהיה יצר הרע בדרגה של זה"ז - אי אפשר לתקן כמו בזה"ז. וזה מה שכתבתי לעיל. אמנם יהיה אז יותר שלימות בקיום כל המצוות כדי לזכות לטוב השלם, אך אינו סותר שמעלת התשובה אז פחותה כמו עושה תשובה בזקנותו ולא בבחרותו. בנוסחי הגאונים רב עמרם ורס"ג וכן בכמה ראשונים לא הוזכר ימות המשיח כלל, ורק בר...
על ידי שאר לעמו
19 אוגוסט 2020, 14:21
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ת בר אילן פרוץ
תגובות: 57
צפיות: 1014

Re: שו"ת בר אילן פרוץ

מי שרוצה להשתמש בכדי לנסות, זה משהו אחר לגמרי, לא בטוח שבעלי התוכנה יסרבו לכך.
עובדה שבסופו של דבר לא המשכת להשתמש בפרוץ, אם אני מבין נכון זו מהוראתו של אותו רב.
על ידי שאר לעמו
19 אוגוסט 2020, 10:19
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

ציינת ש'שמרנות' חרדית יש בה תועלת, ובעיקר התועלת שבה היא הקליפה העבה ששומרת על הפרי כמו שהתבטא החזו"א על דבר דומה, וזה אפילו בזוטות כמו המגפיים של הסקווערער'ס, או החולצה ללא החפט וכיו"ב. לעומת זאת החינוך השמרני, הינו מהות ולא משתנה, אף שלפעמים נראה שהעטיפה (בלבד) משתנה לפי ערך הכלים הקיימים. הבעיה ...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 23:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מעבר הירדן
תגובות: 18
צפיות: 359

Re: מעבר הירדן

גבולות ארץ ישראל שונים מגבולות של היום ושל פעם בשתי בחינות: א. פעם תחום השלטון הוא היכן ששלטת בפועל; אם אינך שם אתה לא שולט. הגבולות המדיניים כיום בכל הכדור הוא שאין ס"מ ללא שלטון בהסכמה בנילאומית, לא פעם עם קוים שרירותיים. ב. ארץ ישראל התקדשה לגבולותיה לפי מסגרת קבועה מראש, בין אם שולטים בה ובין אם...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 23:08
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

אמת לאמיתה, מסכים עם כל מילה אך לא נראה לי שאפשר להוריד את הנושא מסדר היום מה נפק"מ מאיזה מקום בנפש הגיע האדם לבעיות שמטרידות אותו? אם הבעיה אמיתית ובועטת, צריך לדון בה עם כל המשמעות !!! מכאן מודעא רבה לאורייתא, לעולם אין זה משנה מאיזה מקום בנפש האדם טוען טענות [למרות שחשוב מאוד שהוא יבדוק לעצמו] כ...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 21:03
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

לבטח, לפי גילך, אינך יכול להשוות בין הדור הזה לקודם, אז כך: דברים טכניים השתנו, כיום מדפיסים ציורים לילדים קטנים ופעם פחות, פעם פחות נסעו לטיולים עם הצעירים, היום הרבה יותר, וכן הלאה (באמת לא הכל הכי טוב, ויש שנשארו כמו פעם, ולא חסר להם מאומה, כמו תשב"ר בב"ב (מסתמא לא שינו) והם עדיפים על פני אלה שה...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 20:44
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

רוב עם ישראל לא החזיק מעמד עם צורת החינוך הזאת רוב עם ישראל פרק מעליו את התורה שנמסרה להם בצורה זו שהרי המשכילים הרפורמים הנאולוגים הציונים הבונדיסטים והקומוניסטים, כולם התחנכו בדרך הזאת שנחלה כישלון מוחץ!!! ידוע שהרפורמים התחילו בהשמטות דברים קטנים כמו יקום פורקן, והאבן מתחת לכרית בט' באב, כלומר ש...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 20:02
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

אעתיק כאן קטע ממכתבו של הגאון בעל "ערוך לנר" בענין מצות מכונה, הנדפס בקונטרס "ביטול מודעה" שהוציא בעל השואל ומשיב ללקט תשובות המצדדים בעד מצות המכונה. וז"ל: "ואם מואסים בה מפני שדבר חדש הוא, גם אנחנו רבני אשכנז הישרים בלבותם ת"ל מרחיקים החדשות בעניני התורה והמצוות הרחק כמטחווי קשת, אבל מה שחידשו הא...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 20:00
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

אין בזה לא ברכה ולא קללה השאלה בתור אבא/מחנך האם אתה יודע להעביר לילד מה העיקר בחיים שורה תחתונה מה שחשוב לנו זה שהיו בקו שו"ע ונו"כ דא עקא היתפסות לדברים שפחות מושרשים בהלכה כגון לבוש חרדי או דברים יותר שוליים הופכת את השמרנות לקללה מיותר לומר שהעיקר הוא החינוך המהותי. ציינתי שאפילו שמרנות חיצונית...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 19:42
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

לבטח, לפי גילך, אינך יכול להשוות בין הדור הזה לקודם, אז כך: דברים טכניים השתנו, כיום מדפיסים ציורים לילדים קטנים ופעם פחות, פעם פחות נסעו לטיולים עם הצעירים, היום הרבה יותר, וכן הלאה (באמת לא הכל הכי טוב, ויש שנשארו כמו פעם, ולא חסר להם מאומה, כמו תשב"ר בב"ב (מסתמא לא שינו) והם עדיפים על פני אלה שהה...
על ידי שאר לעמו
18 אוגוסט 2020, 18:58
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?
תגובות: 102
צפיות: 1403

Re: שמרנות חרדית, ברכה או קללה ?

יש הרבה אנשים שצועקים שחדש אסור מהתורה, ונרתעים מכל שינוי בצורה או בתוכן ממה שהנחילו לנו "רבותינו מעתיקי השמועה", ובאמת נראה שיש בזה דבר מבורך, ששיטה זו נראית כמוכיחה את עצמה כשיטת חינוך, ורוב המתחנכים לאורה ממשיכים ללכת בדרך ישראל סבא, אך אסור לשכוח!!! רוב עם ישראל לא החזיק מעמד עם צורת החינוך הזא...
על ידי שאר לעמו
17 אוגוסט 2020, 13:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ריקוד המטאטא
תגובות: 45
צפיות: 716

Re: ריקוד המטאטא

אין לזה שום מקור, וכשהצעירים נותנים לאב המבוגר את המטאטא ביד הוא נאות לזה לפעמים... גם להגרח"ק נתנו בחתונת בנו הצעיר.. גם גם נראה בסרטון שאליו הפנו בתחילת האשכול. ראיתי מי שלא נתנו מפאת דרך ארץ.. בחוגים שונים כל אקט של שמחה נהפך ל'ענין' (הרי פעם היו רגילים להביא מטאטא ולהניחו הפוך על השן ולרקוד לשמח...
על ידי שאר לעמו
17 אוגוסט 2020, 13:43
פורום: בית המדרש
נושא: האם יהיה בחירה אחרי ביאת המשיח???
תגובות: 21
צפיות: 300

Re: האם יהיה בחירה אחרי ביאת המשיח???

מכך שמתפללים שנשמור לעשות חוקיך בעולם הזה, ועי"כ ונזכה וכו' לשני ימות המשיח, משמע שא"א לתקן את הפגם ע"י תשובה באופן מלא בימות המשיח, כי אין בחירה בדרגה של קודם לכן.
על ידי שאר לעמו
17 אוגוסט 2020, 09:36
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו
תגובות: 46
צפיות: 860

Re: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו

מהמקום בו נקרא קרן כרמל - שאולי הוא ראש הכרמל של אליהו, בלתי ניתן לראות את חוף דור, עד כמה שבדקתי (לא רק מפאת המרחק של 17.5 ק"מ) . הקדמונים, וכך גם הכו"פ בתארו את הכרמל כהר שנכנס בים, לא התייחסו אלא לאזור של העיר חיפה העתיקה, שהרי לא ידוע על ישוב במצוק, ממול דור, וק"ו לא מפורסם. והפשטות שהתייחסות הג...
על ידי שאר לעמו
17 אוגוסט 2020, 00:01
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו
תגובות: 46
צפיות: 860

Re: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו

בארה של מרים.png 1. בתמונה מסומן ציר הראיה מפסגת הר הכרמל למעיין הנ"ל וקל לראות שמפסגת ראש הכרמל אפשר לצפות לשם. 2. ראה גם במכלול שזה בהחלט  מעיין מים מתוקים הנובע בתוך פתח עגול באבן שעשוי ככברה בתוך הים התיכון המלוח , ולא מתקן כלשהו. 3. זה גם לא בנמל דור אלא מעט דרומית לה. לסיכום מדובר בבאר/מעיין ...
על ידי שאר לעמו
16 אוגוסט 2020, 09:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כמה מים יש ביין??
תגובות: 20
צפיות: 212

Re: כמה מים יש ביין??

לא ירדתי לסוף דעתו של הגרש"ז (עד כמה שזה היה), בחבית אחת של יצור ישנן אלפים רבים של בקבוקים אם לא עשרות אלפים (תלוי ביקב), וברור שכולם באותו צבע. בשארית דאז גם על מיץ ענבים הקפידו, וכך גם בכמה סוגים של מיץ ענבים 'מבית אבא' 'מבית סבא' וכיו"ב. כמו"כ כרמל מזרחי לא עירבו מים מעולם ביינות שלהם. ולא במיץ ...
על ידי שאר לעמו
14 אוגוסט 2020, 11:45
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו
תגובות: 46
צפיות: 860

Re: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו

המתקן שבתמונה לעיל הוא חיפוש האבדה תחת הפנס. הוא אינו בכנרת, ואפי' אם נניח כמשמעות הגמ' שהיא נראית מראש הכרמל, הרי דור דרומית משם הרבה), זהו מתקן כלשהוא, בנמל המפורסם של העיר העתיקה 'דור'. לא באר ולא צלו של באר.
על ידי שאר לעמו
13 אוגוסט 2020, 13:47
פורום: דעת דורות
נושא: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו
תגובות: 46
צפיות: 860

Re: בארה של מרים היכן הוא והאם בזמנינו אפשר למצאו

"כשהיה הרב ר' חיים בא אצל הרב ללמוד הימנו זאת החכמה, אז כל מה שלמד ממנו היה שוכח ולא היה יכול להשיג שום דבר, עד שהלכו שניהם יחד לטבריה, והרב זלה"ה הוליך להרב ר' חיים בתוך הים של טבריה בספינה קטנה שהיה שם, וכשהיו הולכים בתוך הים נגד העמודי ב"ה הישן, לקח הרב זלה"ה כלי אחד ומלאו אותו מים מבין העמודים,...
על ידי שאר לעמו
11 אוגוסט 2020, 20:47
פורום: בית המדרש
נושא: פירות הפקר במעשר
תגובות: 9
צפיות: 242

Re: פירות הפקר במעשר

בעל השדה לא נותן למבקש מתנות, הוא אומר לו אינני צריך את זה. וזה הפקר.
ובודאי גם לא יקפיד שיבואו לשם לקחת (אם לא שיזיקו את העצים).
על ידי שאר לעמו
09 אוגוסט 2020, 13:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוקצה מחמת חיסרון כיס
תגובות: 8
צפיות: 142

Re: מוקצה מחמת חיסרון כיס

היכן שהוא הוא מייחד לו מקום שלא יגעו בו, מפני חשיבותו - לא ה'מקום' עושה את המוקצה אלא הכלי עושה את המקום.

עבור לחיפוש מתקדם