דע מה שתשיב - האם נכון להשיב?

למה זה תשאל

משתמש ותיק
@דוד ה.
יפה מאוד, כתוב היטב (רק חסרות לי מרכאות ציטוט, או לפחות רווח אחר בין דובר לדובר), ומחכים. וגם... מעורר מחשבה.
אם אפשר רק שאלה קטנה:
מדוע בחרת בשם מוישי, ושם ההורים עמרם ויוכי, מה שמיד יוצר מחשבה כי אתה מדבר על משה רבינו בצעירותו, ולבסוף הנך מדבר על בחור ישיבה בן זמנינו הקרוי על פי רוב... אלעזר מנחם מן, ושם הוריו פנחס ואביגיל...
 

א. ל. חנן

משתמש ותיק
@דוד ה.
יפה מאוד, כתוב היטב (רק חסרות לי מרכאות ציטוט, או לפחות רווח אחר בין דובר לדובר), ומחכים. וגם... מעורר מחשבה.
אם אפשר רק שאלה קטנה:
מדוע בחרת בשם מוישי, ושם ההורים עמרם ויוכי, מה שמיד יוצר מחשבה כי אתה מדבר על משה רבינו בצעירותו, ולבסוף הנך מדבר על בחור ישיבה בן זמנינו הקרוי על פי רוב... אלעזר מנחם מן, ושם הוריו פנחס ואביגיל...
על זה נאמר @למה זה תשאל לשמי?
 

שפת הים

משתמש ותיק
ההבדל הוא בין דבר שהוא תיאורטי אצלך ואתה שולט על השיפוט שלו, לבין דבר שיש לך יחס איתו, ואתה כבר נשען עליו.
וזה נראה הפתרון למה שהתחבטו גדולים וטובים מרבני הפורום כאן
איפה הגבול בו צריך ל'התעלם' ולהמשיך הלאה או שאפשר לדון עליו ברצינות, לתשומת לב @יושב בשבת תחכמוני @מבקש השם
 

melam77

משתמש ותיק
בעניין מה שכתבו כאן שאם התורה התירה אז זה לגמרי בסדר ואין מוסר בלתי האסור והמותר מהתורה ומדרבנן, שזו גישה מיוחסת לגר"ח מבריסק כידוע, איני סבור שראוי ליחס זאת לגאון זה שלמד את כל התורה כולה והיה בקיא בדברי הרמב"ם בכל מקום שהרי הרמב"ם ודאי אחז שגם דברים שהתורה התירה ואפילו חכמים התירו למעשה עשוים להיות דברים שמי שעושה אותם הוא "מוחזק ברשעות" כמש"כ בפהמ"ש סנהדרין ז':

ומותר לאיש ... וכך השיב אחד מן החכמים לאשה ששאלה לו על זה, ואמר לה "התורה התירתך לו". וקצת חכמים רצו לגזור שיהיה דבר זה מרוחק ומתועב,...

אבל אף על פי שכל זה מותר כמו שזכרנו, החסידים הצנועים ירחיקו כל אלה הדברים המתועבים הבהמיים, ומחזיקין אותו ברשעות, ומרשיעין המתכוונים ...

ואין זה חולק על מה שקדם ממאמרם "כל מה שרוצה ... עושה", לפי שעניין האסור והמותר אינן בעניין המרוחק והשנוא והמרוצה והאהוב, ומה שראוי לעשות מדרך הצניעות ותכלית הפרישות.
 

הבה נתחכמה

משתמש ותיק
אנו נגד אכילת אדם רק בגלל שהתורה אסרה זאת!
ואילו היה כתוב בתורה שמותר לאכול אדם - הרי שביש חסד הקרוב לביתך - היה כרעיים הודו (לא תרנגול...) בהכשר מהודר...
ואילו היה כתוב בתורה שמותר ורצוי לרצוח - הרי שהרבי שליט"א היה שר 'לעשות רצונך אלוקי חפצתי' עם סכין נוטפת דם... (אילו היה מקבל עמלקי מהודר על מגש של כסף היה הוא שר שיר זה כל הדרך וסכינו בידו, לא?)

ממילא,

לומר שאפי' שתורנית
נראה לך שאת עמלק יהרגו
תוך כדי שיחלקו מגשי ממתקים, וצהלות שמחה מדם התינוקות ???

לדעתך החילוק היחיד בינינו לבין החמאס הוא שאנחנו מאמינים שהתורה שלנו היא האמת, והם טועים אחרת,
אני חשבתי שאנחנו "אדם" והם "פרא"
 

עיון חסידי

משתמש רגיל
נראה לך שאת עמלק יהרגו
תוך כדי שיחלקו מגשי ממתקים, וצהלות שמחה מדם התינוקות ???
וודאי שלא ישמחו מצער התנוקות, אבל בהחלט ישמחו מקיום מצוות עשה של מחיית עמלק, ויעשו יום משתה יו"ט, ושמחה גדולה ליהודים,
עיין ערך נס פורים.
 

אנונימוס

משתמש רגיל
בדיוק אתמול היה לי דיון עם החברותא שלי לגבי דין אמה עבריה
התורה התירה להדיא ולא רק לא אסרה
האם פירוש הדבר שזה לגיטימי ומוסרי לחלוטין שאתה תמכור את ביתך לשכן ? תחשוב רגע, הבת שלך מירי בת ה7 בשביל כסף אתה מוכר אותה להיות אמה?
או אולי שמותר הדבר, אך בד"כ אנשים רגילים לא יעשו זאת, ורק במקרים מסוימים ממש, אכן הדבר תיקני לחלוטין (אפשר למצוא אפשרויות שזה יהיה תועלת הבת שימכרו אותה)
לא הגענו להכרעה בענין
אני צידדתי שמכיון שהתורה הביאה דין זה, ואף ללא כל הסתייגות לא יתכן שזה לא מוסרי לעשות זאת
הרי דרכיה דרכי נועם וכו' וכו', ולא מצינו עוד ענינים שהתורה תאמר להדיא להתר והם לא מוסריים

יוסיפו החכמים כאן מדעתם
ועל אשת יפת תואר יותר קשה,
הלא לכאורה זה הרבה פחות מוסרי,
הרגו את בעלה ואת עמה ואולי גם את בניה ועכשיו לוקחים אותה על כרחה לנישואין עם האויב,
 
נראה לך שאת עמלק יהרגו
תוך כדי שיחלקו מגשי ממתקים, וצהלות שמחה מדם התינוקות ???

לדעתך החילוק היחיד בינינו לבין החמאס הוא שאנחנו מאמינים שהתורה שלנו היא האמת, והם טועים אחרת,
אני חשבתי שאנחנו "אדם" והם "פרא"
יש לי שאלה קטנה,
תהלים פרק קלז
אַשְׁרֵי שֶׁיֹּאחֵז וְנִפֵּץ אֶת עֹלָלַיִךְ אֶל הַסָּלַע:
ומסביר הרד"ק:
אשרי שיאחז. על דרך אכזריות, כמו שהיו הם אכזרים על ישראל...
וקשה:
א. למה להרוג בצורה כזאת אכזרית, אפשר להרוג בתאי גזים למשל...?
ב. למה הרד"ק מדגיש שזה צריך להעשות בצורה אכזרית, שיכתוב שנעשה כן בע"כ כי כך נצטוונו וכו'

אגב רק לחשוב שהיה מתפרסם היום בשם אחד מגדולי הדור כהאי לישנא
"אשרי מי שירוצץ את ראשי תינוקות הערבים על הסלע כמו שעשה ראה כאן וכאן"
 

אנונימוס

משתמש רגיל
@תחשוב טוב יהיה טוב
אנחנו נעשה את זה לא מתוך אכזריותנו אלא מתוך ציווי הקב''ה שציוה מידה כנגד מידה להרוג את עולליהם באכזריות כמו שהם עשו לנו, וע''י כן יתקדש שמו בגוים שיראו על ידי כך וניקיתי דמם לא ניקיתי, ויש נקם ושילם,
וכמו שהיה ברור לכולם שאת הצורר סאדם שר''י לא יהרגו בגז או כסא חשמלי אלא בתליה,
וכחלק מהעונש והמידה כנגד מידה על מה שהם עשו נעשה זאת באכזריות,
והקב''ה לא ישריש בקרבנו את מידת האכזריות כמו שידוע על הפסוק ונתן לך רחמים ורחמך, ונשתמש באכזריות רק לעבודתו ולקידוש שמו,
 

זנב לשועלים

משתמש ותיק
אין מושג של 'למה רבנן התערבו'!
רבנן זה חלק מהתורה.
אינני מבין כוונתך, לפי התורה מותר לעשות מעור אביו ואמו שטיחין למ"ד דאין עורן כבשרן, אז זה מוסרי או לא
ואולי אפרט, שמשה רבינו ירד עם התורה ועד שגזרו רבנן על עור האדם זה היה מוסרי והאדמו"ר היה עושה כן, וגזרת רבנן היא סיבה להוציא אותו מכלל מוסרי, א"כ לא מובן מאיפה הגלגל מתחיל, הרי זה בסדר לעשות, אז למה רבנן גזרו שיהא עורן כבשרן כדי שלא יעשו מה שבסדר לעשות ומוסרי לעשות, ולהפוך אותו להיות לא מוסרי ואיסור.

אלא אתה מתכוון שוודאי שזה לא מוסרי ולא אנושי, ורבנן אם גזרו סימן וודאי שזה לא מוסרי, אבל מה שרבנן לא גזרו לא
והרי זה נסתר מיניה וביה דעד שרבנן גזרו מצינו דבר שמותר לעשות מדיני התורה, ואף מדרבנן לא היה אסור, ומ"מ הוא לא מוסרי, ועד אז למה לא גזרו(ישר שירד משה אא"כ ככה אתה סובר)

אלא הפשטות שרבנן לפני כן לא ראו צורך לגזור, כי לא היה חשש שהאדם הנורמלי יעשה כן,
כי השכל שקצת ישר והלב שקצת ישר מבין שזה לא לעניין,
ומסתבר שבזמן שגזרו כי פירצה ראו (או ראו בעיני רוחם שעשויים להגיע לכך) וגזרו.

אלמא שפיר יכול להיות דברים שאין בהם שום איסור הלכתי, אלא שברור שזה הפך המוסריות והאנושיות.
 

דיין

משתמש ותיק
גם למכור בת לאמה העבריה זה לא מוסרי למרות שהתורה התירה, והראיה שהתורה עצמה מתייחסת לזה כבגידה בבת, ולכן לחד מ"ד אחרי שפעם אחת האב בגד בביתו ומכר אותה הוא כבר מאבד את זכותו למכור אותה שוב.
וגם אשת יפת תואר התורה התירה למרות שהיא מתייחסת לזה כעינוי לא מוסרי, ולכן היא מגבילה את זכותו של השובה שאם לבסוף הוא לא רוצה לישא אותה לאשה ולפצות אותה על העינוי שעינה אותה, הוא מפסיד את זכותו למכור אותה ולהתעמר בה כשבויה דעלמא, תחת אשר עיניתה.
 

סאדיגורא

משתמש ותיק
נראה לך שאת עמלק יהרגו
תוך כדי שיחלקו מגשי ממתקים, וצהלות שמחה מדם התינוקות ???
שמחה וצהלה מקיום המצווה והשלמה שם הוי"ה ב"ה.
שאין שמו וכסאו שלמים עד שימחה זכר עמלק.
אינני מבין כוונתך, לפי התורה מותר לעשות מעור אביו ואמו שטיחין למ"ד דאין עורן כבשרן, אז זה מוסרי או לא
ואולי אפרט, שמשה רבינו ירד עם התורה ועד שגזרו רבנן על עור האדם זה היה מוסרי והאדמו"ר היה עושה כן, וגזרת רבנן היא סיבה להוציא אותו מכלל מוסרי, א"כ לא מובן מאיפה הגלגל מתחיל, הרי זה בסדר לעשות, אז למה רבנן גזרו שיהא עורן כבשרן כדי שלא יעשו מה שבסדר לעשות ומוסרי לעשות, ולהפוך אותו להיות לא מוסרי ואיסור.

אלא אתה מתכוון שוודאי שזה לא מוסרי ולא אנושי, ורבנן אם גזרו סימן וודאי שזה לא מוסרי, אבל מה שרבנן לא גזרו לא
והרי זה נסתר מיניה וביה דעד שרבנן גזרו מצינו דבר שמותר לעשות מדיני התורה, ואף מדרבנן לא היה אסור, ומ"מ הוא לא מוסרי, ועד אז למה לא גזרו(ישר שירד משה אא"כ ככה אתה סובר)

אלא הפשטות שרבנן לפני כן לא ראו צורך לגזור, כי לא היה חשש שהאדם הנורמלי יעשה כן,
כי השכל שקצת ישר והלב שקצת ישר מבין שזה לא לעניין,
ומסתבר שבזמן שגזרו כי פירצה ראו (או ראו בעיני רוחם שעשויים להגיע לכך) וגזרו.

אלמא שפיר יכול להיות דברים שאין בהם שום איסור הלכתי, אלא שברור שזה הפך המוסריות והאנושיות.
לא ממש הבנתי, אתה חושב שרבנן חידשו משהו בניגוד לתורה?
למשה מהר סיני ירדה כל התורה בכתב ושבע"פ כולל הכל.
 

איש תורה

משתמש ותיק
רק להבהיר את הדברים, הוויכוח פה הוא מהי דעתם הפרטית של חברי הפורום ותו לא, נושא זה כבר נילוש בארוכה ע"י רבותינו בעשרות מקומות, עי' כאן.
 

הבוחן

משתמש ותיק
גם למכור בת לאמה העבריה זה לא מוסרי למרות שהתורה התירה
רמב"ם הלכות עבדים פרק ד
אין האב רשאי למכור את בתו אלא א"כ העני ולא נשאר לו כלום לא קרקע ולא מטלטלין ואפילו כסות שעליו ואעפ"כ כופין את האב לפדותה אחר שמכרה משום פגם משפחה...
 

משה מיכאל דוד

משתמש ותיק
אני תמה תמיהה גדולה,

וכי יש בידינו רק שני כלים - ההלכה מחד, ומוסר האנושי מצד שני?

כ"כ עניים ומנותקים אנחנו?

שכחנו כמה כלים רבי עוצמה:

הלימוד וההליכה בדרכיו החנונות והרחומות של הבורא ית', שהם אלו יסודות הווייתנו וקיומנו בעולם! מצות עשה!

הלימוד וההעמקה בדרכי אבותינו מעמידי העולם אברהם יצחק ויעקב, שכל אורחותיהם היו "תומת ישרים" - אנחנו באמצע חומש בראשית, ממש בתוך השיעור כללי "בענין מעשה אבות סימן לבנים", נפתח ר' ירוחם על התורה, ונלמד שיעורים עמוקים ויסודיים על מוסרם של אבותינו הק'!

חז"ל הקדושים, רבותינו הראשונים והאחרונים האריכו עד בלי די ללמדנו אורחות חיים ומוסר טהור וקדוש - לשווא?

הקב"ה נטע בנו יסודות עמוקים של ביישנים רחמנים וגומלי חסדים - נמצא אותם בתוכנו ונביא אותם לשיאם!

אין ספק - שאם נחזור ונעמיק ביסודותינו, לא יחסר לנו מאומה במוסר, בדעת נכונה וביושר לבב.


ודבר מה נוסף שברצוני להפנות למנהלי וטכנאי האתר - בעיה משותפת לרבים מבאי הפורום: בכל פעם שקוראים הודעה של @דוד ה. כפתור התודה נלחץ מאליו, האם יש פיתרון לנושא?
 

מבקש אמת

משתמש ותיק
לא עיינתי כראוי בכל השו"ט בין החברים באשכול זה, אלא שראיתי כמה הודעות פה מאת הרב סאדיגורא שכולן מנבאין בסגנון אחד לומר לך שכל מה שהתורה לא אסרה זאת אומרת שזו גם מוסרית ומדרך הישר והטוב, קראתי ותרגז בטני על פתויות כאלה שייאמרו כאן בפרהסיא ולא יקבלו מענות ומחאות הראויות לה, ואף אני לא אדע מאיפה להתחיל ובמה לפתוח לענות כסיל בד"ת, אלא שאמרתי שמ"מ א"א לעבור על הדברים בשתיקה דלא לימרי מדשתקי רבנן ש"מ ניחא להו, על כן בראש וראשון אציין לדברי הרמב"ם בשמונה פרקים (פרק ששי) שהיטב ליסד שכל מה שהשכל הישר מחייב לעשותה או למנוע ממנה והם בגדר 'אילו לא נכתבו ראויות הן ליכתב', בהם לא יאמר האדם 'אני לא אוכל בשר האדם, רק מפני שהתורה גזרה עלי, ודעו נאמנה שאלמלא לא אסרה התורה הייתי אוכל בטיש ובמכולת', שזה לא ייאמר אלא במצוות חוקיות כשעטנז ובשר וחלב שאין נפש האדם המוסרי רואה כל עול בהן, שעליהן אמרו ז"ל שיאמר אדם אפשי בבשר חזיר ומה אעשה והתורה גזרה עלי, עיין בלשון הרמב"ם ויונעם לך, וסוף דבר יוצא ברור שהחובות המוסריות אינן נקבעין לפי איסורי התורה, כלומר שמה שאסרה התורה זו לא מוסרתית ומה שהתירה בעל כרחן אף מוסרית היא, לא כן, אלא אף קודם התורה צריך האדם לדעת מהו מוסרי ומהו לא, ולפי הנחות הללו עליו לגשת לאיסורי התורה ולחלק ביניהם, שאלו שאינם מוסריים יגעל אותם בתכלית, ואילו אלו שבעצם הם מוסריים 'רק' שהתורה אסרה אותם, אותם יעשה בנימה של 'אפשי ומה אעשה'.
גם אמרתי לצרף כאן העתק מתשובת גאון ישראל הר"ר אליעזר משה הורביץ ז"ל שבא בתוכחה למגולה לאיזה אנשים שרצו להפיר הבטחתם יעו"ש, וראה שם שמיטב לבאר לפניהם שבלי ההנחה שחובות המוסריות (שלא בא זכרם בתורה) מחייבות בכל התוקף שיש וששייך, אזי אין כל מקום לנתינת וקבלת התורה כל עיקר, דמה היא המחייב לשמוע בקול התורה ולקיים קבלתנו וכו' וכו', יעו"ש דברים נחמדים ודעה חכמה לנפשך, [וכמובן אין מזה מקור למה שהביאו למעלה מהפוסקים שחובת המוסריות קודמות ודוחות לחובות התורניות].
ואם נרצה להאריך ביסוד מוסד זה בעיקרי דתנו, אין לדבר סוף, ומ"מ פטור בלא כלום אי אפשר, ואם לא סגי בהא, מה יתן ומה יוסיף להאריך ולהרחיב יותר.
חוששני שעצם הויכוח כאן עם הדעה המופרכת והמסוכנת הלזו, נכנס למסר של פותח האשכול שיש נושאים שברגע שמתחילים לדון עליהם כבר מפסידים.

ואודה על האמת שאף אני טעיתי בזה בעבר בפורומנו והתווכחתי עם כמה כסילים על נידון זה, אבל חושבני שזה נכנס למה שהורנו שלמה "אל תען כסיל כאוולתו".

חשיבה הרסנית זו היא בדיוק דרך החשיבה של החמאס ורעיהם לדעה, ואת תוצאותיה הנוראות ראינו בטבח הנורא לפי מספר שבועות. בחברה מתוקנת היו מטילים עונש חמור על המחנך ומפיץ דעות כאלו.
 

איכא בשוקא

משתמש ותיק
חשיבה הרסנית זו היא בדיוק דרך החשיבה של החמאס ורעיהם לדעה, ואת תוצאותיה הנוראות ראינו בטבח הנורא לפי מספר שבועות. בחברה מתוקנת היו מטילים עונש חמור על המחנך ומפיץ דעות כאלו.
חוששני שקרוב אתה אצל חוק גודווין.
זה שנדרשת גם חשיבה הרסנית לתהליך של טבח, לא מפחית מההידרשות לפרטים נוספים, ובכללם גם אמונה יוקדת במשהו (דבר טוב, לדעתי).

לעצם דבריך, מנסיוני הדל, אין אפשרות להוציא ראיה מוכרחת למשהו מהתורה, וכבר כתב בזה הרמב"ן שאין תורתנו כחכמת התשבורת, להביא ראיה חתוכה ומופת חלוט, ובהכרח שמי שחושב שהתורה מלמדת אותו איך לנהוג בדברים שאינם כתובים בפירוש, רק מוצא בה את רגשותיו, תאוותיו, ונטיות ליבו.
 
אכן !!!!
(אפי' חידוש אמיתי שאני ואתה מחדשים נאמר למשה)
מה שנאמר למשה חידושים שתלמיד אומר לרבו הם חידושים בתורה שבכתב ושבעל פה שהם בעצם היו במקור אלא שלא הועברו איפה שהוא באמצע בהעברת התורה
אבל גזרות שרבנן גזרו כשמם כן הם - גזרות חכמים שהרי אם ניתנו למשה א. מדוע צריכות להיגזר שינהגו אותם מרגע קבלת התורה ב. למה תקפם "דרבנן" זה דאו' גמור - הלכה למשה מסיני
 

חיים ר

משתמש ותיק
מה שנאמר למשה חידושים שתלמיד אומר לרבו הם חידושים בתורה שבכתב ושבעל פה שהם בעצם היו במקור אלא שלא הועברו איפה שהוא באמצע בהעברת התורה
אבל גזרות שרבנן גזרו כשמם כן הם - גזרות חכמים שהרי אם ניתנו למשה א. מדוע צריכות להיגזר שינהגו אותם מרגע קבלת התורה ב. למה תקפם "דרבנן" זה דאו' גמור - הלכה למשה מסיני
אאע"ה קיים עירוב תבשילין ומרע"ה לא?
 
אאע"ה קיים עירוב תבשילין ומרע"ה לא?
א. ואי תימא אין הכי נמי?
ב. שים לב שעירוב תבשילין זה דבר שבסברא וממילא אברהם אבינו הבין גם הוא זאת מסברא ויש לדון אם נאמר מסיני אבל אתה הרי לא חושב שאברהם עשה
פרוזבול וזה ודאי לא נאמר מסיני
 

מבקש אמת

משתמש ותיק
חוששני שקרוב אתה אצל חוק גודווין.
זה שנדרשת גם חשיבה הרסנית לתהליך של טבח, לא מפחית מההידרשות לפרטים נוספים, ובכללם גם אמונה יוקדת במשהו (דבר טוב, לדעתי).

לעצם דבריך, מנסיוני הדל, אין אפשרות להוציא ראיה מוכרחת למשהו מהתורה, וכבר כתב בזה הרמב"ן שאין תורתנו כחכמת התשבורת, להביא ראיה חתוכה ומופת חלוט, ובהכרח שמי שחושב שהתורה מלמדת אותו איך לנהוג בדברים שאינם כתובים בפירוש, רק מוצא בה את רגשותיו, תאוותיו, ונטיות ליבו.
"ראיה מוכרחת" אכן אי אפשר להוציא. אבל האם זה אומר שאי אפשר ללמוד דברים שאינם מוכרחים? הרי זה בדיוק מה שהרמב"ן בא לומר, שאין לגשת לתורה בגישה מתמטית, אלא צריך עבור זה אינטואיציה ישרה וחשיבה הגיונית.
 

איכא בשוקא

משתמש ותיק
"ראיה מוכרחת" אכן אי אפשר להוציא. אבל האם זה אומר שאי אפשר ללמוד דברים שאינם מוכרחים? הרי זה בדיוק מה שהרמב"ן בא לומר, שאין לגשת לתורה בגישה מתמטית, אלא צריך עבור זה אינטואיציה ישרה וחשיבה הגיונית.
לדעתי ראייתך מהחמאס אינה קרובה אפילו להיות ראיה.
הקשר בין העובדה שחמאס אינם חשים מחוייבים למוסר לבין העובדה שהם טבחו הוא נמוך ממש.
סביר לא פחות להניח כי אנשים רגשיים יימנעו יותר מטבח מאשר אנשים שכליים, מכיון שקשה בהרבה להקהות את הרגש הקובע כי מדובר בדבר מה פסול, וכי משום כך נאמר ששכליות יתר הינה דבר פסול?
 

זנב לשועלים

משתמש ותיק
סביר לא פחות להניח כי אנשים רגשיים יימנעו יותר מטבח מאשר אנשים שכליים
בלי קשר לנושא הנידון,
אני דווקא חושב שלגבי הטבח המדובר והצורה שנעשה, כמדומה לי עובד הפוך, אמור להעשות רק ע"י אנשים רגשיים, אמנם רגש נמוך, הרגש החייתי, אבל הוא בא מדיכוי שהשכל יפתח את הרגש האנושי המוכר
(אתם התכוונתם אנשים רגשניים אמפתים , (שהרגשנות הזו בנויה בסופו של דבר על החלק הרגשי שמתפתח מההכרה השכלית)

רוב המחבלים שעסקו בטבח היו שם מחמת הרגשנות החייתית שבנויה על דיכוי התפתחות המבט השכלי הרחב
מכיון שקשה בהרבה להקהות את הרגש הקובע כי מדובר בדבר מה פסול,
נכון, אבל זה עד כמה שהשכליות וההתפתחות של האדם נבנה בצורה הנורמלית האמפטית
אבל מי שנולד לצורה הזו ולאווירה הזו, אין צריך להקהות רגשות , היא מתחילה מאוד חלשה ולא מתפתחת, אלא להפך
(ועכ"פ כלפי סוג מסויים של אנשים, שאינם מבחינתו כלום, אלא כמו ג'וקים)
 

מבקש אמת

משתמש ותיק
לדעתי ראייתך מהחמאס אינה קרובה אפילו להיות ראיה.
הקשר בין העובדה שחמאס אינם חשים מחוייבים למוסר לבין העובדה שהם טבחו הוא נמוך ממש.
סביר לא פחות להניח כי אנשים רגשיים יימנעו יותר מטבח מאשר אנשים שכליים, מכיון שקשה בהרבה להקהות את הרגש הקובע כי מדובר בדבר מה פסול, וכי משום כך נאמר ששכליות יתר הינה דבר פסול?
לא הבנתי איך הגעת לנושא השכל והרגש. טענתי היתה שמחוייבות אידיאולוגית המנותקת ממחוייבות מוסרית היא מסוכנת לחברה, וחלק גדול מרוצחי ההמונים בהיסטוריה האנושית (שהחמאס הוא רק אחד מהם) מהווה המחשה ברורה לכך.

אגב, שכליות יתר הינה באמת דבר בעייתי, בגלל שהיא נוטה להתעלם מאינטואיציה ולבחון כל דבר רק בכלי הלוגיקה הקשוחה, מה שיכול לנפק תוצאות מגוחכות ומעוותות. ניתן לראות זאת אצל הרבה פילוסופים שמגיעים ע"י פלפולים לוגיים למסקנות אבסורדיות במיוחד, וכמאמר החכם "יש רעיונות כה אבסורדיים שרק אינטלקטואלים יכולים להאמין בהם".
 

איכא בשוקא

משתמש ותיק
לא הבנתי איך הגעת לנושא השכל והרגש. טענתי היתה שמחוייבות אידיאולוגית המנותקת ממחוייבות מוסרית היא מסוכנת לחברה, וחלק גדול מרוצחי ההמונים בהיסטוריה האנושית (שהחמאס הוא רק אחד מהם) מהווה המחשה ברורה לכך.
מוזר שלא הבנת.
אני טוען שלהוכיח מהחמאס לכך שמחוייבות מוסרית היא דבר נדרש, היא פעולה זהה להוכחה שרגשיות יתר היא דבר מוכרח, שהרי פשוט לנו דרוצחי החמאס היו בעלי יכולת ניתוק רגשית, שאפשרה להם לטבוח כך.
ובקיצור, אתה נוטל דבר אחד, שאינו תנאי מספיק לביצוע רצח שכזה, ומשליך מהטבח לכל אוחזי הפן הזה (כשמנגד ניתן להצביע על כך שתומכיו הגדולים של החמאס הם מאמיני המוסר הגדולים ביותר). לטעמי זו הוכחה פסולה, ומבוססת על נטיית לב בלבד.
 
חלק עליון תַחתִית