מים מקור התאוות

קמיע מומחה

משתמש ותיק
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה
 
 

בן ראם

משתמש ותיק
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה
אינני מכיר בליטא נהגו כחז"ל- הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. לא כתוב מים.
 

חייל של הרבי

משתמש ותיק
בן ראם אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה
אינני מכיר בליטא נהגו כחז"ל- הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. לא כתוב מים.
משמע שזה היה (אם אכן זה היה) מנהג שאינו קשור לדיני נזיר, אלא זהירות כללית מתאווה. משא"כ נזיר שזוהי מצוה להימנע מיין, תגלחת והטמאות למת.
אז הלימוד של 'יין לאפוקי מים' אינו שייך לנידון דידן. 
 
 

HaimL

משתמש ותיק
בן ראם אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה
אינני מכיר בליטא נהגו כחז"ל- הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. לא כתוב מים.
וע"ע בדיון על הצפרדע 
 
 

אליהו52

משתמש ותיק
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה

איני מכיר הנהגותיהם ורחוק אני ממנהגיהם ולכן תשובתי היא בערבון מאד מוגבל 

ייתכן שהרעיון נלקח משערי קדושה למהרח"ו חלק א שער ב שבו מבאר את עניני יסודות הגוף וקניין המידות, ושם הוא כותב "יסוד המים ממנו תאות התענוגים, כי כן המיםן מצמיחים מיני התענוג..." 
 

אברהם משה

משתמש ותיק
אליהו52 אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה

איני מכיר הנהגותיהם ורחוק אני ממנהגיהם ולכן תשובתי היא בערבון מאד מוגבל 

ייתכן שהרעיון נלקח משערי קדושה למהרח"ו חלק א שער ב שבו מבאר את עניני יסודות הגוף וקניין המידות, ושם הוא כותב "יסוד המים ממנו תאות התענוגים, כי כן המיםן מצמיחים מיני התענוג..." 
נכון מאוד, זה המקור.
מ"מ לא בכל מקום - אצל החסידים - מקפידים על כך.
בחסידות סיקווירא מקפידים על כך מטעם הנ"ל.
אבל מכאן ועד לומר ש'ידוע שאצל תלמידי הבעש"ט הקפידו מאוד לא לשתות' דרוש בעצמו מקור, שהרי במהרח"ו לא כתוב לא לשתות מים.
 

מבקש אמונה

משתמש רגיל
נכון. רק במקומות מסוימים הקפידו על כך. ולפום ריהטא מאוד מוזר למה. וכי שתיית מים מוליד את התאווה? אם המקור של התאווה זה מיסוד המים, הרי שזה נמצא בכל דבר בעולם.
והגה עצמך, מים כברייתן מעוררים תאווה, אבל תוסיף להם מעט סוכר, תה, קולה או שאר דברים יבשים.... אז אתה מחוסן מכל תאווה שהיא... אתמהה?!?
אני הייתי אומר שהמקור מגיע מהבנה לא נכונה ממילים קבליים ש"מים מצמיחין כל מיני תענוג".
 

חייל של הרבי

משתמש ותיק
בן ראם אמר:
חייל של הרבי אמר:
משא"כ נזיר שזוהי מצוה להימנע מיין,
לכך ציטטתי שעניין הנזיר הוא הרחקה מתאוות. וד"ל

אז אנא הסבר לי - יהודי שרוצה להתרחק מתאוות העולם הזה (והיינו מתאוות היתר), האם רק יין זו התאווה שצריכה להדאיג אותו? אין עוד שום תאוות היתר בעולם? כך למדת מתורת נזיר?

ומי שיחליט להתרחק מן הכבוד מאוד מאוד, האם תאמר לו 'יזיר עצמו מן היין ולא מן הכבוד'?
 

במבי

משתמש ותיק
בן ראם אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה
אינני מכיר בליטא נהגו כחז"ל- הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. לא כתוב מים.

בליטא היה מנהג לא להתכופף לשתות מים מהבאר שזה היה מנהג העכו"ם כך.

אך כמובן שתו ושתו מים.

(ואולי כך היה אצל  תלמידי הבעש"ט והיה מי שהבין לא נכון את מנהגם הקדוש שכבר מוזכר בנביאים)

 
 

אברהם משה

משתמש ותיק
מבקש אמונה אמר:
והגה עצמך, מים כברייתן מעוררים תאווה, אבל תוסיף להם מעט סוכר, תה, קולה או שאר דברים יבשים.... אז אתה מחוסן מכל תאווה שהיא... אתמהה?!?
לא שאני מבין את הנוהגים כן,
אבל כשנבין למה שתיית 'מים' לחוד מעורר את התאווה, גם נבין למה שתיית מים בתוספת זה לא מעורר את התאווה, מחמת שאין זה מים.
אבל שוב, איני מבין את שורש הענין.
 

קמיע מומחה

משתמש ותיק
פותח הנושא
לפי קט ידיעתי כל החסידיות שמקורם מרוסלאנד וגאליציא מקפידים על זאת, שכאשר שותים מים מכניסים משהו כגון גרגיר קפה או גרגיר סוכר כדי שלא יהא מים בלבד, ושאלתי הוא אם יש לפניו קולה או מים לפי חסידות מה יותר מגשם שתיית מים או שתיית קולה?
 
קמיע מומחה אמר:
לפי קט ידיעתי כל החסידיות שמקורם מרוסלאנד וגאליציא מקפידים על זאת, שכאשר שותים מים מכניסים משהו כגון גרגיר קפה או גרגיר סוכר כדי שלא יהא מים בלבד, ושאלתי הוא אם יש לפניו קולה או מים לפי חסידות מה יותר מגשם שתיית מים או שתיית קולה?
וצ"ע מהא דב''ב ס: מים אל תשתו וכו'
 
 

שמחה מנתניה

משתמש ותיק
קמיע מומחה אמר:
לפי קט ידיעתי כל החסידיות שמקורם מרוסלאנד וגאליציא מקפידים על זאת, שכאשר שותים מים מכניסים משהו כגון גרגיר קפה או גרגיר סוכר כדי שלא יהא מים בלבד, ושאלתי הוא אם יש לפניו קולה או מים לפי חסידות מה יותר מגשם שתיית מים או שתיית קולה?

פרט, מי הם החסידויות האלו
ומה מקורה של הנהגה מוזרה זו?
 

שמחה מנתניה

משתמש ותיק
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה

יש לעיין אם מותר ללמוד תורה
והלא אין מים אלא תורה
ואולי יש ליישב בדוחק שלא מדובר אלא ביום הניטל
ובאותו יום באמת אסור לשתות מים, כי מי מסוגל לשתות מים כשאי אפשר ללמוד...
 

מ אלישע

משתמש ותיק
יש בספר רמתיים צופים (על תנא דבי אליהו) על הסכנה בשתית מים.
(בפרק אלו מציאות דף כט עמוד ב' שדא ביה ציביא לית לן בה)
 

חייל של הרבי

משתמש ותיק
קמיע מומחה אמר:
לפי קט ידיעתי כל החסידיות שמקורם מרוסלאנד וגאליציא מקפידים על זאת, שכאשר שותים מים מכניסים משהו כגון גרגיר קפה או גרגיר סוכר כדי שלא יהא מים בלבד, ושאלתי הוא אם יש לפניו קולה או מים לפי חסידות מה יותר מגשם שתיית מים או שתיית קולה?

בחב"ד אין הקפדה כזאת אצל אף אחד.

ולשאלתך מה יותר מגשם ע"פ חסידות - תשובה: מה שאתה מתאווה אליו יותר.
 

קמיע מומחה

משתמש ותיק
פותח הנושא
שמעתי שהאמרי חיים זי''ע ראה פעם אחד לוקח כוס מים, וכדי שלא יהיה מים בלבד הכניס קצת יין מהבקבוק שהיה שם על השולחן, ותמה האמרי חיים למה לא הכנסת גרגיר מהמלח...

הישועות משה זי''ע הקפיד גם שלא לשתות מי סודה רק אם הכניסו איזה דבר לפגמו
 

ב. זעירא

משתמש ותיק
מבקש אמונה אמר:
אני הייתי אומר שהמקור מגיע מהבנה לא נכונה ממילים קבליים ש"מים מצמיחין כל מיני תענוג".
שמחה מנתניה אמר:
מה??????????????
תלמידי הבעש"ט אינם חשודים בשטות שכזו!
מפליא לראות בכל פעם מחדש איך עולה לדיון נושא שמקורו בפנימיות התורה ודברי קבלה, ויש מהחכמים בעיניהם הפוערים פיהם, ומרחיבים לבלי חוק בקוצר השגתם והבנתם בעניינים אלו, והרי הדבר דומה לאותו עם הארץ שלא קרה ולא שנה ותמה בקול גדול מדוע אסור לנוע ברכב בשבת, הרי 'בשבילי זו מנוחה אמיתית'...
 

HaimL

משתמש ותיק
אני מציע לחברים כאן, לא לשכוח שעל החסידים יצאו שמועות משמועות שונות.

אם הייתם שואלים אותי (וכמובן שלא הייתם שואלים אותי), יש לי תחושה שההנהגה הזאת בהחלט יכולה הייתה לבוא מצידם של אנשים כמו יוסף פרל, וכדומה.
 

מוחל וסולח

משתמש ותיק
שמחה מנתניה אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה

יש לעיין אם מותר ללמוד תורה
והלא אין מים אלא תורה
ואולי יש ליישב בדוחק שלא מדובר אלא ביום הניטל
ובאותו יום באמת אסור לשתות מים, כי מי מסוגל לשתות מים כשאי אפשר ללמוד...
?????
 

שאר לעמו

משתמש ותיק
יש כאן 28 תגובות
ואף אחד לא הביא מקור של ממש לכך שמנהג המוזר שהועלה בפתחית האשכול - קיים בכלל?
אז תחת לדון בספקולציות, ראשית צריך לשמוע אם יש מקור לכך.
 

שמחה מנתניה

משתמש ותיק
שאר לעמו אמר:
יש כאן 28 תגובות
ואף אחד לא הביא מקור של ממש לכך שמנהג המוזר שהועלה בפתחית האשכול - קיים בכלל?
אז תחת לדון בספקולציות, ראשית צריך לשמוע אם יש מקור לכך.

או שמא הא גופא שאשכול שלם דן בספקולציות בענין זה, ה"ה מראה שזוהי כל ערכה של השמועה בבחינת ספקולציה של הבל...
 

שמחה מנתניה

משתמש ותיק
מוחל וסולח אמר:
שמחה מנתניה אמר:
קמיע מומחה אמר:
ידוע שאצל תלמידי הבעשטה''ק הקפידו מאוד לא לשתות מים כיון שהוא מקור התאוות אשמח מאוד לשמוע יתר פרטים על מנהג קדום וקדוש זה

יש לעיין אם מותר ללמוד תורה
והלא אין מים אלא תורה
ואולי יש ליישב בדוחק שלא מדובר אלא ביום הניטל
ובאותו יום באמת אסור לשתות מים, כי מי מסוגל לשתות מים כשאי אפשר ללמוד...
?????

??????
 
חלק עליון תַחתִית