ישנם 39 משתמשים רשומים מחוברים ו 13 משתמשים מוסתרים מחוברים

ישנם 179 משתמשים אורחים מחוברים • הצג אורחים

שם משתמש נמצא בפורום פעיל לאחרונה
Google [Bot] קורא נושא בהקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל] לפני פחות מדקה
עוד א' צופה בלוח הבקרה למנהל לפני פחות מדקה
Bing [Bot] דף הפורטל לפני פחות מדקה
הכהן חיפוש בפורומים לפני פחות מדקה
HaimL עמוד ראשי לפני פחות מדקה
פיילוט 0.4 חיפוש בפורומים לפני פחות מדקה
בער ולא אדע קורא נושא בהלכה ומנהג לפני פחות מדקה
לומאז חיפוש בפורומים לפני פחות מדקה
עשירית האיפה עמוד ראשי לפני פחות מדקה
יושב אוהלים צופה בהודעות פרטיות לפני פחות מדקה
מודים דרבנן קורא נושא בואת עמלנו - אלו הבנים לפני פחות מדקה
מאור עינים עמוד ראשי לפני 1 דקות
משה נפתלי קורא נושא בראה לפני 1 דקות
תלמיד נאמן קורא נושא בבית המדרש לפני 1 דקות
נושא למחשבה עמוד ראשי לפני 1 דקות
רק מה' קורא נושא בהלכה ומנהג לפני 2 דקות
דרדק עמוד ראשי לפני 2 דקות
well קורא נושא בהלכה ומנהג לפני 3 דקות
אור עולם עמוד ראשי לפני 4 דקות
ישתבח שמו לעד עמוד ראשי לפני 4 דקות
דניאלי קורא נושא בואת עמלנו - אלו הבנים לפני 5 דקות
פלוני קורא נושא בואת עמלנו - אלו הבנים לפני 9 דקות
וחי בהם קורא נושא בעזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים לפני 10 דקות
שפת הים עמוד ראשי לפני 10 דקות
בר בי רב דחד יומא עמוד ראשי לפני 11 דקות
יאיר1 עמוד ראשי לפני 11 דקות
עת הזמיר עמוד ראשי לפני 12 דקות
מביט מן החרכים קורא נושא בבית המוסר לפני 12 דקות
יצחק ב עמוד ראשי לפני 14 דקות
לעיתים רחוקות עמוד ראשי לפני 17 דקות

מקרא: מנהלים ראשיים, מנהלים גלובאלים