ישנם 49 משתמשים רשומים מחוברים ו 17 משתמשים מוסתרים מחוברים

ישנם 152 משתמשים אורחים מחוברים • הצג אורחים

שם משתמש נמצא בפורום פעיל לאחרונה
יעקב שלם קורא נושא באקטואליה לפני 29 דקות
תלמיד נאמן קורא נושא בואת עמלנו - אלו הבנים לפני 28 דקות
מחפש את עצמי קורא נושא בדעת דורות לפני 28 דקות
שייף עייל צופה בנושאים בבית המדרש לפני 27 דקות
בן עזאי קורא נושא בחולין לפני 25 דקות
נתתיו ללוי עמוד ראשי לפני 25 דקות
nls עמוד ראשי לפני 23 דקות
הערשלה צופה בנושאים בבלק לפני 19 דקות
שפת הים עמוד ראשי לפני 19 דקות
חפר קורא נושא בהקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל] לפני 17 דקות
ביאור הדבר עמוד ראשי לפני 15 דקות
פינחס רוזנצוויג קורא נושא בד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב לפני 15 דקות
רוצה לעשות רק טוב קורא נושא בבית המוסר לפני 14 דקות
וחי בהם חיפוש בפורומים לפני 12 דקות
דב בער קורא נושא בהלכה ומנהג לפני 11 דקות
HaimL עמוד ראשי לפני 9 דקות
יהיה טוב צופה בנושאים באקטואליה לפני 9 דקות
זכרונות קורא נושא בשבת קודש לפני 9 דקות
username קורא נושא בנושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור] לפני 8 דקות
בר בי רב דחד יומא עמוד ראשי לפני 8 דקות
יהודה היהודי קורא נושא בד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב לפני 7 דקות
אוזנים לתורה קורא נושא בעזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים לפני 6 דקות
חוזר ומגיד מגיב להודעה בבית המוסר לפני 5 דקות
זוטו של ים צופה בנושאים באקטואליה לפני 5 דקות
צפוני עמוד ראשי לפני 5 דקות
פורים רב קורא נושא בבית המדרש לפני 4 דקות
משיב כהלכה קורא נושא בד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב לפני 3 דקות
E. W קורא נושא בד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב לפני 3 דקות
נתן הבבלי קורא נושא בחיי שרה לפני 3 דקות
כמעיין המתגבר קורא נושא בדיני ממונות לפני 3 דקות

מקרא: מנהלים ראשיים, מנהלים גלובאלים