דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
איש אל רעהו
משתמש ותיק
הודעות: 457
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי איש אל רעהו » 30 ינואר 2020, 09:36

דף לה.
רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא אמר רישא דסיפא תיובתא לרב הונא סלע הלויתני עליו שתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו סלע היה שוה פטור ואם איתא לדרב הונא מגו דמשתבע מלוה שאינה ברשותו לישתבע נמי אגילגול שבועה כמה היה שוה
וברש"י דטענה שאין בה שבועה עם טענה שיש בה שבועה מגלגלין עליו שבועה לישבע על שתיהן וגילגול שבועה דאורייתא היא בקדושין (דף כז:)
רש"י מבאר לן דגלגול שבועה הוי דאורייתא, וצריך ביאור לשם מה הוצרך רש"י להוספה זו דגלגול שבועה דאורייתא היא, והרי אף אם היה רק מדרבנן גם כן קשה קושיית הגמרא.
ובפרט, דבסוגיין גופא איירי שבא לגלגל משבועה שאינה ברשותו שחידש בה רב הונא שאף בשילם חיישינן שעיניו נתן בה, ובפשטות הוי רק שבועה דרבנן, ואם כן ודאי שאף הגלגול שבא להשביע כמה היה שווה אף הוא רק מדרבנן, ולכאורה מוכח ברש"י דשבועה דאינה ברשותו בשילם הוי נמי שבועה דאורייתא ועל כן הוי גלגול דאורייתא, אבל גם אם נאמר כן, עדיין צריך ביאור לשם מה הוצרך רש"י להוסיף כן.


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 592
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 178 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: בבא מציעא דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי משה נפתלי » 30 ינואר 2020, 12:24

הכי קאמר רש"י:
שמא תאמר: לית ליה להאי תנא גלגול שבועה, וליכא מהכא תיובתא לרב הונא?
אי אפשר לומר כן, שהרי גלגול שבועה דין תורה הוא.


פותח הנושא
איש אל רעהו
משתמש ותיק
הודעות: 457
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בבא מציעא דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי איש אל רעהו » 30 ינואר 2020, 13:42

משה נפתלי כתב:
30 ינואר 2020, 12:24
הכי קאמר רש"י:
שמא תאמר: לית ליה להאי תנא גלגול שבועה, וליכא מהכא תיובתא לרב הונא?
אי אפשר לומר כן, שהרי גלגול שבועה דין תורה הוא.
לא מְסַפֵּק.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1364
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 152 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי HaimL » 30 ינואר 2020, 15:14

איש אל רעהו כתב:
30 ינואר 2020, 09:36
דף לה.
רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא אמר רישא דסיפא תיובתא לרב הונא סלע הלויתני עליו שתים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתיך עליו סלע היה שוה פטור ואם איתא לדרב הונא מגו דמשתבע מלוה שאינה ברשותו לישתבע נמי אגילגול שבועה כמה היה שוה
וברש"י דטענה שאין בה שבועה עם טענה שיש בה שבועה מגלגלין עליו שבועה לישבע על שתיהן וגילגול שבועה דאורייתא היא בקדושין (דף כז:)
רש"י מבאר לן דגלגול שבועה הוי דאורייתא, וצריך ביאור לשם מה הוצרך רש"י להוספה זו דגלגול שבועה דאורייתא היא, והרי אף אם היה רק מדרבנן גם כן קשה קושיית הגמרא.
ובפרט, דבסוגיין גופא איירי שבא לגלגל משבועה שאינה ברשותו שחידש בה רב הונא שאף בשילם חיישינן שעיניו נתן בה, ובפשטות הוי רק שבועה דרבנן, ואם כן ודאי שאף הגלגול שבא להשביע כמה היה שווה אף הוא רק מדרבנן, ולכאורה מוכח ברש"י דשבועה דאינה ברשותו בשילם הוי נמי שבועה דאורייתא ועל כן הוי גלגול דאורייתא, אבל גם אם נאמר כן, עדיין צריך ביאור לשם מה הוצרך רש"י להוסיף כן.
מפני שאנחנו רוצים לחייב אותו שבועה דאורייתא של מודה במקצת, לכן פירש רש"י שגלגול שבועה דאורייתא, דאל"ה, לא היינו יכולים לגלגל משבועה שאינה ברשותו לשבועת מודה במקצת הטענה.
 


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 592
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 178 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי משה נפתלי » 30 ינואר 2020, 18:17

כלך אפוא לדרך זו: לא תיסק אדעתך שמא בזמן התנאים עדיין לא ניתקנה גלגול שבועה, שכן גלגול שבועה דאורייתא היא (ודלא כשבועת היסת, דרך משל, שניתקנה בזמן רב נחמן).


פותח הנושא
איש אל רעהו
משתמש ותיק
הודעות: 457
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי איש אל רעהו » 30 ינואר 2020, 20:08

משה נפתלי כתב:
30 ינואר 2020, 18:17
כלך אפוא לדרך זו: לא תיסק אדעתך שמא בזמן התנאים עדיין לא ניתקנה גלגול שבועה, שכן גלגול שבועה דאורייתא היא (ודלא כשבועת היסת, דרך משל, שניתקנה בזמן רב נחמן).
וכי ס"ד שלא נתקנה בזמן המשנה? והרי משנה ערוכה היא?!
 


מהבהב בחושך
הודעות: 102
הצטרף: 20 ינואר 2020, 21:47
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי מהבהב בחושך » 01 פברואר 2020, 19:48

איש אל רעהו כתב:
30 ינואר 2020, 09:36
בפרט, דבסוגיין גופא איירי שבא לגלגל משבועה שאינה ברשותו שחידש בה רב הונא שאף בשילם חיישינן שעיניו נתן בה, ובפשטות הוי רק שבועה דרבנן, ואם כן ודאי שאף הגלגול שבא להשביע כמה היה שווה אף הוא רק מדרבנן
עיין השו"ע סי' ע"ב סי"ב, ושם בסמ"ע בש"ך ובגר"א, שהבינו מדברי הע"ש, שאף שבשבועה דרבנן ליכא משאי"ל משלם, מ"מ בגלגול משבועה דרבנן יהיה משאיל"מ. ודנו בזה.
ומ"מ אין בזה יישוב לגוף קושייתך שבגלגול שבועה זו וודאי ליכא משאיל"מ, וכמבואר בשו"ע שם.


פותח הנושא
איש אל רעהו
משתמש ותיק
הודעות: 457
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי איש אל רעהו » 01 פברואר 2020, 20:05

מהבהב בחושך כתב:
01 פברואר 2020, 19:48
איש אל רעהו כתב:
30 ינואר 2020, 09:36
בפרט, דבסוגיין גופא איירי שבא לגלגל משבועה שאינה ברשותו שחידש בה רב הונא שאף בשילם חיישינן שעיניו נתן בה, ובפשטות הוי רק שבועה דרבנן, ואם כן ודאי שאף הגלגול שבא להשביע כמה היה שווה אף הוא רק מדרבנן
עיין השו"ע סי' ע"ב סי"ב, ושם בסמ"ע בש"ך ובגר"א, שהבינו מדברי הע"ש, שאף שבשבועה דרבנן ליכא משאי"ל משלם, מ"מ בגלגול משבועה דרבנן יהיה משאיל"מ. ודנו בזה.
ומ"מ אין בזה יישוב לגוף קושייתך שבגלגול שבועה זו וודאי ליכא משאיל"מ, וכמבואר בשו"ע שם.
היתכן כדבר הזה? שבשבועה המקורית לא יהא דין מתוך ובשבועה שגלגל יהא דין מתוך?
 


יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 691
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 222 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי יואל נהרי » 01 פברואר 2020, 21:04

יתכן שדוקא בגלל מה שציינת שב' השבועות הן מדרבנן, הוה ס"ד דתקנתא לתקנתא לא עבדינן, להכי פרש"י דכיון דגלגול שבועה מדאורייתא, מגלגלין, ואי"ז תקנתא לתקנתא.

והרי כה לשונו של הראב"ן - שבועות:
ומגלגלין אף על השבועה דרבנן, דאיבעיא להו מהו לגלגל בדרבנן מי אמרינן כיון דהא שבועה דמגלגלין דרבנן הוא והשבועה שנתחייב דרבנן הוא תקנתא לתקנתא לא עבדינן או דילמא כיון דגילגול שבועה דאורייתא היא מואמרה האשה אמן אמן לאו תקנתא לתקנתא הוא, ומסקנא מגלגלין בדרבנן.


מהבהב בחושך
הודעות: 102
הצטרף: 20 ינואר 2020, 21:47
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי מהבהב בחושך » 02 פברואר 2020, 09:22

יואל נהרי כתב:
01 פברואר 2020, 21:04
היתכן כדבר הזה? שבשבועה המקורית לא יהא דין מתוך ובשבועה שגלגל יהא דין מתוך?
עיינת במקור שציינתי??

אמת שהש"ך והגר"א שם נקטו כדבריך, אך מדברי הלבוש-עיר שושן שהביאו שם משמע שיהיה דין מתוך.


יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 691
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 222 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דף לה. הערה בדברי רש"י בענין גלגול שבועה

שליחה על ידי יואל נהרי » 02 פברואר 2020, 09:31

מהבהב בחושך כתב:
02 פברואר 2020, 09:22
יואל נהרי כתב:
01 פברואר 2020, 21:04
היתכן כדבר הזה? שבשבועה המקורית לא יהא דין מתוך ובשבועה שגלגל יהא דין מתוך?
עיינת במקור שציינתי??

אמת שהש"ך והגר"א שם נקטו כדבריך, אך מדברי הלבוש-עיר שושן שהביאו שם משמע שיהיה דין מתוך.
זה מוזר, אני לא כתבתי את זה, אלא איש אל רעהו.

אני עניתי תשובה אחרת לשאלה, כמדומה תשובה מספקת וטובה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • אין שבועה חלה על שבועה
  על ידי הערשל » 12 פברואר 2020, 22:32 » ב בית המדרש
  20 תגובות
  222 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי איש אל רעהו
  16 פברואר 2020, 08:46
 • גלגול מחלות
  על ידי מאן דהו » 23 מאי 2019, 18:29 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  2 תגובות
  147 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מאן דהו
  23 מאי 2019, 18:38
 • ברכות כג ננטרן(רשי:)אכניסם עמי וישמרוני מן המזיקין
  על ידי בחור_צעיר » 26 ינואר 2020, 19:01 » ב ברכות
  10 תגובות
  145 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  30 ינואר 2020, 11:34
 • הערה ואולי אפי' ט"ס בדברי הנתיבות בסי' ס"ט
  על ידי י'שי » 03 דצמבר 2019, 08:47 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  44 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אבר כיונה
  03 דצמבר 2019, 08:56
 • הערה בדברי רש"י בפרשת ויחי
  על ידי חילך לאורייתא » 05 ינואר 2020, 15:40 » ב ויחי
  4 תגובות
  63 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חילך לאורייתא
  05 ינואר 2020, 23:20

חזור אל “בבא מציעא”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח