שחיטה ומליקה כנגד הסרת הערלה והפריעה

ענייני שבת חג ומועד, ושאר ענינים הבאים מזמן לזמן

פותח הנושא
שפת הים
הודעות: 464
הצטרף: 15 פברואר 2021, 20:27
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שחיטה ומליקה כנגד הסרת הערלה והפריעה

שליחה על ידי שפת הים » 13 מאי 2022, 16:53

עקב שמחתי בהולדת בני ני"ו בשעטו"מ, היו לי הרהורי דברים עפ"ד הזוה"ק הידועים (פ' לך ועוד) שאב המוהל את בנו הרי הוא כמקריב קרבן לפני ה', בנוגע לב' החלקים שיש במילה, חיתוך הערלה בסכין, והפריעה ביד, אשמח לשמוע את חוו"ד של חו"ר הפורום, ואם ימציאו לי מקור לדברים אודה בכפל כפליים.

ויקרא פ"א (ב' - ה') "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וכו' אם עולה קרבנו וכו' ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, (יד' - טו') ואם מן העוף עולה קרבנו לה' וכו' והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח".

ומצינו כו"כ חילוקי דינים באופן הקרבת הבהמה מהעוף, א) שחיטה כשירה בזר ונעשית באוהל מועד, ואילו מליקה בהיכל ע"ג המזבח [וממילא פשוט שדוקא בכהן]. ב) אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה', ואילו במליקה מיניה וביה ההקרבה לפני ה'. ג) שחיטה בסכין ולא בעצמו של מקריב, ואילו מליקה דוקא בצפורנו של כהן.

כ"ז נוטה דמליקה אינה כמעשה בפני עצמו קודם להקרבה, אלא מניה וביה נעשה בעוף ההקרבה, אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה' ועד שלא יקריבו יכול למעול ולא להקריב, למעול בשחיטה ולקחתה לכיוון אחר, ואילו במליקה ל"ש למעול, מיניה וביה זה כבר מוקרב ע"ג המזבח, 'ונמצה דמו על קיר המזבח', ומתחילת התהליך של ההקרבה נמצא הוא בידי הכהן - 'שלוחי דרחמנא', [וכ"כ רמ"ד וואלי שאופן המליקה הוא למעלת קרבן העוף ע"פ הבהמה, יעויי"ש שכנס"י נמשלה לו].

שמא זהו חילוקא דהסרת הערלה בסכין מהפריעה שבצפורן, הערלה נתגנו בה הגויים, ובהיות ערלה ל"ש כלל להקרב ולעמוד לפני ה', אך גם בני קטורה נצטוו בהסרת הערלה, וכאמור אחר השחיטה (הסרת הערלה) עדיין שייך לסטות מהדרך.

הקרבה המיוחדת של ע"י שעומדים לפני ה', נעשית בפריעה, במיניה וביה במעשה הברית, שאין אפשרות סטייה לא להקרב, ובעצמו של מוהל, ברשות גבוה, [ועד"ז כ' בבית הלוי דהערלה היא פגם וחסרון, ואילו הפריעה זה תוספת קדושה]. 


פותח הנושא
שפת הים
הודעות: 464
הצטרף: 15 פברואר 2021, 20:27
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שחיטה ומליקה כנגד הסרת הערלה והפריעה

שליחה על ידי שפת הים » 15 מאי 2022, 08:45

הראוני כעת לד' ילקוט שמעוני תהלים סימן תשכ"ג, "כל עצמותי תאמרנה" אמר דוד, אני משבחך בכל אברי ומקיים בהם המצות וכו', צפרנים לעשות בהם פריעה או מליקת העוף או שניהם יחד וכו' עכ"ל.

ובשו"ת עמק הלכה כ' להוכיח "מדנקט פריעה ומליקת עוף כהדדי, מוכח דאיכא קפידא בפריעה שלא לעשות בכלי כמו שבמליקת העוף בעי צפורן דוקא ולא כלי".


יושב בשבת תחכמוני
הודעות: 1628
הצטרף: 27 יולי 2020, 23:33
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שחיטה ומליקה כנגד הסרת הערלה והפריעה

שליחה על ידי יושב בשבת תחכמוני » 15 מאי 2022, 20:28

שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
עקב שמחתי בהולדת בני ני"ו בשעטו"מ,

הרב @שפת הים, הרבה מזל טוב!
תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

קצת סדר (כעת זה ואי"ה בהמשך עוד כעי"ז):
שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
א) שחיטה כשירה בזר ונעשית באוהל מועד, ואילו מליקה בהיכל ע"ג המזבח [וממילא פשוט שדוקא בכהן]

תלמוד בבלי מסכת זבחים דף סה עמוד א
מה ת"ל הכהן? לקבוע לו כהן, שיכול והלא דין הוא: ומה בן צאן שקבע לו צפון - לא קבע לו כהן, עוף שלא קבע לו צפון - אינו דין שלא יקבע לו כהן! ת"ל: אל הכהן, לקבוע לו כהן.

שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה', ואילו במליקה מיניה וביה ההקרבה לפני ה'

דוקא בפסוק שציטטת לגבי עולת בהמה מבואר להדיא שהשחיטה היא לפני ה'. ואמנם בפסוקים בפרשת ויקרא מבוארים כמה חילוקים בזה בין הקרבנות השונים <מלבד הדינים הידועים שק"ק בצפון וקק"ל בעזרה 'פתח אהל מועד'> בין מיני הבהמות השונים, עי' היטב.

שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה' ועד שלא יקריבו יכול למעול ולא להקריב, למעול בשחיטה ולקחתה לכיוון אחר, ואילו במליקה ל"ש למעול, מיניה וביה זה כבר מוקרב ע"ג המזבח,

בעניי איני מכיר הדינים שכתבת לגבי מעילה. מהי תיתי שאחר מעילה קודם הזאה או מיצוי אין מעילה? ובכלל- מאימתי מעילה היא פרמטר מהותי כ"כ בקדושת הגוף?


פותח הנושא
שפת הים
הודעות: 464
הצטרף: 15 פברואר 2021, 20:27
נתן תודה: 96 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שחיטה ומליקה כנגד הסרת הערלה והפריעה

שליחה על ידי שפת הים » 15 מאי 2022, 23:50

יושב בשבת תחכמוני כתב:
15 מאי 2022, 20:28
שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
עקב שמחתי בהולדת בני ני"ו בשעטו"מ,

הרב @שפת הים, הרבה מזל טוב!
תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

קצת סדר (כעת זה ואי"ה בהמשך עוד כעי"ז):

א)
שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
א) שחיטה כשירה בזר ונעשית באוהל מועד, ואילו מליקה בהיכל ע"ג המזבח [וממילא פשוט שדוקא בכהן]
 
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף סה עמוד א
מה ת"ל הכהן? לקבוע לו כהן, שיכול והלא דין הוא: ומה בן צאן שקבע לו צפון - לא קבע לו כהן, עוף שלא קבע לו צפון - אינו דין שלא יקבע לו כהן! ת"ל: אל הכהן, לקבוע לו כהן.
ב)
שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה', ואילו במליקה מיניה וביה ההקרבה לפני ה'

דוקא בפסוק שציטטת לגבי עולת בהמה מבואר להדיא שהשחיטה היא לפני ה'. ואמנם בפסוקים בפרשת ויקרא מבוארים כמה חילוקים בזה בין הקרבנות השונים <מלבד הדינים הידועים שק"ק בצפון וקק"ל בעזרה 'פתח אהל מועד'> בין מיני הבהמות השונים, עי' היטב.

ג)
שפת הים כתב:
13 מאי 2022, 16:53
אחר השחיטה עדיין צריך להקריבו לפני ה' ועד שלא יקריבו יכול למעול ולא להקריב, למעול בשחיטה ולקחתה לכיוון אחר, ואילו במליקה ל"ש למעול, מיניה וביה זה כבר מוקרב ע"ג המזבח,

בעניי איני מכיר הדינים שכתבת לגבי מעילה. מהי תיתי שאחר מעילה קודם הזאה או מיצוי אין מעילה? ובכלל- מאימתי מעילה היא פרמטר מהותי כ"כ בקדושת הגוף?
ייש"כ, בשמחות אצלכם.

א) דבריי הם המשך ד' הגמ' שם, כד' ר"ע דאי"צ לרבות כהן דפשוט שאין זר כשר לגבי המזבח, ואם כוונתך שעכ"פ חזינן דהוי כ"ש, ואדרבה מן הדין היה שיהיה כשר בזר, לענ"ד אין מזה ראיה, דאה"נ וכך היינו אומרים בסברא, אלא דהא גופא ילפינן שיש ענין מיוחד בכהן, [ושלב"ע כה"צ נר', דכל סוגיית הגמ' שם בכ"ש, הוא סביב הסברא שיש לו משהו 'קבוע'].

ב) תפסת אותי על המילה, לפני ה' היינו בעזרה, וכמבואר ברש"י עה"ת, ועדיין חלוק טובא ממליקה שהיא ע"ג המזבח ממש.

ג) לא התכוונתי לשום דין נעלם, אלא למציאות פשוטה, שבמליקה גופא נמצה הדם והיאך יתכן למעול אחר שכבר הוזה כדין, ומקו' שלא מצינו שמעילה זה פרמטר כ"כ מרכזי, נר' שהבנת את דבריי כחומר בדינים, ולא לכך התכוונתי, אלא לצורה והתהליך של הקרבת הקרבן - מתי ובאיזה אופן מגיע לסוף עניינו.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ענינו של יום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים