הרב דינר הוראות ניקיון לפסח

ענייני שבת חג ומועד, ושאר ענינים הבאים מזמן לזמן

פותח הנושא
בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הרב דינר הוראות ניקיון לפסח

שליחה על ידי בר בי רב » 16 אפריל 2019, 22:01

בהנחה שלא העלו את זה קודם אני מתכבד להעלות כאן קטעים מתוך גליון מים חיים
שימו לב: זה לא הגליון המלא אלא קטעים מלוקטים מתוכו
ולהלכה למעשה יש לעיין במקור


ניקוי הסירים של ימי החול
* מי שרוצה להחמיר לנקות כי הוא רואה חמץ בעין, ינקה אותם בסבון או
חומר ניקוי ואז הוא יכול לכתחילה למכור זאת לגוי, מכיון שברגע שרחצו את
הכלי עם סבון או חומר ניקוי אחר, ממילא הפירורים האלו מטונפים ובדרך
כלל נפסלו מאכילת כלב. ואפילו אם זה לא נפסל מאכילת כלב, מכל מקום
אומר ה"משנ"ב" )סימן תמ"ב ס"ק ל"ג( שפירורים שהם פחות מכזית והם
מטונפים קצת, לכ"ע אין צריך לבער אותם! )ובבתים רגילים גם אם הכלים
מלוכלכים הרי לא מדובר בכזית!(, ומן הדין אפילו ללא מכירה לגוי אין בזה
איסור בל יראה. ולכתחילה מותר להניח את הסירים בתוך ארון. ומי שרוצה
לנקות כל סיר וסיר - יכול, אבל אין שום חיוב לעמול להוציא כל פירור
ופירור, וכ"ש אם מוכר החמץ הדבוק לגוי.
קומקום חשמלי
* מיחם מים פשוט )מפלסטיק עם גוף חימום מבפנים( הגם שמשתמשים בו
כל השנה רק למים, בכל זאת יש לחשוש אולי נפל שם פירור בשעה שמלאו
אותו או בזמן שעמד על גבי השולחן נדבקו מבחוץ פירורים ואח"כ נפלו לתוכו,
ולכן אם רוצה להשתמש בו בפסח צריך לנקותו היטב מבפנים ובמיוחד מתחת
לגוף החימום, ושוב להרתיח בו מים ובזה הוא מגעיל אותו בעצמו, ועדיף
לקנות חדש לפסח.
ניקוי השולחנות ומשטחי השיש
* ניקוי השולחנות, מה שכתוב בשו"ע )ס' תנ"א סע' כ'( שצריך להגעיל את
השולחנות ואת משטחי השיש, זה נוגע לאלו שמשתמשים עם השיש כמות
שהוא, אלו צריכים לעשות הגעלה וניקוי כמו שכתוב במשנ"ב. אבל היום
נוהגים שמניחים כיסוי על השיש כדלהלן, ולכך אין צריך הגעלה.
ומה שצריך לעשות הוא לנקות את השולחנות ואת משטחי השיש עם מים
חמים וסבון. מה שיורד מה טוב, ומה שלא – הוא בחזקת מטונף קצת שאין
צריך לבערו. ואח"כ שמים עליו משטח פלסטיק, או פי.וי.סי, או נייר כסף
עבה שלא יקרע, ואין בזה כל בעיה.
ויש חומרא, שאפילו אם מכסים את השיש, יש להקפיד שלא להניח כלי
ראשון שיורד מהאש, ישר על כיסוי השיש. אלא, יש להניחו על משטח עץ
או כל דבר אחר שיהיו שני כיסויים בין הכלי ראשון לבין השיש, משום
שהרבה פעמים נשפכים מים על השיש מתחת לכיסוי של פסח, והם
מתחממים מהסירים החמים ובולעים מהשיש בליעות חמץ ומחמיצים את
ניקוי הכיורים במטבח
* מאד קשה מבחינה הלכתית להכשיר את הכיורים. ולכך יש לנקות אותם
היטב עם מים חמים, ולהניח בתוכם כיור פלסטיק או אלומיניום המיוחד
לפסח, וכאן יש מקום להיזהר: שלא למקם את הכיור המיוחד לפסח על
הכיור החמץ, שאולי מים חמים שיצאו בפסח "יחברו" את שני הכיורים, לכן
יש להגביה מעט את הכיור של פסח )וכגון ע"י אבני משחק כגון דופלו או
לגו...(.
סינון המים
* יש נוהגים לסנן את כל המים ששותים בפסח, ולכן שמים חתיכת בד על
הברזים שבבית, והנוהג כן תע"ב, אבל מעיקר הדין לא חייבים להקפיד על זה,
ובפרט מי שיש לו מסנן קבוע כל השנה, מוציאו ומנקה אותו היטב וזה מספיק
לפסח.
וכן הובא בשם הסטייפלר זצ"ל דכיון שהיום המים מגיעים דרך צינורות
ממעיינות, ואין שואבים אותם מבורות או בארות, אין חשש למשהו חמץ
במים, ואין צריך להלביש בדים או מסננות על הברזים, וכן הוא עצמו לא שם
כלום )"אורחות רבינו" ח"ב עמ' פ"ד(.
מתקן לייבוש כלים
* המתקן מפלסטיק הנמצא מעל לכיור, ועליו מניחים את הכלים לייבוש,
היות וכל הכלים שמגיעים לשם הם קרים ונקיים. לכן עפ"י דין יש רק לנקות
אותו היטב, ויש המקפידים בפסח להשתמש במתקן מיוחד משום חומרא
שלא להניח אף כלי של פסח על מקום שהיה בו כלי חמץ.
מדיח כלים
* דעת גדולי ההוראה שליט"א שלא ניתן להעבירו מחמץ לשימוש בפסח.
ולכך מי שיש לו צורך גדול וכגון לצורך חולים או זקנים שיעשה שאלת רב מה
ניתן לעשות.
תנורים
* עפ"י דין ניתן לסגור את התנור לכל הפסח, ולמכור את החמץ שבו לגוי, וכן
משכיר את המקום לגוי, ואם יש שם פירור חמץ הוא ברשות הגוי.
מי שרוצה להדר יכול לנקות את התנור עם סמרטוט ומי סבון, וכל מה שנשאר
דבוק שם כבר מטונף קצת, ואם רוצה להחמיר יכול לנקות עם ספריי, ומי
שרוצה עוד להחמיר מחמם אותו לעשר דקות, ואין צורך להשקיע בו שעות
עבודה רבות. ואז סוגרים אותו והוא כשר עד אחר פסח.
* כמו כן מורים גדולי ההוראה שליט"א שלא להכשיר אותו לשימוש מחמץ
לפסח, שהרי מחמירים בפסח יותר משאר ימות השנה כי פירור קטן אוסר,
שחמץ אוסר ב"משהו" ובפרט שלאפות בו צריך זהירות יתירא.
* כמו כן יש המקפידים לכסות את הידיות בניילון.
מיקרוגל
* ינקה אותו כמו התנור, וגם בזה מורים שלא להעביר את המיקרוגל של
החמץ לשימוש בפסח. ומי שיש לו צורך גדול וכגון לצורך זקנים או חולים,
שיעשה שאלת רב.
ניקוי הגז
* הגז נחלק לשלושה חלקים:
א. החצובה. הברזלים השחורים שעליהם עומד הסיר.
ב. המבערים. מהם יוצאת הלהבה.
ג. הפלטה. אותו משטח צבוע ששיירי האוכל בדר"כ נופלים עליו.
א. החצובה. כל השנה נופלים עליה הבשר והחלב ושאר מאכלי חמץ, ולכן היא
חמץ ממש. לנקות אותה כראוי – מאד קשה. לכן מנקים אותה היטב ואף
צריך לשרוף באש כדי שלא יהיה בה חמץ "בעין". ובד"כ לא משתמשים בה
אלא אם כן מכסים אותה לפסח. ואם מכסים עם נייר כסף עבה, זה מספיק.
וכאן יש מקום להחמיר שיהיו חצובות מיוחדות לפסח. כי על זה ממש נופל
חמץ כל השנה, ועל זה מניחים את סירי הפסח אבל מעיקר הדין מספיק
לנקות כנ"ל ולכסות בנייר כסף עבה. ואינה חייבת הגעלה אם מכסים אותה
ומנקים אותה כנ"ל.
ב. את המבערים מנקים עם מים וסבון, ולאחר הייבוש מחזירים למקומם
ומדליק בהם את האש, והלהבה עצמה כבר מלבנת אותם מיד.
ג. על הפלטה אמנם לא מניחים אוכל. אבל נופל עליה חמץ כל השנה, לכן
מנקים אותה היטב, ומכסים אותה בנייר כסף והיא כשרה לפסח. אם שכחו
לכסות אותה ונפל עליה אוכל, לא אוכלים אותו בפסח )אם לא כיסו אותה(,
כי בפסח מקפידים אפילו על אינו בן יומו, וסו"ס יש שם בליעות של חמץ.
אבל אם כיסו אותה יפה אפשר לאכול את האוכל שנפל שם. אם אין בעיה של
בשר וחלב.
* מצוי בגז, שמתחת לפלטת הגז נופלים שיירי אוכל, כי יש פער בין הפלטה
למבערים. ובדר"כ זה מטונף לגמרי ואין חיוב לבער אותם, ומכל מקום אפשר
לפתוח אותה ואם מוצאים חתיכות מוציאים אותם, ומה שלא יוצא מיד,
אפשר להשאיר אותם שם, דגם על הצד שיש שם משהו, הרי הם מטונפים
ומפקיר ומבטל אותו.
ניקוי תריסים
* לניקוי תריסים אין כל קשר לפסח. זה ניקיון "קייצי" ואפשר לעשותו
לאחר חג השבועות.
אם יש ילדים בבית, לפעמים נדבק במסילות חמץ ואת זאת ניתן לראות
בבדיקה קצרה. ולכן את המסילות לא צריך לנקות, אלא לראות בעין. ואם
לוקחים סמרטוט ועוברים עליהם עם מים וסבון זה מספיק, שהרי זה כבר
פחות מכזית שמטונף קצת וסגי בזה.
שואב אבק
* היות ומשתמשים בו לפני פסח, יש בו הרבה חמץ, ולכך צריכים להקפיד
להוציא ממנו את השקית ולנקותה היטב.
ניקוי ספרים לפסח, וארון ספרים
* ישנם הסוברים שיש איזה מנהג להראות לכל השכנים את כל הספרים
שיש, ופותחים אותם על הסורגים. אך אם יש שם חמץ לא ניתן להוציאו ע"י
כן.
עפ"י דין ארון ספרים, אם אין בו גב והוא פתוח, כלומר הוא מורכב רק
ממדפים, אין חשש שיש חמץ מאחורי הספרים, ולא צריך להוריד את
הספרים. אם קיים גב ויש בבית ילדים יתכן שנזרק לשם חמץ.
עיקר החשש הוא מפירורים שיש בספרים משימוש בכל השנה. היות וברור כי
הם מטונפים קצת, לכן עפ"י דין אין חיוב לבדוק. ידוע שמרן ה"חזון איש",
מכר את החמץ שבתוך הספרים. ועל הארון הוא שם מחיצה בערב פסח מסדין
או חבלים, והשכיר את המקום לגוי )"ארחות רבינו" ח"ב עמ' ו', והגר"נ
קרליץ שליט"א(.
* עצה טובה היא שכל השנה יקפידו על הספרים שלא לפתחם בשעת האוכל,
וממילא הספרים הוי מקום שאין מכניסים שם חמץ.
ברכונים וזמירונים
* מאד קשה לנקותם, ואין חיוב ואין צורך לעמוד שעות על כל עמוד ועמוד,
ומכיון שהחשש הוא רק על פירורים, ניתן להניחם בשקית ולשים אותם בתוך
ארון החמץ, ולמכור את החמץ שדבוק עליהם


פותח הנושא
בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הרב דינר הוראות ניקיון לפסח

שליחה על ידי בר בי רב » 16 אפריל 2019, 22:05

אפשר גם ללמוד כאן בעמודים יט-לד.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ענינו של יום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים