דף 1 מתוך 1

חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 12 אוקטובר 2019, 20:47
על ידי הכהן
כתב בשבלי הלקט סימן שו בסופו:
ומצאתי בשם רבינו סעדיה גאון זצ"ל סי' הזי"ו ל"ך ה' כנגד ה' שקורין בתורה בראש השנה שחל להיות בחול ז' כנגד ז' שקורין בתורה בראש השנה שחל בשבת י' כנגד עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ו' כנגד ששה שקורין בתורה ביום הכיפורים ל' כנגד ל' תקיעות שקורין בראש השנה ך' כנגד *):

*) חסר כאן בכת"י
מי יכול להשלים מדעתו את החסר?

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 12 אוקטובר 2019, 21:47
על ידי מכל מלמדי השכלתי
סוכה שכשרה עד כ אמה וביותר מכ' פסולה?
לפי סדר הימים שכתב אז הבא בתור צריך להיות קשור לסוכות

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 12 אוקטובר 2019, 23:27
על ידי zxc
מכל מלמדי השכלתי כתב:
12 אוקטובר 2019, 21:47
סוכה שכשרה עד כ אמה וביותר מכ' פסולה?
לפי סדר הימים שכתב אז הבא בתור צריך להיות קשור לסוכות
הרעיון הוא יפה, אבל בנוגע לסדר לא נכון, הו' כבר היה ביום כיפור, והל' חזר לראש השנה.

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 13 אוקטובר 2019, 04:05
על ידי פרלמן משה
העירוני
כ' מרמז על סוכה שדינה ג' דפנות כצורת כ'

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 21 אוקטובר 2019, 20:36
על ידי הכהן
מצאתי הפתרון במחזור ויטרי:
ואת זה פי' רב סעדיה גאון. זצ"ל: וששאלת' למה חולקין פרשת האזינו בסימן הזי"ו ל"ך: ה'. כנגד ה' אנשים שקורין בתורה בראש השנה וביום הכיפורים כשחלין להיות בחול: ז' כנגד ז' אנשים שקורין בתורה בראש השנה וביום הכיפורים כשחלין להיות בשבת: י'. כנגד י' ימים שבין ראש ליום הכיפורים: ו' כנגד ו' אנשים שקורין בתורה ביום הכיפורים כשחל להיות בחול. ל' כנגד ל' תקיעות שבראש השנה: ך'. כנגד כ' ימים שמתענין בהם היחידים. י' לפני ראש השנה. וי' בין ראש השנה ליום הכיפורים: זה השיב רבינו ניסים בשם רב סעדיה גאון:
ועי' אור זרוע כאן (סי רנז "בתשובת הגאונים על שכתבתם" וכו')

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 14 נובמבר 2019, 22:42
על ידי HaimL
שים לב שהעתקת שיבוש.
צריך להיות, כנראה: בראש השנה ובשאר ימים טובים כשחלים בחול

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 15 נובמבר 2019, 01:00
על ידי הכהן
למה לא תטען שהעתקתי שיבוש שז' כנגד ז' שקורין בתורה בשבת בלי קשר לראש השנה?
התשובה היא שפרשת האזינו עם הסימן של הזי"ו ל"ך נקראת סמוך לראש השנה ולכן מדברים מענייני דיומא.
מובן?

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 15 נובמבר 2019, 07:21
על ידי HaimL
לא לא, אתה פשוט לא שמת לב. העתקת פעמיים את מניין הקרואים ביום הכיפורים, הפעם הראשונה היא שיבוש, כי העתקת בראש השנה וביום הכיפורים ה' אנשים כשחלים בחול

Re: חידת אתגר לתלמידי חכמים

נשלח: 15 נובמבר 2019, 07:37
על ידי הכהן
נכון
כנראה אני בן אדם
יישר כח