קולפי טאבי

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 400 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

קולפי טאבי

שליחה על ידי בלדד השוחי » 14 מאי 2020, 02:05

בב' מקומות במס' ערכין מצאתי מסופר על אמוראים שהכו את חבריהם.
ערכין דף טז עמוד ב:
כי הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל, אמר ליה חייא בר רב: חזי מר דקא מצער לי, קביל עליה דתו לא מצער ליה. בתר דנפיק, אמר ליה: הכי והכי קא עביד וכו'
וברש"י: אמר ליה רבי חייא - לשמואל חזי מר דקא מצער לן רב הונא שמכה וחובט אותי.

וכן בערכין דף כב עמוד א:
אמר ליה: הכי אמר רב חסדא, מאבימי קולפי טאבי בלעי עלה דהא שמעתא:
וברש"י:
הכאות גדולות על הדא שמעתא שהיה מלמדני וכו'.

מה ענין המכות האלו ?


אחד מן הגולה
הודעות: 855
הצטרף: 07 אפריל 2020, 03:22
נתן תודה: 80 פעמים
קיבל תודה: 345 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי אחד מן הגולה » 14 מאי 2020, 02:08

מה עם קם רבה שחטיה לרב זירא?


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 400 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי בלדד השוחי » 14 מאי 2020, 02:19

נכון, אבל שם לכאורה מדובר בכ"א על שכרות, במקומות שציינתי נראה שהיתה בכך מטרה מסויימת, ואני שואל: מה התועלת במכות, בעיקר בסוגיא דערכין כ"ב.


חדא
הודעות: 650
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 306 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי חדא » 14 מאי 2020, 02:27

איני מבין קושיתו, דבעובדא הראשונה עי"ש בהמשך ובדברי רש"י שהכהו כי עשה דברים מגונים וכנ' היה בילדותם.
והעובדה השניה ג"כ שייך לרב הרודה את תלמידו, ואין כאן אמוראים המכים זא"ז

קם רבה שחטיה לרב זירא לא שייך לכאן משום כיוון.


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 400 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי בלדד השוחי » 14 מאי 2020, 02:37

החיד"א בפתח עיניים [שם במנחות] כ' שר"ח היה תלמיד חבר של אבימי.
לעצם דבריך, לכאו' הרודה וכו' הוא כשהתלמיד אינו רוצה ללמוד וכדו', ושם בגמ' אין נראה שהיתה סיבה כזאת.


חדא
הודעות: 650
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 306 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי חדא » 14 מאי 2020, 02:43

תלמיד חבר היינו שבתחילה היה תלמיד ואח"כ חבר, וכאן מיירי בשעה שהיה תלמיד
ועי' מכות ח, א דגם גמיר מצוה להכותו.


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 400 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי בלדד השוחי » 14 מאי 2020, 02:49

לגבי הגמ' בערכין טז, זה חידוש לומר דמיירי בילדותם דוקא.

כמדומה ברמב"ם מבו' שהגדרת תלמיד חבר הוא שלא למד רוב חכמתו ממנו, ותל"מ. עי' הל' ת"ת ה-ט. ועי' גם רש"י עירובין דף סג עמוד א: 'תלמיד חבר - חכם כמותו, אלא שלמד ממנו דבר אחד או יותר'.

[אמנם כדבריך מבו' ברשב"ם ב"ב דקנ"ח, ועי' רמ"א יו"ד סי' רמ"ב-ד].


חדא
הודעות: 650
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 306 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי חדא » 14 מאי 2020, 03:04

הגי' מנדה תמוהה שהרי קודם לזה מפרש רש"י מכות טובות. ועי"ש בהגו"צ.
חידוש יותר גדול לומר על רב חייא בר רב שעשה דברים מגונים בגדלותו. וכמדומה שלא מוזכר שם עליו התואר 'רב' וזה מורה שהיה בילדותו.
הגדרת הרמב"ם אינה סותרת להגדרה שכתבתי, ומכל מקום זה לא נפ"מ לענינינו.


פותח הנושא
בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 400 פעמים
קיבל תודה: 621 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מכות של אמוראים זה לזה

שליחה על ידי בלדד השוחי » 14 מאי 2020, 03:15

לכאו' הרודה את תלמידו ג"כ אינו בכל גיל, רק בקטנים, וכפי שאמרו מו"ק י"ז שלא יכה לגדול משום לפנ"ע, וא"כ נצט"ל שגם בדכ"ב איירי בילדותם?

חייא בר רב כך מופיע שמו ברוב הפעמים, ורק במיעוט מקומות ממש מופיע עם תואר רב.


יואל נהרי
הודעות: 1233
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 646 פעמים
קיבל תודה: 715 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קולפי טאבי

שליחה על ידי יואל נהרי » 14 מאי 2020, 14:25

ב'אילת השחר' [מודפס ב"ישורון" ל"ט] העיר כן, דהרי מסתמא ר"ח גדול היה ואסור להכות בנו גדול, והוכיח מכאן שרק אב לבנו גדול אסור משא"כ רב לתלמידו, וכן הוכיח מהא דאי' 'כמה פעמים לקה עקיבא על ידי', והרי ר"ע התחיל ללמוד בן מ'.
וביאר החילוק, דרק אב לבנו, אין הבן מבין למה אביו מכהו, וכי משום שנולד קודם, אבל רב לתלמידו, מבין התלמיד שהרב גדול ממנו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “ערכין”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח