פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי ים סוף » 05 ינואר 2019, 21:52

'וכל ערל לא יאכל בו'

הנה יש לדון מה דין ה'מל ולא פרע' אי אוכל בקרבן פסח או לא, וכן יש לדון כה"ג בזכריו ועבדיו שמלו ולא פרעו אם מעכבים אותו מלאכול בפסח.

ושורש הנידון בזה תלי בחקירה אי העיכוב הוא מחמת עצם הערלות, או משום המצווה דרמיא עליה. (ולכאו' הוא תלי בפלוגתת רש"י והתוס' (רי"פ החולץ) והחינוך (ריש מצווה יז'), וד לא ר"ת (זבחים כב: חגיגה ד:) גבי מתו אחיו מחמת מילה אי אוכל בפסח או לא.)

וכן יש לדון בעיכוב דזכריו ועבדיו (ויעוי' בזה במנח"ח (שם) ב'אמרי משה' (סי' כב') ובשאגת ארי'ה (סי' נג') והגר"ח בסטענסיל (פה' פו').

ומעתה יש לדון:
א. האם ה'מל ולא פרע' חשיב ערל?
ב. האם ה'מל ולא פרע' רמיא עליה מצות מילה?

(והוא תלי בבי' המתני' (שבת קלז:) שנחלקו בזה התוס' (שם) והרמב"ם בפי' המשניות ובהלכות, וכן ר"ת ור"פ (יבמות עא:).
ויעוי' עוד בזה ב'קובץ הערות' סי' סד', וכן יש להוכיח ממה דפסק הרא"ש דמברך 'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו' אחר המילה וקודם הפריעה, ובירושלמי (שבת שם) דכ' ד'המל ולא פרע בשבת חייב כרת'. ובשו"ע (יור"ד רסו') שלא יהיו ב' מוהלים א' מל וא' פורע, ובב"י שם, וביש"ש (רי"פ הערל), וב'יד שאול' (לבעל השואל ומשיב) דפליג עליה דהיש"ש.)

ותן לחכם ויחכם עוד..

ערכים:


רוצה לדעת
משתמש ותיק
הודעות: 802
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 300 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי רוצה לדעת » 05 ינואר 2019, 22:12

יש להסתפק עוד כאשר יש לאדם נכד שאינו מהול ואין אב שימולו שכ' הרעק'"א תשו' מ"ב שהסב חייב
אי בכה"ג גם מעכב


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 220 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 05 ינואר 2019, 22:58

ים סוף כתב:'וכל ערל לא יאכל בו'

הנה יש לדון מה דין ה'מל ולא פרע' אי אוכל בקרבן פסח או לא, וכן יש לדון כה"ג בזכריו ועבדיו שמלו ולא פרעו אם מעכבים אותו מלאכול בפסח.

עיין יבמות עא: תוד"ה מאי טעמא, שכתבו שהוא מעכב, והוכיחו שם כן מדברי הגמרא, (לשיטת הפרדר"א ומגילת סתרים לרבינו ניסים גאון).


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 220 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 05 ינואר 2019, 23:09

רוצה לדעת כתב:יש להסתפק עוד כאשר יש לאדם נכד שאינו מהול ואין אב שימולו שכ' הרעק'"א תשו' מ"ב שהסב חייב
אי בכה"ג גם מעכב
יש כאן שיבוש בהבאת דברי הגרעק"א, הסב ודאי אינו מחויב למולו כמו שכתב הגרעק"א בעצמו, וכל הנידון שלו שם הוא שהסב יותר שייך בברכת להכניסו משום שחייב ללמדו תורה עיי"ש.
ופשיטא ופשיטא שאין מעכבו מלאכול בפסח.


רוצה לדעת
משתמש ותיק
הודעות: 802
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 300 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי רוצה לדעת » 05 ינואר 2019, 23:10

צודקים וייש"כ רב!


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי ים סוף » 06 ינואר 2019, 00:04

האחד בא לגור כתב:
ים סוף כתב:'וכל ערל לא יאכל בו'

הנה יש לדון מה דין ה'מל ולא פרע' אי אוכל בקרבן פסח או לא, וכן יש לדון כה"ג בזכריו ועבדיו שמלו ולא פרעו אם מעכבים אותו מלאכול בפסח.

עיין יבמות עא: תוד"ה מאי טעמא, שכתבו שהוא מעכב, והוכיחו שם כן מדברי הגמרא, (לשיטת הפרדר"א ומגילת סתרים לרבינו ניסים גאון).
אולי יש לחלק בין בשר קדשים לקרבן פסח? (וכמו שחי' ב'אמרי משה' בין תרומה לפסח)


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 220 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 06 ינואר 2019, 00:09

ים סוף כתב:
האחד בא לגור כתב:
ים סוף כתב:'וכל ערל לא יאכל בו'

הנה יש לדון מה דין ה'מל ולא פרע' אי אוכל בקרבן פסח או לא, וכן יש לדון כה"ג בזכריו ועבדיו שמלו ולא פרעו אם מעכבים אותו מלאכול בפסח.

עיין יבמות עא: תוד"ה מאי טעמא, שכתבו שהוא מעכב, והוכיחו שם כן מדברי הגמרא, (לשיטת הפרדר"א ומגילת סתרים לרבינו ניסים גאון).
אולי יש לחלק בין בשר קדשים לקרבן פסח? (וכמו שחי' ב'אמרי משה' בין תרומה לפסח)
זה לא משנה בנ"י פרעו כדי להתיר להם לאכול בפסח ,(שהרי זה כל הנידון של ערל מקבל הזאה) .


שף ויתיב
הודעות: 88
הצטרף: 08 יוני 2017, 01:00
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי שף ויתיב » 06 ינואר 2019, 01:34

לא מובן, עד כמה ש'מל ולא פרע כאילו לא מל' אין נחשב דין מהול, ואם אינו מהול הרי הוא ערל!


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - מה הדין 'מל ולא פרע', האם יכול לאכול קרבן פסח?

שליחה על ידי ים סוף » 07 ינואר 2019, 00:11

שף ויתיב כתב:לא מובן, עד כמה ש'מל ולא פרע כאילו לא מל' אין נחשב דין מהול, ואם אינו מהול הרי הוא ערל!
עיי"ש ברמב"ם בפי' המשניות שכ' ד'המל ולא פרע כאילו לא מל, ומותר לחזור ולפרוע בשבת'. ושינה ממה דכ' גבי ציצין ד'ערל גמור הוא'. וכ"כ בהל' מילה גבי ציצין ד'הרי הוא ערל כמות שהיה'. ואילו גבי המל ולא פרע שינה לשונו וכ' ד'כאילו לא מל'.
כנראה שסבר שיש מצב אמצעי, שערל הוא לא אך עדיין נשארה לו מצוה למול.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • המשיך סעודתו במוצאי פסח אם יכול לאכול חמץ?
  על ידי זקן ויושב בישיבה » 28 אפריל 2019, 11:45 » ב פסח
  7 תגובות
  312 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ayedavid
  29 אפריל 2019, 00:32
 • קרבן פסח הוא התיקון 'למכירת יוסף'
  על ידי טעם ודעת » 15 אפריל 2019, 11:52 » ב פסח
  10 תגובות
  313 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי רוצה לדעת
  15 אפריל 2019, 14:07
 • קונטרס נפלא המתאר את הקרבת קרבן פסח
  על ידי חלק א׳ ממעל » 18 אפריל 2019, 20:33 » ב פסח
  1 תגובות
  164 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דורדיא
  19 אפריל 2019, 01:44
 • ויפקדם בטלאים - קרבן פסח
  על ידי יצחק » 18 אפריל 2019, 22:21 » ב פסח
  1 תגובות
  112 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי במבי
  18 אפריל 2019, 23:33
 • בשבתנו על סיר הבשר - קרבן פסח?
  על ידי טל חרמון » 02 פברואר 2020, 13:58 » ב בשלח
  12 תגובות
  102 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי פרלמן משה
  03 פברואר 2020, 14:53

חזור אל “בא”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח