דעת בעה"ב מול דעת תורה

עזרה ושיתופי מידע בנושאים שאינם קשורים במישרין לתחום התורתי
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 09 ספטמבר 2018, 03:42

אחרי הימים הקדושים, מועדים לשמחה, עומד לפתחנו הבחירות ביישובים בכל הארץ.
לא רציתי לבלבל את הת"ח באמצע עבודת הימים הקדושים בפוליטיקה ומועמדים שונים. פשוט ביקשתי לחדד מעט את ההשקפה התורנית על דמוקרטיה ושלטון העם.
עד כה סברתי שבבחירות לכנסת, מתאים שההכרעה על המועמדים והמפלגות תהא ביד גדולי ישראל, שהחכי"ם יהיו נציגיהם. אבל הרשויות המקומיות שלכאורה לא דנים שם על עיקרי הדת, אלא חלוקת משאבים וזה דומה לבחירות ב'וועד בית'. אז חוץ מהשיקול שהקהילה שלי תהיה מיוצגת טוב ותשב טוב על הברזים או סמוך אליהם, שזה טרדה שאמורה להטריד את המנהלים הנושאים בעול הכספי ופחות את האזרח הפשוט, אני רוצה לבחור במי שלדעתי יעשה טוב את העבודה.
יש את היוזמה שבקדנציות האחרונות נפוצה בערים הגדולות שהציבור החרדי מגיע ברשימה משותפת, ואז זה מונע מחלוקות אחרי שמגישים את הרשימות. אבל יש הרבה רחש בחש, ונטייה למחלוקת עד שלב הגשת הרשימות.
מאוד הפריע לי שעסקנים ארציים מתערבים בזה, ומדוע שלא יתנו לכל אחד את האופציה להגיש מועמדות. וכל יהודי חרדי יבחר במי שמתאים לו.
בשבת עברו בדעתי הרהורים שהתיישבו על ליבי, שדווקא בגלל שהנושא טעון, ויש הרבה אינטרסנטים בעסקנות, שכל אחד מושך לכיוון טובתו האישית, לו היו משאירים בידי את הבחירה לבד לא הייתי ניגש לכך בצורה נכונה ורציונלית.
זו שאלת חיים שזקוקים לה לדעת תורה, וגדולי ישראל העוסקים בתורה לשמה, הם אלו שיודעים לזהות בין כל להטוטי העסקונה ודעת בעה"ב המעורבת בה, באיזה דרך ישכון אור. ואנו נקיים: ונהנים ממנו עצה ותושיה, שמי שנקי מכל נגיעה אישית יכול לראות את הנושא באספקלריה רחבה מכל ההיבטים.
ואם אני מכיר את החולשות של עסקן פלוני הם ייטיבו להכיר זאת יותר ממני, ולדעת להנחות כל אחד בתפקידו ובמשבצת שלו.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 13 ספטמבר 2018, 15:23

יש בבחירות נידון הלכתי,
ראיתי פעם מי שכתב על זה מאמר: האם יש לנבחרי הרשות המקומית, מעמד של ז' טובי העיר. שיש להם סמכות עפ"י הלכה בכמה דברים.
ולכהפ"ח כשהנבחרים שומרי תורה ומצוות ולא קובעים החלטות נגד התורה.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 ספטמבר 2018, 16:22

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:יש בבחירות נידון הלכתי,
ראיתי פעם מי שכתב על זה מאמר: האם יש לנבחרי הרשות המקומית, מעמד של ז' טובי העיר. שיש להם סמכות עפ"י הלכה בכמה דברים.
ולכהפ"ח כשהנבחרים שומרי תורה ומצוות ולא קובעים החלטות נגד התורה.
בספר החינוך (פרשת שופטים, מצווה תצ"א) כתב: "ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם שיהיה להם כוח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה בעיניהם בממון או אפילו בגוף על עשיית מצוות התורה ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה וכל הדומה לו. ואל הממונים גם כן ראוי לישר דרכם ולהכשיר מעשיהם ויסירו חרפת העם מעליהם פן יענו אותם על מוסרם שיטלו קורה מבין עיניהם".
וכבר כתב החזון איש (בבא בתרא סי' ד' סוף אות טו) שאם חבריה אינם מתאימים לתפקידם, ונבחרו רק בשל קירוב דעתם לאנשים מסוימים ולא מטעם הנוגע לטובת הענין - אין להחלטותיהם תוקף הלכתי. ועיי"ע מ"ב סימן קנג ס"ק כט.
ויש לדון בבחירות דמוקרטיות באופן שרק חלק מהציבור בחר את הנציגים אם יש לזה תוקף של ז' טובי העיר. (ז"א שהציבור נחלק לשניים ואכמ"ל)
ועל כן אין ספק שכוח הבחירות הם אך ורק על פי גדולי ישראל וכמו שכתבת בלשונך היפה, "זו שאלת חיים שזקוקים לה לדעת תורה, וגדולי ישראל העוסקים בתורה לשמה".

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 14 ספטמבר 2018, 09:00

הפקדתי שומרים כתב: בספר החינוך (פרשת שופטים, מצווה תצ"א) כתב: "ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם שיהיה להם כוח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה בעיניהם בממון או אפילו בגוף על עשיית מצוות התורה ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה וכל הדומה לו. ואל הממונים גם כן ראוי לישר דרכם ולהכשיר מעשיהם ויסירו חרפת העם מעליהם פן יענו אותם על מוסרם שיטלו קורה מבין עיניהם".
החינוך מדבר על בית דין, אולי כוונתך להביא סימוכין על תפקידם של חכמי התורה בהכרעות אלו

וכבר כתב החזון איש (בבא בתרא סי' ד' סוף אות טו) שאם חבריה אינם מתאימים לתפקידם, ונבחרו רק בשל קירוב דעתם לאנשים מסוימים ולא מטעם הנוגע לטובת הענין - אין להחלטותיהם תוקף הלכתי. ועיי"ע מ"ב סימן קנג ס"ק כט.
כאן הנך מדבר על המעמד של ז' טובי העיר. ומתוך דברי המ"ב שהזכרת משמע שזה דומה לחברי עירייה \ מועצה.
ואביא את לשונו:
(כט) ז' טובי העיר - כתב הרשב"א ח"א סימן תרי"ז והביאו הרשד"ם סימן קע"ה ז' טו"ה אינם שבעה אנשים המובחרים בחכמה או בעושר וכבוד אלא שבעה אנשים שהעמידום הצבור פרנסים על עניני העיר והרי הם כאפוטרופסין עליהם וכתב עוד שם וא"ת אי כשקבלו עליהם למה לי ז' ומשני שם דאם מקבלים עליהם אנשים לעסוק בדבר ידוע ומפורט כגון בענינינו שביררו אותן למכירה אפילו אחד נמי יכולין למנות וכל מה שעשה עשוי אלא דמיירי שהעמידו עליהם פרנסים בסתם לפקח על עסקי הצבור לפיכך כשהן שבעה יש להן רשות לכל דבר כאלו עשו כן כל בני העיר אע"פ שלא העמידו אותם על דבר זה בפירוש אבל בפחות מז' אין כחן שוה להיותן ככל בני העיר עד שיטלו רשות בפירוש מבני העיר וכן כתבו כמה פוסקים:
ויש לדון בבחירות דמוקרטיות באופן שרק חלק מהציבור בחר את הנציגים אם יש לזה תוקף של ז' טובי העיר. (ז"א שהציבור נחלק לשניים ואכמ"ל)
[/quote]
לא הבנתי מה הספק ?
הלוא הולכים לפי הרוב, ואם יש מי שלא הצביע ויכול היה להצביע גם עפ"י הלכה הוא ויתר על זכותו.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 ספטמבר 2018, 16:06

שים לב החינוך והחזו"א סובבים סביב נקודה אחת שנבחרי הציבור' צריכים אכן להיות כאלה "נבחרים", ומשום כך גם להבחר ולא מחמת מניעים אחרים.
כל מפלגה בעיני בוחריה אלו ז' טובי העיר שלה ולא אחרת.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 15 ספטמבר 2018, 22:48

הפקדתי שומרים כתב: כל מפלגה בעיני בוחריה אלו ז' טובי העיר שלה ולא אחרת.
לא נראה לי שזה שיש מפלגות משנה משהו, גם בתוך מפלגה לא כולם מרוצים מהנבחרים שלה, אלא בוחר בהם כי זה הרע במיעוטו מבחינתו.
גם ציבור שמינה את ז' טובי העיר בזמנם, מסתבר שהרוב לא היו מרוצים מהרוב, וכולם השלימו עם המציאות ולפחות שמועמד אחד או שתיים ייצגו את דעתי.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת בעה"ב מול דעת תורה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 15 ספטמבר 2018, 22:52

יש בבחירות עוד נידון הלכתי, שמגישים את הרשימות בחוה"מ סוכות.
וזה כרוך בכל מיני מלאכות, של כתיבה ועוד. היה אפשר להתיר מפני שזה דבר האבד וצרכי רבים, האלה היא מי שיכול היה להגיש את הרשימה מלפני המועד ומכון לעשות מלאכתו במועד, מסיבה של דחיינות או סיבה אחרת שאינה חשובה. האם מותר לכון מלאכתו לכתחילה לעשותה במועד ? ואם אסור, בדיעבד שלא עשאה לפני המועד מותר לו לעשותה במועד ?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים